Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

No description
by

Khishigsuren Javkhlan

on 27 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО
Аялал жуулчлалын эрх
зүйн орчны шинэчлэл

Аялал жуулчлалын салбарын хөрөнгө оруулалт,түншлэлийн бодлого

Аялал жуулчлалын салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний бодлого

Аялал жуулчлалын салбарын гадаад, дотоод сурталчилгааны бодлого

Аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийн бодлого

Аялал жуулчлалын хууль
“Аялал жуулчлалын бүс”
хэмээх шинэ ойлголт
Төр хөрөнгөө тодорхой нөхцөлд оруулна

Орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсийн дүрэмтэй газарт
Хувийн хэвшил үл хөдлөх хөрөнгөө оруулахдаа заавал орон нутгийн аялал жуулчлалын бүсийн дүрэмтэй газарт, дүрмийн дагуу байрлалд оруулна

Аяллын гол үзвэр, үзүүллэгийн жагсаалтад орсон байрлалд
Бүсийн хил хязгаарыг сум дүүргийн ИТХ тогтооно.
Аялал жуулчлалын үндэсний бүсийн ерөнхий дэглэм – БОЯ, ССАЖЯ
Аялал жуулчлалын орон нутгийн бүсийн дүрэм – сум, дүүргийн ИТХ
Бүсийн дүрэм нь нийтэд нээлттэй байна.

АЖ орон нутгийн бүсийн дүрмээр зохицуулах зүйлсийг хуульд дурдсан
Хог хаягдал
Аялалын гол үзвэр үзүүллэгийн орчны з.байгуулалт
Замын хөдөлгөөний зохицуулалт
Обьектуудын хоорондын зайн доод хэмжээ, байрлал
Амрагчдын дагаж мөрдөх журам
Нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн бий болгох
Жуулчны баазуудын
дизайн
Отоглох цэг
Орон нутгийн имиж
бүрдүүлэлт
“ОРЧНЫ ҮЗЭГДЭХ БАРАА” гэдэг ойлголтыг шинээр оруулж, үзэгдэх орчинг хамгаалах олон заалтыг оруулж өгсөн.
Орон нутаг дахь аялалын борлуулалтад гол үүрэгтэй, сурталчилгааны гол сэдэв болсон “ОРЧНЫ ҮЗЭГДЭХ БАРАА, ОРОН НУТАГ ДАХЬ СОЁЛЫН ӨВ зэргийг хамгаалах зүйл заалтууд оруулсан
Орон нутгийн иргэдийн мал аж ахуйг аялал жуулчлалын бүсэд байлгах талаар хамгаалалт оруулсан;
Орон нутагт хөрөнгө оруулалт, тохижилт хийхдээ нутгийн онцлогт тохируулсан дизайнтай байх заалтыг оруулсан;

Аялал жуулчлалын мэдээллийн сан
аялал жуулчлалын бүсийн хилийн цэс, дүрэм;
аяллын батлагдсан замнал; /зам, жим харгуй, зогсоол, бартаа саад, голын гарам, даваа/
жуулчин угтан авах мэдээллийн цэг, угтан авагчийн танилцуулга;
жуулчны байр сууцны мэдээлэл, аялал жуулчлалын бүсэд байрлаж буй
отоглох цэгийн байршил, отгийн нийт хүчин чадал;
байгаль, соёлын өвийн болон түүх соёлын дурсгалт газар, ажиглах цэгийн байршил;
ус, амьтан, ургамлын мэдээлэл;
соёлын биет бус өв түүнийг өвлөн уламжлагчийн мэдээлэл;
соёл урлагийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагуудын хаяг үзвэрийн хуваарь,
орон нутгийн тухай шинжлэх ухааны судалгаа, ном, бусад баримт;

Бизнесийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл
Тур оператор – ССАЖЯ
байр сууцны үйлчилгээ, ложистик үйлчилгээ- Аймаг, нийслэлийн засаг дарга
Өдрийн тур аялалын үйлчилгээ – зорин очих сум, дүүргийн засаг дарга
Агаарын тээвэр, галт тэрэг, дүүжин гүүр гм ашиглах аялалын үйлчилгээ- ЗТЯ, ССАЖЯ
3000 м-ээс дээш өндөрт авирах, эгц хаданд авирах гм эрсдэлтэй аяллын үйлчилгээ- ЭМЯ, ССАЖЯ
Цэнгэг усанд завь, усан онгоцоор аялах үйлчилгээ– БОЯ, ССАЖЯ

Хуулийн төсөл 6 бүлэгтэй бөгөөд дараах харилцааг зохицуулахаар тусгав.

Төслийн нэгдүгээр бүлэгт хуулийн зорилт, аялал жуулчлалын тухай хууль тогтоомж, Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас гарсан зөвлөмжид нийцүүлэн хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолтыг тусгана.  
Төслийн хоёрдугаар бүлэгт аялал жуулчлалын бүс, бүсийн мэдээллийн сан, бүсэд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үйл ажиллагаа явуулахад тавигдах шаардлагыг тусгана.
Төслийн гуравдугаар бүлэгт жуулчны эрх, үүрэг, аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг заасан.  
Төслийн дөрөвдүгээр бүлэгт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа нь ямар үйлчилгээнүүдээс бүрдэх, тухайн үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдийн эдлэх эрх, үүрэг, тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхлэх үйл ажиллагааг тусгана.  
Төслийн тавдугаар бүлэгт аялал жуулчлалын талаарх төрийн байгууллагуудын бүрэн эрх, аялал жуулчлалын үндэсний байгууллагын чиг үүрэг, төрийн бус байгууллагын оролцоо, төрөөс хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх талаар тусгана.
Төслийн зургаадугаар бүлэгт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд тавих хяналт, хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага, хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааг зохицуулахаар тусгав.

Хуулийн төсөл батлагдсаны дараа үүсч болох нийгэм, эдийн засаг, хууль зүйн үр дагавар

Аялал жуулчлалын тухай хуулийн төсөл батлагдан мөрдөгдсөнөөр аялал жуулчлалын бүсүүд бий болон, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар сайжирч, аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадвар, боловсон хүчний чадавхи дээшилж, жуулчны аюулгүй байдал, аялал жуулчлалын бүртгэл, хяналтын тогтолцоо сайжирна.

Хуулийн төсөл батлагдсанаар хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тодорхой хэмжээний хөрөнгө улсын төсвөөс нэмж санхүүжигдэнэ. Энэхүү хөрөнгийн зардлыг тухайлан тооцно.
Аялал жуулчлалын салбарын стандарт дүрэм журам шинэчлэгдэн батлагдаж, бүртгэл хяналтын хууль зүйн орчин боловсронгуй болно.


Full transcript