Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Su yaşamın ve canlıların kaynağıdır. İnsan kullanımı, eko

No description
by

cisem ercömert

on 24 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Su yaşamın ve canlıların kaynağıdır. İnsan kullanımı, eko

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları
İle Su Elde Etme Yöntemleri

Su yaşamın ve canlıların kaynağıdır. İnsan kullanımı, ekosistem kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi gibi suyun gerekli olduğu birçok alan vardır.
Su insan yaşamı için en temel ihtiyaçlardandır. Yokluğu ya da yetersizliği sağlığı ve yaşamı tehdit eder. Nüfusun artması, su kaynaklarının kirlenmesi ve azalması, iklim değişikliğinden kaynaklanan yağış ve su rejiminin değişmesi, yanlış kullanım, tarımsal faaliyetler, endüstri faaliyetleri artan yaşam standartları pek çok ülkede su yetersizliğine neden olmaktadır. Özellikle son 20 yıl içerisinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiştir.
Su kullanımında ortaya çıkan iki önemli unsur suyun miktarı ve kalitesidir.
Kullanılabilecek tatlı su miktarı, toplam suların ancak %2.5’i kadardır. Bu miktarın da %1.74’ü buzullarda katı halde bağlanmış bulunmaktadır. Geriye kalan sıvı haldeki suyun %97’sini, “Aküfer” adı verilen yer altı boşluklarında depolanan sular oluşturmaktadır. (UNEP 1996’ya göre Sampat, 2001).
Dünyada mevcut suyun ancak %2.5 kadarlık kısmı kullanılabilir durumdadır.
Okyanuslar, denizler ve kutuplardaki buzullar bir tarafta kalacak olursa kullanılabilir.
tatlı su miktarı göller ve akarsular olarak kalmaktadır.
Su kirliliği ve suyun kalitesindeki bozulma sonucu oluşan sağlık sorunları, dünyada en önemli sağlık sorunlarının birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada pek çok insan bu sağlık sorunları nedeni ile hayatını kaybetmektedir.
Su kaynaklarının giderek tükenmesi ve mevcut su kaynaklarının kullanılamayacak duruma gelmesi, su temini konusunu ön plana çıkarmaktadır. Su gibi doğal bir kaynağın geriye dönülemeyecek bir şekilde tüketilmesine engel olmak için insanoğlunu bu kaynakları koruyacak ve kurtaracak teknolojileri kullanmaya ve geliştirmeye mecbur kılmaktadır. İçme ve kullanım suyuna duyulan ihtiyacın artması, bu konuda arayışlara ve çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir.

Su kaynaklarının yönetiminde iki temel husus ortaya çıkmaktadır: bunlardan biri su kaynaklarını korumak, diğeri sürdürülebilir bir şekilde su kaynaklarının kullanımını yönetmektir. Bir İnka atasözünde, "Kurbağa, içinde yaşadığı gölü içip bitirmez" denir. Modern çağlarda hayati önem taşıyan bilgece bir söz: insanlığın artan susuzluğu dindirilirken bir yandan da, suyun temel ekolojik işlevlerinin korunması. Sürdürülebilir bir su geleceği yaratma süreci, yaşam kalitesinin ve toplulukların istikrarının geliştirilmesi için sayısız fırsat sunmaktadır.
"Sürdürülebilir ve güvenli toplum, su gereksinimini bağımlı olduğu ekosistemlere ya da gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden karşılayan toplumdur." ( Sandra Postel)

SU ELDE ETME YÖNTEMLERİ

Yağmur Sularının Kullanıma Kazandırılması


Yeraltı Sularının Kullanıma Kazandırılması


Pis Suların Arıtılması ile Temiz Su Elde Etme


Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Edilmesi


Havadan Su Elde Edilmesi


Rüzgar Enerjisi Su Elde Edilmesi


Sisten Su Elde Edilmesi

Yağmur Sularının Kullanıma Kazandırılması
Yağmur suyu yeterince kullanılmayan değerli bir doğal kaynaktır. Toplanması ve kullanılması içilebilir veya içilemeyen suyla, enerjiyle ilgili sorunları azaltmaktadır.
Yerel yağmur suyu toplama çözümleri toplulukların su güvenliğini arttırıp önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Yağmur suyu filtrelemesi, toplanması ve depolanması çevreye, insanlara, doğal yaşama yararlıdır ve sanayi ve tarım için su olanağını artırmaktadır.
Yağmur suyunun kullanılması halinde birçok fayda sağlanabilmektedir:

