Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Socialpsykologi - hur konform är du?

No description
by

sofia svensson

on 11 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Socialpsykologi - hur konform är du?

Social interaktion
När två eller fler individer möts och medvetet eller omedvetet påverkar varandras beteenden och ageranden.

Spegling är ett väldigt vanligt verktyg och
finns medprogrammerat.

Att spegla – genom rörelsemönster, attribut,
normer, värderingar, tonläge etc visar på
acceptans och tillhörighet.

Den påverkbara människan!
Vi människor tror gärna att vi har stor valfrihet i våra liv. Anledningen till att jag t.ex. valde att studera psykologi är ju helt mitt eget val... eller?

Det finns ju fem klassiska modeller som ger förklaringar till våra handlingar och känslor, och bara ett av dessa säger ju att människan själv är ansvariga för sina val och sitt liv!


Den manipulerande människan
Konformitet baseras på en persons önskan att uppfylla andras förväntningar för att bli accepterad och höra ihop med de andra!

Social varelse!
Socialpsykologi - hur konform är du?
Psykologiska experiment!
Pavlovs hundar
Salomon Asch konformitetstest
Harlows apor
Milgrams elchocker
Zimbardos Stanford prison experiment


I social interaktion påverkar vi varandra ständigt – både medvetet och omedvetet.

I föreläsningen om perception pratade vi om subliminal perception –- att hjärnan tolkar information utan att vi är medvetna om det.

Manipulation är en medveten påverkan på en annan individ där vi försöker att styra individen utan att denne är medveten om styrningen.

Man vill bli älskad.
I brist därpå beundrad.
I brist därpå fruktad.
I brist därpå avskydd och föraktad.

Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till varje pris.

Hjalmar Söderberg - Doktor Glas.
Dagens föreläsning kopplat till kursernas centrala innehåll
Psykologi 1:
Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.


Psykologi 2b
Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi.

Att människan är ett flockdjur vet vi ju vid det här laget! Vi har mycket starka anledningar till att vilja tillhöra en grupp och vara del i gemenskapen!
Varför då?

Evolutionära orsaker - det gynnar vår överlevnad!
Survival of the fittest!
Inte skilja sig från mängden
Fight or flight

Sekundära behov!
Spegling och bekräftelse
Fortlevnad

Normer, stereotyper, attribut, status & roller
Roll
”det mönster av beteende som förväntas av en individ i en given situation eller position” (Carron, 1993)

Berätta om vilka olika roller du har! Påverkar de olika rollerna ditt sätt att vara? Är det olika regler som gäller och olika sätt att göra ”rätt” på?

Norm
”Normer är riktlinjerna för vad som gäller i en grupp. De utgör standarden för vad som förväntas av gruppmedlemmarna”

Jag har tillåtelse att springa in i någon hårt för att försöka sno bollen i basket. Hade jag däremot agerat på samma sätt i affären för att få tag i melonen som personen framför mig i kön håller i.. Då hade det nog ställt till det!

Attribut
De egenskaper eller symboler som gäller i gruppen eller hör till en viss roll som fungerar som rollstärkande.

Vad använder du för attribut just nu? Vad säger de om dig tror du?

Status
Makt finns alltid med i en relation där en individ har påverkan på en annan att förändra ett beteende, skeende eller liknande.

Med makt kommer också pondus och prestige och en persons status kan variera mycket beroende på roll och grupp.

Vad ska en sjuksköterska ha för att ha hög status? Vilka attribut
används för att visa detta?

stereotyper
Utifrån de sociala kategoriseringarna förväntar vi oss ett visst beteende =
Stereotyper

Stereotyper är kognitiva generaliseringar om kvaliteter och karaktäristika som medlemmar av en viss grupp eller social kategori har.

Stereotyper är ofta negativa , inte positiva!

Vi ändrar dem ogärna, inte ens när individer inte uppfyller dem!

