Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Unge funksjonshemmede

Generell presentasjon
by

Martin Kaasgaard

on 21 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Unge funksjonshemmede

Hvem er vi? Virkeligheten? Tap av inntekter Tap av selvbekreftelse Tap av meningsfull aktivitet Tap av tidsstruktur Ung ufør Tap av sosialt fellesskap Tap av yrkesidentitet Tap av fremtidsutsikter Jeg Bolig Helse Nav Kjæreste Fritid Familie Skole Jobb Jeg Bolig Helse Nav Kjæreste Fritid Familie Skole Jobb Jeg Bolig Helse Nav Kjæreste Fritid Familie Skole Jobb Dagsorden Litt om oss
Unge med funksjonshemminger: noen tanker
Jobbstrategien: våre ideer og tanker
Gode eksempler og ikke så gode eksempler
Sentrale utfordringer
Tar gjerne spørsmål/kommentarer til slutt
Kompetanseheving på ungdomsfeltet i NAV
Rett til å bytte veileder
Makstid på saksbehandling for unge (18-30)
Innføring av gjensidige forpliktelser mellom NAV og bruker i aktivitetsplanen
Tilretteleggingsgarantien må garanteres Ungdomspakke i NAV Gode eksempler
Har du en funksjonshemming som begrenser dine yrkesmuligheter?
Hindrer funksjonshemmingen deg i å gå ut så ofte du ønsker?
Hvor vanskelig er det for deg å komme deg rundt i nabolaget på egen hånd? Flytt fokus Begrenser andre menneskers holdninger (eller fysiske hindringer) dine jobbmuligheter?
Er det problemer knyttet til transport og/ eller økonomi som hindrer deg i gå ut så ofte som du ønsker?
Hvilke problemer i omgivelsene gjør det vanskelig for deg å kunne bevege deg rundt i nabolaget på egen hånd? Den virkelige grunnen Våre
ideer og tanker
Jobbressurs.no
Sommerjobbprosjektet Vårt bidrag
Hvordan skal NAV sikre rett tiltak til rett person til rett tid?
Mulighetene finnes, men får bedriftene nok informasjon?
Bedriftene og myndighetene har ulike virkelighetsoppfatninger.
God veiledning i overgangsfaser – guider – både på arbeidsplassen og i NAV
"Hvor er de funksjonshemmede?"
Holdningsskapende arbeid: quick fix? Noen utfordringer Funksjonshemmede har andre interesser enn sin funksjonshemning!
Funksjonshemmede ønsker ikke å ha egen inngang!
Funksjonshemmede vandrer ikke i flokk!
Ikke alle vil bli sosionomer
Ikke alle funksjonshemmede sitter i rullestol!
Funksjonshemmede ønsker å bidra til samfunnet! Sjokkerende funkisnytt! Takk for meg Jobbstrategien Etterlengtet! Viktig å prioritere unge Hva med kompetanse? Noen tall ... 72% har vurdert å avslutte / har avsluttet utdanningen på grunn av vansker med tilretteleggingen i høyere utdanning. 44% er usikre på hven de skal oppsøke når de skal formidle sine tilretteleggingsbehov.

58% av studentene med tilretteleggingsbehov formidlar ikke behovene sine til studiestedet.

(Unge funksjonshemmede, "Ute av øye, ute av sinn" 2012). Ikke så gode eksempler NB: ikke alle skal jobbe http://www.ungefunksjonshemmede.no/
Full transcript