• Yağmur sularının kullanma verimliliği
• Yeraltı su kaynaklarının korunması
• Yağmur sularının kanalizasyon
sisteminde toplanarak kirlenmesinin
engellenmesi
• Sel ve taşkın riskinin azaltılması
• Yüzey sularının kirlenmesinin önlenmesi
Yağmur Sularının Binalarda Kullanılması
Binalarda su korunumu teknolojilerinden olan ve kullanımı giderek yaygınlaşan, yağmur suyunun toplanılarak kullanılması ile binalardankullanılan içme suyu tüketimi oldukça azaltılmaktadır. Özellikle hava limanlarında, askeri bölgelerde, stadyumlarda, turistik tesislerde ve çatı alanı yeterince büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit arıtma işlemlerinden geçirilip kullanıma sunulması binalarda su korunumu için alınabilecek önemli bir önlemdir.
Yeşil su olarak da bilinen yağmur suyu, evlerin bahçelerinde toplanılarak depolanabilir. Daha sonra hedeflenen kullanıma göre belirli yöntemlerle arıtıldıktan sonra evdeki ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilir.
Sarnıçların kullanılabileceği yerler arasında kırsal alanlar, kıyı bölgeleri, kurak, yarı kurak alanlar, adalar ve dağınık yerleşimler yer almaktadır.

Yağmur suyu toplama tesisatı:
Toplama yüzeyi
Yatay ve dikey oluklar
Filtreler
Pompa
Yağmur Suyu Deposu
Dağıtıcı sistemlerden oluşmaktadır.
Yağmur suyu bina içinde ya da bina dışında kullanım suyu amaçlı olarak kullanılabilmektedir.
Sulama
Tuvalet temizliği – WC rezervuarı
Çamaşır makinesi
Soğutma Kuleleri
Havuz Dolumu gibi işlerde kullanılmaktadır.
Su tüketimini azaltmak için fikirler geliştiren tasarımcı Bas Van Der Veer yağmur suyu kullanımının bireysel olarak basit bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ” Raindrop” ve " Pure Raindrop Mini" adını verdiği yağmur oluğuna monte edilen drenaj tüpü ve Elho çömlek atölyesi tarafından geri dönüşümlü hammaddeden üretilmiş sürahiden oluşan yağmur suyu toplama sistemi şehir ortamında bireysel kullanımı mümkün kılıyor.
Raindrop - Pure Raindrop Mini
Yeraltı Sularının Kullanıma Kazandırılması
ve Yeraltı Sularının Sürdürülebilirliği

Yağış sırasında toprağa inen su ile bitkiler tarafından tutulan ve toprağa verilen su, yeraltına sızarak yeraltı suyunu oluşturur. Bu suların bir kısmı kaynaklarla yeryüzüne çıkmakta, arta kalanı yeraltı suyu ve gölcükler haline gelmektedir. Ancak yeraltı suyu yavaş yavaş ve er-geç denize kavuşmaktadır.
Kentsel alanlarda yeraltı sularını barındıran akiferler üç temel işleve sahiptirler :

1. Akiferler kentin su gereksinimini sağlar.
2. Atıksu bertaraf ortamı olarak kullanılmaktadır. 3. Tünel, metro gibi yapılarının gerçekleştiği ve binaların temellerinin bulunduğu bir ortam olarak görev üstlenmektedirler.

