Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bijeenkomst jonge kind 1, Mgr. Bekkerschool

11 april 2018
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 19 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bijeenkomst jonge kind 1, Mgr. Bekkerschool


handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
Niveaus van leren...
Leerplankader voor het jonge kind
O
pbrengst
G
ericht
W
erken
'Kleuter zijn is een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsaanduiding'
THEMAPLANNING
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
Van inhoud naar activiteit
een beredeneerd aanbod voor het jonge kind
evalueren
Terugblik en evaluatie
https://www.leraar24.nl/kleuters-spelen-in-hoeken/
Hoe zien we de niveaus terug in ons thema-aanbod?
inhoud: ordenen en tellen
Verdieping Jonge Kind
Waar gaan we mee aan de slag?
Rekenen met kleuters - belang van spelend leren
alles in het teken van begripsvorming
...ook bij ontluikende- en beginnende geletterdheid
dieper leren
passende doelen
formuleren

leerlingvolg-
systeem

Thema-Groeps-Plan
woensdag 11 april 2018
is differentiatie
thema-groeps-plan
drie-stappen-plan
1. doelen bepalen
2. aanbod bepalen
3. differentiatie
aanbrengen
SELECTEREN
- inhouden leerplankader
PASSEND bij groepsoverzicht
- thema
LEERERVARINGEN
(niveaus van leren)
- kring
- hoeken
- activiteiten werkles
- materialen
- buitenspelDIFFERENTIATIE
* leerlingen
*** leerlingen
extra activiteiten
thema-groeps-plan
wat observeren we...?
opmerken
bewustworden
verkennen
onderzoeken
eigen maken
begrijpen
toepassen
leercyclus
Wat heb je aan gegevens?
PROGRAMMA
13.00 – 13.10 uur Welkom – doelen/vragen – ‘opwarmer’

13.10 – 14.00 uur Beredeneerd aanbod
We gaan dieper in op het samenstellen van een beredeneerd aanbod voor jonge kinderen en besteden daarbij aandacht aan de volgende aspecten:
- cyclus OGW
- niveaus van leren
- passende activiteiten plannen in betekenisvolle spelsituaties

14.00 – 15.15 uur Focus op toepassen – aan de slag met de themaplanning
We bereiden het nieuwe thema voor met daarbij specifieke aandacht voor:
- werken vanuit inhouden/doelen SLO (rekenen & taal)
- niveaus van leren – verbinding tussen hoeken/activiteiten
- werken vanuit een overzicht – Thema-Groeps-Plan

15.15 – 15.30 uur Terugblik op de middag en vooruitblik op het proces

THEMA
Full transcript