Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

8-дәріс. Жоғары мектептегі оқыту психологиясы

No description
by

Aibol Maxotov

on 11 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 8-дәріс. Жоғары мектептегі оқыту психологиясы

Оқытудың қазіргі замандағы бағыттары жалпы негіздемелер тұрғысынан қарастырылады:

1. Оқытушы мен оқушының өзара байланысының
өзінділік
негіздемесі бойынша контактті және қашықтан оқыту түрлерін бөлуге болады.

2.
Саналылық
(интуитивизм) принципінің негіздемесі бойынша оқыту тәжірибені игеру сипатына қатысты бөлінеді. (Л.С. Выготский «төменнен-жоғары» бағыты, Г.К. Лозановтың суггестопедиялық бағыты жатады)

3. Білім беру процесінде
басқарудың орын алуы
негіздемесі бойынша оқыту.

4.
Оқытудың болашақ қызметпен байланысы
негізі бойынша белгілік-контекстік, немесе контекстік оқыту (А.А. Вербицкий) және дәстүрлі контекстен тыс оқыту

5.
Оқытуды ұйымдастыру тәсілі
негізі бойынша оқытудың белсенді түрлері мен әдістерін қамтитын түрі мен дәстүрлі (ақпараттық, мәлімет берушілік) оқыту
В.Оконь бойынша оқытудың көпжақтылығы
Бағдарламаланған оқыту
Бағдарламаланған оқытудың
пайда болуы Б.Ф. Скиннердің есімімен байланысты.

Ол 1954 жылы педагогикалық қауымды оқытудың (сабақ берудің) тиімділігін осы процесті басқару есебінен көтеруге шақырды.

Басқару категориясы бағдарламалау үшін ең маңыздысы ретінде қарастырылады:
"Нағыз проблема білім берудің барлық сатыларында бастауыш мектепті және мектепке дейінгі мекемелердің де өзін қамтылуымен оқыту жақсы басқарумен болуында".
Ой-еңбегі әрекеттерін сатылап қалыптастыру
П.Я. Гальперин
«психикалық процестің пайда болу құпиясын ашу»
міндетін қойып, материалдық, заттық идеалды, психикалыққа қалай өзгеретінінің құпиясын ашу үшін осы қайта өзгерудің тұтас схемасын әзірледі.

Н.Ф. Талызинамен бірлесіп, бұл теория оқыту процесінде іс жүзінде жүзеге асырылды.
әрбір ішкі психикалық - айналған, интериоризацияланған сырттай; психикалық функция алдымен интерпсихикалық, соңынан интрапсихикалық болады (Л.С. Выготский);
психика (сана) және әрекеттің мәні бірлік, ол сәйкес келушілік емес (С.Л. Рубинштейн): психикалық әрекет барысында қалыптасады, әрекет психикалықпен реттеледі (бейнемен, оймен, жоспармен);
психикалық, ішкі әрекеттің сыртқы, пәндік әрекет сияқты құрылымы бар (А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина);
психикалық дамудың әлеуметтік табиғаты бар.
«Адам индивидтерінің дамуы оған түрлерге бөліну тәжірибесі арқылы берілген ішкі тұқым қуалаушылықты жою жолы арқылы емес, өндіріс құралдарында, тілде бекітілген сыртқы қоғамдық тәжірибені меңгеру жолы арқылы басталған»
(А.Н. Леонтьев);

Бағдарламалаудың бағытын жүзеге асыру үшін әрекетте
бағыттанушылық
,
орындаушылық
және
бақылаушылық
функциялар ажыратылады.
Н.Ф. Талызинаға сәйкес,
«адамның кез-келген әрекеті басқарудың микрожүйесі болып табылады, оған «басқарушы орган» (әрекеттің бағыттанушы бөлігі), атқарушы, «жұмыс органы» (әрекеттің атқарушылық бөлігі), қадағалаушы және салыстырушы механизм (әрекеттің бақылаушы бөлігі)»
Кәсіптік (жоғары және орта) білім беруде қазіргі уақытта белгілік-контекстік, немесе контекстік оқыту кеңінен жайылған
А.А.Вербицкий бойынша,
болашақ кәсіби қызметтің пәндік және әлеуметтік мазмұны оқу процесінде барлық дидактикалық құралдармен, әдістермен үлгіленеді, олардың ішінде негізгі орынды іскери ойын алады.
Іскери ойын
қазіргі замандағы жоғары оқу орнында және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде кеңінен таралған, көпнұсқалы форма
Ойындардың инновациялық, позициялық түрлері (А.А. Тюков); ұйымдастырушы-оқытушы ойындар (С.Д. Неверкович); оқытушы ойындар (В.С. Лазарев); ұйымдастырушылық-ойлау ойындары (О.С. Анисимов); ұйымдастырушылық-әрекеттік ойындар (Ю.В. Громыко) және т.б. А.А. Вербицкий және оның ізін басушылардың тұжырымдамасында іскери ойын оқытушы ойын болып табылады.

GOAL!
8-дәріс. Жоғары мектептегі оқыту психологиясы
Жоғары мектепте оқытудың психологиялық құрылымы, тұжырымдамалары туралы түсінік беру
Проблемалық жағдайларды
А.М. Матюшкин келесі өлшемдер бойынша бөледі:

1) әрекеттің құрылымы, олар проблеманы шешу барысында орындалады (мысалы, әрекет тәсілін табу);

2) осы әрекетті проблеманы шешуші адамда дамыту деңгейі;

3) интеллектуалдық мүмкіндіктеріне байланысты проблемалық жағдайлардың қиыншылықтары.
Ой-еңбегі әрекеттерін сатылап қалыптастырудың

психологиялық теориясына теоретикалық постулаттар көзі болып отандық психологияда Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев зерттеген келесі ережелер болды:
Full transcript