Yeraltı sularının sürdürülebilir yönetimi için bu işlevlerin birbirleri arasındaki ilişkiler iyi bilinmeli ve birbirine göre öncelikleri göz önüne alınmalıdır.
Su yoksulu bölgelerin yeraltı sularına yönelik talebi, su zengini ülkelere oranla daha fazladır. Yeraltı sularından yararlanmanın en önemli yöntemlerinden biri su kuyularıdır. Su kuyuları sayesinde belirli derinliklere inilerek yer altı suları yönlendirilerek kullanıma sunulur.
Somali, Sudan, Etiyopya, Kamerun, Cibuti gibi Afrika ülkelerinde su kuyularının varlığı oldukça önemlidir. Afrika ülkelerinde açılan kuyular sayesinde belirli derinliklerden elde edilen su günde ortalama 17 bin kişiye temiz su olanağı sunmakdır.
Afrika' da Su Kuyuları
Yeraltı Sularının Güneş Enerjisi Kullanılarak Yönlendirilmesi
Yeraltı sularının yüzeye çıkarılmasında kullanılan yöntemlerden biri de pompa ile suyun yukarı çıkarılmasıdır. Bu yöntemde kullanılan pompanın güneş enerjisi ile çalıştırılması sonucu sürdürülebilir enerji kaynakalrı ile fazladan enerji harcamadan yeraltı sularının kullanıma kazandırılması sağlanmataktadır.
Pis ( Atık) Suların Arıtılması ile Temiz Su Elde Etme
Kişisel Kullanıma Uygun Arıtıcılar
Gri Su

Güneş Enerjisi ile Temiz Su Elde Etme

Her yıl kirli sulardan kaynaklanan binlerce çocuk ölümünü engelleyen son derece ucuz bir çözüm. Kirli sudan temiz su elde edimi, kirli suyun güneş enerjisi ile buharlaştırılması, kurulan özel arıtıcı sistemlerin güneş enerjisi ile çalıştırılması ve kirli suyun konduğu kabın güneş enerjisi ile ısıtılmasıyla sağlanmaktadır.

Sistemlerin çalışması gayet basit ve bu ürün sahillerde ve güneşi iyi alan bölgelerde büyük ölçeklerde de inşa edilebilir niteliktedir. Faydaları; ucuz olması, tüm kimyasal artıkları, mikrobik etkenleri egale etmesi, ve gerektiğinde deniz suyu için kullanılabilmesi ve enerji istememesi.

SALVOTTEN
Özellikle Afrika ülkelerinde, ev bazında yapılabilecek filtreleme teknikleri genelde suyu buharlaştırma ve filtre etmeye dayalı. Hiç elektrik harcamadan, şık temiz, basit ve güneş enerjisi ile mikropları öldüren bir çözüm.
Salvotten iki su kabından oluşuyor. İç tarafları cam olan su kabına doldurulan su güneşte kaynıyor. Cihazı sıradışı yapan ise güneşin Ultraviole ışınlarından yararlanması. Güneşten gelen UV ışınları mikropları öldürüyor. Nepal gibi yüksek olan ve güneşin UV ışınlarını çok alan ya da Afrika gibi sıcak olan tüm noktalarda ırmak sularının temizliğini sağlıyor.
Watercone, çalışması gayet basit, kirlibir su kaynağı üzerine konan konik yapı, küçük bir sera ortamı yaratıp güneş enerjisi ile kirli suyu ısıtıyor ve buharlaşmasını sağlıyor. Buharlaşan sular yükselip konik yapının duvarlarına çarpıyor ve serinleyip kenar bölmeye akıyor. Böylece tatlı su elde ediliyor, her bir ürün sayesinde günlük 1,5 litre kazanılıyor.
Bu ürün sahillerde ve güneşi iyi alan bölgelerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.
WATERCONE
Solarball temiz içme suyu olmayan sıcak iklimlerde,
burada ki insanlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Pis suyun buharlaştırılıp solarball ın duvarlarında
yoğunlaştırılarak toplanması mantığına dayanır. Günde
3 litreye kadar temiz su elde edilebilir.
Eliodomestico, kullanılan toprak malzemelerin özelliği ile birlikle güneş enerjisi kullanılarak suyun ısıtılıp buharlaştırılması esasına dayanır. Üst kısmındaki oluğa dökülen pis su bir kanal boyunca aşağıya doğru haretker eder ve alttaki çanağa
akarken buharlaşır ve çanağın kapağına çarparak yoğunlaşan temiz su çanak içerisinde birikir.

Bu ürün güneş ışığını iyi alan bölgelerde kullanım için uygundur. Günde 5 litre suyu arıtabilmektedir
Eliodomestico
Solar Water Disinfecting Tarpaulin
Güneş aracılığıyla suyun dezenfekte eden proje, afet bölgelerinde, kırsal alanlarda, gelişmekte olan kentsel bölgelerde, kısaca temiz suya erişim imkanı olmayan heryerde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.
Tasarım “Saguaro Kaktüsü”nün su depolayan, suyu absorbe ettikçe genişleyen ve bünyesindeki su miktarı azaldıkça küçülen strüktüründen esinlenerek oluşturulmuş.

