Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psykopati (Antisocial personlighetsstörning)

No description
by

Fredrik Hedström

on 24 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psykopati (Antisocial personlighetsstörning)

Psykopati Antisocial personlighetsstörning Antisocial personlighetsstörning Det psykodynamiska perspektivet Fokus på uppväxtförhållanden Hannibal Lector Ted Bundy Moral insanity (Moralisk galenskap) Begrepp för grovt kriminella under 1800-talet Defintion: Personer som: Är totalt känslokalla Inte har någon impulskontroll Saknar etisk medvetenhet (Traditionell benämning) Modern benämning we need some help desperately! my husband (33yrs old) was just sentenced 5 yrs yesterday in the md correctional system. he has been in and out of jail his whole life. he has done unconcievable things over the years.(ask n i will tell) We did dr. robert hare's test for psychopathy. i gave my husband a 33. he gave himself a 31. my husband has finally come to terms w who he is, what he has done and the damage he has caused. he seems genuinely remorseful and truly wants to change. is it possible for psychopaths to "wake up", face the facts, and truly change. i want to get him help, but by someone who truly know what they are dealing with. i understand that in the wrong hands he could come out worse. as he has thru the years upon each release. dear doctor robert-- maybe i am being manipulated yet again but i cant and wont abandon him. not when he, for the first time, he has stopped LYING!

i didnt want to write a book here, but i know its not nearly enough info to give a proper evaluation or advice. so if u have any questions...please ask.

thx

d Robert Hare's test En skala av 20 olika element som bedöms med en skala 0-1-2. (Max 40) Exempel på vad som bedöms: Charm Behov av stimulation/Lätt uttråkad Patologiska lögner Tidiga beteendeproblem Manipulativ I am sorry for your pain and suffering. Being in love with a criminal psychopath must be a real bed of nails for you.

The question as to whether a psychopath can change is complicated, in part because it depends on what you mean by "change." Also, bear in mind that since I have not met your husband, I can address your question only in general--not specifically in regards to him personally. Hello, D-- That said, when you ask if a psychopath can learn to change, if you mean could such a person learn to feel guilty, ashamed, or sorry when he does wrong or causes harm to you or to another human being, I would say probably not. If you mean could he learn to love you in the usual way that people love others, wishing the best for them, avoiding causing them pain, and sacrificing ones own needs so that the beloved person can get what he or she needs, probably not. If you mean could he learn that he would have to change some of his behaviors if he wants to keep you in his camp—change the behaviors, that is, not for your benefit, not so that you would not be hurt, and would be happy, but only for his benefit, so that you would keep on belonging to him--perhaps yes. But if you are not ready to abandon him, as you put it, what does it really matter anyway? Since he knows that, what possible motivation would he have to change?
Be well Likgiltighet inför andras känslor Kan inte sätta sig in i andras känslor Stora svårigheter att behålla relationer } Avsaknad av empati Oförmåga att skjuta upp saker Hög impulsivitet Mycket låg frustrationströskel - Saker måste ske direkt - Reagerar utan att tänka sig för - Inget tålamod att hantera situationer Oförmåga att lärdom av negativa erfarenheter (Ser sig inte som sociala objekt) - Reagerar inte på straff Onormalt hög stimulanströskel - Kräver kraftiga omskakande upplevelser för att känna sig levande Charm - Upplevs som otroligt trevliga individer - i början Omnipotent kontrollbehov - Strävan efter att känna total makt Grandiositet (Storhetsvansinne) - Skryter ofta om sina bedrifter - Minnesförlust gällande händelser som för dem kan verka skamliga Varför blir / är människor psykopater? Två förklaringar Miljö Social påverkan Klinisk Hjärnskada (Freudiansk miljöpåverkan) Problematik i den tidiga anknytningen Sociopat En person som har utvecklat samma drag som en psykopat fast mest genom miljöpåverkan. Hjärnans skada påverkar mindre än vad uppväxtmiljön påverkar. Viss forskning påstår att det är en annan personlighetstyp. Används sällan idag.... dvs.. Vad beror då detta på? (Enligt psykodynamisk forskning) En psykopat ligger på gränsen till psykos (Förstår inte sin egen sjukdomsbild) En sociopat är mer högfungerande (Är din chef en psykopat?) Uppväxtförhållandena Oförmåga att uttrycka känslor En mycket stor avsaknad av anknytning under de första uppväxtåren Modern Masochistisk, svag, depressiv, missbruk Fadern Oförutsägbar, sadistisk Familjesituation med Förflyttningar Förluster Skilsmässor Känslor En psykopat erkänner inte vanliga känslor för de representerar svaghet och sårbarhet. ...varför? Psykopaters familjer använder enbart språket för att kontrollera andra Istället för att ge barnet känslomässig respons vid illska/agressivitet, kompenseras det med dyra saker. Psykopaten tränas inte i att identifiera och hantera känslor på ett sunt sätt. Att förstärka känslor på fel sätt Barnet organiserar sin personlighet kring omnipotenta fantasier och antisocialt beteende. ...varför? Föräldrarna förstärker antisocialt beteende - aggresivitet mot auktoriteter - typ Polis, lärare och socialarbetare Förälderns personlighetstyp ärvs - barnet imiterar föräldrars försvarsstrategier Omvärden har inte någon rätt att stoppa personen att utvöva makt. Sammanfattat Otrygga familjeförhållanden som präglas av; Slapphänta och korrupta föräldrar Manipulativa, aggressiva föräldrar Drog och alkoholmissbruk Inga tydliga och kärleksfulla gränssättningar Enföräldersförhållanden fostrar antagligen fler psykopater
Full transcript