Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Angyali perspektíva a

No description
by

Vivien Biró

on 26 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Angyali perspektíva a

Angyali perspektíva a
médiatérben

A vallási műsorsugárzás kezdetei Magyarországon
- 1957. február 23.
- heti két, majd heti öt nap
- 1989 karácsonya: hanuka-istentisztelet közvetítése
- több, mint egy milliós nézettség
- 1990: megállapodás a nyolc történelmi egyházzal

A közvetíthetőség problémája
kinyilatkoztatás, közlés, és elhallgatás, titok az egyház és a média esetében
Műsortípusok: paleo- vagy neomodell?
- nézők vagy résztvevők?
- bensőségesebb, mediatívabb műsorok
- modellállítás
A katolikus egyház és a tömegmédia viszonyának alakulása
- az egyház a tömegmédiában: a közvetlen visszacsatolás lehetősége

- huszadik század: az egyház közeledni próbál a tömegmédiához

- 1963: Inter mirifica
- 1971: Communio et progressio
- 1991: Aetis novae
A vallás és az egyház helyzete a tömegmédiában

Biró Vivien
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
MA. I. évf.
Rendszerváltás: megváltoztak az egyházakkal szembeni társadalmi elvárások, hiszen úgy kellett kilépni a kommunikációs térbe, hogy az egyházi üzenet a megváltozott mediális térben is érthető legyen a kor embere számára.
A polikontextuális gondolkodás miatt
az egyházi üzenetekre a sikertelenség
jellemző.
Niklas Luhmann a tömegmédia által közvetített tartalmak sikerességének három dimenziót ad:

- tárgyi dimenzió
- időbeli dimenzió
- társadalmi dimenzió

a tömegmédia kvantitatív, nem pedig kvalitatív adatokat vár el, az Evangéliumi üzenet viszont nem transzformálható át a modernitás elveinek megfelelően egy kvantitatív adatsorrá
Az újdonság és a meglepetés a folyamatos konfliktusgenerálás mentén érhető el, az egyház viszont épp a harmóniára és konszenzusra törekszik.
A hazai gyakorlat


- 1990-től Katolikus Krónika
- 1996 és 2010: médiatörvények
- a vallási és az egyházi műsorok szétválasztása
- a kommunikáció nem merül ki a szakrális tartamak közvetítésében

- az egyházi jelenlét azt jelenti, miként válik elérhetővé az egyházi üzenet

- "létezni annyi, mint észlelés tárgyának lenni"
- többféle mediációs eszközön közvetítődik az Ige

-a transzcendens felé irányuló kommunikációs irány

- a szenttel való érintkezés a hit által legitimizálódhat
1. Hogyan nyilatkozik meg Isten titka a kommunikációs csatornákon?

2. Mennyire válik átélhetővé az istenélmény a médiában megjelenő vallási műsorok közvetítésében?

3. Mi jut el a nézőhöz és mi nem az egyházi cselekményből?
a kérdőív alapján kiderül, hogy a személyes részvétel kiemelt szerepű a hívőknél


Jelenthet-e teljes értékű részvételt egy közvetítés?

hívők esetében: kiegészítés, pótlás, egyszerűbb bekapcsolódás

nem hívők esetében: nehezebb bekapcsolódás, irányított figyelem
Az egyház jövője, kommunikációjának sikere attól függ, mennyire tudja beépíteni a "the media is the message" elméletét a kommunikációs stratégiájába.
- a tömegkommunikáció egyik alapelve
- de az egyház esetében is jelen van: példamutatás
- polinkontextuális gondolkodás <-------> egységes világlátás
A vallási műsorok konzervatívak, azok voltak, azok maradnak. Biztos?
Egyházi naptár
A Szövetség
Hajnali gondolatok
A fiú
- Dr. Hafenscher Károly: bizonyságtétel

- Dunamelléki Református Egyházkerület: arrogáns és giccses


"A Magyarországi Református Egyház produkciója"
A társadalom előtt aktívan jelen levő református egyházon belül egy ehhez hasonló neotelevíziós törekvés érthető, hogy megosztja az egyház képviselőit, viszont épp az aktív jelenlét miatt fontos, hogy mi jelenik meg a "szervezeten" belül.
Konklúzió:

- a médiaforradalom a kiemelés-elhallgatás elv és a luhmanni dimenziók alapján képes befolyásolni az egyház kommunikatív tevékenységét

- elvárás: hírérték, figyelemfelkeltés, közönségcsalogatás

- egyházi megjelenés: közszolgálati adókon a médiatörvény által meghatározott műsorpercek, konfliktusok
Az egyházzal együtt való lét lázadás az uralkodó véleményekkel és tendenciákkal szemben, a társadalom számára ez mégis bigott, szervezeti formájában túlzottan rögzített intézmény.
A hagyományos, paleotelevíziós modellt alkalmazó egyház-reprezentációk összeegyeztethetőbbek a konvencionális egyházképpel.
Köszönöm a figyelmet!
Full transcript