Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Schaalvergroting Gemeente Hollands Kroon

No description
by

Erwin Baltus

on 10 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Schaalvergroting Gemeente Hollands Kroon

D
oelen fusie
Fusieproces
Speerpun
t
en
Strate
g
ische visie
Fusie
Hollands Kroon
Onze opgave
Niedorp
ca 70 mw
ca 12.000 inw
Wieringermeer
ca 125 mw
ca 12.500 inw
Anna Paulowna
ca 100 mw
ca 14.250 inw
Wieringen
ca 55 mw
ca 8.600 inw
Kijk op www.werkenbijhollandskroon.nl voor vacatures!
Werken bij een innovatieve gemeente?
De Hollands Kroon app
zoek op: Hollands Kroon
Informatie
Het laatste nieuws
Meldingen openbare ruimte
Hollands Kroon =
Ruimte voor Rust en Dynamiek
Water en Wind
Agri gerelateerde bedrijvigheid
A7 en achtertuin van Randstad
Groot- en Kleinschalig MKB
Gericht op Samenwerking
Regisseur en gericht op kerntaken
Professionaliteit en efficiency- een organisatie die
haar taken aan kan
Effectieve(re) rol in en met de regio
Bestuurskracht vergroten - maatschappelijke effectiviteit
Ambities verwezenlijken
Ruimte voor identiteitsversterkende economische ontwikkelingen
Ruimte voor grote betrokkenheid van burgers en bedrijven
Ruimte voor kwalitatief hoogwaardig wonen en leven
Lef
Contact
Respect voor anderen
Vertrouwen
Bevlogenheid
Kernwaarden
Valkuilen
Veranderen is leren!
en
leren doet ieder op
zijn manier
Leren
Jaar 1
Beheer op orde
Begroting + P&C cyclus inrichten.

Plannen van aanpak voor beleid - kaders.

Bedrijfsvoering op orde?

Beheersmatig in control?

Veel werkafspraken maken.

Verandering in rol raad, college.

Projecten afronden en nieuw.

'Lijken' uit de kast.

Forse bezuinigingen.

etc.
Beheer op orde in 2012
www.hollandskroon.nl
erwinbaltus@hollandskroon.nl
Facebook - http://www.facebook.com/hollandskroon
Volg ons op Twitter – Hollands Kroon
Vragen?
Hollands Kroon
Anna Paulowna
Niedorp
Wieringermeer
Wieringen
intern
controle
flexibel
Dynamisch
Structuur
Resultaat
Familiair
Vertrouwen
Bevlogenheid
Respect voor Anderen
LEF
Contact
Tips
Het gaat om mensen.

Let bij samenstelling teams t.b.v. fusieproces ook op rollen, 4 doeners bij elkaar of vier denkers bij elkaar.....

Let op signalen van beeldvorming.....

Harmoniseer zo minimaal mogelijk, en maak nieuw of werp een dobbelsteen.

Zorg voor helderheid op het besluitvormingsproces in de fusie.

Zorg voor een checklist op dagelijkse processen, wat moet het doen als we op datum x starten! En wat moeten we nog samen maken?

Maak vooraf zoveel mogelijk afspraken over bedrijfsvoering. Gezamenlijk kader.
Tips
Geef aandacht aan nieuwe gewenste cultuur.

Maak ruimte voor aandacht voor de mens.

Wijs vraagbaken aan in de organisatie, voorlopers, denk aan voorbeeldgedrag en benoem dit.

Je wordt geconfronteerd met geplaatste medewerkers, laat ze zelf producten kiezen waar ze zich mee bezig houden.

De waan van de dag overheerst het eerste half jaar, accepteer dat.

Ontwikkel als management een gezamenlijk referentiekader.

Zorg voor een vergaande mandaatregeling.

Train op stellen van kaders.

Houd je bestuurder uit de details.

Ga geen hemelbestormende trajecten aan in het eerste jaar, maar zorg voor basis op orde.47.000 inwoners
22 dorpen en kernen, geen hoofdkern
20.000 huishoudens
37. 000 ha opppervlak (62.000 incl. water)
4225 bedrijfsvestigingen, MKB
11.500 arbeidsplaatsen
Andere, grotere en erg platte organisatie

Rol en taak gewijzigd.

Resultaatgericht werken invoeren.

Afstand naar collega's, leidinggevenden, bestuur groter.

