Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bevægelse i skolen - bevægende læring

Oplæg til konferencen: SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG -UNDERVISNING I SKOLEN, den 10. oktober i Odense. Viden fra forskning og udviklingsarbejde om sundhedspædagogik og sundhedsundervisning i skolen
by

Lars Elbæk

on 9 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bevægelse i skolen - bevægende læring

Move School, Motion i klassen - et projekt i Faglighed for Alle, KØBENHAVNS KOMMUNE, www.kk.dk/faglighedforalle
Bevægelse i skolen - bevægende læring
Lars Elbæk
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Ressourcer
Bachelor-rapporten: Anna Katrine Stensig Ravn & Julie Sofie Hviid: Fysisk aktivitet og kognitiv læring, IOB 2012
Kristian Overgaard m.fl.; Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko?, http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/rapporten_stillesiddende_adfaerd_-_en_helbredsrisiko_0.pdf
Jens Bangsbo m.fl; Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference, http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2011/fysisk-aktivitet-og-laring/
Charles Hilmann: Slides fra Nordplus konference på SDU: http://static.sdu.dk/mediafiles//A/8/7/%7BA870F76E-80D4-4FD6-BAEE-264DFA3FFA24%7DCharles%20H.%20Hillman%20Slides.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/
www.imolearn.dk
projekthelhed.sdu.dk
www.saetskolenibevaegelse.dk/
Power Breaks
Brain Breakers
Forandring af vaner
Udvikling
af kultur med fysisk aktivitet i undervisningen
Små aktive pauser
Information
og inspiration til power breaks og brain breakers
Kropslig forankret læring
Idræt og fysisk aktivitet i skolen
Forandring af vaner
Træning
Hypotese
"Bevægelse"
Øget fysisk aktivitet ->
Sundhedspotentiale ->
Kropslig kognition ->
Læringsgevinst
Udvikling af pædagogisk fortælling med kombination af fag, bevægelse og læring
Forandring af vaner
Information om
og inspiration til at kombinere bevægelse og fag i undervisning
»Innovation«
Bevægelse -
vejen til trivsel
Forandring af vaner
Udvikling
af skolerum og skabe den pædagogiske fortælling
Ude- og inderum samt didaktikker der fremmer fysisk aktivitet og læring
Innovation af skolens bevægelsespædagogik, herunder udvikling af bevægelses- og læringsrum er, at fremme både træning, power breaks / brain breakers og embodied learning (kropslig forankret læring).
Den didaktiske innovation er først fuldført, når skolens pædagogik har medvirket til ændring af praksis i skolens undervisning og elevers bevægelsesvaner og læring
Information og inspiration til fysisk trænende undervisning og bevægelsesrum i skolen
Information
og viden om fysisk aktivitet, sundhed og læring
Innovationsmodel for
bevægelse i skolen
Målet for skoler og institutioner i Danmark må være at ændre på de fysiske omgivelser og forandre pædagogisk praksis, så læringen bliver mere fysisk aktiverende og kropsligt forankret
Ved at udvikle fysisk aktiverende læringsrum og bevægelsesdidaktikker, kan vi måske komme tættere på "Læring der Leger" samt sundhed og trivsel i skoler og institutioner
Bevægelig Skole
Samskabende processer
At danne og uddanne børn og unge til aktive og livsduelige borgere
Vision
- en skole, der styrker børns læring, inklusion og fællesskaber gennem krop og bevægelse
Formål
I et partnerskab mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner og kommune at skabe en skole, der gennem kropslig forankring fremmer læring og trivsel for alle elever
Mål
Gennem kobling mellem teori og praksis at skabe en brugbar viden om betydningen af krop, fællesskab og trivsel for børn og unges læring og udvikling
At skabe viden om hvordan partnerskaber mellem professioner og videns- og forskningsinstitutioner kan bidrage til at styrke forandring og udvikling af praksis på skoleområdet
Projekt Helhed er et skole- og fodboldprojekt for Vollsmoses indskolingsbørn.
Evalueringen viser, at samtidig med at børnene dyrker deres interesse for fodbolden, styrkes deres faglige niveau, deres trivsel og deres indlæringsparathed
Med brug af det interaktive læremiddel øges mængden af total fysisk aktivitet med 39% i forhold til brug af almindelige skolemøbler (analyser udført af Jan Brønd, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, 2013)
iMo Learn
Der ses, ved brug af iMo Learn i undervisningen, en tendens til, at noget af den stillesiddende adfærd ændres til let fysisk aktivitet.
Skolens normale praksis er ofte stillesiddende
Skærme, computere, tablets, TV, spil mm. har forstærket børns stillesidende hverdag
Fedme kan være en af flere konsekvenser
I længden kan det føre til livsstilssygdomme
Hvordan fremmer vi bevægelse, trivsel og læring i skolen?
Hvorfor bør vi fremme bevægelse i skolen?
Brain motto: ”Do not wake me up unless something really interesting is going on”
Eksekutive funktioner er en samlet kognitiv kerneevne, der omfatter (Diamond, 2006):
Kognitiv fleksibilitet - at kunne skifte perspektiv og respondere på dem, samt have fokus og opmærksomhed
Hæmning - evnen til at ignorere forstyrrelser og holde fokus
Arbejdshukommelse - fastholde informationer i tankerne og bruge dem
Eksekutive (udøvende) funktioner er nødvendige og afgørende for:
Mødet med nye opgaver, planlægning, problemløsning, at træffe bevidste valg mellem flere muligheder og er tungtvejende i forhold til at opnå mål
Det er et samlebegreb ligesom intelligens og bygger på en lang række mere grundlæggende funktioner
Vigtig for skoleparathed (af større betydning end IQ)
Forudsiger matematik- og læsekompetencer i alle skoleår
Afgørende for succes gennem hele livet i forhold til:
karriere
mental og fysisk sundhed
NB: Det er dokumenteret at ikke alle former for aerob træning gavner de eksekutive funktioner i samme grad: F.eks. er boldspil bedre end løb på løbebånd
Den tid der bruges på at være fysisk aktiv
forringer ikke den akademiske præstation
LRPE: Learning Readiness Physical Education
Fysisk træning umiddelbart før en matematiktest giver bedre resultater målt i forhold til, at træningen bliver gennemført tidligere på dagen eller at der slet ikke blev trænet.
Hypotesen er, at korte fysiske pauser fremmer læring og opmærksomhed / koncentration (Ratey, John J. & Hagerman, Eric, 2009)
Studier viser, at mindre tid til boglig læring i skolen, som følge af øget tid til daglig fysisk aktivitet, ikke gør elevernes skoleresultater dårligere (Ratey, J. J., 2009)
Der findes en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og:
hvorledes eleverne opfører sig i klasseværelset (Tomporowski, 2003; Tremblay, M.S. et al., 2000)
hjernens eksekutive formåen (målrettet adfærd, arbejdshukommelse og kreativitet) (Bangsbo m.fl., 2012; Davis et al. (2011)
intelligenskvotient (Åberg M. et al. 2009)
almene skolepræstationer (karakterniveau) (Donnely et al., 2009 og 2011; Sibley, B.A. et al., 2003; Ericsson I., 2008; Reed, Julian A. et al., 2010)
Kropslig forankret læring (embodied learning / embodied cognition) er betegnelsen for den pædagogiske tilgang, hvor kroppen indgår som en aktiv del af læreprocessen (Gallagher 2011)
Embodiment:
Kroppen som det formidlende element mellem individets fysiske verden og kognition (Moser, T, 2007; Aziz-Zadeh L., & Damasio A. R. 2008)
Embodiment influerer på individets verdensopfattelse, idet det organiserer verden i forhold til det kropslige og er dermed en del af det førbegrebsligt meningsfulde (Leder, D., 1992)

