Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RvT Strategisch HRM ATO-scholenkring

Presentatie strategisch HRM voor Raad van Toezicht ATO-scholenkring, 7 oktober 2013
by

Jan Nieuwenhuis

on 29 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RvT Strategisch HRM ATO-scholenkring

Strategisch personeelsbeleid bij ATO-scholenkring
Raad van Toezicht 7 oktober 2013
P&O
2 besturen
Focus op formeel leren
Programma's en collectiviteit
Leraar-directeur
Verticale verbinding zoeken
Familiare cultuur
Ervaring voortzetten
Naar binnen gekeerd
Verbeterend leren
Externe deskundigen inzetten
Wiel opnieuw uitvinden
Werken aan beperkingen
Hiërarchie als leidend organisatieprincipe
Leren ontstaat toevallig
Structuur en regels als verbinding
Strategisch HRM
Interbestuurlijke samenwerking
Informeel leren, onderzoekend leren, leernetwerken
Leervoorkeuren en maatwerk
Gedeeld leiderschap
Verticale en horizontale verbinding zoeken
Professionele leergemeenschap
Experimenteren en onderzoeken
Naar buiten gekeerd
Vernieuwend leren
Interne deskundigheid benutten
Best practices
Werken aan talenten
Kennis als leidend organisatieprincipe
Leerinfrastructuur
Gedeelde identiteit als verbinding
Van
Naar
Ontwikkelingen
Missie HRM-beleid: Creëren van een lerende organisatie die in staat is zich aan te passen aan veranderende omgeving.
Leervermogen! Verandervermogen!
Maatschappij - Onderwijs - Leiderschap - HRM - Organisatieontwerp
Organisatiestructuur
Identiteit
De impact van vertrouwen
Benutten van talenten
Coaching
Laagdrempelig aanbod

