Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TOPLAM KALTE YÖNETIMI VE ÖNCÜLERI

No description
by

cihan kahriman

on 29 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TOPLAM KALTE YÖNETIMI VE ÖNCÜLERI

TOPLAM KALTE YÖNETIMI VE ÖNCÜLERI
1-Armand Vallin Feigenbaum
Günümüz Toplam Kalite anlayışının kurucusu kabul edilir.
1951 yılında yayınlanan kitabı Toplam Kalite Kontrol (Total Quality Control) kalite konusunda yepyeni bir anlayış getirmiştir.

Feigenbaum’a göre toplam kalite
Kalitenin izlenebilirliği:


Kalite herkesin işi olduğu için hiç kimsenin işi haline gelebilir. Ana fikir kalitenin aktif olarak yönetilmesi ve yönetimin en üst basamaklarında görünür olmasıdır.

6-
Kalite kontrol, siparişin gelişinden satışa kadar, tasarım, mühendislik, montaj ve müşteriyi memnun edecek bir ürünün gönderimini de kapsayacak şekilde bütün aşamaların dahil olması gereken bir süreçtir.

Yapılması gereken bu kalite işlemleri dört ana grupta toplanabilir:
1-
Yeni-Tasarım Kontrolü,
2-
Gelen Malzeme Kontrolü,

3-
Ürün Kontrolü

4-
Özel Süreç Çalışmaları.

Tam müşteri memnuniyetini hizmet ve ürün kalitesini ekonomik bir şekilde elde edebilmek amacına hizmet eden kalite geliştirme, kalite sağlama ve işletmedeki farklı grupların kalite iyileştirme çabalarını birleştirmek için etkili bir yöntemdir." 

Feigenbaum’un kalite anlayışına katkıları:
Gizli fabrika kavramı:

Hataları düzeltmekte harcanan çaba o kadar fazladır ki fabrikanın içinde gizli bir fabrika daha olmasıyla aynı etkiyi yaratır.

Toplam kalite ve Feigenbaum

1-
Feigenbaum'a göre kalite 'en iyi‘ yi elde etmek değil, müşteri ve satış fiyatı çerçevesinde en iyiyi elde etmektir. Kalite kontroldeki kontrol dört aşamalı bir yönetim aracına işaret eder:

2-
Kalite standartlarının belirlenmesi
3-
Bu standartlara uygunluğun değerlendirilmesi
4-
Standartlar aşıldığında harekete geçilmesi
5-
Standartların geliştirilmesi için çalışmaların yapılması

7-
Toplam kalite anlayışı, tüm süreçler tamamlandıktan sonra kontrol etmekten ziyade, kaliteyi baştan sağlamaya dayanır.

8-
Ürün kalitesini etkileyen tüm faktörler üzerinde etkili kontrol sağlamak üretim sürecinin bütün önemli aşamalarının kontrolünü gerektirir.

Eğer beni dinlerseniz
beş yıl içinde dünya’yı
yakalayabilirsiniz,

eğer dinlemeye devam
ederseniz dünya sizi
yakalamak için çok
uğraşır.
2-Dr. Edwards DEMING
Kalite Felsefesi ve Yönetim Stratejileri
W. Edwards Deming
1920’lerde mühendislik, fizik öğretti, 1928’de doktorasını tamamladı.
Walter Shewhart ile Western Electric’de tanıştı
Devlet istatistikleri, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı, Nüfus Sayım Bürosu’nda uzun bir kariyer sahibi oldu
II. Dünya Savaşı sırasında US savunma birliklerinde çalıştı, istatistiksel metot stratejileri geliştirdi.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’ya sayımda çalışmak üzere gönderildi
DEMING’ İN UYGULAMALARI
Deming, sorunların %94’ünün işçilerin hatasından değil sistem hatalarından kaynaklandığını savunur. Ona göre asıl gereken yönetim şeklinin değişmesidir.
Deming’in katkılarından birisi TKY uygulamalarına getirdiği zengin perspektiftir.
Deming Zincir Reaksiyonu
1.
Kaliteyi iyileştir
Deming Döngüsü (veya P-D-C-A Çemberi)
1. Planla
Deming’in Ölümcül Hastalıklar Listesi
2
.
Maliyet azalır
3.
Verimlilik artar
4.
Pazar payını daha iyi kalite ve daha düşük fiyatlar ile arttır

5.
İşe devam et
6.
İşler ve daha çok işler yarat
Problemi tanımla
İyileştirme için plan
geliştir.