Hypotesen er at:
Der er afstand til kroppen i mange akademiske sammenhænge
Kropslig medvirken i de boglige fag, kaldet kropsligt forankret læring, kan have en positiv effekt på læring
Embodiment
»Læring der leger«
God fysisk form forbindes med ændringer i kognitionen, specielt for opgaver, der har med eksekutive funktioner at gøre
God fysisk form gavner altså hjernens sundhed og akademiske formåen
Power breaks og brain breakers påvirker hjernens funktioner positivt i forhold til kognitive præstationer
Kropslig forankret læring fremmer faglig forståelse
Fremtidens udfordring for undervisningspraksis og forskning er i højere grad af inddrage og undersøge kropslig forankret læring
Overvægt er relateret til nedsat kognition, hjernens sundhed og boglige resultater
Tidlig indsats for at skabe gode motionsvaner er derfor afgørende for levealderen, sundheden og hjernens effektivitet, kognition og læring
Konklusion
Aziz-­Zadeh L., & Damasio A. R. (2008). Embodied semantics for actions: Findings from functional brain imaging. Journal of Physiology – Paris, 102: 35–39

Bangsbo, Jens, Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference, Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Kunststyrelsen, november 2011: http://www.kum.dk/Servicemenu/Publikationer/2011/Fysisk-aktivitet-og-laring/

Chomitz, Virginia R. et al.: ”Is there a relationship between physical fitness and academic achievement? Positive results from public school children in the Northeastern United States” (2009). Journal of School Health. Vol. 79, No. 1. American School Health Association.

