Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Havo 4 Arm & Rijk 3.1

No description
by

Neeltje Vincken

on 1 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Havo 4 Arm & Rijk 3.1

Hoofdstuk 3
De wereld indelen
Koopkracht: hoeveelheid goederen en diensten die je van je geld kunt kopen

Koopkracht vergelijken bijvoorbeeld met:
Big Mac index


§3.1 Niet alle landen zijn even rijk

Verdeling over bestaansmiddelen zegt iets over de ontwikkeling van een land

§3.1 Niet alle landen zijn even rijk

Begrip armoede vaag --> meetbaar maken

criteria nodig

voorbeeld Bruto Nationaal Product = BNP

= alles wat er in een land in een jaar wordt verdiend

--> om landen te kunnen vergelijk --> BNP per inwoner gebruiken
Vaak lastig om landen te vergelijken, want:

gegevens vaak verouderd of onbetrouwbaar
indicatoren vaak verschillend omschreven
vaak grote verschillen binnen een land

(dit gelft vooral voor ontwikkelingslanden)
Voorbeeld: werkloosheidspercentage 5,4% maar
voor jongeren (15-24) was dit 11,6%

§3.1 Niet alle landen zijn even rijk

§3.1 Niet alle landen zijn even rijk

Beroepsbevolking in drie sectoren

primaire sector= landbouw
hoog aandeel werkers in landbouw = laag BNP/inw.

secundaire sector= industrie

tertiaire sector= diensten
grote dienstensector = hoge welvaart

Let op: in ontwikkelingslanden vaak relatief grote dienstensector door te grote overheidssector en slechtbetaalde baantjes in dienstensector
Geografische beeldvorming en landenvergelijking
O.a. met behulp van bevolkingskenmerken/dimensies:
economische
demografische
sociaal-culturele
politieke

§3.1 Niet alle landen zijn even rijk

Thema:
Het vergelijken van regio’s om geografische patronen en processen op meerdere ruimtelijke schaalniveaus duidelijk te maken

Hoofdstuk 3 De wereld indelen

Voorzichtig zijn met BNP want:

zelfvoorzienende inkomsten worden niet meegeteld

het is een gemiddelde, verschillen tussen mensen kunnen heel groot zijn

er kunnen grote regionale verschillen zijn

landen verschillen in koopkracht, in het ene land koop je meer voor 1 dollar dan in het andere

§3.1 Niet alle landen zijn even rijk

Oriëntatie lezen en maken vragen 1 t/m 4
Door nadelen BNP is het beter om meerdere indicatoren te gebruiken daarom --> HDI/IMO

Human development index bestaat uit:


gemiddeld inkomen per persoon
gemiddelde leeftijd bij overlijden
% analfabetisme

Maken vraag 5,6,7,8

Arm & rijk
Full transcript