Eigen verantwoordelijkheid prominent in beeld.

HNW geïntroduceerd.

Mogelijkheid tot flexen.

Continue de vraag kan het ook anders?
Medewerker op orde in 2012
O
pen deur
Ver
b
inding
Aan
d
acht voor de mens
Evalueer en reflectee
r
Kijk kritisch naar je z
e
lf en je eigen inbreng
Aanpak Fusie
Organisatiemodel Hollands Kroon

De werkelijke wensen van straks
overschaduwen de wensen die wij nu denken straks
te hebben

(Bas Haring
Het aquarium van Walter Huijsmans)
Alles ligt op straat, dus zorg voor kanalen van waar je snel kunt sturen/schakelen en vanuit de projectleiding je informatie kwijt kan.

Laat het niet bij informeren, communicatie werkt twee kanten op.

Organiseer veel informele contactmomenten.
Iedere organisatie heeft zijn kwaliteit, benoem die en onderken die.

Benoem ook je zwakke kanten, durf hulp te vragen, stel je kwetsbaar op.

Wat voor de een goed is hoeft voor de ander niet goed te zijn – wat is best practice?

Als je het in je ‘roedel’ veel eens bent met elkaar organiseer dan een kritische noot.

Bezie de verandering ook eens vanuit de ander.

Check je rol en acteer ook eens vanuit een andere invalshoek (roos van leary, samen onder!)
Zorg voor verbinding tussen (sub)werkgroepen, organiseer dit.

Ga er niet van uit dat ......, wat voor jou vanzelfsprekend lijkt hoeft voor de ander niet zo te zijn (cultuur)
Begin met de relatie, ken elkaars, sterke en zwakke kanten.

Maak afspraken, wie doet wat, rollen en taken.

Hoe gaan we met elkaar om, wat vinden we niet ok?

Check of de juiste mensen aan tafel zitten, ook gegeven de opdracht.
Het is een veranderingsproces voor iedereen.

Durf een groep van samenstelling te wijzigen, ieder proces kent zijn fase.

Check of de juiste mensen nog aan tafel zitten.

Roep stop als de opdracht verandert.
Rondleiding door de twee kantoren
1 januari 2012
Start
extern
Plan van aanpak fusie:

Sterk procesmatig en minder aandacht voor de mens!

Formeel

Veel aandacht voor harmonisatie

Groot aantal werkgroepen en subwerkgroepen
Sturing en c
o
mmunicatie
Innova
t
ie
G
ebiedsontwikkeling
Excellente
d
ienstverlening
Proc
e
sgericht werken
E
ffectieve organisatie
To
p
bedrijf/Top werkgever
begroting 85 milj. bezuinigingen ca. 8,5 milj.
Processen geborgd.

Zaakgericht werken
en
projectmatig creëren ingevoerd.

Dan ruimte voor
improvisatie!
Aandacht voor externe oriëntatie, stages bij ondernemers, naar de klant toe.

Inhoud en verantwoordelijkheid bij medewerkers.

Afstemming met bestuur op kaders.
Afdeling ontwikkeling in BV?

Innovatief werven en selecteren doorontwikkelen.

Interactief beleid vorm geven.

Innovatieve P&C cyclus opzetten.
Regi
e g
emeente
Sturing op verbonden partijen moet anders.

Decentralisaties (WWnV, Jeugd en WMO).

Ruimte creëren voor
Zelfredzaamheid / Zelfbeheer.

Uitbesteden wat de markt efficiënter kan.
Resultaatgericht werken
HK academy
HNW
Bring your own device
Waar vandaan? en waar naar toe?
Doelen schaalvergroting (overheid)
- meer bestuurskracht
- effectiever ambtelijk apparaat
- spreiding basisvoorzieningen
- meer gelijkheid burgers
- rol eerste overheid
- kostenbesparing
Nuances!
100.000? effectief = ca. 5
0
.000
100.000?
u
niformiteitsprincipe n.v.t.
Herindeling = efficiency optimaal na 7 jaar
Klein = naar verhouding met groot niet meer personeel (bron: coelo)
Klein besteed meer uit
Klein geeft per inw. niet meer uit dan groot
Dus niet allemaal dezelfde taken
zoeken naar samenwerking = herindelen/werkorganisatie/centrumgemeente
nu ca. 25 gemeenten > 100.000 (416 tot.)
Full transcript