Caterina Pesce*, Claudia Crova, Rosalba Marchetti, Ilaria Struzzolino, Ilaria Masci, Giuseppe Vannozzi, Roberta Forte: Searching for cognitively optimal challenge point in physical activity for children with typical and atypical motor development, Mental Health and Physical Activity xxx (2013) 1-9, Article in press.

Davis et al. (2011) Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: A randomized, controlled trial. Health Psychology, Vol 30(1)

Donnely, Joseph E. et al.: “Physical activity across the curriculum (PAAC): A randomized controlled trial to promote physical activity and diminish overweight and obesity in elementary school children” (2009). Preventive Medicine. Elsevier Inc.

Donnelly, J. E., & Lambourne, K. (2011). Classroom-based physical activity, cognition, and academic achievement. Preventive Medicine, 52, Supplement(0), S36-S42. doi: 10.1016/j.ypmed.2011.01.021

Dourish, P. (2001). Where The Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. MIT Press

Ericsson, Ingegerd: “Motor skills, attention and academic achievement. An intervention study in school years 1-3” (2008). British Educational Research Journal, Vol. 34, No. 3, June 2008.

http://cooperativelearning.dk/about-cooperative-learning

Gallagher, S (forthcoming). Interpretations of embodied cognition. In W. Tschacher and C. Bergomi (eds.), The Implications of Embodiment: Cognition and Communication. Exeter Imprint Academic 2011.

Leder, Drew: ”A tale of two bodies: the Cartesian corpse and the lived body” in “The body in medical thought and practice” (1992). Kluwer Academic Publishers.

Lot Verburgh, Marsh Königs, Erik J A Scherder, Jaap Oosterlaan: Physical exercise and executive functions in preadolescent children, adolescents and young adults: a meta-analysis; Sports Med. Published Online March 8, 2013

Majgaard, G., Misfeldt, M., Nielsen, J. (2011). How Design-based Research, Action Research and Interaction Design Contributes to the Development of Designs for Learning. Designs for Learning.

Moser, Thomas: “The significance of physical activity for the psychosocial domain: a crash between myths and empirical reality?” in Jørgensen, Per & Vogensen, Niels: “Whats going on in the gym? – Learning, teaching and research in physical education” (2004). The authors and Institute of Sports Science & Clinical Biomechanics.

Moser, Thomas: ”Kropsforankret læring og aktivitet som pædagogiske begreber” in: Schilhab, Theresa S. S. & Steffensen, Bo: ”Nervepirrende pædagogik” (2007). Akademisk Forlag.

Overgaard, K., Grøntved, A., Nielsen, K., Dahl-Petersen, I. K., & Aadahl, M. (2012). Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko? (First ed., pp. 96). København Ø: Vidensråd for forebyggelse.

Ratey, John J. & Hagerman, Eric: “SPARK! How exercise will improve the performance of your brain” (2009), s. 3-56. Quercus, Great Britain.

Reed, Julian A. et al.: ”Examining the impact of integrating physical activity on fluid intelligence and academic performance in an elementary school setting: a preliminary investigation” (2010). Journal of Physical Activity and Health, 7, 343-351. Human Kinetics, Inc.

Shephard, Roy J.: “Curricular physical activity and academic performance” (1997). Human Kinetics Publishers, Inc.

Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The Relationship Between Physical Activity and Cognition in Children: A Meta-Analysis. Pediatric Exercise Science, 15: 243-256

smallablearning (2013). http://smallablearning.com/embodied-learning-blends-movement-computer-interaction senest downloaded 13-4-13

Tomporowski, Phillip D.: “Cognitive and behavioral responses to acute exercise in youths: a review” (2003). Human Kinetics Publishers, Inc.

Tremblay, Mark S. et al.: ”The relationship between physical activity, self-esteem and academic achievement in 12-year-old children” (2000). Human Kinetics Publishers, Inc.

Trudeau, François & Shephard, Roy J.: “Physical education, school physical activity, school sports and academic performance” (2008). International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Biomed Central.

Åberg MA, Pedersen NL , Toren K, Svartengren M, Backstrand B, Johnsson T, et al. Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood. Proc Natl Acad Sci U S A 2009:20906-11.
Litteratur:
Tak for opmærksomheden
Nye studier og nye udfordringer
Full transcript