Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den franske revolusjonen - tidslinje

No description
by

Magne Fuglestad

on 13 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den franske revolusjonen - tidslinje

Avlingene feilet
Fakta om økonomien
Frankrikes befolkning vokste fort . Fra 19 millioner i 1700 til 26 millioner i 1770.

Matoverskuddet i jordbruket var under 20%.

Den engelske tekstilindustrien utkonkurrerte den franske og skapte stor arbeidsledighet.

Frankrike hadde stor gjeld pga. kriger
Brød var grunnlaget i fransk mat. Kraftige haglbyger ødela avlingene i 1788. Brødprisen ble nesten doblet. Mange brukte neste halve lønna bare på brød.
Tennishall-eden
Stenderforsamlingen
De tre stenderne
1. standen
Andrestanden
Tredjestanden
Fritatt for å betale skatt
Fritatt fra å betale skatt
Geistlige (prester, biskoper, osv)
Ca. 130,000 people
Eide 10 prosent av jorda
Adelen
Ca. 350 000 personer
Eide 20-30% av jorda
Hadde ledende stillinger i samfunnet
Giftet seg innenfor egen stand
Ville styrke sin stilling på bekostning av monarkiet
Folk flest
97% av befolkningen
Stor variasjon i utdannelse, rikdom og yrker
Eide35-40% av jorda
Måtte betale avgifter til adelen og tiende til kirken.
Kirken og adelen hadde felles interesser og stemte oftest likt i stenderforsamlingen.
Medlemmene av tredjestanden ble låst uten på sitt neste møte. Møtet ble flyttet til en innendørs tennisbane , der medlemmene sverget ikke gi seg før de hadde skrevet en ny grunnlov . Dette ble kjent som tennishall-eden.
1788
Avlingene slo feil
(Den "lille istiden")
5. mai, 1789
Stenderforsamlinen åpner i Versailles
17, juni, 1789
Tredjestanden stemmer for å gjøre seg selv til nasjonalforsamling
20. juni, 1789
Tennishall-eden
14. juli , 1789
Stormen på
Bastillen
19. juli- 3. august, 1789
Bøndene gjør opprør
4. august, 1789
Avstemning i nasjonalforsamlingen
26. august, 1789
Menneskerettighets-erklæringen
5. oktober, 1789
Kvinnemarsjen til
Versailles
6. oktober, 1789
Kongen kommer tilbake til Paris
1789
Nasjonalforsamlingen deler landet inn i 86 kommuner og provinser. Alle gamle inndelinger blir opphevet.
1791
Nasjonalforsamlingen lager ny grunnlov der kongens makt er begrenset
Juni, 1791
Ludvig XVI prøver å flykte,
men blir brakt tilbake til Paris
Oktober, 1791
Første møte i den lovgivende forsamlingen
27. august , 1791
April 20, 1792
Lovgivende forsamling
erklærer krig mot Østerrike
August 1792
Radikale grupper gjør opprør i Paris
21. januar , 1793
Ludvig XVI henrettes
25. feb. , 1793
Mat-opprør
6. april , 1793
Nasjonal sikkerhetskomite
13. juli, 1793
Marat, “folkets venn” blir myrdet av Charlotte Corday
4. og 5. september, 1793
Folkeopprør i Paris
17. september, 1793
Terroren begynner
14. oktober, 1793
Marie Antoinette blir henrettet
24. mars, 1794
Hebert og Danton blir henrettet. Robespierre er blitt diktator.
Robespierre blir arrestert og henrettet.
Terroren er over.
27. & 28. juli,1794
mai- juni, 1795
Hvit terror i sør
8. juni, 1795
Kronprinsen dør og
Comte de Provence tar tittelen Ludvig XVII
Grunnloven fra år 3 blir godkjent
5. oktober, 1795
22. august, 1795
De kongetro prøver seg på et kupp
26. oktober, 1795
Konventet løser seg opp. Direktoriet overtar styret (diktatur)
mai 1797
Valg; Royalistene vinner
18. juni, 1799
Direktoriet går av
9. november, 1799
Brumaire-kuppet: slutten på Direktoriet og den franske revolusjonen
Dec. 2, 1804
Napoleon blir innsatt som keiser
24. desember, 1799
Grunnloven av år 8
Napoleon blir enehersker
Stenderforsamlingen møter i Versailles
Tredjestanden brøt ut av stenderforsamlingen, og gjorde den om til en nasjonalforsamling. Første- andrestanden ble også invitert til å være med. Noen i tredjestanden var villige til å gi opp privilegiene, og ble med.
Nasjonalforsamlingen
Stormen på Bastillen
Ludvig XVI gav finansministeren sparken. Folk følte at kongen motarbeidet dem. 80000 demonstanter stormet Bastillen ,en gammel fastning som nå ble brukt som fengsel. Denne hendelsen er blitt stående som selve symbolet på den franske revolusjonen.
Bøndene gjør opprør
Bønder angrep adelsmennenes herregårder, plyndret dem for korn og lette etter skjøter og andre verdipapirer. De trodde at tiden de skulle betale skatt var over. Denne "stor frykten" spredde seg inn i tettsteder over hele Frankrike. I mange byer, ble skattekontorene angrepet og soldatene sluttet seg til folkemengdene.
Avtemninger i nasjonalforsamingen
Skremt av all volden, stemte nasjonalforsamlingen for å fjerne skattefritaket og de egne domstolene andrestanden hadde.
The Declaration of the Rights of Man and the Citizen
Hensikten med menneskerettighetserklæringen av å opplyse om frihetstanken. Den handlet om menneskets naturgitte rettigheter mot undertrykkelse, og om maktfordeling i samfunnet, og var skrevet av Marquis de Lafayette og underskrevet av Ludvig XVI, selv om han aldri tenkte å støtte den.