Kıvrımlı, katlanabilir ve biomorfik yapısıyla “dezenfektan muşamba” içerisine pis su doldurularak güneş etkisine 5 saat maruz bırakıldıktan sonra içilebilir hale getirilen 20 lt’ye kadar suyu tutmak üzere sişerek genişleyebiliyor.
Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Edilmes
İsrail, Hindistan, Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler güneş enerjisinden faydalanarak büyük çaplı olarak deniz suyundan kullanma suyu elde etmektedir.
Havadan Su Elde Edilmesi
C - Water
C-Water tam bir acil durum cihazı. Güneş enerjisiyle çalışan C-Water üzerine konulan pis sulardan içme suyu üreterek hanayatta kalmak için gerekli su ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış Designboom’dan ödüllü muhteşem bir buluş.

Tuzlu su üzerine yerleştirilen cihaz direk güneş ışığına maruz bırakıldığında suyu ısıtarak buharlaştırıyor. Buharlaştıktan sonra yükselen tuzundan arınmış su C-Water’ ın çatısında yoğunlaşarak tatlı su damlacıklarına dönüşüyor. Son olarak ayrı bir bölüme toplanan tatlı su 47 saat içinde bir kişinin su ihtiyacını karşılayacak miktara ulaşıyor(azami 2 litre).

Çamurlu sudan bile içme suyu üretebilen cihaz katlanabilir yapısıyla kolay taşınabilir ve saklanabilir özelliğiyle tatlı su kaynağı olmayan yerlerde kullanım için birebir.

Son yıllarda evsel atık su bir kirletici değil yeniden değerlendirilerek kullanılabilecek bir kaynak haline gelmiştir. Buna göre, evsel atık suların kaynağında, suyun kirlilik seviyelerine göre ayrılarak toplanması ve her bir ayrılan kısmın özelliklerine uygun bir dizi işlemden geçirilerek tekrar kullanımda değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Tuvalet haricindeki sulardan oluşan ve en çok organik madde yönünden zengin olan gri su, bu su çeşitlerinden en az kirletici özelliğe sahiptir ve bu akımın gerekli arıtımdan sonra sulama ve yeraltı suyu beslemesi gibi yollarla su döngüsüne geri verilmesi önerilmektedir.


Gri su duştan, küvetten, lavabolardan
gelen evsel atık sudur yani kısaca söylemek
gerekirse foseptik atığı içermeyen evsel atık
suya gri su diyoruz.
Yenilenebilir, enerji kaynaklarının kullanıldığı havadaki nemi yoğuşturma prensibine dayalı sistemler ile havadan su eldesi mümkündür. Bu sistemlerin bir kısmı nemlendirme - nem alma prensibine dayalı olarak tasarlanmış diğer bir kısmı ise absorpiyon ve adsorpiyon sağlayarak havadaki nemi çıkaran malzemelerin kullanıldığı ünitelerle, ortam havasından su elde edecek şekilde tasarlanmış sistemlerdir. Bu sistemler aracılığı ile elde edilen su içme suyu olarak ve ya sulama amaçlı olarak kullanılabilmektedir.
RainDrop
Watair
Rüzgar Enerjisi Su Elde Edilmesi
Eole Water
Suyun Varlığı
Play Pumb
Play pumb, Afrika ülkelerinin pek çoğu gibi temiz su sıkıntısı yaşanan ve yeraltı sularının miktarının uygun olduğu şehirlerde kullanıma uygun, yeraltı sularının yüzeye çıkarılmasını sağlayan bir sistemdir.
Play pumb' ı çekici kılan ekstra bir enerji kullanımına ihtiyaç duymadan oyun alanı olrak konumlandırılmış sistemin üst yüzeyinde oynayan çocukların hareketlerinden kaynaklanan enerjiden faydalanmasıdır. Kurulan düzenekte çocukların bir çember üzerinde dönmeseiyle beraber sistem lışmaya başlıyor ve bir pompa görevi görerek suları yüzeye çıkarabiliyor.
.
Tatlı su kaynaklarının sınırlı oluşu alternatif içme suyu kaynaklarını araştırmayı zorunlu kılmaktadır. En zengin su kaynağı ise denizlerdir. Bu sınırsız su kaynağından en yüksek kapasiteyle yararlanmak maksadıyla tüm tatlı su elde etme metotları kullanılmalıdır. Deniz suyu normalde doğada mevcut bulunan bütün elementleri içermektedir.Bu nedenle içme suyu olarak kullanılabilecek kalitededir.

