Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEORI KONSTRUKTIVISME DALAM MATEMATIK

No description
by

nur filzahhana ramlee

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEORI KONSTRUKTIVISME DALAM MATEMATIK

TEORI KONSTRUKTIVISME DALAM MATEMATIK
PENGENALAN KONSTRUKTIVISME
-Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. (Mcbrien & Brandt, 1997)
-Menurut Borich dan Tambori (1997) :-
menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari.
-Menerangkan bagaimana pengetahuan di susun di dalam minda para pelajar.
kaedah konstruktivisme memainkan peranan penting dalam p&p matematik.
-Ahli konstruktivisme juga berpendapat bahawa pembelajaran bermakna bermula dengan pengetahuan/pengalaman sedia ada murid.

KAEDAH PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME
Menurut Whitehead (1929), amalan mengajar di sekolah perlulah menjurus kepada usaha membolehkan kanak-kanak atau murid berfikir dalam persekitaran kehidupan, elakkan memberi "inert ideas"
Menyeimbangkan peranan guru dan pelajar untuk berperanan secara saling bergantung antara satu sama lain.
Ahli konstruktivisme berpendapat bahawa guru adalah sebagai pengurus bilik darjah.
Suasana bilik darjah di mana amalan konstruktivisme dijalankan adalah berpusatkan murid (student centered).
Guru akan menggunakan penyoalan bukan untuk menguji kefahaman murid tetapi adalah untuk menguji kemahiran murid dalam membina konsep.

Ciri-ciri Pengajaran & Pembelajaran Konstruktivisme
Pengetahuan sedia ada penting untuk pembelajaran baru.
Guru perlu menimbulkan keraguan dalam minda murid untuk menggalakkan murid meneroka mencari jawapan.
Guru perlu menilai dan ukur kefahaman kanak-kanak tentang kefahaman maklumat yang disampaikan.

Prinsip-prinsip Pendekatan Konstruktivisme
Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu.
pembelajaran yang bermakna berlaku dalam konteks tugasan yang berasaskan alam nyata.
Interaksi sosial menyokong dan membantu pembelajaran.
Pengetahuan tidak diterima secara pasif oleh pelajar tetapi dibina secara aktif oleh pelajar.
Fungsi pembelajaran adalah bersifat penyesuaian dan bertanggungjawab untuk mengorganisasi dunia pengalaman dan bukan untuk menemui dunia realiti.

TEORI KONSTRUKTIVISME DALAM MATEMATIK
Matematik Awal Kanak-kanak
(ECS 2153)
Encik Muhammad Safar Bin Abdurahman

Flora Binti Luke Jurit (4131001751)
Azirah Binti Ibrahim (4131004381)
Nur Filzahhana Binti Ramlee (4131005471)

Model Pengajaran Konstruktivisme
Model Pengajaran Interaktif (Biddulph & Osborne)

Guru lebih sensitif kepada idea dan persoalan daripada pelajar.
 Guru juga akan menyediakan pengalaman penerokaan yang membolehkan pelajar menimbulkan persoalan serta mencadangkan penerangan yang munasabah kepada guru.
Guru juga menyediakan aktiviti yang memfokuskan kepada idea dan persoalan oleh pelajar.
Guru juga menyediakan aktiviti yang menggalakkan pelajarnya membuat penyiasatan.
Guru perlu berinteraksi dengan pelajar untuk mencabar dan melanjutkan idea mereka.
 

Pengajaran Model Berpusatkan Masalah (Wheatley)
Guru memilih tugasan yang berkemungkinan menjadi masalah kepada pelajar.
Pelajar membuat tugasan dalam kelompok yang kecil.
Pelajar berkumpul semula untuk membentangkan tugasan
Guru menjadi fasilitator.

Amalan Konstruktivisme Dalam Bilik Darjah
Beri peluang kepada pelajar kemukakan pandangan.
Beri peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain.
Menggalakkan pelajar menghormati pandangan rakan sekelas.
Melaksanakan pengajaran berpusatkan murid.
Menyediakan aktiviti berbentuk hands-on dan minds-on.

Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar.
Meminta pelajar menhubungkaitkan idea asal dengan idea baru dibina.
Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis.

Kelebihan Pembelajaran Secara Konstruktivisme
2004
2007
2013
2010
2001
1998
Seronok
Faham
Kemahiran Sosial
Yakin
Berfikir
Ingat
Rumusan
Konstruktivisme adalah pendekatan yang memberi hak dan peluang kepada murid belajar untuk belajar.
Tujuan – memberi peluang kepada pelajar untuk merealisasikan dalam kehidupan seharian mereka.
Guru dapat membuat penilaian kendiri dan menilai kefahaman tentang sesuatu bidang pengetahuan.
Full transcript