I et forsøk på å skaffe brød til familien,bevæpnet kvinner seg med spisse gjenstander og marsjerte til Versailles. Etter å ha skadet og slått vaktene, lette kvinnene etter Marie-Antoinette, som hadde flyktet i en hemmelig passasje.
Kvinnemarsjen til Versailles
Mobben tok med seg kongens familie og medlemmer fra nasjonalforsamlingen til Paris for å bo under oppsyn i Tuileries. Dette palasset var mindre ekstravagant, men mer åpent for publikum. Nasjonalforsamlingen hadde nå møter i Paris, og folk følte at de var mer opptatt av å bli som adelen, enn av folkets ønsker og behov.
Kongen tilbake i Paris
Nasjonalforsamlingen fortsatte å prøve å lage en ny grunnlov. De nasjonaliserte kirkens eiendommer, og utstedte papirpenger tilsvarende verdien av eiendommene. Tollbarrierer ble avskaffet i Frankrike. Adelen hadde tidligere brukt disse for å få penger. De hadde også avskaffet handelsforbund og andre sammenslutninger.
Nasjonalforsamlingen
Den 20. juni forlater kongen og hans familie Paris i forkledning. De reiser med hest og kjerre, men blir gjenkjent og stoppet bare 3 mil fra den belgiske grensen. Noen dager seinere blir de sendt tilbake til Paris.
Kongen prøver å flykte
Nasjonalkonventet holder sitt første møte
Ledere som Lafayette og Jacques Brissot ønsket at Frankrike skulle gå til krig. Østerrike ønsket ikke krig. Marie-Antoinette var kongens søster. Frankrike invaderte østerisk Nederland (Nå Belgia). Der møtte de motstand, og den franske hæren gikk i oppløsning. Jakten på syndebukker var i gang i Frankrike.
Pillnitz-erklæringen
Preussen og Østerrike ville ha med de andre landene i Europa på en krig mot Frankrike for å gi kongen makten tilbake. Folk i Frankrike likte dette dårlig.
Den lovgivende forsamlingen erkærer krig mot Østerrike
Sitater fra Napoleon
"A trone er bare en benk dekket med fløyel."
"En virkelig mann hater ingen."
"Døden er ingenting,men å leve i nederlag og uten ære, er å dø hver dag."
"Hvis du vil ha noe gjort skikkelig, må du gjøre det selv."
"Umulig er et ord som bare finnes i tåpenes ordbøker."
"Det krever mer mot å lide enn å dø."
"Musikk er stemmen som forteller oss at menneskene er større enn de tror ."
"Ti mennesker som prater lager mer lyd enn titusen som er tause."
"Franskmenn klager på alt, hele tiden."
"Menneskeheten styres av sin fantasi."
"De folkene du skal frykte, er ikke de som sier de er uenige med deg, men de som ikke sier at de er uenige."
Ludvig XVI blir henrettet
"En sterk mann er en som er i stand til å fange opp kommunikasjonen mellom sansene og sinnet."
Den 11. desember begynte rettssaken mot kongen, og den 20. januar 1793, stemte nasjonalkonventet for henretteelse med 380 mot 310 stemmer. Dagen etter gikk Ludvigh XVI opp trappen til giljotinen med ro og verdighet. Dette var slutten på det gamle styresettet.
"Det er en slags ransmann som loven ikke slår seg på, og som stjeler det som er mest dyrebaret for mennesket: tiden."
"En rekke av gode handlinger er aldri et resultat av tilfeldigheter og flaks, alltid er det et produkt av planlegging og geni. Store menn er sjelden kjent for å mislykkes i sine mest farefulle bedrifter ... Er det fordi de er heldige at de blir stor? Nei, men å ble store, har de vært i stand til å mestre flaks
Nye mat-opprør
Storbritannia, Holland, Spania, Russland, Napoli, Portugal, Preussen, Østerrike, og noen små tyske stater dannet en allianse mot Frankrike etter kong Ludvig XVIs død, engstelige for Frankrikes neste trekk.
Frankrike erklærte krig mot Storbritannia og Holland. Dette førte til en matmangel som utløste opptøyer. Frankrikes valuta sank kraftig i verdi etter som prisene steg..
Velferdskomiteen
4. juni , 1793
Nasjonalkonventet godkjenner republikken
Marat blir drept
Charlotte Corday beundret girondinere. Marat var en radikal og en lidenskapelig tilhenger av terror som trodde på omfordeling av rikdom og et diktatur som representerer de fattige. Corday mente at ved å myrde Marat, kunne hun redde revolusjonen. I stedet var det det motsatte som skjedde.
Velferdskomiteen var en gruppe på 9-12 personer som hadde all makt. De ville fjerne alle motstanderne av revolusjonen. De innførte unntakstilstand og krigsberedskap. De førte en krigsøkonomi som brukte mye penger på hæren. Hamstring ble forbudt og lønninger ble satt under kontroll Mat ble rasjonert og produksjonen av mørkt brød økte på bekosting av andre bakervarer. Alle hester og offentlige bygninger ble overtatt av militære. Det ble innført verneplikt for alle ugifte menn. På grunn av alle begrensingene og forbudene, oppsto det en betydelig svartebørshandel.
Terror/Marie Antoinette
Flere arrestasjoner ble krevd fra Nasjonalkonventet. Landsmøtet kunngjorde at «terror var dagens orden dagen", og sendte en styrke på 6000 menn, 1200 artilleriskyts, og giljotiner på hjul til landsbygda for å søke etter forrædere og spioner.
73 mennesker ble anklaget for å konspirere mot det franske folk, ble stilt for retten og henrettet samme dag. Marie Antoinette ble også henrettet.
Ca 177 mennesker ble drept mellom oktober og desember..
Robespierre

