Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Panahong Renacimiento

No description
by

Jayvann Olaguer

on 18 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Panahong Renacimiento

Panahong Renacimiento Sa panahong ito muling pinatili at pinanumbalik ang mga sinaunang kulturang klasikal ng Gresya at Roma, na nakapagdulot ng sigla sa kaisipan ng Europa at nagbigay daan sa maraming pagbabago sa larangan ng sining, arkitektura, at eskultura. greko-romano renaissance Renaissance Re Natus re birth muling pagsilang 1.Tithes
2.Simony
3.Nepotism
4.Indulgence
5.Protestantism Hanapin ang ibig sabihin ng mga sumusunod na salita: Takdang Aralin Bilang 1 Ilagay sa isang size 2 na papel. HEOGRAPIYA Ang pamilyang Medici na mula sa Florence ang siyang malaki ang naitulong upang umusbong ng husto ang Panahong Renacimiento. *Lorenzo De Medici hUMANISMO 1.Noong nabuhay muli ang interes sa pag-aaral ng mga Europeo sa gawang Greko-Romano o klasikal binuksan muli ang koleksyon nito upang mapag-aralan at masuri. 4.Ang humanismo ay isang ideya kung saan sinisimulan ng tao na lagpasan ang mga restriksyon ng Simbahan at relihiyon – ang mga nagdidikta ng mga dapat paniwalaan sa Gitnang Panahon.
2.Sinumulang gayahin nito ang istilo, ideya at mga katangian na laganap noong panahong Klasikal.
3.Ang tampok na ideya o istilo mula rito ay tinatawag na humanismo.
paglilimbag Lalo pang lumaganap ang kaisipang ito noong inimbento ni Johann Guttenberg at Johann Fust ang makina sa paglilimbag kung saan marami na ang maaring magawa libro mula dito kaysa kung ito ay kokopyahin gamit ang sulat kamay. Tinangkilik naman ng husto ang mga gawa dahil ito ay nakasulat sa salitang bernakular na siyang lalo pa nilang naiintindihan. mGA AMBAG PANITIKAN a.Francisco Petrarch (1304-1374). Ang “Ama ng Humanismo”. Pinakamahalagang sinulat niya sa Italyano ang “ Songbook,” isang koleksyon ng mga sonata ng pag-ibig sa pinakakamahal niyang si Laura.

f.Miguel de Cervantes. Sa larangan ng panitikan, sinulat niya ang nobelang “Don Quixote de la Mancha,” aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong Medieval Period.
e.Nicollo Machievelli (1469-1527). Isang diplamatikong manunulat na taga Florence, Italia. May-akda ng “The Prince.”Napapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo: “Ang layunin ay nagbibigay matwid sa pamamaraan.” “Wasto ang nilikha ng lakas.” Ang bagong kaisipang pulitikal na nasasaad dito ay ang kanyang payo na kung saan ang pinuno ay kailangang maging malupit, gumagawa ng katusuhan at panlilinlang para manatili sa kapangyarihan.Ang implikasyon ng mga prinsipyong ito: ang estado ay nariyan hindi para sa kasiyahan ng mamamayan; sa halip, ang mamamayan ay nariyan para sa estado.
c.Wlliam Shakespeare (1564-1616) Ang “Makata ng mga makata.” Naging tanyag na manunulat sa Ginintuang Panahon ng England sa pamumuno ni Reyna Elizabeth I. Ilan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng: Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Anthony at Cleopatra at Scarlet.
g. Dante Alighieri
Ang may akda ng Divine Comedy b.Giovanni Boccacio (1313-1375). Matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang “Decameron”, isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng isandaang(100) nakatatawang salaysay.
d.Desidarious Erasmus (c.1466-1536). “ Prinsipe ng mga Humanista.” May-akda ng “In Praise of Folly” kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao.
SINING a.Michelangelo Bounarotti (1475-1564). Ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance, ang una niyang obra maestra ay ang estatwa ni David. Sa paanyaya ni Papa Julius II ipininta niya sa Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano ang kwento sa Banal na Kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdaigan hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at pinakabantog niyang likha ang La Pieta, isang istatwa ni Kristo pagkatapos ng Kanyang Krusipiksyon. c.Raphael Santi (1483-1520). “Ganap na Pintor”, “Perpektong Pintor”. Pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balanse o proporsyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na gawa ang obra maestrang “ Sistine Madonna”, “Madonna and the Child” at “Alba Madonna," "School of Athens,” at " St. George and the Dragon." b.Leonardo da Vinci (1452-1519). Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang “Huling Hapunan” (The Last Supper), na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang Kanyang labindalawang disipulo. Isang henyong mararaming nalalaman sa iba’t- ibang larangan. Hindi lang siya kilalang pintor, kundi isa ring arkitekto,iskultor, inhinyero, imbentor, siyentista, musikero at pilosoper.
AGHAM a.Nicolas Copernicus (1473-1543). Inilahad ni Nicolas ang teoryang Copernican; “ Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito, kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw.” Pinasungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng sansinukob , na matagal din tinangkilik ng simbahan. c.Sir Isaac Newton (1642-1727). Ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sang-ayon sa kanyang “Batas ng Universal Gravitation,” ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng grabitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya na ang grabitasyon ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas. b.Galileo Galilei (1564-1642). Isang astronomo at matematiko, noong 1610. Malaki ang naitulong ng kanyang na imbentong teleskopyo para mapatotohanan ang teoryang Copernican.
Nagsilbing isa sa mga tulay ng Gitna at Modernong Panahon ang Renaissance kung saan nagsimulang pahalagahan ng mga tao muli ang kakayahan ng bawat indibidwal sa iba’t-ibang larangan sa siyang panibagong yugto sa kasaysayan ng tao. PAGLALAHAT
Full transcript