Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

21st i praksis – et fagdidaktisk loop Lærernetværket

No description
by

Lise Mulder

on 8 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 21st i praksis – et fagdidaktisk loop Lærernetværket

21st
21st i praksis – et fagdidaktisk loop

Læring i det 21 århundrede - et retorisk skift med betydning for fag.
21st kompetencer? Hvordan opleves det fra elev og lærer perspektiv?
21st research, tekster og redskaber - et tagselvbord?
Tættere på 21st kompetencer og nøgler - ITL reasearch og CLD teksten - hvorfor dette fokus?
Casearbejde:Vi kobler jeres formater til arbejdet med 21st. kompetencer, særligt Kollaboration og It og læring (
fælles
).
Diskussion og krtiske blikke på 21st kompetencer, nøgler, danskfag og målsætningsarbejde (fælles).
Seneste initiativer..hvis vi når det..

Lise Dissing Møller Zahle UCC
• P21 American initiative… http://www.p21.org/
• ATC21 Australian initiative … http://atc21s.org/
• ITL research global - close Microsoft relation http://www.itlresearch.com/

Finland, Indonesia, Brunei,
Russia, England, Senegal,
Australia and Mexico!
2010-2012
Intel - Cisco - Microsoft
Microsoft
Apple, Lego, Intel etc.

ITL research - innovative teaching and learning research

Forskningsprojektet afsluttet i 2011 - the udbyttet: 6 kompetencer og udivkling af redskaber (rubrics) til brug i læringssammenhæng

Formål - at mål og identificere innovative processen i undervisningsdesigns og læreprocesser...

Kerneteksten...
Forsøger at komme så tæt på praksis som muligt
Viser at selvom teknologi er "en allestedsnærværende aktør" i læring har den ikke altid hovedrollen
Specifikke nøgler til "specifikke indsigter" -
Progressive - målstyret undervisning, planlægning
Rekursive - evaluering af egen praksis
Nye vinkler - NB TPACK
Seneste tiltag ift 21 åhundredes kompetencer...
Skabelse af et netværk: Læreruddannelse, EVU og CFU - Demonstrationsskoler, kommuner, lærere - projekter - udbydere
CFU UCC arbejder tillige på at udvikle et digitalt redskab til læreren, som kan bruges i planlægning og evalueringssammenhænge..

- Men det er kun et anslag - en teknologisering af teksten. Hvad vi mangler nu er reel erfaring og sparring fra lærere - tilpasning..materiale - små videoklips m.m. sammenkøring med Forenklede fælles mål - overvejelser mht. fag etc.
Lærernetværket 2014
Eleven i det 21 århundrede skal bevæge sig fra en grundlæggende nysgerrighed til at udvikle evene til at stille kritiske valide spørgsmål
Eleven i det 21 århundrede er faktisk bundlinjeorienteret - har brug for målbarhed
Eleven i det 21 århundrede er en medieforbruger ikke per definition en digital indfødt. De børn der udviser stærkest kompetence udi digital produktion har som oftest en kobling tilbage til en vidensperson, som har inspireret og assisteret i videnstilegnelsen
Eleven i det 21 århundrede er i hans eller hendes digitale liv optaget af at finde, kuratere, remediere og producere indhold.

... Et skift.. i uddannelse - fra undervisning i indhold (fag?)- til undervisning omkring kompetencer og
literacies
ift af finde, kuratere, remediere og producere
samt undervisning i indhold

21st cen learning skills – Eleven
Det 21 åhundredes lærer skal være i stand til at trække på såvel formelle som uformelle læringskontekster
Det 21 århundredes lærer skal kunne kommunikere og selektere medier ift deres undervisning, de skal vide, hvornår der er brug for medier i klasserummet, og hvornår der ikke er. Dette er vigtig viden også for eleven.
Det 21 århundredes lærer skal være i stand til at arbejde med det 21 århundredes kompetencer for meget mere end arbejdslivet - også for kreativitet, demokratisk dannelse, sociale relation etc.
Det 21 århundredes lærer spiller en vigtig rolle ift at udruste eleverne med grundlæggende viden, standarder og literacies, så de er i stand til at deltage i det omkring liggende samfund og kan bruge deres viden refleksivt og konstruktivt.
Det 21 århundredes lærer skal
ikke
nødvendigvis forlade den formelle læring relateret til fag og indhold -
men denne læring skal smeltes sammen med de 21 århundres kompetencer og elevernes literacy etableret i uformelle læringsmiljøer.
21st cen learning skills – Læreren
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record 108 (6), 1017-1054.
http://punya.educ.msu.edu/publications/journal_articles/mishra-koehler-tcr2006.pdf