Damıtma, Kaynatma, Buharlaştırma, Ters Ozmoz, Elektroliz, Kristalizasyon yöntemleri kullanılarak deniz suyundan tatlı su elde edilebilmektedir. Biz ise sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanarak buharlaştırma yöntemi kullanılarak deniz suyundan içme suyu elde etmeyi sağlayan ürünleri inceleyeceğiz.
Buharlaştırma Yöntemi
Deniz suyunun üzerine yerleştiren ürün güneş enerjisi ile suyun ısınmasını sağlayarak suyu buharlaştırıyor. Buharlaşarak yükselen tuzundan arınmış su ürünün konik duvarlarına çarpıp soğuyarak yoğuşuyor ve tatlı su damlacıklarına dönüşüyor. Damlalar ürünün konik yapısı sayesinde duvarlardan süzülerek su tankında birikiyor ve böylece kullanıma hazır tatlı su elde edilmiş oluyor.
Bu ürün denize kıyısı olan ve güneş ışınlarını bol alan şehirlerde kullanım için oldukça uygundur. Bireysel kullanım için ve daha büyük çaplı su ihtiyacı için farklı boyutlarda konumlandırılarak elde edilen su miktarı artırılabilir.
Watair, 30 metrekarelik yüzeye sahip piramit şeklinde bir huniden meydana geliyor. Bu sistemle havadan yoğuşma prensibi ile günde 48 litre su toplanabiliyor.
Sistem katlanabilir portatif ve hafif panellerden oluşuyor. Bu ters piramidin yüzeyinde yoğuşan hava suya dönüşüyor ve su alt kısımdaki depoda toplanıyor. Panellerin yüzeyleri ne kadar artarsa elde edilen su miktarıda o kadar artıyor.
Sistem özellikle su kaynaklarından uzak kırsal bölgeler için kullanımı kolay bir su kaynağı.
Rüzgar ile gelen havanın hava filtresinden geçmesi ile amonyum ve bütan gazları gerekli miktarda salınarak birleşme haznesine aktarılır ve gazların tepkimeye girmesi ile birlikte raindrop' un içisoğumaya başlar. Tepkime sonucunda bulundukları ortamdan ısı çeken gazlar spiral boru demetine bağlı yüzeylerin ortam sıcaklığının altına düşmesini sağlar ve bunun sonucunda yüzeylere çarpan hava yoğunlaşarak eğimli yüzey yardımı ile su torbasına aktarılır.
Sisten Su Elde Etme
KAYNAKÇA
ÖZTURAN Mahmut , BİNARK Ahmet Korhan Havadan Su Elde Etme Teknikleri, İstanbul Üniversitesi 2008

ILGAR Rüştü, Dünya Su Yönetimi ve Su Eğitimi,, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2005

Postel, S. Susuzluk Sorunu. Dünyanın Durumu Raporu., Tema Yayınları, İstanbul, 1993

Sampat, P. Yer Altı Sularının Kirlenmesi. Dünyanın Durumu Raporu, Tema Yayınları., İstanbul, 2001

KARAHAN Abdullah, Gri Suyun Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Tesisat Mühandisliği Komgresi, 2009

Gleick,Peter, The world’s water Island Press, Washington DC., 1998

ÖNDER Halil, Kentsel Aalanlarda Yeraltı Sularının Sürdürülebilir
Yönetiminde Simülasyon ve Optimizasyon Yöntemlerinin Kullanılması:
Uygulamadan Örnekler, 2007

Alley, W. M. ,Reily, T. E., and Frank O. L. , 1999, Sustainability of Ground-Water Resources, U. S. Geological Survey Circular 1186, Denver, Colorado.


