Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

btn - luật dân sự 1

hlu - 06/2016
by

Thuy Tran

on 6 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of btn - luật dân sự 1

Câu hỏi:

1. Xác định các điều kiện của người giám hộ cho chị L
2. Nêu các quy định của pháp luật về xác định người giám hộ đương nhiên và thay đổi người giám hộ
Điều 62 BLDS 2005:
người giám hộ đương nhiên của người mất NLHVDS

1. Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

2. Trong trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo là người giám hộ.

3. Trong trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ.

Xác định người giám hộ đương nhiên
Giám hộ đương nhiên của người mất NLHVDS là nghĩa vụ chỉ đặt ra đối với người thân của người được giám hộ, xác định lần lượt theo thứ tự tại Điều 62 BLDS 2005
Ai được pháp luật quy định là người giám hộ đương nhiên thì đương nhiên là người giám hộ cho chị L, không cần có sự công nhận của UBND cấp xã nơi cư trú

1. Người giám hộ được thay đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Người giám hộ
không còn đủ các điều kiện
quy định tại Điều 60 của Bộ luật này;
b) Người giám hộ là cá nhân
chết
hoặc bị Toà án
tuyên bố mất tích
, tổ chức làm giám hộ
chấm dứt hoạt động
;
c) Người giám hộ
vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ
;
d) Người giám hộ
đề nghị được thay đổi
và có người khác
nhận
làm giám hộ.

2.
Trong trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên
thì những người được quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật này là người giám hộ đương nhiên; nếu không có người giám hộ đương nhiên thì việc cử người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 63 của Bộ luật này.

3.
Thủ tục thay đổi người giám hộ
được cử được thực hiện theo quy định tại Điều 64 và Điều 71 của Bộ luật này.

3. Hãy tư vấn cho mẹ chị L trong tình huống trên để bảo vệ quyền lợi của chị L

Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây:

1. Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;

2. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;

3. Quản lý tài sản của người được giám hộ;

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.
điểm c khoản 1 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:quy định hành vi bị cấm:

“Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.”

“Bạo lực gia đình
là hành vi cố ý của thành viên gia đình
gây tổn hại
hoặc
có khả năng gây tổn hại
về
thể chất, tinh thần, kinh tế
đối với thành viên khác trong gia đình.”
Theo quy định về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn được quy định tại
khoản 2 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Cha, mẹ,
người thân thích khác
có quyền yêu cầu Tòa án
giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà
không thể nhận thức
, làm chủ được hành vi của mình,
đồng thời
là nạn nhân của
bạo lực gia đình
do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
tính mạng, sức khỏe, tinh thần
của họ.”
Khi đó, người giám hộ đương nhiên cho chị L sẽ được xác định theo quy định tại Điều 62 BLDS.
4. So sánh quy định về giám hộ của BLDS 2005 với BLDS 2015 và đánh giá về những điểm mới của BLDS 2015 trong việc bảo vệ quyền lợi của người được giám hộ. Nếu có bất cập thì đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Khoản 3 Điều 46 BLDS 2015 quy định:


“Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch.
Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ
thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ.”

KIẾN NGHỊ:
việc giám hộ đương nhiên cần phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có như vậy việc tuân thủ điều kiện của người giám hộ mới được bảo đảm.
4. So sánh quy định về giám hộ của BLDS 2005 với BLDS 2015 và đánh giá về những điểm mới của BLDS 2015 trong việc bảo vệ quyền lợi của người được giám hộ. Nếu có bất cập thì đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
3. Hãy tư vấn cho mẹ chị L trong tình huống trên để bảo vệ quyền lợi của chị L.
2. Nêu các quy định của pháp luật về xác định người giám hộ đương nhiên và thay đổi người giám hộ.
1. Xác định các điều kiện của người giám hộ cho chị L.
năm 2011

Tòa án có quyết định tuyên bố chị L mất NLHVDS
Điều 60 BLDS 2005:

“Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2. Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

3. Có điều kiện cần thiết bảo đảm việc giám hộ.”
Về nguyên tắc,
người giám hộ của chị L phải có đủ điều kiện của người giám hộ được quy định tại Điều 60 BLDS 2005:
chị L cần có người giám hộ theo quy định tại
Điều 58 BLDS 2005
Điều 58 BLDS 2005:


Giám hộ
là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên,
người mất năng lực hành vi dân sự
(sau đây gọi chung là người được giám hộ).”
=
NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ
CHẾ ĐỊNH GIÁM HỘ
khắc phục
NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ
#
THEO ĐÓ
ĐIỀU 62 BLDS 2005:
NGƯỜI GIÁM HỘ
ĐƯƠNG NHIÊN
CỦA NGƯỜI MẤT NLHVDS
KHOẢN 1:
CHỒNG / VỢ
KHOẢN 2:
CON CẢ / NGƯỜI CON TIẾP THEO
KHOẢN 3:
CHA, MẸ
anh H
* XÁC ĐỊNH
NGƯỜI
GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN
* THAY ĐỔI
NGƯỜI GIÁM HỘ
Điều 70 BLDS 2005 quy định về thay đổi người giám hộ

1. Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ.
2. Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ.
Điều 64. Thủ tục cử người giám hộ
1. Khi thay đổi người giám hộ thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có người giám hộ mới, người đã thực hiện việc giám hộ phải chuyển giao giám hộ cho người thay thế mình.
2. Việc chuyển giao giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do chuyển giao và tình trạng tài sản của người được giám hộ tại thời điểm chuyển giao. Người cử người giám hộ, người giám sát việc giám hộ chứng kiến việc chuyển giao giám hộ.
3. Trong trường hợp thay đổi người giám hộ vì lý do người giám hộ là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động thì người cử người giám hộ lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản của người được giám hộ, quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện việc giám hộ để chuyển giao cho người giám hộ mới với sự chứng kiến của người giám sát việc giám hộ.
4. Việc chuyển giao giám hộ phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ mới công nhận.
Điều 71. Chuyển giao giám hộ của người giám hộ được cử
TRƯỜNG HỢP CHỊ L, CHƯA CÓ ĐIỀU LUẬT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN
Điều 67 BLDS 2005:
từ 2011: mẹ chị L đơn phương yêu cầu thay đổi người giám hộ đương nhiên cho con gái
không có CQNN nào giải quyết
LÝ DO:
pháp luật quy định về thay đổi người giám hộ đương nhiên, nhưng không quy định về
thủ tục
thay đổi người giám hộ đương nhiên
TƯ VẤN
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
+ anh H chung sống với người khác và có con riêng, khi ấy chị L chưa mất NLHVDS
Tòa án sẽ giải quyết dứt điểm ly hôn cho chị L,
đồng nghĩa với quan hệ giám hộ giữa anh H và chị L sẽ chấm dứt.
Khoản 2 Điều 1 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007 quy định:
1.
MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIÁM HỘ
Điều 47 BLDS 2015: Người được giám hộ

1. Người được giám hộ bao gồm:
a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;
b) Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự;
cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;
c) Người mất năng lực hành vi dân sự;
d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
2.
BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN LÀM NGƯỜI GIÁM HỘ
Điều 49 BLDS 2015: Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
2. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
3. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.
4. Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.
Điều 50 BLDS 2015: Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ

Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:
1. Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.
2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
3.
BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VIỆC GIÁM HỘ
Điều 51 BLDS 2015: Giám sát việc giám hộ

1. Người thân thích của người được giám hộ thỏa thuận cử người giám sát việc giám hộ trong số những người thân thích hoặc chọn cá nhân,
pháp nhân
khác làm người giám sát việc giám hộ.
Việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ phải được sự đồng ý của người đó. Trường hợp giám sát việc
giám hộ liên quan đến quản lý tài sản
của người được giám hộ thì người giám sát phải đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ.
Người thân thích của người được giám hộ là vợ, chồng, cha, mẹ, con của người được giám hộ; nếu không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là ông, bà, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được giám hộ; nếu cũng không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người được giám hộ.
2. Trường hợp không có người thân thích của người được giám hộ hoặc những người thân thích không cử, chọn được người giám sát việc giám hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân hoặc
pháp nhân
giám sát việc giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ thì Tòa án quyết định.
3. Người giám sát việc giám hộ phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nếu là cá nhân, có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám sát
nếu là pháp nhân; có điều kiện cần thiết để thực hiện việc giám sát.
4. Người giám sát việc giám hộ có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Theo dõi, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ;
b) Xem xét, có ý kiến kịp thời bằng văn bản về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự quy định tại Điều 59 của Bộ luật này;
c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giám hộ xem xét thay đổi hoặc chấm dứt việc giám hộ, giám sát việc giám hộ.
BẤT CẬP:
GIÁM HỘ ĐƯƠNG NHIÊN
NHÓM 2
LỚP N05-TL2
- THỂ CHẤT:
- TINH THẦN:
- KINH TẾ
(nếu có)
+ chị L không được anh H chăm sóc khi bị bệnh
+ sau một thời gian chữa trị, chị L mất NLHVDS
con chị L, nếu có NLHVDS đầy đủ
cha, mẹ chị L
2007
2009
2016
1998
2011
VỤ VIỆC SỐ 2
- chị L và anh H đăng ký kết hôn
- có 2 con: cháu C và cháu T
01/07/2017
chị L phát hiện bị lao màng não
Tòa án có quyết định tuyên bố chị L mất năng lực hành vi dân sự
anh H không chăm sóc vợ, chung sống với người khác
mẹ chị L có đơn xin thay đổi người giám hộ đương nhiên
nhưng không có cơ quan nhà nước nào giải quyết cho bà
Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực
anh H có con riêng là cháu X
thuyquyhoa
Full transcript