Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kimyada Özel Konular - Argümantasyon - Uygulama

No description
by

hilal kck

on 23 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kimyada Özel Konular - Argümantasyon - Uygulama

Argümantasyon / Bilimsel Tartışma
FONTS
Ne, ne kadar, ne zaman?
Nükleer santraller hakkında bir şeyler söyleme yetkinliğine erişmek istiyorsak bazı temel kavramları öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bu temel kavramlara radyasyon, radyoaktivite, bozunma, yarı ömür örnek olarak verilebilir. Öncelikle hep birlikte bu kavramlara yakından bakacağız.

Ardından öğrenmiş olduğumuz bu temel kavramların yardımıyla, gündelik hayattan gerçek olarak alınmış, yahut yapay olarak oluşturulmuş çeşitli örnek olayları bilimsel bir üslup ile yorumlayacağız
Nasıl bitirecegiz?
Örnek olaylarımızı argümantasyon aracılığıyla bilimsel bir üslup ile tartıştıktan sonra, etkinliğimizi sonlandırırken, açık uçlu ve çoktan seçmeli soruları içeren iki farklı ölçme aracını tekrar uygulayacağız. Ve yine resim yapacağız.
Yani bu 4 haftalık etkinliğimiz argümantasyon yöntemini kullanarak nükleer santralleri tanıma işiyle geçecek. Öyleyse etkinliğimizde kullanacağımız öğretim yöntemine daha iyi ve doğru dahil olabilmek adına argümantasyona daha yakından bakalım.
Nasıl Yapacagız?
Tartışarak.

Sizin aktif olarak katılımda bulunacağınız bir yöntem ile nükleer santrallere daha da yakından bakma fırsatını bulacağız. Bu yöntem, adını daha önce duymuş olabileceğiniz, "Argümantasyon".
Ne Yapacagız?
Birlikte gerçekleştireceğimiz bu çalışma nükleer santralleri size daha yakından tanıtmayı amaçlıyor. Böylece nükleer santrallerin çalışma prensibinin, çevreye ve insan sağlığına etkilerinin bilincinde olarak doğrudan hayatınızla ilgili olan bu güncel konuya eleştirel bakabileceksiniz.

Etkinliğimiz 4 hafta sürecek. Bunun için, ilk aşamada, size bir açık uçlu (klasik) ve bir de çoktan seçmeli iki farklı ölçme aracı uygulayacağız. Bu ölçme araçlarının amacı, nükleer santraller hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu belirleyerek etkinliğimizin akışına daha kolay yön verebilmek. Bunun yanı sıra nükleer santrallere ilişkin bilgi birikimimizin ne iken ne olduğunun farkındalığını sağlamak.
Bu iki ölçme aracının akabinde ise eğlenceli bir saat geçireceğiz:

Resim yapacağız.

Belirteceğimiz konuya ilişkin görüşlerinizi bu sefer sözcüklerle değil, çizgilerle ve şekillerle alacağız.
Argümantasyonun tüm bunlarla ilgisi ne?
Etkinlikte değineceğimiz kavramlar
Doğadaki temel kuvvetler
Güçlü çekirdek kuvveti
Bağlanma enerjisi
Kararlılık, kararlı çekirdek
Radyasyon,
Radyoaktivite,
Radyoaktif bozunma
İyonlaştırıcı radyasyon, İyonlaştırıcı olmayan radyasyon
Yarı ömür
Nükleer reaksiyon,
Füzyon,
Fisyon


Etkinliğimizde tartışacağımız konular
.Günümüzde Nükleer Santraller:

Nükleer Santraller ve Çalışma Prensibi
Dünyada ve Türkiye’de nükleer santraller


.Nükleer Santraller, Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri:

Nükleer Santrallerin Avantaj ve Dezavantajları
Kaza riski, tarihte çeşitli kazalar, nükleer enerji üretiminin Türkiye’ye sağlayacağı avantajlar ve dezavantajlar

Argümantasyon nedir? - Genel Tanım

Argümantasyon az önce bahsettiğimiz günlük olaylarda izlenen süreçler gibi mantıksal muhakemenin kullanıldığı sistematik bir yöntemdir. Belirli kararlara mantık yoluyla muhakeme ederek ulaşmanın bir yoludur. Bu yolda ilerlerken kişi başkalarıyla tartışır, onların benzer ya da karşıt düşüncelerini dinler, bunları değerlendirir. Sonuçta ise sahip olduğu görüşü ya düzeltir ya da elindeki veri ve delillerle görüşün doğruluğuna diğerlerini ikna etmeye çalışır.