TOPKAY Mehmet, Türkiyede Feyezan ve Bataklık Sularının Faydalı Hale Getirilmesi Hususunda Bazı Jeolojik Görüşler, Ankara, 1950
İşlemden geçirilmiş gri suyun kullanım suyu olarak değerlendirilmesi su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesi üzerinde de
pozitif etkiler yaratacaktır. Ayrıca gri su geri kazanım tesislerinde kullanılan içme suyu miktarını da
azaltır. Sonuç olarak, içme suyu çıkarma ve dağıtma süreçlerinin olumsuzlukları da (enerji ve kimyasal
gereksinimler, yeraltı suyunun seviyesindeki düşüş, v.b) azalmış olacaktır.
Max Water
Kentsel su talebinin artması yeraltı su seviyesini düşürmüş, yapay ve doğal su kütlelerini azaltmıştır. Akarsu ve sukütlelerinin beslenme alanlarının kentsel yerleşimbölgeleri haline gelmesi su kalitesini olumsuz etkilemiştir. Su havzalarının tarıma açılması su kütlelerini azaltmış ve içindeki kirletici derişimini artırmıştır. Küresel değişmenin su kalitesi ve miktarı üzerindeki etkilerinin giderek artması sorunu daha da büyütmüştür.
Hızla artan dünya nüfusu ve su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları; miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır (Sevindi,2005).

İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında (atıksu) sakınca bulunan suların, kirletici parametrelerinden arındırılmasına "Su Arıtma" denir.İnsan yaşamıyla ilgili ( antroojenik) kaynaklardan elde edilen suların toplamına atık sular denir. İçerisinde, suda çözünen asitlerin, bazların yanısıra suda çözünmeye katılar, sıvılr, süsansiyonlar, emülsiyonlar ve ayrıca çok çeşitli zararlı zararsız bakteriler bulunur.
Atık suların arıtılması başlıca 3 kademede yapılır. Ancak her arıtma 3 kademede olmayabilir. Bazı arıtmalar birinci, bazıları ikinci kademede bırakılabilir.

1)Birinci kademede atık sulardaki katı parçacıklar (organik ve inorganik) ayrılır. Böyle bir arıtmaya fiziksel arıtma denir.

2)Bu aşamda suda çözünen zaralı maddeler arıtılır. Bu kademenin arıtılmasına biyolojik temizleme denir.

3)Üçüncü kademede ise atık sularda süspansiyon halinde bile parçacık kalmadığı gibi suda çözünen organik ve inorganik maddelerin de hemen hepsi ayrılır. Böyle sular tekrar su şebekesine verilebilir.

Suların artılılarak kullanıma geri kazandırılması suyun varlığı açısından çok önemlidir. Son yıllarda pis suların arıtılması için pek çok sistem geliştirilmiştir. Kişisel arıtıcılar, giri suyun arıtılması ve güneş ışınlarındaki ultraviyole ışınlarından yayarlanarak arıtma bu sisremlerden bir kaçıdır.
LifeStraw
LifeStraw su kaynaklı hastalıklara yol açan mikro organızmalariı öldürmek için tasarlanmış özel bir su filtreleme cihazıdır. LifeStraw bakterileri ve belli virüsleri %99.9 azaltarak bağışiklığın çökmesi sonrasında oluşan Kolera, Tifo, Tifüs, Dizanteri, Çocuk Felci ve Adeno Virüs salgınlarını önler.
LifeStraw, 25 cm uzunluğunda, 2.9 cm çapında 700 litre suya kadar filtreleme kapasitesine sahip bir üründür. Su filtreleme sistemi icersinde temizlenerek yavasca icilir.Su akiskanligi filtreleme nedeniyle yavas ancak cok etkilidir.Bu bir yetişkinin 1 yıllık temiz, güvenilir su ihtiyacını karşılar.
LifeStraw, Danimarka da ve Italya da ki Well Tech de 2005 yılında index tarafından en iyi dizayn için seçilen ilk ödül de dahil olmak üzere bir çok ödül kazanmıştır.


Maxwater deniz kıyısındaki rüzgar enerjisinden faydalanarak, sistem içerisine hava girişi sağlayan ve havadan su elde eden bir sistem. Bu sistem uzun bir tünel deniz kıyısından başlayarak sahile dikey uzanıyor. İçeri giren denizden gelen rüzgar, buharı tünel sonunda taşıdığı suyu bırakıyor. Sadece sistemi inşa etmek yeterli, ek enerji gerekmiyor. Rüzgar akışı da deniz kıyılarında kolayca bulunabiliyor
Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.

