Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projecten Pit: plan van aanpak Stip 2018

In dit plan van aanpak is te zien hoe de route van de Projecten Pit richting de Stip 2018 gaat lopen.
by

Antoon Groot

on 23 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projecten Pit: plan van aanpak Stip 2018

Projecten Pit
Wij staan als team voor zelfsturing, nadenken voordat je wat doet en voorbeeldgedrag als basis voor een innovatieve en slimme organisatie van het werk
Door het regisseren en organiseren, verbinden, opleiden en adviseren helpen wij onze organisatie efficiënt en professioneel werken met programmaˋs en projecten
Doorlopende activiteiten
Projectevaluatie en -intervisie
Elk kwartaal organiseren wij een bijeenkomst met projectleiders/projectteams, gericht op onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
Kennisdelen via HK Kennis
Op 1-1-2015 is HK Kennis gevuld met de huidige digitale formats, handboeken en overige info over projectmatig werken.
Vanaf dat moment is HK Kennis voor ons het primaire communicatiemiddel richting de organisatie.
Doorontwikkeling formats en werkvormen vanuit bijeenkomsten en werkbezoeken
Kennis van buiten naar binnen
Tenminste 2x per jaar organiseren wij een extern inspirerend werkbezoek
Wij participeren actief in platforms en online netwerken zoals VPNG, Linkedin groepen, etc.
Kennis van binnen naar buiten
Gevraagd en ongevraagd advies
Vraag het aan één en je krijgt ons allemaal
Binnen 3 dagen reactie of afspraak gemaakt
Adviezen delen via HK Kennis
Feedback op advies via HK BOP
Wij zetten ons (pro)actief in op regionale projecten
Wij staan open voor tijdelijke klussen bij andere organisaties, via bestaande netwerken en HK Plein
Opleidingen projectmatig werken
Basistraining PMW minimaal 2x/jaar
1-4-2015 Vervolg PMW en Projectleider gereed, 1-2x/jaar
Doorontwikkeling extra modules vanuit behoefte (intervisie en bijeenkomsten)
december 2014
Definitief plan van aanpak Pit
HK-Oké stempel!

1 maart 2015
DT-besluit over (financiële) kaders projecten:
personele kosten
baten bij inzet regionale/externe projecten
beheerskosten bij projectoverdracht/ -afsluiting
voorbereidingskosten
HKI's projecten (basis voor dashboard)
Interne controle projecten
wijze van verwerken in meerjarenbegroting en P&C-cyclus
Definities L, M en S projecten
1 april 2015
DT-besluiten over kaders en uitgangspunten voor:
Projectenpit: regierol, adviesrol en mandaten
Doorontwikkeling projectmatig werken Stip 2018: zelfsturende projectteams?
Projectarchivering (koppeling digi-DIV)
Beheer(sing) projectgebonden risico's, contracten en overeenkomsten (koppeling Control en Inkoop)
Integraliteit binnen en tussen projecten
1 juli 2015
Projecten hebben een vaste plek in de meerjarenbegroting, met duidelijke afspraken over meerjarige projecten
Rapportage over projecten is uniform geborgd in de P&C-cyclus, op basis van de vastgestelde HKI's
1 januari 2017
De eindgebruiker / klant kan digitale feedback geven op het verloop en het resultaat van projecten (doorontwikkeling HK BOP)
plan van aanpak
Stip 2018

1 september 2014
Ontvangst meetlat Projecten Pit
1 januari 2018
We zijn er! En dooorrrrr
1 januari 2015
Opleidingsplan Projecten Pit gereed met aandacht voor:
Samenwerking
Kennis
Innovatie
Processen
Bedrijfsvoering (meetlat algemeen)
Hoe?
Toegankelijk zijn
Definities vastleggen
Kennis vergroten en overbrengen
(basis)documenten ontwikkelen
Categoriseren projecten
24/7 project dashboard
(team)ontwikkeling
Advisering bestuur en organisatie
Borging projectteams als basis voor integraliteit
Wat mag je (niet) van ons verwachten?
Bereikbaarheid
Instrumenten & informatie
Duidelijkheid
Afspraak = afspraak
(on)gevraagd advies
Zichtbaarheid
Uitdragen HK kernwaarden
Manus van alles
Leidinggevende rol
Wat hebben we nodig van
Organisatie:
Capaciteit
Feedback
Afspraak = afspraak
Informatie-uitwisseling
Ondersteuning (secr.adm.)
Professionaliteit
Directie:
Steun & vertrouwen
Ruimte en dialoog
Informatie & terugkoppeling
Budget
Onze gezamenlijke uitdaging
Opleiding & advies
Regie op inhoud & organisatie
Procesafspraken & formats en tools
Aansturing programma's en projecten
18 nov aangevuld met meetlat algemeen
2014
2015
2017
2018
Meetlat Algemeen
Meetlat Projecten
R
F
C
Z
B
H
Resultaatgericht werken
Jan/feb afstemming met TT over format/HKI's, 1e rapportage Pit 1 april 2015
Rapportage Projecten binnen P&C-cyclus
BOP-app: 2015 gebruik alleen binnen pits, 2016 heel HK, vanaf 2017 ook extern
Interne controle Pit: jan/feb afstemming met Control, rapportage 1 april 2015
Actuele data: altijd bron en peildatum vermelden. Projectdata 24/7 via dashboard vanaf uitrol
Financiën
Budgetbeheer: 4-ogenprincipe binnen pit en bij projecten, voorwaarde: budgetbeheerder heeft 100% grip op budget (geen overboekingen zonder toestemming)
Jan/feb afstemming met financieel advies:
standaard aanpak projectbudgetten, incl. subsidieadministratie
Invoering verplichtingenadministratie binnen pit en eigen projecten per 1 april 2015
Jan/feb afstemming met pit inkoop, per 1 april vaste afspraken voor projecten en pit
Communicatie
Borging binnen pit: communicatie-uitingen en college/raadsvoorstellen 4 ogen-principe
Projectformats zijn actueel en in de huisstijl
Borging binnen projecten: voor L-projecten is communicatie onderdeel van interne controle
Zaakgericht werken
Jan/feb afstemming met pit Digi-DIV, vanaf maart pilot voor Projecten Pit en L projecten
Pit projecten werkt onderling 100% papierloos
Binnen projecten en trainingen wel flipovers, brown paper, technische tekeningen, etc.
Bereikbaarheid
Agenda's altijd actueel en toegankelijk
Pit is altijd bereikbaar via projectregie@hollandskroon.nl, reactie binnen 2 werkdagen
Telefonische bereikbaarheid gegarandeerd via callcenter en/of voicemail, binnen 1 werkdag teruggebeld
Bij afwezigheid vervanging binnen pit via vaste backup
HRM
Binnen pit 2 vaste aanspreekpunten voor HRM
Zij volgen de benodigde trainingen
Tot lancering e-HRM maatwerkafspraken met Arthur indien nodig
Binnen de pit onderwerpen bedrijfsvoering verdeeld in duo's:
Resultaatgericht werken en financiënCommunicatie en bereikbaarheidHRM en zaakgericht werken
Borging meetlat algemeen
Full transcript