Professionaliseringskalender
http://scholing.centrumoke.nl/v1.2.1/index.php/professionaliseringsaanbod
Professionalisering
ATO-academie
Gesprekkencyclus
P&O 2007
Gesprekkencyclus
Ontwikkelingscyclus
Beoordelingscyclus
Competentiebeleid en -profielen
Kijkwijzers
Functiebeschrijvingen
360-instrumenten
Bekwaamheidsdossier
Dossiervorming - ontslag
2013
Invalpool
Beleid werving & selectie
Beleid ziekteverzuim en Arbo
Functiedifferentiatie
Beleid normjaartaak en taakbeleid
Overplaatsingsbeleid en procedure mobiliteit
Personeelsdossier
Studiefaciliteiten
Mobiliteit en brede inzetbaarheid
Kwaliteitscyclus
Personeelbeheer
HRM 2013
Onderwijs
Organisatieontwerp
Leiderschap
Beheersen
Los laten
Hierarchisch
Inspirerend en dienend
Verandering
2020
Strategisch beleid ATO-scholenkring
Optimale kansen: talenten en specialisatie
Eigentijds onderwijs
Openheid en respect; passend onderwijs
Duidelijke ATO-identiteit
Uitwerking gedeeld leiderschap + leiderschapsontwikkeling
Laag leggen van verantwoordelijkheden
Integrale opleidingsplannen
Leiderschap doelstelling
1.Eigentijds leiderschap
2.Gedeelde en concrete visie op eigentijds leiderschap.
3.Programma voor leiderschapsontwikkeling.
4.Voldoende kwalitatief goede eigentijdse leiders beschikbaar.
5. Goede match tussen leider en schoolteam.
Leiderschap acties
1. Werkgroep.
2. Beleid leiderschapsontwikkeling.
3. Meerjaren professionaliseringskalender leiderschap.
Doelstellingen professionele ruimte
Medewerkers ervaren professionele ruimte en eigenaarschap.
Verantwoordelijkheid laag.
Persoonlijk leiderschap.
Doelstellingen professionaliseringsagenda
PA sluit aan op externe ontwikkelingen.
PA individueel, school, bestuur.
Inzicht en overzicht in professionaliseringsvragen.
Koppelen en verbreden professionaliseringsvragen.
Financieel kader.
Doelstellingen professionele leergemeenschap (plg)
Duurzaam individueel en samen leren.
Scholen zijn plg's.
Ondersteunen scholen richting ontwikkeling plg.
Acties professionele ruimte
Onderzoek autonomie.
Voortzetten beleid specialisatie.
Delen goede praktijken professionele ruimte.
Acties professionaliseringsagenda
Koppeling aan PABO.
Integratie van professionaliseringsvragen.
Periodiek (4) onderzoek ontwikkelingen.
Schoolprofessionaliseringsagenda aan schoolplanontwikkeling.
Centrale koppeling school-professionaliseringsagenda's door P&O.
Onderzoeken en begroten uitgaven professionalisering.
Doelstellingen talentmanagement
Streefformatie gekoppeld aan schoolvisie.
Selectie van talenten.
Invloed kwaliteit opleiding PABO.
Zelfkennis medewerkers: talenten, drijfveren, eigen missie en visie.
Kennis talenten, drijfveren, missie en visie van elkaar.
Zicht op talenten op school en bestuursniveau.
Sturen op ontwikkeling en inzet van talenten.
Cultuur die ontwikkelen van talenten ondersteunt.
Doelstellingen werkstressoren
Acceptabele mate van werkdruk.
Acceptabele psychische, mentale en fysieke belasting.
Acceptabele balans werk en prive.
Doelstellingen eigentijdse professionaliseringsvorm
Eigentijdse middelen en vormen (voorbeeld).
Nadruk op informeel leren.
Effectieve kennisdeling.
Gebruik van aanwezige kennis en talenten.
Benutten kansen op samenwerking.
Acties eigentijdse professionaliseringsvorm
Inventarisatie eigentijdse professionaliseringsvormen.
Experimenteren, proeftuinscholen.
Netwerkleren stimuleren.
E-learning onderzoeken en experimenteren.
Systeem talentmanagement / bekwaamheidsdossier / ELO.
Benutten intranet.
Voortzetten (ac.) opleidingsscholen + verbreden.
Samenwerking externen (o.a. PABO).
Voortzetten ATO-academie.
Acties talentmanagement
Streefformatie versterken, opvolgingsplanning
Selectie-instrumenten aanpassen ivm bevlogenheid.
Actief talentspotten.
Doorontwikkelen traineeprogramma.
Aanpassen gesprekkencyclus + bekwaamheidsdossiers.
Digitaal bekwaamheidsdossier.
Jaarlijks aandacht talenten in schoolteam.
Begeleidingsbeleid functioneren.
Aanbieden instrumenten voor zelfinzicht.
Uitvoering functiemix-beleid inclusief leraar O&O.
Vergroten feedbackvaardigheden.
Beleid ontwikkelingsgerichte mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
Inzicht ontwikkel- en onderzoeksvragen en koppelen.
Inzet talenten in ATO-academie.
Acties professionele leergemeenschap (plg)
Meting met plg-matrix.
Plan van aanpak plg op schoolniveau.
Delen goede praktijken plg.
Investeren in zelfreflectie en feedback.
Acties werkstressoren
Structurele aanpak werkstressoren.
Plan van aanpak n.a.v. meting bij POM.
Delen van goede praktijken.
Organisatie en innovatie
Identiteit
Besturingsfilosofie
Organisatiestructuur
Innovatie
Goed werkgeverschap
Personeelsbeheer
arbeidsmarkt
kenmerken personeelsbestand
administratie
ATO-model strategisch HRM
Zelfsturende teams
Specialistische functies
Herdefiniëring leiderschap
Horizontale netwerken
Werk- en projectgroepen
De drie “v’s” van ATO-scholenkring

Voorbeeld in

Vertrouwen
Bij ATO-scholenkring vertrouwen we de ander en zijn we zelf betrouwbaar.
Bij ATO-scholenkring durven we verantwoordelijkheid te nemen en te geven.
Bij ATO-scholenkring zijn we integer.
Bij ATO-scholenkring zijn we open.
Vooruitgang
Bij ATO-scholenkring hebben we ontwikkeling hoog in het vaandel staan.
Bij ATO-scholenkring zijn we optimistisch en vinden we humor belangrijk.
Verbinding
Bij ATO-scholenkring handelen we respectvol.
Bij ATO-scholenkring beschouwen we eigenheid als de kern van het zijn.
Bij ATO-scholenkring beschouwen we betrokkenheid als een groot goed.
Functiemix: invoering LB functies
Functiedifferentiatie (1)
selectie
Expert
ATO-
coach
Bouw
coordinator
Intern begeleider
Specialist
(cc) photo by theaucitron on Flickr
Leraar 100%
Leraar LB 40%
Leraar LA 60%
Taal
Rekenen
Sociaal-emotionele intelligentie
Innovatie
Data-coach
.....
Functiedifferentiatie
Waarden
Missie
Visie
Structuur, vaardigheden, personeel,
systemen, stijl.
Full transcript