Rüzgârın gücünden yararlanılmaya başlanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgâr gücünden ilk yararlanma şekli olarak yelkenli gemiler ve yel değirmenleri gösterilebilir. Daha sonra tahıl öğütme, su pompalama, ağaç kesme işleri için de rüzgâr gücünden yararlanılmıştır.
Rüzgar enerjisi ile su edilmesi, rüzgar enerjisinin
su elde dilecek sistem için enerji sağlası, sistem için
elektrik üretmesi ve ya sistem sistem için gerekli olan havanın rüzgar yolu sağlanması şeklinde gerçekleşmektedir.
Deniz Kıyısı Rüzgar Tünelleri


Standart rüzgar türbinini gibi görünen bu ürün aslında rüzgardan su üretmeyi başaran bir içme suyu üretim tesisi. 24metre uzunluğundaki rüzgar türbininin tekniği çok basit ve saatte 62litre içme suyu üretecek kadar da etkili bir sisteme sahip. İlk kurulumu Abu Dabi’de yapılan su üreten rüzgar türbini eğer rüzgar ve nem yeterli ise günde 1000litre su üreterek bir köyün günlük içme suyu ihtiyacını karşılayabiliyor.
Rüzgar türbininin ürettiği temiz enerji su üretim sistemine yönlendirilerek soğutucu görevi gören elektrikli kompressörü çalıştırıyor. Havadaki nem sistem içindeki soğutma kanalları üzerinde yoğuşarak su damlacıklarına dönüşüyor. İşlemin sonunda ise bu su damlacıkları filtreden geçerek su haznesine doluyor.
Eolewater şehir şebekesinden uzak ve kurak yerlerin günlük su ihtiyacını yenilenebilir enerjiyle karşılamayı sağlayan bir su elde etme ünitesi.
Sistem Nasıl Çalışıyor?
DewBank Namib Çölü’nde yaşayan bir böcek türünün susuzlukla mücadelesinden esinlenerek yaratılmış bir ürün.
Namib böceği olarak da adlandırılan Stenocara gracilipes sabah sisini özel bir yapıya sahip tümsekli sırt bölgesinde topluyor ve sonra da oluşan damlacıkları ağzına akıtıyor.
Bu tekniği kullanarak oluşturulan Çiğ Bankası sabah sisini suya dönüştüren çelik gövdeden yapılmıştır ve bu gövde suyun şişenin içerisindeki kanala aktarılmasını sağlar ve böylece su kullanıma hazır olur. Bu ürün çöl bölgeleri için ve kamp ortamları için çok uygun.
Sisten su elde etme yöntemi ekstra enerji gerektirmeyen sadece sisin toplanmasını ve suya dönüştürülmesini sağlayan yüzeylere ihtiyaç duyan sürdürülebilir bir yöntemdir. Sisten su elde etme sistemlerinin dayandığı en önemli prensip, suyu çeken ve iten yüzeylerin bir arada bulunması. Daha büyük ölçekli sis toplayıcılarda ise, araştırmacılar katı bir yüzey yerine elek biçimindeki bir yapıyı tercih ediyor, çünkü tamamen geçirimsiz bir yüzeydeki damlacıklar rüzgâr tarafından savrulup yok olabiliyor. Araştırmacılar bazı saha denemelerinde bir metrekare elek tabakasından bir günde bir litre kadar su toplamayı başarmış.
Büyük ölçekli sis toplayıcılar elek biçimindeki malzemelerden yapılmış yelken şeklinde yüzeylerden oluşuyor. Yüzeylerde biriken çiy aşağı iniyor ve su galonlarında birikiyor. Bu sistemler çöl bölgeleri için oldukça uygundur.
DewBank
ÇAY Yusuf, ATİKKemal, CİNGİZ Zafer, Güneş Enerjisiyle Damıtma Sisiteminin Farklı Havuz Yüzeyleri İçin Deneysel Olarak İncelenmesi, 2007
CAN Muhiddin, ETEMOĞLU Akın B., AVCI Atakan, Deniz Suyundan Tatlı Su Eldesinin Teknik ve Ekonomik Analizi, 2002, Bursa
AKSUNGUR Nilgün, FİRİDİN Şirin, Su Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilirlik, 2008
ACAR Aynur, Yeni Bir Doğal Kaynak Olarak; Yağmur Suyu, 2008
GÜNEŞ TOKGÖZ Sevgi, TOKGÖZ Cihan, Sürdürülebilir Su Yönetiminde Yeraltı Suyunun Önemi, 2013
ŞAHİN Nazlı İpek, MANİOĞLU Gülten, Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması, 2011, İzmir