Argümantasyon yalnızca tartışmak demek değildir. Basit bir tartışma karşılıklı kazanan ve kaybeden tarafların bulunduğu münakaşalar iken, argümantasyon bireylerin deliller öne sürerek birbirleri ile fikir alışverişinde bulundukları süreçler olarak tanımlanmaktadır. Yani argümantasyonda birbirleriyle yarışan bireyler değil, eldeki veriler ve öne sürülen deliller ile fikir alışverişinde bulunan bireyler bulunur.

Kısaca: Bireylerin bir konuda belirli bir sonuca varmak için birbirleri ile fikir alışverişinde bulundukları, fikirlerinin doğruluğuna birbirlerini bilimsel kanıtlarla yazarak veya konuşarak ikna etmeye çalıştıkları zihinsel ve sosyal aktivitelerden oluşan bir süreç olduğu söylenebilir.
Internette, bir kitapta, gazetede ya da bir dergide bir bilgiyle karşılaştıgınızda bu bilgiyi hemen dogru kabul eder misiniz?
Bu bilgiyi hayatınızın bir parçası haline getirmek için ne gibi süreçlerden geçirirsiniz? Bu bilgi hakkında ne gibi sorular sorarsınız?

Bir arkadaşınız "Şu şöyledir" diyerek bir konuda ısrarcı davranıyor. Onun bu söylemine inanmadan önce ne gibi sorular aklınızdan geçer?Yalnızca birşeyler almaya karar verirken değil, bir kişi ortaya bir iddia attığında ya da bir görüş bildirdiğinde zihnimizde tutarsızlık durumu belirebilir. Zihin tekrar dengeye ulaşana, yani gelen bilgiyi özümseyene dek bir takım sorular sormaya devam ederiz. Bu sorulardan bilgiyi tanımlayıcı ve bilgiyi kabullenmemizde ikna edici olanları "Bunu nereden biliyorsun?" ve "Neden böyledir?" olur. Bu sorular argümantasyon sürecinin kilit sorularıdır.

Bunu nereden biliyorsun?
İfadenin doğruluğunu sorgular. Yeterli ve geçerli deliler ile bu soruya tatmin edici bir cevap verilebilir.

Neden bu böyledir?
Belirtilen bu görüşün nedenlerini sorgular. Bu soru da teorik kimi açıklamalar ile desteklenerek cevaplanabilir.
Örnek:

Klasik müzik ineklerin verimini artırıyor.

Nereden biliyorsun?
Çünkü klasik müzik dinletilen ineklerin tanklarında daha fazla süt var.

Peki neden böyle?
Klasik müzik inekleri rahatlatır (klasik müziğin fizyolojik etkileri) ve böylece inekler de daha fazla süt verir.


Günlük hayatta çoğu zaman bildiklerimizle çelişen bilgilerle karşı karşıya geliriz ve bu tutarsızlıkla başa çıkmaya çalışırız.


Her seçeneğin, her modelin lehinde ve aleyhinde fikirleri, opsiyonları sıralarız. Bunları karşılaştırırız. Bunun için geliştirilen karşılaştırma motorları dahi var. Elde ettiğimiz ya da karşılaştığımız bilgilerden emin olmadığımız zamanlarda ise daha iyi ve güvenilir bilgiyi edinmek üzere araştırır veya öneriler alırız. Tüm bunları mantık süzgecimizden geçirdikten sonra bize en uygun olacak eve ya da arabaya karar veririz.
Karşılaştığınız bir problemle başa çıkabilmek ya da bir konuda karara varabilmek için pek çok yolu deneyebilirsiniz.

Bu yollar arasında deneme yanılma yöntemi size geçerli ve kolay bir yöntem gibi gelebilir. Ancak ilgilendiğiniz konuda güvenilir sonuca hiçbir zaman ulaşamayabilirsiniz.


