Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kultura i pluralizm kulturowy

No description
by

Beata Anna

on 18 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kultura i pluralizm kulturowy

Kultura i
pluralizm kulturowy

wieloaspektowość kultury
Typy kultury-definicja normatywna
Ogół wytworów, wartości i sposobów zachowania się przyjętych przez zbiorowość i będących wyznacznikiem postępowania uznanego za obowiązkowe.
Kultura elitarna a kultura masowa
Proces komercjalizacji kultury.
Wspólnota kulturowa narodów Europy.
Typy kultury-definicja opisowa
Kultura materialna
Kultura duchowa
Kultura społeczna
Kultura materialna
M
aterialne przedmioty będące wytworami człowieka (np. meble, sprzęt gospodarczy)
Sposoby wytwarzania danych sprzętów (np.sposoby uprawy roślin, wyrobu materiałów)
Muzyka
Literatura
Sztuka malarska
Rzeźba
Religia
Filofofia
Kultura duchowa (symboliczna)
normy postępowania
prawo
zwyczaje
wzory zachowań (np.sposoby witania się, ubioru do danej okazji itp.)
Kultura społeczna
Mieści się w ramch kultury zbiorowości.
Zależy głównie od naszego sposobu wychowania.
Kultura osobista
Dziedzictwo kulturalne
Jest przekazywane następnym pokoleniom.
Zbiór wartości i symboli integrujących społeczeństwo w sytuacjach kryzysowych.
Jak kultura wpływa na życie społecne?
Proces socjalizacji
Ustanawia hierarchię wartości
Określa wzory postępowania
Określa modele i wzorce np. w sztuce
Kultura współcześnie
Co ma wpływ na jej dostępność?
Udoskonalenie techniki druku:
zwiększenie nakładów książek
wysokonakładowe dzienniki i tygodniki
książki i czasopisma stały się dużo tańsze
Rozwój nowych technik informacyjnych:
radia
telewizji
Internetu
portali społecznościowych
spowodowało dostępność kultury niemal dla wszystkich
Upowszechnienie oświaty i obowiązek edukacji do 18 roku życia .
Wzrost zamożności społeczeństwa
Zwiększenie sfery czasu wolnego
Kultura masowa-kultura przeznaczona dla licznej i zróżnicowanej grupy odbiorców.
Cechy kultury masowej:
brak tematyki poważnej i trudnej
skupienie się na rozrywce i relaksie
zmniejszenie wartości artystycznych
epatowanie przemocą i erotyką
Sięganie kultury masowej do wyrobów kultury elitarnej.
Kultura narodowa a proces globalizacji
Normy i wartości
Symbole
Dzieła sztuki
Wierzenia
Tradycje, obyczaje i zwyczaje
Kultura narodowa a ludowa
Ludowość polskiej kultury
Proces globalizacji
wpływy kultury uniwersalnej
zanik cech typowych dla danego narodu
świat jako "globalna wioska"
decentralizacja sołeczeństwa w poszczególnych krajach
wytworzenie więzi globalnych
Kultura medialna
Kultura medialna opiera się na przekazie audiowizualnym.
Obraz i dźwięk mają głównie oddziaływać na sferę emocjonalną człowieka.
Kultura alternatywna
Charakteryzuje się odmiennym spojrzeniem na różne dziedziny życia: sztukę,odżywianie się, medycynę, muzykę itp. Przykłady:
medycyna Dalekiego Wschodu (akupunktura)
ruchy ekologiczne
ruchy feministyczne
sztuka abstarkcyjna
muzyka alternatywna
Kontrkultura
Kontrkultura:
walczy z tadycyjną kulturą
odrzuca system wartości, normy obowiązujące w danym społeczeństwie
protest przeciwko materialnym zdobyczą cywilizacji.
Współcześnie najaktywniejszą kontrkulturą to New Age.
Subkultury
Subkultura-wzory i normy obowiązujące w danej grupie będącej częścią większej zbiorowości, odmienne od przyjętych przez ogół.
Punki
Emo
Skini
Szalikowcy, kibole
Rastafarianie
Sekty religijne
całkowite uzależnienie jednostki od grupy
izolacja od świata
pozbawienie kontaktów z rodziną
członkowie to głównie młodzi ludzie, których życie uległo destabilizacji lub osoby rozczarowane dotychczasowymi doświadczeniami religijnymi
Sekty o charakterze destrukcyjnym:
w 1978 roku 913 członków Świątyni Ludu popełniło w Gujanie zbiorowe samobójstwo
w 1995 roku Najwyższa Prawda dokonała w tokijskim metrze ataku terrorystycznego przy użyciu sarinu
Nawiązuje do kultury hinduskiej. Jest to kult boga Kryszny. Formy kultu to medytacja i modlitwa. Wyznawcy odrzucają współczesną cywilizację, głoszą kult przyrody.
Towarzystwo Świadomości Kryszny (Hare Kryszna)
Antyk
Starożytny Rzym
Starożytna Grecja
Judaizm i chrześcijaństwo
Kultura celtycko-germańska
Zagadnienia:
Kultura?- wieloaspektowość pojęcia
kultura elitarna a masowa
kultura narodowa a ludowa
kontrkultura
subkultura
religia a kultura

