Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Batas ng Demand

No description
by

Jan Mari Cupang

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Batas ng Demand

Ang Batas ng Demand
FONTS
Ano ang isinasaad ng batas ng demand?
Ang Batas ng Demand ay isa sa mga pangunahing batayan sa pagsusuri ng demand. Ayon dito, kapag mababa ang presyo ng isang produkto, maraming mamimili ang magkakaroon ng kakayahan o nais bilhin iyon. Kapag mataas naman ang presyo, kakaunti lamang ang may kakayahan o nais bumili. Kung kaya ang presyo ng bilihin ay nakabatay sa batas ng demand.
TALA-EKONOMIKS
*Demand Determinants- mga salik na maaaring makapagpabago ng demand sa mga produkto.
*Purchasing Power- kakayahan ng isang indibidwal na bumili ng tiyak na dami ng isang produkto o serbisyo batay sa laki o liit ng kanyang kita.
*Budget Line- halaga na inilalaan ng isang mamimili o indibidwal upang gastusin o ipambili ng isang produkto o serbisyo.
*Demand Function- isang aritmetikong paraan na nagpapakita ng relasyon ng presyo at dami ng demand.
*Iskedyul ng Demand- ipinakikita ang pagbabago ng dami ng demand sa presyo ng isang bilihin o produkto.
*Kurba ng Demand- inilalarawan pagbabago ng dami ng demand at presyo ng isang bilihin o produkto.
Sinusuri ng mga mamimili ang mga paninda bago bumili
KITA
Ang Kita ay ang halagang sinasahod ng mamimili mula sa pagtatrabaho o pagpapaupa ng kanyang ari-arian o serbisyo.
POPULASYON
Ang Populasyon ay ang dami ng tao sa isang tiyak na lugar. Ang populasyon ay nakapagpapataas ng demand para sa lahat ng uri ng bilihin sa isang pamayanan.
PANLASA AT PAGTATANGI NG MAMIMILI
Ang Panlasa at Pagtatangi ng Mamimili ay tumutukoy ito sa nais o kagustuhan ng mga mamimili.
PRESYO NG IBA PANG PRODUKTO
Ang Presyo ng iba pang produkto o related goods ay tumutukoy ito sa pagbabago ng presyo ng produkto na maaaring ihalili o pamalit sa isang produkto o kaya naman ay produkto na binibili at kinokunsumo kasabay ng isang produkto.
3 Uri ng Demand
Iskedyul ng Demand, naipapakita ang pagbabago ng dami ng demand sa presyo ng produkto at serbisyo na nais at kayang bilhin ng isang mamimili.
Iskedyul ng Demand
Ang Kurba ng Demand ay ang grapikong paglalarawan ng dami ng demand o iskedyul ng demand ng isang mamimili.
Kurba ng Demand
Ang Pungsyon ng Demand ay ang relasyon ng presyo at dami ng demand na maaaring maipakita sa grapikong paglalarawan.
Pungsyon ng Demand
Ano ang Kahalagahan ng Presyo ng Demand?
Para sa aking sariling opinyon, ang kahalagahan ng presyo ng demand ay maaari mong makita ang galaw at ang kilos ng demand ng isang produkto at serbisyo.
- W A K A S -
Mga Miyembro:

Jan Mari C. Cupang IV-SJSa
Myan Lou P. Teves IV-SJSa
Full transcript