Bir ev ya da araba almayı düşündüğümüzü varsayalım. Bir evi ya da arabayı görür görmez almaya karar verir misiniz?
Her ne kadar yeni bir kelime gibi görünse de, argümantasyon gün ışığına yeni çıkmış birşey değildir. Terim 1650'li yıllarda kullanılmaya başlanmış olsa da, bu alanda yapılan uygulamalar çok daha öncesine dayanır. Bilimsel tartışma Aristotales'ten bugüne fikirleri belirtmek, savları sunmak ve kabul edilebilirliklerini tartışmak amacıyla yapılan bilimsel oturumların temel aktivitesidir. (Karar vermede bilinçli yürütülen sistematik, sosyal, yazılı veya sözlü eylem.)
Argümantasyon:

Kelime ilk olarak İngilizce'de kullanılmaya başlanmış (argumentation), arkasından Fransızca (argumentation) ve çeşitli Latin dillerinde (argumentationem) yerini bulmuştur.

Türkçe'ye ise bilimsel tartışma ya da tartışmacı söylev olarak çevrildiği çokça görülmektedir.

Bu kelimeye daha yakından bakalım
Kimi durumlar vardır ki sistemli ve akılcı olmayı gerektirir. Akılcı yaklaşım karar verme ya da problem çözme sürecinde çeşitli görüşler geliştirmeyi ve bu görüşleri ayrıntılarıyla değerlendirerek bir çözüm noktasına varmayı hedefler. Bunu aslında farkında olmadan iç sesler yoluyla her gün yapıyoruz. Neden sistemli ve akılcı bir şekilde bilinçli bir eyleme dönüştürmeyelim?
Argümantasyon
Belirli bir temel fikri desteklemek, reddetmek veya güvenirliğini sağlamak amacıyla yapılan mantıksal muhakemelerdir.
Argümantasyon dediğimiz muhakeme süreci argümanlar kurarak ilerler. Argüman ve argümantasyon kavramları birbirinden farklıdır. Argüman bir ifade iken, argümantasyon etkileşimli süreci kapsar.

Argüman kuran kişi herhangi bir olay hakkında bir düşüncesini veya hislerini belirtir, ardından söz konusu düşüncenin ya da hissin mantığını ve nedenlerini belirtir.

Örnekler:

Anne, kızına: Gece çok geç uyumanı istemiyorum. Bu şekilde ertesi gün ya çok geç kalkıyorsun ya da tüm gün boyunca kendine gelemiyorsun. Bu durum sağlığın için tehlikeli.

A: Direksiyonun sağa sola kendiliğinden döndüğünü hissediyorum.
B: O halde arabanın lastiklerinde bir problem olabilir.

A: Bu marketten alışveriş yapmanı tavsiye etmem. Çünkü tüm ürünler diğer marketlere göre daha pahalı.Argüman ortaya öylece atılan bir fikirden ya da ifadeden farklı bir kavramdır. Argümanı tek başına bir ifade olarak tanımlamak yanlıştır. Bir ifadenin argüman olarak kabul edilebilmesi için bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Yalnızca önermeler sunmak ya da bir kararı belirtmek argüman sunmak demek değildir. Bir ifade, içinde doğru önermeleri ve bu önermeler yoluyla ulaşılan hükmü, kararı bulundurduğu sürece argüman olarak sayılabilir. Yani argümanlar yaptığınız muhakeme süreçlerinin öğelerini içermek zorundadırlar.
Örnek:

Yanan bir binanın karşısında duruyorsunuz. Gaz kokusu alıyorsunuz ve bir kişinin elinde gaz bidonuyla uzaklaştığını görüyorsunuz. İşte böyle bir durum karşısında yapılacak açıklama, verilerden yola çıkarak oluşturulan önermeleri ve nihai sonucu içerdiğinden argüman olarak kabul edilebilir. Burada önemli olan eldeki veriler ile doğru önermeleri oluşturmaktır.
Veriler:

1) Bina yanıyor.
2) Yanan binadan gaz kokusu geliyor.
3)Bir kişi elinde gaz bidonuyla binadan koşarak uzaklaşıyor.


Argüman:

Bence yangın binadan koşarak uzaklaşan kişi tarafından çıkarılmış (Karar/Sonuç). Binadan gaz kokusu geldiğine göre yangın binaya gaz kullanılarak başlamış ya da başlatılmış olabilir. Binadan koşarak uzaklaşan kişi nin elinde gaz bidonu olduğuna göre birincil şüpheli o olmalı (Gerekçe belirten önermeler).
Örnek bir başka argüman:

Giuseppe dairesi için kira ödüyor olmalı, çünkü o daireyi satın alacak kadar para kazanmıyor, bir yerden miras kalmadığı ya da piyangoyu kazanmadığı sürece bir kişinin lüks bir daireye sahip olması için iyi bir gelirinin olması gerekli.
Fen bilimlerinden bir örnek:

A:İnsanların kullandığı fosil yakıtlar küresel ısınmayı tetikliyor.
B: Bunu nereden biliyorsun?
A: Dünyanın ortalama sıcaklığı gün çektikçe artıyor. Bu küresel ısınmayla bağlantılı olabilir.
B: Neden böyle?
A: Fosil yakıt kullanımı CO2 salınımına sebep olur. CO2 ısıyı absorbe edebilen bir gazdır. Ve ağaçlandırma artmadığı sürece küresel ısınma hızlanabilir.