Robespierre oppfordret først til frigjøring av jøder og slaver og avskaffelse av dødsstraff. Han holdt med de moderate og mistrodde folkeopprøret, men var enig med dem når de begynte å utøve sin makt over regjeringen.

Georges Danton var en rival av Robespierre, som han måtte bli kvitt for å komme til makten. Det klarte han, men Danton og vennene hans ble anklaget for å konspirere mot det franske folk. Danton og hans venner ble henrettet den 5. april 1704
10. juni, 1794
Retten til å anklage
Nasjonalkonventet gav Robespierre retten til å tiltale hvemsomhelst for hvasomhelst. Det skulle ikke føres vitner. Rettens oppgave var å fordømme. Mellom 12. and 28. juli, 1794, ble ca. 1285 halshogd i Paris.
Robespierre arrestert

Delegatene på landsmøtet sto opp mot Robespierre da han snakket om den store utrenskingen som måtte komme. Den 27. juli, ble Robespierre og hans støttespillere arrestert og siktet for forbrytelser mot republikken.
For å unngå å bli tatt til fange, forsøkte

Robespierre å begå selvmord, men endte bare opp med knust underkjeve.

Neste dag ble han henrettet uten rettssak.
Kronprinsen
Ludvig XVII, Louis Charles av Frankrike og også kalt Louis VI av Navarra (født 27. mars 1785 i Versailles – død 8. juni 1795 i Paris) var sønn av Marie-Antoinette og Ludvig XVI.

Etter sin fars død 21. januar 1793, ble han utropt til konge av Frankrike og Navarra av rojalistene. Han satt i fengsel under den franske revolusjon fra august 1792 til sin død i 1795, og derfor fikk han aldri styre landet.

