Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Økologiske begrep

No description
by

Helen Helbæk

on 22 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Økologiske begrep

Art
Økologiske begrep
Eksempel på økosystem
Stasjonen består av:
Mannen bak
begrepet økologi
Ernst Haeckel
Esel
Hest
Muldyr
Orrhane
Røy
Liger
Individ
lik bygningstrekk
danne reproduksjonsdyktig avkom
noen vage grenser ved vegetativ formering
et eksemplar av en art
vanskelig å definere innen sopp- og planteriket
Populasjon
flere individer av samme art
Samfunn
alle populasjonene innen et område
Økosystem
alle biotiske og abiotiske faktorer
Trofisk nivå
utgjør de ulike nivå i en næringskjede
1. trofiske nivå
Produsenter
1. konsumenter
2. konsumenter
3. trofiske nivå
2. trofiske nivå
Habitat
de ulike dyrs og planters leve/voksested i et økosystem
krav til temperatur, lys og næring og fuktighet osv
Hvor de
bor
Adresse
Nisje
artens rolle/oppgave i et økosystem
omfatter alle de faktorer som gjør at en art kan leve og formere seg
To arter kan ikke ha identisk nisje. Da oppstår det konkurranse og den ene arten må vike.
Jobb
Hva de gjør
Antall individer
Tid (døgn)
Art 1
Gauses prinsipp
Tid (døgn)
Antall individer
Antall individer
Tid (døgn)
Art 2
Art 1
Art 1
Generalist
Spesialist
Nøkkelart
har bred nisje
kan leve i mange ulike habitater
har smal nisje
svært spesielle miljøkrav og lever i få og bestemte habitater
Arter som i stor grad former og karakteriser hele økosystemet
Slike arter har stor betydning
Læringsmål
definere begrepene økologi og økosystem
kjenne de ulike nivåene i et økosystem
1. BIOLOGISK ARTSBEGREP
Like bygningstrekk
2. MORFORLOGISKE ARTEBEGREP
Rekonstruksjon av en arts plassering i et slektstre
3. FYLOGENETISK ARTSBEGREP
abiotisk, biotisk, biologisk- morfologisk- fylogenetisk artsbegrep, individ, populasjon, samfunn, trofisk nivå, produsent, konsument, nedbryter, næringskjede og næringsnett
forklare hva vi mener med trofisk nivå i næringskjede/nett
forklare hva vi mener med habitat og nisje
forklare begrepene autotrof og heterotrof
forklare hva vi mener med generalist og spesialist
forstå hva en nøkkelart er og kunne gi eksempler
kjenne til rødlista og fremmedartslista
Autotrofe organismer
lever av uorganiske forbindelser
Heterotrofe organismer
lever av organiske forbindelser
forklare Gauses prinsipp (Gauske konkurranseprinsipp)
Næringskjeder og næringsnett
Viser strømmen av næringsstoffer og energi mellom organismene
Individnivå
Hvor velger hunnen å oppfostre sitt avkom?
Populasjonsnivå
Hvilke ytre faktorer påvirker reproduksjonsraten i en populasjon?
Samfunnsnivå
Hvilke faktorer påvirker utbredelsen av arter?
Økosystemnivå
Hvilke faktorer påvirker fotosyntesen i et marint økosystem?
1. Fundamental nisje
arts mulige nisje
2. Realisert nisje
artens faktiske nisje
Rakkelhane
Vi studerer økosystemene med ulike fokus
Kan fotosyntese
19) Hvilket utsagn beskriver best forskjellen mellom heterotrofe og autotrofe organismer?

Eksamensoppgave vår 11
A. Bare heterotrofe organismer tar opp kjemiske forbindelser fra omgivelsene.
B. Bare autotrofe organismer omdanner uorganiske forbindelser til organiske.
C. Bare autotrofe organismer har celleånding.
D. Bare heterotrofe organismer bruker oksygen.
Diskuter denne!
Full transcript