Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pr. marknadsföring 2, kap 2

No description
by

Jan Gustafsson

on 9 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pr. marknadsföring 2, kap 2

Kap 2
Lär känna dina marknadsförutsättningar
Finns det någon butik i Älmhult som i stort är ensam om att erbjuda en viss typ av produkt.
Kunderna:
Måste ha tillräckligt med kunder
Kunderna måste köpa tillräckligt mycket
Konkurrenterna:
Fler konkurrenter, fler att dela med.
Omvärlden:
Leverantörer
Distributionssystem
Konjunktur
Lagstiftning
Trender
Du måste känna dina kunder
=
Den del du valt kallas:
Segment
Nästa steg:
Skapa ett sortiment och butik som passar
Vilka är de tre viktigaste sakerna som påverkar förutsättningarna på marknaden för en butik?
Kunderna
Konkurrenterna
Övrig omvärld
Det finns olika sätt att dela in,
segmentera
,
kunderna.
Principen är följande:
Beskriv kunderna med hjälp av någon faktor som påverkar hur kunden väljer.
Exempel:
Livstil:

ex sportig
Familjetyp:
ex barnfamilj
Modemedvetenhet:
ex trendkänslig
Nästa steg är att dela in kunderna i olika segment.
EX. VVS-butik
Kan göra en segmentering av konsumenter efter boende:
Hyresrätter: 60%

Villor: 7%

Bostadsrätter: 30%

Övrigt: 3%
Att göra:
Uppgift: 1 och 2 sid 55-56.
Den viktigaste förutsättningen för din butik är.....
Kunderna!
Fokusera på en viss grupp är bättre än att vända sig till alla!
Kunderna!
Den del du väljer kallas:
Segment!
Skapa ett sortiment och en butik som passar!
Nästa steg:
I det valda segmentet!
Hur kan jag dela in,
SEGMENTERA,
kunderna?
Livsstil:
Familjetyp:

Modemedvetenhet:
ex sportig
ex barnfamilj
ex trendkänslig
Ex VVS-butik
Segmentering efter boende
A. Hyresrätter
B. Villor

C. Bostadsrätter - kundgrupp!
D. Övrigt
Kundunderlag
Ex Kundgrupp
- De som bor i bostadsrätt!
- Ungdomar

Kundunderlaget är det antal människor i kundgruppen som ex bor på orten.
Varför finns ingen klädaffär i Ingared?
Kundunderlaget?
Hur många människor kan tänkas handla i butiken?
4500 människor bor i Ingared
10% kan tänkas handla där
Kundunderlaget=450 st
Kundunderlaget
Påverkas av ex:
geografiskt läge
bransch
sortiment
Stor skillnad på om man har en butik i Stockholm eller i Älmhult.
Dagligvarubutik: Bred kundgrupp
Klädbutik: Smal kundgrupp
Konsumtionsunderlaget
- Visar total försäljning
Kundunderlagets totala konsumtion av varor och tjänster kallas konsumtionsunderlaget.
Detta ska alla butiker i området dela på!
HUI Research
Handelns UtredningsInstitut
Dagligvarubutik:
Fackhandelsbutik:
Kedjorna etablerar sig vid ca 30.000 invånare
ca 4-5.000 invånare
ca 30-40.000 invånare
Kläder: Något färre
Sport: Lite fler
Hur ser det ut i Älmhult?
Konkurrens!
Liten ort blir det ofta svårt. Åtminstone om vi tittar på små specialbutiker.
Konkurrens kan också leda till fler kunder, eftersom de tillsammans kan locka fler människor!!
"Handel driver handel"
Fler butiker på samma ställe lockar fler kunder!
Samarkand
Konkurrensen inom detaljhandeln är geografiskt indelad.
(Gäller dock inte internethandeln!)
Positionering
Affärsidén
Profil
Positionering handlar om att jämföra din egen profil med konkurrenternas.
Ex Pris och kvalitet
Målet är att försöka vara ensam med sin profil.
Tydligt profilera din butik gentemot konkurrenterna. Gäller både i butik och marknadsföring.
Beskriva din profil mot konkurrenternas.
Positionering:
Profil:
Hur du vill att kunderna ska uppfatta din butik.
Profilering:
Butikens aktiviteter för att kunderna ska uppfatta butikens profil på det sätt som du vill.
Omvärlden
Viktigt att göra en
nulägesanalys.
Man måste ta hänsyn till hur omvärlden ser ut.
Finns risk att du ex väljer fel sortiment, anställer fel personal, sätter fel pris osv.
Påverkbara:
Leverantörer
Distributörer
Opåverkbara:
Lagar
Politik
Konjunktur
Trender
Teknisk utveckling
Demografi
Kultur, normer och värderingar
Övrigt
Beskriver hur befolkningen är sammansatt, var familjerna bor, vad de tjänar osv
Medier, banker, kommun osv
Konkurrenslagarna
Du får inte samarbeta med dina konkurrenter.
Ex. Mackar som kommer överens om ett pris på orten.
Förbud mot missbruk av dominerande ställning.
Ex. Ge en kund sämre villkor. GB får inte vägra leverera till en som säljer Triumfglass.
Kan finnas undantag om fördelarna överväger nackdelarna
Företag som samarbetar om gemensamma branschregler, garantier osv.
Företagskoncentration: Sammanslagning som ger det nya företaget alltför dominerande ställning.
Privatpersoner kan anmäla till konkurrensverket Tingsrätten tar upp ärendet Böter
5.000 upp till 5.000.000 kr
Högre belopp, max 10% av årsomsättningen
Att göra idag!
Uppgift 5 sid 58 - Gemensamt!
"Handel driver handel"
Ni ska ut och studera det nya området kring IKEA.
Vilka företag finns där nu, samt om ni vet något som är påväg.