Den offisielle rapporten konkluderer med at han døde av tuberkulose under sitt opphold i den hemmelige cellen han satt i. Han hadde store arr over hele kroppen da han ble undersøkt senere, noe som tyder på at dårlig behandling, tilogmed mishandling. Noen trodde derfor at Ludvig XVII døde av dårlig behandling, og ikke av tuberkulose. Det at Ludvig XVII hadde rømt og at en annen gutt hadde tatt hans plass ble etterhvert et rykte.[1]

Flere individer påsto i ettertid at de var Ludvig XVII. Blant dem var Carl Wilhelm Naundorff som i 1845 ble gravlagt under navnet Louis-Charles Duc de Normandie, Ludvig XVII. Etterkommerne hans fikk også bruke etternavnet de Bourbon hvilket var etternavnet til den franske kongefamilien. Moderne DNA-testing har imidlertid avkreftet at Wilhelm Naundorff var Ludvig XVII, men at den 10 år gamle gutten som døde i 1795 faktisk var Ludvig XVII.[2]
The White Terror
The color white represented the Bourbon monarchy, while the color red was used by revolutionaries. The White Terror was organized by royalist forces after the Reign of Terror. Jacobins and anyone associated with them were targeted, while many more were attacked or murdered throughout France.
Ny kalender
4. oktober, 1793
New Calendar
En ny republikanske kalender ble vedtatt 24. oktober 1792. Denne republikanske kalenderen begynte 22. september 1792, den dagen den franske republikken ble proklamert. Hver av de tolv månedene besto av tre ti-dagers uker, eller
dekader
, med den tiende dagen av hver uke som hviledag. Søndagsgudstjeneste ble fjernet og religiøse feiringer ble erstattet av revolusjonære festivaler. Fem dager var igjen på slutten av året, og disse ble brukt til å feire 5 revolusjonære dyder.
Mange var imot denn kalenderen, siden hver hviledag var etter 9 arbeidsdager mens i den gregorianske kalenderen er det etter 6. Siden den nye kalenderen var politisk upopulær, den ble forlatt den 1. januar 1806.
Royalistene prøver et kupp
En gruppe rojalister (kongetro personer) prøvde å angripe nasjonalkonventet i Tuileriene. Napoleon forsvarte slottet og klarte å slå ned opprøret.
Den franske revolusjonen
Lov og rett
De som ble anklaget for forræderi mot republikken, fikk saken sin prøvd i retten, og de som ble funnet skyldige, ble dømt til døden.
This constitution established a liberal republic with a franchise based on the payment of taxes, a bicameral legislature, and a five-man directory. It allowed the central government to maintain enough power to control freedom of the press and freedom of association. This constitution remained in effect until the Coup d’Etat of Brumaire in 1799.
Constitution of Year III
10. juni , 1793
Nasjonalkonventet lager nye lover
"Hva er tredjestanden? Ingenting.
Hvilken politisk makt har den hatt til nå? Ingen.
Hva ønsker den? Å bli noe"
- Jacques Sieyè
The Months were named by poets:
1. Véndemiaire
2. Brumaire
3. Frimaire
4. Nivôse
5. Pluviôse
6. Ventôse
7. Germinal
8. Floréal
9. Prairial
10. Messidor
11. Thermidor
12. Fructidor

Celebrations:
1. Fete de la vertu (Celebration of virtue)
2. Fete du genie (Celebration of genius)
3. Fete du ravail (Celebration of labor)
4. Fete de l'opinion (Celebration of opinion)
5. Fete des recompenses (Celebration of rewards)
6. Jour de la revolution (Day of the revolution)
Artige fakta
Den franske nasjonalsangen, La Marseillaise, ble egentlig kalt,
Chante de guerre pour l'Armee du Rhin
, eller
Krigssang for hæren ved Rhinen
. Ble sunget av frivillige soldater fra Marseille, og ble komponert av Claude Joseph Rouget de Lisle.

75% av franskmennene hadde ikke fransk som morsmål.

Stormen på Bastillen var mest av symbolsk verdi. Det satt bare 7 fanger der, 4 av dem for sjekkforfalskning.

Marie-Antoinette sa ladri "La dem spise kake." I følge Jean-Jacques Rousseau,ble dette uttykket laget mye tidligere, av Marie-Therese, kongen til Ludvig XIV.

Guilliotinen ble sist brukt i 1977. Dødsstraffen ble opphevet i 1982.

