Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Teofil Puchalski

No description
by

Alexandr Perciun

on 4 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Teofil Puchalski

Marsz Brygady Karpackiej
1941
1942
1946-1948
1943-1945
08-10.1940
05.1940
Bitwa pod Tobrukiem

W trakcie formowania SBSK, po przerzuceniu oddziału do Marsa Matruh, T.Puchalski był żołnierzem 2 Batalionu. Uczestniczył, jako dowódca drużyny, w bitwie pod Tobrukiem(11.04-10.12) pod dowództwem gen. S.Kopańskiego. Walka skończyła się zdobyciem twierdzy Tobruk i zwycięstwem alliantów.
W czasie walki Puchalski doznał skomplikowanego złamania ręki i 3 miesaiące przebywał w szpitalu
Po powrocie do zdrowia
Do swojej Kampanii wrócił 23 lutego na pustynię pod Gazalą. 17 marca SBSK została wycofana z linii frontu.
Skierowano ją do Palestyny, gdzie 3 maja została rozformowana, a na bazie Brygady powstała 3 Dywizja Strzelców Karpackich. 1 lipca formacja wyjechała z Palestyny do Syrii, a potem do Iraku. Przeszkolony T.Puchalski zostaje przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy plutonu młodzieży.
Włochy
Pod koniec roku 1943 Puchalski został przetransportowany do Włoch
Ukończenie szlaku wojennego
Do czasu demobilizowania przebywał na terenie Włoch jako dowódca plutonu łączności w 5. Batalionie. Potem został przetramsportowany do Anglii i przebywał w obozach dla żołnierzy, czekając na powrót do Polski.
26.02.47 wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, a 30.01.48 zgłosił się na powrót do Polski, gdzie z utęsknieniem czekała na niego rodzina.
Podróż do Syrii
T. Puchalski uciekł z obozu internowania i przedostał się przez Jugosławię do Grecji, gdzie 15 maja statkiem "Warszawa" odpłynął do Bejrutu w Syrii. Tam został przedzielony do 2 Pułku Strzelców Karpackich na stanowisku dowódcy drużyny w czwartej kompanii.
12 kwietnia gen. Sikorski wydał rozkaz o sformowaniu Brygady Strzelców Karpackich w Syrii. W jej skład również wszedł oddział Puchalskiego. Z początkiem lipcu stacjonował na terytorium Palestyny.
Przetransportowanie do Egiptu
Żołnierze Brygady zostali skierowani do obozu w Latrum. Następnie 5 października Puchalski wraz ze swoim oddziałem został przetransportowany do Egiptu w rejonie Aleksandrii.
Teofil
Puchalski

Druga Wojna Światowa
Dzieciństwo
Teofil Puchalski urodził się 16 kwietnia 1917 roku w Smardzowicach. Był synem Marcina i Heleny z domu Jabłońskiej. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Smardzowicach, a potem w Skale. Kontynuował naukę we Włodzimierzu Wołyńskim. W roku 1937 złożył egzamin dojrzałości i uzyskał świadectwo dojrzałości.
Tuż przed wojną
Początek II wojny światowej
W Kampanii Wrzesniowej brał udział w walkach pod Samborem. Na rozkaz dowódcy batalion wycofał się w kierunku Drohobycza i Nadwórna. Dnia 20 września batalion przekroczył granicę węgierską.
Ochotniczo zgłosił się do służby wojskowej i ukończył kursy Szkoleniowe w Przemyślu w stopniu kaprala. Został przeniesiony do rezerwy, gdzie w 1939 odbył szeszciotygodniowe ćwiczenia na stanowisko zastępcy dowódcy plutonu. W dniu 03.09.1939 został zmobilizowany do 6 Pułku Strzelców Karpackich i zameldował się, cudem umikając śmierci w swoim Pułku w Samborze.
Na Węgrzech T. Puchalski został internowany w obozie w Nagycenek.
Bejrut
Mundur żołnierza SBSK
12 stycznia Brygada została zreorganizowana, otrzymując nazwę Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich.
Podczas drugiej wojny światowej Teofil Puchalski brał udział w wielu ważnych bitwach
Monte Cassino
Szlak bojowy Puchalskiego we Włoszech zaczął się w walce o przelamanie linii Gustawa, której kluczowym punktem oporu był Klasztor na Monte Cassino. Decydujący szturm ruszył nocą 16 maja. Przed dywyzją stanęło zadanie-zdobycie wzgórza 593 i farmy. Jeszcze tej samej nocy udało im się to zrobić, a następnego dnia zdobyto wzgórze 569. 18 maja patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich zatknął biało-czerwoną flagę na ruinch klasztoru
25 maja żołnierze 3 DSK zajęli Piedimonte. To zwycięstwo otwarło armii drogę na Rzym.
W krótce przed żołnierzami 3 DSK stanęło nowe zadanie- przełamanie Linii Gotów, sytemu umocneń opierających się o stoki Apeninu Toskańskiego. W walkach pod Loretto i w bitwie o Ankonę i wyzwalaniu innych miast włoskich też brał udział oddział Puchalskiego.
Ostatnią operacją była ofensywa w Dolinie Lombardzkiej, która zakończyła się bitwą o wyzwolenie Bolonii.
Dalszy szlak
wojenny
Liceum w Ojcowie
1948r podjął prace jako nauczyciel wf-u, języka angielskiego oraz przedmiotu ,,Służba Polsce''

Życie powojenne
Ostatnie pożegnanie
Teofil Puchalski
Krewni
Starszy brat Teofila, oficer Bogumił Puchalski zginął w Katyniu.
Żona Teofila, Wacława napisała słowa, które stały się hymnem naszej szkoły.