Koehler, M.J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. AACTE Committee on Innovation and Technology (Ed.), The handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (pp. 3-29). American Association of Colleges of Teacher Education and Rougledge, NY, New York
http://punya.educ.msu.edu/publications/koehler_mishra_08.pdf

Dannelse
Skift
at udvikle..at opbygge
Kompetence
For hvad?
Arbejdslivet?
For samfundet?
Kan vi lide det?
Sprogsyn
Skrift/tale
Multimodal
literacy.... digital literacy
Indhold og curriculum
Indhold og curriculum
Teknologi
..en understrøm :)
web literacy
computer literacy


Kollaboration

Videnskonstruktion

Selvevaluering

Innovation

IKT og læring

Kompetent kommunikation

Styrker
De Seks nøgler
Hver repræsenterer en kompetence, men udgør også en nøgle til processuelt arbejde
Kollaboration teksteksempel
Pervasive media?
Måske
men i undervisnings
Sammenhænge kan teknologi opleves som ...
Measureability
Evidence
accountability
Kilder
Learning design - The Next Lesson
ITL research PIL 2011-13
N
øgler til det 21 århundrede kompetencer
ITL research PIL 2014
KVAN 2005 nr 71
Kompetence
Kompetencebegrebets udviklingshistorie Mellem håndsæbe og stål
i KVAN nr 71
Knud Illeris
Kompetence - hvad, hvorfor og hvordan
Samfundslitteratur 2012
Pervasive media - http://www.ubiquityjournal.net/
Douglas Rushkoff
Program or be Programmed
2010 OR Books
Forenklede fælles mål DANSK 2014
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006).
Technological Pedagogical Content Knowledge: A new framework for teacher knowledge
. Teachers College Record 108 (6), 1017-1054.
Koehler, M.J., & Mishra, P. (2008).
Introducing TPCK. AACTE Committee on Innovation and Technology
(Ed.), The handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (pp. 3-29). American Association of Colleges of Teacher Education and Rougledge, NY, New York
http://www.p21.org/
http://atc21s.org/
http://www.itlresearch.com/
http://app.newpedagogies.net/
Kritiske bemærkninger

Disposition
FAG
FAG
Semiocy
Moving On?
Entry
Adoption
Adaption
Infusion
Transformation
indgangsniveau
Tilegnelse
Tilpasning
Infusion
Transformation
Case
Sammensmeltning af fag og 21 århs kompetencer?
Ser vi et potetiale?
Hvordan gør vi?
Er der tale om loops tilbage i fag eller er det et postulat? På hvilken måde loop?
Hvilke relationer ser I ift forenklede fælles mål? Er der uforeneligheder?
Har dansk en særlig rolle?
Taksonomier - fremstillingsformer
vores indre grafik ;)
Entry
Adoption
Adaption
Infusion
Transformation
indgangsniveau
Tilegnelse
Tilpasning
Infusion
Transformation
Lad os "kode" formater ift 21st (kollaboration + IKT, hvilke niveauer..argumentation) og diskuterre denne kodning - hvordan spiller den sammen med fag?
Progression i nøgler?
Progression i fag?
Missing links?
Versus

Literacy er kompetencen til at kunne konsumere og producere tegn i forskellige modaliteter, medier og genrer med forståelse af relationerne til og betydningen for og af konteksten (personer, objekter, modsætninger, teknologier osv.), samt evne til forholde sig kritisk hertil og til at handle på baggrund heraf..
En generel definition af begrebet
literacy
hentet fra Jeppe Bundsgaard
http://www.jeppe.bundsgaard.net/foredrag/undervisning/efteraar2005/tomtos/literacy/
Full transcript