Det mestriske systemet ble oppfunnet i Frankrike under den franske revolusjonen.

Mer enn 15,000ble halshogd i guillotinene.

Louis XVI hjalp til med å forbdre designet guillotinen.
Pillnitz-
erklæringen
I Tuileriene (slott i Paris) satt nå kongefamilien som folkets fanger. Det var godt bevoktet, men ble likevel angrepet. Kongen ble tvunget til å ta på seg den røde lua (et symbol på revolusjonen). Et synlig symbol på at kongens makt var redusert.
April 10, 1792
Tuileriene
Sans-Culottes
Sans-Culottene
var medlemmer av arbeiderklassen som skilte seg ut fra de øvre klasser ved ikke å gå med knebukser. De krevde at regjeringen øke lønningene og fastsatte priser, men de ønsket mer enn det; de ønsket lover for å hindre ekstrem både rikdom og fattigdom, en demokratisk republikk, eiendomsrett for alle, demokratisere styret av store bedrifter og eiendommer, mat skulle tas fra store grunneiere og fordeles til de som trengte den, og til slutt, skattlegge de rike.
Første- og andrestanden ser på i frykt mens tredjestanden frigjør seg fra lenkene
General Napoleon Bonaparte ledet et kupp for å velte direktoriet og bytte det ut med
Konsulatet
.

Brumaire-kuppet
Kilder
http://bit.ly/gI3eji
http://bit.ly/MnrpnO
http://bit.ly/JRhFFh
http://bit.ly/Ja7c59
http://bit.ly/9oINfo
http://bit.ly/JcU6k0
http://bit.ly/KTmucu
http://bit.ly/JcU8Zm
http://bit.ly/45aSPr
http://bit.ly/LDa8dM
http://bit.ly/L7khN7
http://bit.ly/LfHGsC
http://bit.ly/Lqlw6g
http://bit.ly/JU3qgP
http://bit.ly/JU4KjW
http://bit.ly/LDaBwy
http://bit.ly/AtyuJc
http://bit.ly/JxsX1A
http://bit.ly/MGMA74
http://bit.ly/JCDLVv
http://bit.ly/aQqbxl
http://bit.ly/KfRu7T
http://bit.ly/L7lofN
http://bit.ly/L7lrID
http://bit.ly/L7lx2Q
http://bit.ly/KByzmV
http://bit.ly/LqlR91
http://bit.ly/4a0iTM
http://bit.ly/xnJkkd
http://1.usa.gov/JxteBm
http://bit.ly/fyB42v
http://bit.ly/L7QPqm
http://bit.ly/JUrKPD
http://bit.ly/KC0Zgt
http://bit.ly/JxIFti
http://bit.ly/JqkNTZ
http://bit.ly/JxLHhl
http://bit.ly/KyHzqL
http://bit.ly/KyHCmi
http://bit.ly/LoNu5M
http://bit.ly/JdbVjc
http://bit.ly/KyIG9O
http://bit.ly/MAJm2l
http://bit.ly/JYoYem
http://bit.ly/KZvRaJ
http://bit.ly/KL1JQv
http://bit.ly/KxYv4x
http://bit.ly/JBLOZe
http://bit.ly/JBLTMG
http://bit.ly/KfWDhx
http://bit.ly/JBLWbd
http://bit.ly/KxYZYt
http://bit.ly/Lz0Koy
http://bit.ly/KZwjWk
http://bit.ly/LhC0Sb

1792
Tuileriene
Sans-culottene
basert på en presentasjon fra Tamara Sabbagh og Dana Sadowski
Den europeiske monarkene som opprinnelig hadde skrevet under på erklæringen Pillnitz var for skeptiske til hverandre til faktisk å utføre handlingene som er foreslått i erklæringen. Frankrikes entusiasme for krig generelt forårsaket lovgivende forsamling å erklære krig mot Østerrike.
Video fra Youtube
Photo credit: Tamara Sabbagh
Photo credit: Tamara Sabbagh
Photo credit: Tamara Sabbagh
3. stan
den
1. standen
2. standen
Stenderforamlingen ble åpnet av Ludvig XVI, som trengte penger til statskassen. Adelen nektet å bli beskattet. De skulle framføre sine klager. Dette var første gangen Stenderforsamlingen møttes på 175 år, og den viste seg ikke lenger å ha den innflytelsen den en gang hadde.
Robspirerre fikk makt til å tiltale hvem han ville
Full transcript