KARTA PRACY 1
zadanie 1
Przyczyny:
różne tradycje w państwach
różne postrzeganie przez np.socjologa, historyka, pedagoga
cZYM DLA WAS JEST KULTURA?
swoje skojarzenia z tym pojęciem...
OPISOWA
DEFINICJA KULTURY
w szerszym ujęciu
bez oceniania i wartościowania
jako
określony sposób funkcjonowania w świecie
NORMATYWNA DEFINICJA KULTURY
zakłada
normy i wartości szczególnie istotne dla funkcjonowania społeczeństwa
kultura połączona z socjalizacją
,,Kultura , czyli cywilizacja, jest to złożona w całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztuke, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa.
Edward Burnett
Kultura to przekazane i wytyworzone treści i wzory wartości, idei i innych symbolicznie znaczących systemów, bedace czynnikami kształtujacymi ludzkie zachowania oraz wytwory stanowiące produkt zachowania.
Alfred Kroeber, Talcott Parsons
KARTA PRACY
zadanie 2
PRACA W GRUPACH
1-kultura elitarna i masowa-
podr. str. 306-307
2-kultura narodowa a ludowa
podr. str.307-308
3-kontrkultura
podr. str. 308-309
4-subkultura
podr. str.309
przedstaw na plakacie istotę pojęć
KULTURA-
RELIGIA-
ZYCIE PUBLICZNE

,,Religia a kultura"
podręcznik str. 310

debata oksfordzka
:Czy tradycje i wartości chrześcijańskie powinny być chronione przez państwo?

2 DRUŻYNY:
1-przygotowuje argumenty że religia ma pozytywny wpływ na kulturę i życie publiczne
2-przygotowuje argumenty że religia ma negatywny wpływ na kulturę i życie publiczne
KULTURA
w interpretacji Janusza Gajosa
ZAMIAST PODSUMOWANIA-PROFESOR. LEGUTKO
Etapy debaty oxfordzkiej:
Mówca A-prezentuje stanowisko grupy
Rzecznik B-zgłasza watpliwosci
Sekuntant A-odpowiada na zarzuty
I etap
II etap
Mówca B-prezentuje stanowisko grupy
Rzecznik A-zgłasza watpliwosci
Sekuntant B-odpowiada na zarzuty
III etap
Rzecznicy A B-wygłaszaja mowy końcowe
IV etap
Sędziowie-po naradzie podaja werdykt
KARTA PRACY 1-ZADANIE 4
PODRĘCZNIK ĆWICZENIE 8/313
Tolerancja czy akceptacja?-
która z postaw uważasz za słuszniejsza?
KARTA PRACY II- ZADANIE 1i2
poker kryterialny
Przyczyny powstania subkultur
4 grupy po 6 osób-otrzymuja karty z hasłami
-tasujemy karty, rozdajemy,zapamiętajcie swoje hasła
-kolejno karty kładziemy-uzasadniajac na planszy-kryteria pierwszorzędne to środek -6, mniej ważne-10 i najmniej -14
-ułożenie kart może sie zmieniać-jeśli grupa pozwoli i przekonamy ja że nasz argument jest ważniejszy-głosowanie-wówczas zabieramy swoja kartę
cel:wygrywa ten uczeń który pierwszy ułoży swoje karty
podsumowanie
porównujemy rozkład haseł na wszystkich planszach
omawiamy podobieństwa
KARTA PRACY 2 ZADANIE 3i4
podręcznik -ćwiczenie 11/313 w zeszycie
Full transcript