2. Yap
Test etmek
için uygula
3. Doğrula
Plan çalışıyor mu?
4. Karar ver
İyileştirmeyi kurum
içerisinde yerleştir.
Çevrime devam et
1.Kararlı, tutarlı bir amacın olmayışı.
2.Kısa vadeli karların öncelikli olması.
3.Performans değerlendirmesi, beceri seviyesi veya yıllık yeniden gözden geçirme.
4.Yönetimin Hareketliliği
5.Şirketi sadece görünür rakamlarla (parayı sayarak) yönetmek.
6.Yüksek ücretlerle çalışan avukatların şişirdiği yasal zarar ödemeleri (warranties)
7.Aşırı sağlık masrafları
DEMİNG'E GÖRE, BİR KURUMUN TEMEL FELSEFESİ OLAN KALİTENİN YÖNETİLMESİ İÇİN 14 İLKE
1.
Yönetim sürekli olarak gelişmeyi hedeflemeli ve bunu gerçekleştirecek ortamı yaratmalıdır.
2.
TKY felsefesi en üst kademeden en alta kadar bir kurumun tüm çalışanları tarafından benimsenmelidir.
3.
Kalite analizlerinde istatistiksel teknikler kullanılmalıdır
4.
Kurum faaliyetleri sadece ücret boyutuna göre değerlendirilmemelidir
5
. Üretim ve hizmetlerle ilgili sürekli olarak eksiklikler aranmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
6.
Kurum çalışanlarına sürekli eğitimler verilmelidir.
7.
Liderlik anlayışı kurum içinde özümsenmelidir.
8.
Korku yerine güven esas alınmalı ve yaratıcılık teşvik edilmelidir.
9
. Bölümler ve gruplar arasındaki sınırlar kalkmalıdır.
10.
Verimlilik, yöntemler geliştirilerek artırılmalıdır
11.
Ölçülebilen hedefler koyarak bu hedeflere ulaşılmaya çalışılmalıdır.
12.
Çalışanlara yaptıkları ile övünmeleri sağlayacak fırsatlar tanınmalıdır.
13.
Tüm kurum çalışanlarının kendisini geliştirmesi teşvik edilmelidir.
14.
Kurum yönetimi, değişimin anlaşılmasına ve uygulanmasına ilişkin önlemleri almalıdır.
3-Joseph M. Juran
Juran II.Dünya savaşı sonrasında Japonya’nın yeniden inşası konusunda kalite devrimine önemli katkılarda bulunmuştur.Juran hataların ve kayıpların sistem hatalarından kaynaklandığını vurgular.
Juran ağırlığı kalite yönetimine verir, kalitenin nasıl yönetileceği konusuna ağırlık verilmediğini öne sürer.
Kalite Planlaması Yolu Haritası” başlığı altında 9 adımdan bahseder
1.Müşterinin kim olduğunu belirlemek
2.Bu müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek
3.Bu ihtiyaçları kendi diline göre ifadelendirmek
4.Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek ürün geliştirmek
Juran kalitenin anlamlarından iki tanesinin önemli olduğunun üzerinde durur;
1-
“Kalite müşteri ihtiyaçları üzerinde odaklaşan ve böylece üründe tatmin sağlayan özelliklerden oluşur.”
2-
“Kalite hatalardan aranmışlıktır.”

Romanya’da doğdu (1904), US’e göçtü
Western Electric’de çalıştı, Walter Shewhart’dan etkilendi
Deming’den daha fazla stratejik ve planlı yönlendiren bir kalite yaklaşımı üzerinde durmuştur
Juran Enstitüsü halen aktif bir organizasyon olup, Juran’ın felsefesini destekleyen ve kalite geliştirme uygulamaları yapmaktadır

5.Müşteri ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ürün özelliklerinde optimize etmek
6.Ürünü üretebilecek süreci geliştirmek
7.Süreci optimize etmek
8.Faaliyet şartları altında ürünü üretebilecek süreci temin etmek
9.İşlem için süreci dönüştürmek

4-GENICHI TAGUCHI
Taguchi üretim sürecine kaliteyi taşımıştır.
En az hatalı ürünü üreten parametreler kombinasyonunu bulmak için istatiksel deney tasarımını ve Kunt tasarımını kullanarak geliştirmiştir.
Yapmış olduğu çalışmalarla dört defa Deming ödülünü kazanmıştır
Taguchi, modern kalite kontrol ve düşük maliyetli kaliteli mühendislik onun öncü yöntemleri için ünlüdür. O deney ve istatistiksel analizi kullanarak, ürün tasarımı kalite kontrolü entegre ederek tasarım aşamasında ürün kalitesini geliştirmek istiyor Taguchi yöntemi olarak bilinen geldi ne kurucusudur. Onun yöntemleri temelde kalite kontrol felsefesi ve uygulamaları değiştirmek için söylenmiştir.
Taguchi yöntemler
Taguchi çevrimiçi (süreç) ve çevrimdışı (tasarım) kalite kontrol hem de yöntemler geliştirdi. Bu, bir ürünün geliştirme yaşam döngüsü içindeki toplam kalite kontrol ve güvence onun yaklaşımının temelini oluşturmuştur. Onun yaklaşımı, ürün ve üretim öncesinde sürecinin kalitesi (yani tasarım aşamasında olduğu) yerine muayene ile kalite elde daha geleneksel bir yaklaşımı geliştirmeyi vurguladı.
Kalite kaybı fonksiyonu
Bir kayıp fonksiyon eğrisi müşteri bilgileri kullanılarak kalibre edilebilir. Bir hedef değer bir kalite özelliği mümkün olan en iyi değer olarak tanımlanır. Taguchi hedeften sapmalar ile basit, karesel kayıp fonksiyonu ilişkilendirir. Böylece:

1.Daha küçük olan performans varyasyon, ürünün kalitesi kadar iyi olur.
2.Hedef değerinden daha büyük bir sapma, topluma büyük zarara neden olur
.
Tasarım Sağlam kalitesi
Ürün tasarımı ve üretim mühendisliği aşamaları sırasında, Taguchi uyulması gereken üç adımla yola çıktı.
Sistem tasarımı:
Bu bir prototip tasarımın gelişimini içerebilir ve kullanılacak malzeme, parça ve montaj sistemini belirlemek olacaktır. Üretim işlemi de göz önünde bulundurulmalıdır.
Parametre tasarımı:
gürültü kontrol en maliyet-etkili bir yol bulmak amaçlanmıştır Taguchi'nin parametre tasarımı. Taguchi süreci ve tasarım geliştirmeleri performans değişikliğini en aza indirmek kolayca kontrol faktörleri ve ayarlarını belirleyerek elde edilir
Tolerans Tasarımı:
parametre tasarımı başarısız olursa, Taguchi en önemli gürültü faktörleri belirlemek için tolerans tasarımı kullanılarak önerdi. Genel değişkenlik kabul edilebilir seviyelere düşürülmüş olduğunu böylece Tolerences yeniden atanmış olabilir.
5-SHIGEO SHINGO
Shingo Ödülü operasyonel mükemmellik binada dünyanın düşünce liderlerinden biri olarak sivrildi Japon endüstri mühendisi Shigeo Shingo adlandırılır. Dr Shingo kavramlar, sistemler ve onun vesayeti altında, genellikle Toyota İş Sistemi olarak şimdi adlandırılan ünlü Toyota Üretim Sistemi, için temel oldu
1970’li yıllarda hata önleyici kavramını getirerek hata ve kusurların en aza indirgenebileceğini ortaya koymuştur.
Hata önleyici genel olarak basit bir araçtır; üretim hattında eksik yapılan bir işlem hatta konulmuş basit terazilerle tartılarak ilerler bir hata olunca sistem durur.

6-Walter Andrew Shewhart
Illinois doğumlu, Shewhart ilk Illinois Üniversitesi'nde yükseköğretimi takip ve 1917 yılında California Üniversitesi Fizik doktorasını verildi. O, 1916-1917 yılında Illinois Üniversitesi'nde Fizik Yardımcısı oldu ve daha sonra 1917-1918 yılında Lacrosse de Wisconsin Normal Okulu'nda Fizik Bölümü Başkanı oldu. 1918 yılında Western Electric Company ile bir iş teklif edildi, ve daha sonra 1925 yılında Bell Telephone Laboratories aktarıldı, 1956 yılında emekli olana kadar onların hizmetindedir kaldı
Shewhart teorileri epistemoloji arasında bir köprü oluşturmak 1. ölçüm ve ölçüm çalışmalarının işlemi yapmak zorundadır insan organizasyon kavramı. Özellikleri, üretim ve denetim, bir hipotez yapan bir deneyi yürüten ve hipotezi teste tekabül etmektedir: Ona göre istatistiksel kontrol üç aşamadan oluşmaktadır. `` Üç adım "Bu üç adım adının `` Shewhart döngüsü altında Deming tarafından formüle edilmiştir
Shewhart döngüsü
Deming, değişkenliğin işin kalitesini etkilememesi ve işi sürekli geliştirmek için PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-ÖnlemAL) döngüsü kullanmıştır..PUKÖ döngüsü veri esaslı olarak sistematik bilgi elde etmeyi sağlayan
bilimsel bir yöntemdir.
HAZIRLAYANLAR
CİHAN KAHRİMAN
ÖMER ÇELİK
AYTAÇ YAĞCI
FATMA RECEPKETHÜDA
ESRA DEMİRKAYNAK
FATİH ÇİL
YARARLI OLMASI DİLEĞİ İLE…
Dr. Edwards DEMING
Joseph M. Juran
GENICHI TAGUCHI
Walter Andrew Shewhart
Armand V. Feigenbaum
HAKAN YETİŞ
LATİFE ARİZ
DEMET SEÇİLMİŞ
TANSU PEKÇOK
PELİN EZGİ YÜCEL
MEHMET DALKILIÇ
NEFİSE ACUR
SHIGEO SHINGO
Full transcript