Hur kommer det att gå för dessa företag?
Vilka företag tror ni skulle fungera där?
Använd er nu av det som vi gått igenom i detta kapitel.
Hur tror ni det i så fall påverkar priset?
Finns det någon bransch i Älmhult med många konkurrenter?
Nöjda kunder är en förutsättning!
Alla i kundgruppen handlar inte hos dig, vissa handlar hos konkurrenterna.
Affärsidén: Talar om vilka de är samt vilka behov och intresse de har.
Rizzo
Är konkurrens bra? Om ja, på vilket sätt?
Den del av marknaden som du valt att arbeta med.
(Skobutik)
Säljer kvalitetsskor i den övre prisklassen med hög modegrad.
Rizzo har således valt ett visst segment på marknaden.
Därefter väljer man något eller några segment som blir din kundgrupp.
Ett exempel på en detaljerad marknadssegmentering kan vara att skicka ut ett erbjudande om att köpa ny mobil till alla 20-åringar vars kontrakt går ut inom tre månader.
Marknadssegmentering kan göras generaliserat och detaljerat.
Ett exempel på en generaliserad marknadssegmentering kan vara att stå i ett affärscentrum och sälja mobiltelefoner. Då siktar man på att kontakta shoppingglada invånare som förmodligen har en del pengar att spendera. Säljaren kan också rikta in sig mot specifika grupper, tex ungdomar eller pensionärer. Men mer detaljerad har säljaren svårt att bli eftersom säljaren helt enkelt inte vet mer om de som går förbi.
Här följer förslag på hur du kan dela upp marknaden i olika delmarknader:
Geografiska indelningar:
Demografiska och socioekonomika indelningar:
Köpbeteende:
Branscher:
Befattning:
landsbygd, mindre tätorter, städer, distrikt, kom- muner, regioner, länder, handelsområden (t.ex. EU), världsdelar etc.
kön, ålder, inkomst, civilstånd, livsstil, boende, religion etc.
indela i olika näringsgrenar t.ex. livsmedelsbranschen, restaurang- branschen, byggbranschen.
beroende på olika grad av beslutspåverkan t.ex. datachef, lagerchef, inköpschef, vaktmästare.
när sker köpen, är de periodiskt återkommande, hur väljer man leverantör, hur inhämtas informationen, vem initierar köpet, vem fattar köpbe- slutet, är det privatpersoner som köper eller professionella inköpare, är det upphandlingsförfarande osv
15.700 personer x 21.000 kr =
329.700.000 kr
Att göra:
Uppgift 3 och 4 sid 56-57
Vad är segmentering?
Indelning av kunderna på den totala marknaden i smågrupper.
När marknaden är segmenterad – eller uppdelad i relevanta segment – handlar det i nästa steg om att våga välja att fokusera på de segment – eller målgrupper – som är mest relevanta och har högst potential för varumärket och verksamheten. På engelska brukar det kallas ”targeting”. Det gäller helt enkelt att identifiera och därefter fokusera de segment som bedöms ha tillräcklig potential, en positiv utveckling och där varumärket och företaget har förutsättningar för att skapa bästa möjliga ”product-market fit”.
Målgrupp!
Uppgift:
Ni ska nu starta upp en affär, restaurang, café eller något annat som ni tycker saknas i Älmhult med omnejd.
Att tänka på:
- kunder, konkurrenter och övrig omvärld
- affärsidé

- segmentera marknaden, vilken blir din kundgrupp
- skapa enkelt sortiment som passar
- beskriv kunderna, ex livsstil, familjetyp, modemedvetenhet
Resultatet vill jag ha uppsatt i klassrummet på ett A3.
(2 vuxna + 2 barn = 50.000 kr)
Marknadssegmentering innebär att dela upp marknaden i mindre delar, segment, efter olika variabler, såsom demografiska, geografiska, socioekonomiska och kultur. Den används av företag för att identifiera målgrupper och planera sin marknadsföring utifrån olika faktorer.
Segmentering
Första delen handlar om:
Vad påverkar förutsättningarna för en butik?
Segmentering av marknaden
Detta avsnitt handlar om:
Kundunderlag
Konsumtionsunderlag
Att göra samt lämna in på It´s learning
Uppgift 1-5 sidan 55-59
Att ha koll på efter dagens lektion:
Positionering
Omvärlden
Konkurrenslagarna
Full transcript