Odznaczenia i Nagrody
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż Walecznych
Gwiazda Afryki
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino
Gwiazda Italii
Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”

Złoty Krzyż
Zasługi

Brązowy Medal za Zasługi
dla Obronności Kraju

Odznaka Grunwaldzka

Medal Zwycięstwa i Wolności 1945

Srebrna odznaka zasłużonych dla ziemi krakowskiej

Został mianowany na stopień kapitana

Krzyż kawalerski orderu odrodzenia polski

Play video
Liceum w Skale
Wspólnie z uczniami angażował się od początku w tworzeniu tej placówki. Pomagał w budowie szkoły, internatu oraz boiska. Dlatego śmiało można użyć określenia że znał tu każdą cegłę.

Widać było że nowy dział życia stał się jego pasją ponieważ nieustannie podwyższał swoje kwalifikacje w zakresie nauczanych przedmiotów. Został prezesem Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz członkiem ZNP

Puchalski był organizatorem i opiekunem druzyny PCK. Za całokształt swej pracy został uchonorowany:
Odznaką honorową PCK
Medal 50 lecia PCK
PCK
Zmarł 6 stycznia 1992r.
W homilii na mszy pogrzebowej w Skale którą koncelebrowali księża- jego wychowankowie, proboszcz parafi Jerzy Król powiedział między innymi:
,,
(...) natchnij nas duchem, który płynie z Ewangelii, jaką słyszeliśmy przed chwilą, duchem tej wielkiej wierności Bogu, która przejawia się w miłości i służbie człowiekowi. Natchnij nas tym duchem, któryzostawiasz jako świadectwo dobroci i wezwij nas do apelu na służb Twojej wierności ojczyźnie (…)
''
Pogrzeb odbył się przy udziale Wojskowej Asysty Honorowej.
T.Puchalski został pochowany w Skale.
Był cały czas z młodzierzą, w roku szkolnym prowadził zajęcia dodatkowe a w wakacje był komendantem letnich obozów przysposobienia obronnego. Chociaż w 1997 roku przeszedł na emeryturę nie stracił kontaktu ze szkołą i uczestnuczył aktywnie w jej życiu społecznym.

W 1963r Powiatowy Sztab Wojskowy powierzył mu funkcje dowódcy Terenowego Oddziłu Samoobrony w Skale.
Był wielokrotnym członkiem komisjiwyborczych w wyborach do rady narodowej i sejmu, organizował szkolenia i nadzorowałl spis powszechny w 1970 roku.
Został zastępcą prezesa koła ZBOWiD w Skale

Aktywność społeczna poza szkołą
Ponowna podróż do Włoch
Gdy w 40 rocznicę zdobycia Monte Cassino brał udział w rocznicowych uroczystościach, nie mógł się nadziwić, jak to było możliwe, że wtedy Polacy dali radę ,,strącić z chmur” swego wroga, że on dał radę.

Pamięć
Po pogrzebie rodzina otrzymywała wiele wyrazów współczucia. W jednym z listów pan Marceli Mełges, pisał:

"Serce moje boleje z powodu tego odejścia, które pozbawia nas fizycznej obecności i codziennych zwychajów tego szlachetnego wspaniałego Profesora, z którym wielu z nas łączy więzi głębokiego szacunku i miłości. Pogrzebu takiego, jak Skała Skałą, dotychczas nie było. Zasłużył sobie Kapitan na takie piękne pożegnanie".

Kpt. Prof. Puchalski, przez kolegów z czasów wojny zwany Filusiem, promieniał pogodną akceptacją tamtych czasów. Miał życiową filozofię człowieka, który jest wdzięczny losowi za oszczedzenie życia i zdrowia.

Zmarł tak jak żył, bez trwogi, z cichą, pogodną akceptacją Boskich planów.

Dlaczego on?
Głosowanie uczniów klas mundurowych
Od września 2017r. klasy mundurowe ZSiPO w Skale objęte są pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jednym z wielu zadań wymaganych do zrealizowania w bieżącym roku szkolnym jest wybór Patrona.
30 maja
dokonali wyboru Patrona Klas Mundurowych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
Spośród zaprezentowanych czterech kandydatów 47 głosów na 49 głosujących uzyskał pan Teofil Puchalski, który został Patronem Klas Mundurowych.
Nad całością uroczystości czuwał zespół nauczycieli , który dokonał wyboru i prezentacji kandydatów. Kryteriami, na które zwrócono uwagę były przede wszystkim: związek z naszą Małą Ojczyzną i postawa, która może stać się wzorem dla przyszłych członków tzw. służb mundurowych. Zadbano również o rekomendację znawcy lokalnej historii, pana Piotra Trzcionki – radnego Powiatu Krakowskiego, autora książek o Skale i jej mieszkańcach.
Full transcript