Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ruch drgający

Fizyka III
by

Michał Czerwionka

on 21 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ruch drgający

Drgania ciężarka na sprężynie
Rys. str. 105
Ruch drgający
Ruch, w którym cyklicznie zmienia się zwrot predkości
i działającej na ciało siły, nazywamy ruchem drgającym.
Słowniczek
Wychylenie
- odległość ciała od położenia równowagi.
Eksperyment
Wahadło proste inaczej zwane wahadło matematyczne
Ruch drgający
Opracował: Michał Czerwionka
Wahadło w położeniu równowagi
Wahadło wychylone w prawo
Czy wychylenie wahadła zawsze będzie takie same?
Rys. z str. 105
Nie, ponieważ następuje tłumienie ruchu.
Przykładem tłumienia ruchu jest opór powietrza. Na potrzeby zajęć wszelkie opory będziemy pomijać.
Czy wychylenie zależy od masy?
Od czego zależy częstotliwość drgań?
https://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_pl.html
Jeśli ciało porusza się od jednego skrajnego wychylenia do drugiego i z powrotem, a następnie cały cykl wielokrotnie się powtarza, to taki ruch nazywamy ruchem drgającym.
Która definicja jest prawidłowa?
Wymień życiowe przykłady
Ruch drgający wykonują m.in.:
korek położony na wodzie,
kłosy zboża falujące na wietrze.
Ruch drgający jest bardzo ważny w nauce o dźwiękach i muzyce (wykonuje go np. szarpnięta struna).
Amplituda drgań
- największe wychylenie od położenia równowagi.
Okres drgań
- czas przejścia od jednego skrajnego położenia do drugiego i z powrotem. T = [s]
Częstotliwość
- liczba drgań wykonanych w czasie jednej sekundy. f = [Hz]
https://phet.colorado.edu/translation/920/simulation/mass-spring-lab
Częstotliwość [Hz]
Heinrich Hertz
Co oznacza, że stacja RMF Classic nadaje na 88,4 MHz?
Okres
czas w jakim dokonuje się (średnio) jedno powtarzalne zdarzenie.
Ile trwa okres obrotu Ziemi wokół własnej osi?
Jaki jest okres obiegu Ziemi wokół Słońca?
Jeśli analogowa płyta gramofonowa wykonywała 33,3 obrotu na minutę, to ile wynosił jej okres? (O co pytamy?)


Jaki zatem może być wzór?
Jeśli analogowa płyta gramofonowa wykonywała 33,3 obrotu na minutę, to jej okres wynosił
60 s : 33,3 ≈ 1,8 s
Co oznacza, że częstotliwość taktowania procesora komputerowego wynosi 2.6 GHz?
Stare płyty gramofonowe kręciły się z częstotliwością 33,3 obrotów na minutę. Ile to Hz?
Oznacza to, że fala przenosząca dane o dźwięku wykonuje prawie 88,5 milionów pełnych drgań na sekundę.
Procesor taktowany o częstotliwości 2,6 GHz wykonuje 2,6 miliarda podstawowych operacji w ciągu 1 sekundy.
O czas, czyli ile trwał 1 obrót płyty gramofonowej?
Przepisz, przerysuj i zapamiętaj:
Przepisz i zapamiętaj:
Napisz 3 przykłady ruchu drgającego.
Przepisz i zapamiętaj
Przepisz i zapamiętaj
Przepisz i zapamiętaj
Jaki zatem może być wzór?
T = t/n
okres [s]
czas zajścia n zdarzeń
liczba zdarzeń powtarzających się zachodzących w czasie t [liczba niemianowana]
Częstotliwość płyt to 33,3 obr/min, czyli
33,3 : 60s ≈ 0,555 Hz
Przepisz i zapamiętaj
Jaki zatem może być wzór?
f = n/t
częstotliwość [Hz]
czas w jakim odbywały się zdarzenia
ilość zdarzeń, które zaszły [liczba niemianowana]
Czy ten wzór coś Wam przypomina?
Okres: T = t/n
Częstotliwość: f = n/t
Zatem:
f = 1/T
Przepisz i zrozum jedną z nich
Full transcript