Şimdi tam ve detaylı bir bir argümanın öğelerine biraz daha yakından bakalım.

Veri/Delil/Kanıt: Birey argüman oluştururken bir olayı ya da durumu değerlendirir. Söz konusu olay ve bileşenleri veridir. Ne gördüyseniz, duyduysanız ya da okuduysanız bu bilgiyi kullanmave uygulama becerinizin gösterimidir. Bunun için o konu incelenir ve delil niteliğindeki bilimsel ifadeler ve gösterimler taranır. Kişi bu veriyi kullanarak bir yargıya ulaşır.

İddia: Ulaştığı bu yargı onun iddiasıdır. Bu iddia tez olarak da adlandırılabilmektedir. İddia sahip olunan bakış açısını temsil eden ifade, sonuç, görüş, düşünce ya da karardır. Veri ve iddia argüman oluşturmanın en temel iki öğesidir.

Gerekçe: Gerekçeler iddia ve veri arasındaki bağlantıyı kurar. Bu sebeple argümanlarınızı oluştururken mutlaka kullanmanız gereken bir başka öğe gerekçelerinizdir.

Destekleyici: Sunulan gerekçeler tatmin edici nitelikte değilse, bu gerekçeyi destekleyen olgulara-iddiayı destekleyen olaylar, deliller, örnekler, istatistikler- ihtiyaç duyulur.

Reddedici:Sunduğumuz iddianın geçerli olamayacağı durumları belirtir. Yani istisnai durumları.

Niteleyici: İddianın sınırlarını çizer, geçerli olduğu koşulları belirtir.


Örnek:

Bir kaba su koyuyoruz ve bir zaman sonra kaybolduğunu gözlemliyoruz. Bu "veriye/delile" dayanarak suyun buharlaştığına ilişkin bir "iddiada" bulunuyoruz. İddiamızı gerekçe olarak adlandırılan mantıklı bilimsel bir açıklama (su sıvıdan gaz hale geçebilir) ve kimsenin suya dokunmadığını belirten destekleyiciler ile doğruluyoruz. Ayrıca bu argümanı niteleyici (sıcaklık, basınç, kabın durumu vb.) ve reddedici (kabın ağzı kapalı olsaydı, bu durum gerçekleşmezdi vb.)lerle de destekliyoruz.
Sonuç olarak argümantasyon sürecine doğru bir şekilde katılmak istiyorsak öncelikle argümanlarımızı doğru bir şekilde oluşturmamız gerekiyor.

Argümantasyon süreci argüman, dinleyiciler ve karşıt argümanlarla ilerleyen bir süreçtir. Biraz da dinleyiciler ve karşıt argümanlar hakkında bilgi verelim.


Dinleyiciler:

Sunduğunuz argümanlarla dinleyicileri akademik bir ortamdaymışçasına ikna edebilmelisiniz. Bunun için iddianızı ve iddianızla birlikte delillerinizi açıkça sunmalısınız. Hiçbir detay atlanılmamalıdır.Açıklamalarınızı karşınızda bu konu hakkında hiçbir şey bilmeyen birisine yapıyor gibi yapmalısınız.
Neden bahsettiğinizin her zaman bilincinde olun ve argümanınızın çerçevesinde kalın.
Süreçte dikkat etmeniz gerekenler:

1) Temel iddianızı belirleyin. Amacınız ne? Neyi savunuyorsunuz?
2) İddianızı sunduktan sonra sizi böyle düşünmeye iten delillerinizi de sununuz. Böylece iddianız doğru kabul edilebilir ve diğerleri tarafından da doğru bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulabilir.
3) Güçlü bir argüman için sunduğunuz deliller mantıklı, bilişsel, anlaşılır ve reddedilmesi zor veriler olamlı.
4) Karşıt argümanların da yanlış taraflarını belirleyin. Onların cevaplarındaki yanlışlık sizin temel fikrinizi/iddianızı güçlendirir.
Full transcript