Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Imperialisme

No description
by

Malte Th

on 23 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Imperialisme

IMPERIALISME
Definition
(af fransk imperialisme latin imerialis adj til imperium
”magt, myndighedsområde” af imperare ”befale”).
Ekspansionspolitik, som indebærer dominans og udbygning
fra en magts side over andre magter, folkeslag eller områder. Resultatet kan være dannelsen af formelt organiserede imperier, hvilket der historisk findes mange eks på. I nyere sprogbrug bruges ordet imperialisme ofte som politiske og økonomiske dominans- og udbytningsrelationer, der ikke hviler på et formaliseret grundlag. Centralt står således økonomisk imperialisme, som kan udøves, uden at den udnyttede parts suverænitet antastes. Imperialisme bruges normalt i nedsættene betydning og anvendes i dag i udstrakt grad til også at gælde dominansforhold på andre områder. Et eks kan være begrebet kulturimperialisme. Imperialisme forbindes ofte med kolonialisme og neokolonialisme.

Kort sagt:
Imperialisme er benævnelsen på en udenrigspolitik, der stræber efter politisk eller økonomisk kontrol over et andet land.
Formel/Uformel Imperialisme
- Formel imperialisme:
Det undertrykkende land indtager det undertrykte land og overtager styrelsen, landet har samme politisk styre og bliver koloni.
The British Empire
Imperialisme i dag
-i dag bliver imperialismen mest brugt i økonimisk kulturel sammenhæng
-den udnyttede parts suverænitet bliver ikke antastet
- det kan f.eks være markeder, der ekspanderer eller vestlig industri bliver internationaliseret til Det Fjerne Østen
Kilde - Den store danske encyklopædi, Gyldendal bind 9 2. oplag printet in Denmark 2000
Tidligere former for Imperialisme allerede i Kina, Rom (f.Kr.)
Men mest betydningsfulde for vore moderne verden den Britiske højimperialisme 1870-1914
Årsager til imperialismen ~1870:
- Forudgående opdagelsesperiode
- Økonomiske vækst pga. industrialiseringen
- Våbenteknologiske overlegenhed
Ideologiske forklaringer:
Social Darwinisme -> Forpligelses
følelse for at civilicere de "dårligere"
racer
Samfundsmæssige forklaringer:
- Mangelnde råstoffer
- Prestige
Effekten:
- etablering af skelnet mellem rige
og fattige lande
- Eurocentismen
kulturimperialisme
- en tvangsmæssig overføring af et dominerende samfunds kulturelle værdier til andre, svagere samfund.
- griber ind i et skævt magtforhold og bevidst eller ubevidst udnytter sin egen kultur som magtkilde
- man snakker om centrum og periferi. Centrum pålægger den svage periferi sine kulturelle koder.
- Amerikansk økonom, Paul Romer, sagde i 2010, at man skulle lave en ny form for imperialisme. Den går ud på, at et rigt land kan lease et fattifgt u-land og indføre frihandel. Det skulle hjælpe byen økonomisk.
- finder man ofte i Afrika. De vestlige lande, vil hjælpe Afrika med at blive civiliserede. Det vil de titi gøre, ved at lære dem den vestlige kultur.
-Mange afrikanske lande har engelsk som officielt sprog efter at have været en britisk koloni.
- i Sydafrika er 80 % af befolkningen kristne
- I Indien tales der stadig engelsk som et af de officielle sprog. Derudover er der en del af Indien, som hedder det britiske Indien og de angloindiske er også repræsenteret i Indiens regering.
- Indiens retssystem er stærkt påvirket af dedt britiske.Når det kommer til sprog, terminologi, respekt for præcedens m.m., må indisk ret stadig betragtes som stærkt præget af common law-systemet. De indiske strafferetlige regler er (2006) i hovedsagen baseret på reglerne i Penal Code fra 1860, senest revideret i 1993, der er baseret på engelsk strafferet tilpasset indiske forhold.
- I 1800 tallet rigeste, mægtigste nation og største kolonimagt.
- I 1914 var en fjeredel af verdenen under engelsk kontrol.
- Konservative parti -> overklasse, liberale parti -> middelklassen, Labour Party -> arbejderklassen.
- I de sidste år inden 1.VK var flertallet for imperialismen og ”Den engelske gentleman", der kontrollerede verden, blev en beundret og forhadt skikkelse. Han var handlekraftig, selvsikker, arrogant og racebevidst.”
Indien
- I begyndelsen af 1800-tallet var hele Indien under engelsk kontrol.
- I 1914 herskede 170.000 englændere over 300 millioner indere.
- I slutningen af 1800-tallet investerede englænderne i jernbanebyggeri, minedrift og bomuldsindustrien.
- Efter hånden ville englænderne civilisere inderne og i 1835 blev det engelske sprog indført i administrationen og højere uddannelse.
- I 1857 blev der indført nye våben for de indiske soldater, de indeholdte oksefedt og svinefedt. Dette krænkede både muslimernes og hinduernes religion, og der opstod blodigt oprør, som englænderne slog ned.
- I 1858 overtog England styret igen med en forsigtig og konservativ regering, da de ikke ville provokere inderne endnu mere.
- I 1877 fik dronning Victoria titlen ”Kejserinde af Indien”.
- Uroen stoppede aldrig fuldstændigt og i 1947 opnåede Indien selvstændighed.
Sydafrika
- I 1815 havde England overtaget kapkolonien i Sydafrika fra Frankrig.
- Det hvide mindretal (boerne) blev trængt op i norden.
- I 1880’erne blev der fundet guld og diamanter og boerkrigen startede og varede i 3 år (1899-1902).
- England vandt og fik guldet og diamanterne.

Østafrika
- Den mest aktive imperialist med hensyn til det indre Afrika var englænderen Cecil Rhodes. Han erobrede et enormt landområde ”Rhodesia”.
- Hans mål var, at Afrika kommer under engelsk styre ”fra kap til Kairo”. Det lykkedes næsten, da Suez-kanalen blev bygget og indviet i 1869 og England købte store dele af aktierne. Senere besatte England også kanalen.
- Fra Suez-kanalen kæmpede Englænderne sig langsomt gennem de største dele af Afrika.
- Uformel imperialisme:
Det undertrykkende land overtager kontrol over landets økonomi, eksport eller arbejdsmarked.
Full transcript