ERDOĞANArgun Olcay, ZENGİN Gülsüm Emel, ORHON Derin, Türkiye’de Evsel Atıksu Oluşum Miktarları ve Karakterizasyonu, 2005
ESİN Tülay, YÜKSEK İzzet, Çevre Dostu Ekolojik Yapılar, 2009
GÜLER Çağatay, VAİZOĞLU Songül A., İçme Suyunun Hamkaynağı Olarak Irmak Suyu, 2008
GÜNEŞ TOKGÖZ Sevgi, TOKGÖZ Cihan,Su Yönetimi ve Kavramsal Model Gerekliliği

POSTEL Sandra, Sürdürülebilir Bir Su StratejisiYaratmak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Küresel Su Politikaları ve TMMOB Su Raporu”, 2009
SIDAL, C., ÖZ, E. S., “Yapıda Sıhhi Tesisat”, Birsen Yayınevi, Ankara,
1984
http://www.greenbuilder.com/
http://www.rainwaterharvesting.org
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/southernafrica904
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gri_su
http://v3.arkitera.com/h28626-icilebilir-su-elde-etmek-icin--saguaro-kaktusunden-esinlenerek--tasarlanmis-alternatif-bir-sistem.html
http://www.pro-aqua.net/Mahalli-Su-Aritma
http://su.bilim.gen.tr/?_Args=Dynamic,242
http://www.buylifestraw.com/
http://www.eolewater.com/
POSTEL Sandra, VICKERS Amy, Su Verimliliğini Artırmak
http://www.maxwaterdesal.com/designs.htm
http://www.laynebowler.com.tr/yeralti.htm
http://www.istanbul.edu.tr/yerkure/Su.html
http://www.dsi.gov.tr/
http://www.hunterwater.com
http://www.rafineri.net/fanzineri/?tag=playpump
http://www.gizmag.com/the-playpump--innovation-and-inspiration-conspire-to-solve-myriad-problems/10854/

http://typoapparel.wordpress.com/
http://water.org/
http://www.ridehelios.com/
http://www.un.org.tr/2009_March/haber-1002.html
http://www.tema.org.tr/Sayfalar/CevreKutuphanesi/SuKaynaklari.html
http://www.charitywater.org/
TEŞEKKÜRLER...
Sonuç olarak, yeryüzünde ekosistemin ve canlı yaşamının vazgeçilmez bir öğesi olan su hakkında bilgi aktarımında, su kaynaklarının ve temiz su varlığının azaldığı, suyun dünyada eşit bir şekilde dağılmadığı göz önüne serilmelidir.Dünyanın çoğu bölgesinde temiz içme suyu kaynakları zaten yetersizken bu oran atmosferde meydana gelen değişmeler, nüfusta meydana gelen artış, su kaynaklarının yanlış kullanımı devletlerin su kullanımıyla ilgili uygun ve önlem alıcı politikalar geliştirmemeleri nedeniyle çok önemli bir sorun haline gelmiş olması suya önem verilip su eğitimine ve tasarruf alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik eğitim ve yeni su elde etme yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Değeri her geçen gün artan suyun elde edilmesi konusunda insanları var olan suyun korunması ve tasarruflu kullanılması, artıma sistemleriyle geri dönüşüm yapılması, sürdürülebilir enerji kaynakları ile su elde edilmesi konusunda harekete geçirmek gerekmektedir. Sürdürülebilir enerji kaynakları kullanılarak, ekstra enerjiye ihtiyaç duyulmadan hem var olan atık sular arıtılabilmekte hem de havadan, sisten su elde edilebilmetedir. Bu yöntemlerin sürdürülebilir enerji kaynakları ile yapılabilmesi bir kaynağın geri dönüşümünü sağlarken diğer kaynaklara zarar verilmemesi açısından önemldir.
Full transcript