Förväntningar - minns ni de inre faktorerna för perceptionen?
I USa har man gjort olika experiment för att se om människor fortfarande har fördomar gentemot den mörkhyade befolkningen. Ett av dessa experiment har gått till som så att man visat en bild av en mörkhyad eller vit amerikan på en datorskärm. Sedan har man på samma skärm tagit fram ett ord som personen i fråga ska bedöma som positivt eller negativt. Här har det visat sig att bedömningen av positiva ord går fortare om man precis innan sett en bild av en vithyad amerikan och bedömningen av negativa ord går fortare om man precis sett en bild av en mörkhyad amerikan. Detta är ett enkelt sätt att komma åt även omedvetna fördomar som vi bär på eftersom att försökspersonerna inte medvetet kan anpassa sina svar efter samhällets normer.


självuppfyllande profetior
De förväntningar vi och människor runt omkring oss har är också av avgörande betydelse för vad som kommer att hända i framtiden.

Det är nämligen så att de egenskaper vi ser hos en människa är just de egenskaper som vi framkallar hos henne. När vi tror att det ska vara på ett visst sätt så gör vi faktiskt små omedvetna handlingar som sänder ut information till vår omgivning om hur vi tolkar den.

Då personer i vår omgivning uppmärksammar denna information (medvetet eller omedvetet) så tvingas den också att förhålla sig till den och vanligtvis så gör detta att våra ursprungliga antaganden förstärks. Från början ogrundade antaganden blir på detta sätt till självuppfyllande profetior.

Exempelvis om en lärare får veta att en elev skall vara mycket skötsam av sig så förhåller sig läraren till eleven på ett särskilt sätt exempelvis kanske man ler oftare, ger eleven mer ansvar och förtroenden. Detta beteende gör att eleven faktiskt blir mer skötsam tillsammans med denna lärare och lärarens antagande blir på så sätt bekräftat.
Härskartekniker - ett osynligt våld.
Osynliggörande
Att tysta eller förminska personer som tycker olika än en själv genom att ignorera dem. Att inte lyssna på vad den andre har att säga, eller som en form av känslomässig utpressning.

En osynlig människa tappar sin kraft (driv), känner sig mindre värd, oviktig och betydelselös.
Förlöjligande
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument som oviktiga. Under ytan lurar förakt.
Dubbel bestraffning
Att försätta någon i en situation där de nervärderas eller straffas oavsett vilket handlingsalternativ de väljer. Man blir maktlös - Damned if you do and damned if you don´t.
Tolkningsföreträdande
När någon tar sig rätten att avgöra vad som räknas som oviktiga frågor eller vad som är viktigt i sammanhanget.
Underhållande av information
Att undanhålla viktig information och få makt genom att "veta mer".
Dubbla budskap
När man säger en sak men sedan gör en annan/signalerar annat med kroppsspråk.
Chock.
En människa kan befinna sig i chock under ett fåtal minuter, eller i flera dygn. Vanligt är att man är handlingsförlamad och har svårt att minnas. Tänk på att vi ofta lägger fokus på de personer som skriker högst, när det i själva verket är de som drar sig undan som är de som är i störst behov av akut hjälp.

Att täcka in de grundläggande mänskliga behoven är viktigast i detta akuta skede. Du har behov av att bli sedd, bli vänligt bemött, få vila och kanske erbjudas något varmt att dricka. Skicka aldrig hem någon ensam som befinner sig i chockfas.


Reaktion.
En reaktion på det inträffade kan vara exempelvis längtan, protest, smärta eller depressivitet. Personen kan också förneka det som inträffat och kanske bara berättar om sömnproblemen vilket ju är en följd av upplevelsen.

Bearbetning
. Personen tar till sig det som skett, inser innebörden och bearbetar den. Sorgen återkommer i oregelbundna perioder. Man kan behöva någon att prata med och älta samma saker, om och om igen.

Nyorientering
. I den sista krisfasen har personen återfått förmågan över livets glädjeämnen igen. Det som inträffade och utlöste en kris, återkommer då och då som ett smärtsamt minne, ofta genom hela livet.


Fyra H att komma ihåg

1.
Håll om
. Ge fysisk närhet, lägg armen om. (Chockfas).

2.
Häll i
. Erbjud något varmt att dricka exempelvis kaffe eller te. (Chockfas).

3.
Håll ut.
Var ett stöd, även i påfrestande situationer. (Alla faser).

4.
Håll tyst.
Prata inte själv, utan lyssna om personen vill berätta. (Alla faser).
Full transcript