Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Znaczenie zdrowia duchowego w przezwyciężaniu doświadczenia

No description
by

Beata Krystkowiak

on 18 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Znaczenie zdrowia duchowego w przezwyciężaniu doświadczenia

Karl Jaspers (1883-1969)
Sytuacje graniczne:
Cierpienie;
Walka;
Śmierć;
Doświadczenie przypadkowości.

We wszystkich ww. sytuacjach granicznych może pojawić się choroba.
Znaczenie zdrowia duchowego
w przezwyciężaniu doświadczenia choroby

Zdrowie duchowe
Wewnętrzna wiara w cele wyznaczone przez zewnętrzną siłę;
Wewnętrzna siła życiowa i spokój;
Samoświadomość;
Poczucie sensu;
Otwartość na doświadczenia;
Ciepło, bezwarunkowa miłość;
Zdolność do pogodzenia się z faktem istnienia czegoś dla nas niezrozumiałego.
Duchowość filozoficzna względem choroby
„A zatem prawdziwa filozofia w starożytności to ćwiczenie duchowe. Teorie filozoficzne są albo wprost oddane w służbę praktyki duchowej – jak
w przypadku stoicyzmu i epikureizmu – albo wzięte jako przedmiot ćwiczeń intelektualnych, to znaczy praktyki życia kontemplacyjnego, które w końcu samo jest niczym innym niż ćwiczenia duchowe.”

(Pierre Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 1992)
Epiktet
(ok. 50 – 130 r.)
To, co zależne od nas: sądy, popędy, pragnienia, odrazy.

To co niezależne od nas: ciało, mienie, sława, godności.

„Jeżeli jednak unikasz choroby, śmierci albo ubóstwa, doznasz bolesnego zawodu. A zatem wypleń ze siebie odrazę do wszelkich rzeczy, które z natury nie są od nas zależne, a skieruj ją ku tym jedynie, które z natury są od nas zależne.”
„Choroba jest wprawdzie przeszkodą dla ciała, ale nie jest przeszkodą dla woli, chyba że wola sama chce tego. I tak chromanie jest wprawdzie przeszkodą dla nogi, ale nie jest przeszkodą dla woli. I w ten sposób winieneś sobie rzecz wytłumaczyć przy każdej spotykającej cię przeciwności, a dojdziesz do przekonania, że jest ona zawsze przeszkodą dla czegoś innego, tylko nie dla ciebie samego.”
(Epiket, Encheiridion, Kraków 1997)
Duchowość
Pogłębiona forma religijności;

Forma wyrazu przekonań/uczuć religijnych w danej religii/kulturze;

Praktyki duchowe (np. ascetyzm, medytacje, mistycyzm itp.);

„Nowa duchowość”, „niewidzialna religijność” – oddzielanie duchowości od religii;

Duchowość jako kategoria egzystencjalna (poszukiwanie sensu, samorealizacja);
Wyjścia z chorobowych sytuacji granicznych
„Pancerny” światopogląd (np. różne formy nietscheanizmu);

Przeżycia mistyczne – problem krótkotrwałości tych przeżyć;

Zrezygnowanie z trwałego opierania podstawy sensu życia na tym co skończone, szukanie pewności w sobie samym.
św. Augustyn
(354-430 r.)
Teodycea:
Zło (cierpienie) jest po części tworzone przez ludzi;

Zło (cierpienie) potrzebne jest dla harmonii
w świecie;

Zło (cierpienie) jest brakiem dobra.

Choroba jako jeden z elementów teodycei.

Zdrowie duchowe jako przezwyciężanie choroby.

Teocentryczna koncepcja szczęścia.
konkluzje
Zdrowie duchowe jest ważnym, a czasami pomijanym czynnikiem przezwyciężania chorób.

Zdrowie duchowe możemy rozumieć zarówno w wersji świeckiej, jak
i religijnej.

Osoba chora może próbować budować swoje zdrowie duchowe,
w zależności od swoich przekonań.

Edukacja zdrowotna w zakresie zdrowia duchowego może przebiegać zarówno w aspekcie poznawczym, jak i praktycznym.

Dziękuję za uwagę
Dr Juliusz Iwanicki

Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


iwanicki@amu.edu.pl
Full transcript