Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POST 2015: DAVAMLI İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİ

No description
by

Aydan Asger

on 10 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POST 2015: DAVAMLI İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİ

2012
Davamlı İnkişaf Məqsədləri konsepsiyası BMT-nin Davamlı İnkişafla bağlı 2012-ci il 20-22 iyun tarixlərində Braziliyanın Rio de Janeryo şəhərində keçirilən “Rio+20” konfransında meydana gəlmişdir.
Burada əsas məqsəd davamlı inkişafın 3 əsas istiqamətini özündə ehtiva edən və bu istiqamətləri balanslaşdıra bilən bir sıra məqsədlərin işlənib hazırlanması idi.
DİM 2000-ci ilin sentyabrında beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan “Minilliyin İnkişaf Məqsədləri”ni (MİM) əvəz etmişdir, yəni onun bazası əsasında yaradılmışdır.
ekoloji
iqtisadi
sosial
DAVAMLI İNKİŞAF
MƏQSƏDLƏRİ
Bu razılaşma dünyamızın daha dayanıqlı və möhkəm inkişaf yoluna daxil olmasında mühüm bir mərhələni xarakterizə edir. Əgər biz birlikdə çalışarsaq, o zaman insanların sülh, tərəqqi, rifah gözləntilərini qarşılamaq, təmin etmək və planetimizi qorumaq üçün bir şans əldə etmiş olarıq.

- UNDP-in administratoru Helen Klark
POST - 2015 :
SOSİAL MƏQSƏD VƏ HƏDƏFLƏR
3
Bütün yaş qruplarında sağlam yaşamı təmin etmək
4
İnkluziv və keyfiyyətli təhsili təmin etmək və hamı üçün həyat boyu öyrənmə imkanlarını genişləndirmək
5
11
Şəhərlərin dayanıqlı və daha təhlükəsiz olmasını təmin etmək
Gender bərabərliyinə nail olmaq və bütün qadın və qızların səlahiyyətləndirilməsi
16
Davamlı inkişaf üçün daha dinc, inkluziv və ədalətli cəmiyyətləri təşviq etmək və bütün səviyyələrdə effektiv institutlar təşkil etmək
EKOLOJİ MƏQSƏD VƏ HƏDƏFLƏR
6
Hamı üçün təmiz su və sanitariya imkanlarının təmin olunması
7
Hamı üçün münasib, etibarlı və davamlı enerji
13
İqlim dəyişikliyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə
14
Dəniz, okean və sualtı resursların mühafizəsi və
onlardan istifadənin davamlılığının təmin olunması
15
Yerüstü ekosistemləri bərpa edilməsi və qorunması, biomüxtəlifliyə dəyən zərərin aradan qaldırılması, meşələrin idarə edilməsi və səhralaşma, torpaqların deqradasiyasına qarşı mübarizə
17
Davamlı inkişafa nail olmaq üçün məqsədlərin həyata keçirilməsini gücləndirmək və beynəlxalq əməkdaşlığı canlandırmaq
Dünya liderləri 2015-ci il 25-27 sentyabr tarixində BMT-nin Nyu-Yorkda yerləşən qərargahında toplanaraq "Davamlı İnkişaf üçün 2030 Gündəliyi"ni qəbul etdilər.
193 ölkə tərəfindən qəbul olunan sənəd 17 Davamlı İnkişaf Məqsədini (və ya sadəcə olaraq Qlobal Məqsədlər) və 169 hədəfi özündə təşkil edir.
Bu sənəd növbəti 15 il ərzində Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin siaysi və maliyyə aspektlərinin əsas bələdçisi olacaqdır.
DİM 2000-ci ilin sentyabrında beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan “Minilliyin İnkişaf Məqsədləri”ni əvəz etmişdir, yəni onun bazası əsasında yaradılmışdır.
Gündəlikdə nəzərdə tutulan müxtəlif lakin bir-birilə əlaqəli proseslər xüsusi qrup ölkələri əhatə edir:
2015
İQTİSADİ MƏQSƏD VƏ HƏDƏFLƏR
1
Yoxsulluğu aradan qaldırmaq (Hər yerdə və bütün formlarını)
2
Aclığı aradan qaldırmaq, davamlı kənd təsərrüfatına, keyfiyyətli qidalanmaya və ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq
8
Hamı üçün tam və məhsuldar məşğulluq və davamlı iqtisadi artım
9
Dayanıqlı infrastruktur yaratmaq, sənayeləşməni təşviq etmək və innovasiyaları dəstəkləmək
10
Ölkə daxilində və ölkələr arasında qeyri-bərabərliyi azaltmaq
12
Davamlı və daha məsuliyyətli istehlak və istehsal
2014-cü ildə, hər gün 42000 insan bu problemlərdən qurtulmaq üçün üçün öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalmışdır;
İşsizlərin sayı 2007-ci ildə 170 mln. nəfərdən 2012-ci ildə təxminən 202 mln.-dək artmışdır, onlardan 75 mln.-nı cavan qadın və kişilərdir;
2016-2030-cu illər ərzində əmək bazarına yeni daxil olanlar üçün 470 mln. iş yeri tələb olunur;
Əgər dünyada insanlar daha qənaətcil elektrik lampalarından istifadə edərlərsə, hər il 120 mln. $- a qənaət etmək olar;
Hər il istehsal olunan bütün məhsulların 1/3-i (1,3 mlrd. ton, 1 trln. $) pis daşınma və zəif yığım təcrübələri nəticəsində çürüyür və ya xarab olur;
2050-ci ildə dünya əhalisinin sayı 9,6 mlrd. nəfər olacaq və demək olar ki, normal həyat tərzini təmin etmək üçün 3 planetin resurslarına ekvivalent həcmdə təbii resurslara ehtiyac olacaq.
2012
Davamlı İnkişaf Məqsədləri konsepsiyası BMT-nin Davamlı İnkişafla bağlı 2012-ci il 20-22 iyun tarixlərində Braziliyanın Rio de Janeryo şəhərində keçirilən “Rio+20” konfransında meydana gəlmişdir.
Burada əsas məqsəd davamlı inkişafın 3 əsas istiqamətini özündə ehtiva edən və bu istiqamətləri balanslaşdıra bilən bir sıra məqsədlərin işlənib hazırlanması idi.
DİM 2000-ci ilin sentyabrında beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan “Minilliyin İnkişaf Məqsədləri”ni (MİM) əvəz etmişdir, yəni onun bazası əsasında yaradılmışdır.
ekoloji
iqtisadi
sosial
Dünya liderləri 2015-ci il 25-27 sentyabr tarixində BMT-nin Nyu-Yorkda yerləşən qərargahında toplanaraq "Davamlı İnkişaf üçün 2030 Gündəliyi"ni qəbul etdilər.
193 ölkə tərəfindən qəbul olunan sənəd 17 Davamlı İnkişaf Məqsədini (və ya sadəcə olaraq Qlobal Məqsədlər) özündə təşkil edir.
Bu sənəd növbəti 15 il ərzində Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin siaysi və maliyyə aspektlərinin əsas bələdçisi olacaqdır.
DİM 2000-ci ilin sentyabrında beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan “Minilliyin İnkişaf Məqsədləri”ni əvəz etmişdir, yəni onun bazası əsasında yaradılmışdır.
2015
İfrat yoxsulluğun tamamilə aradan qaldırılması;
Milli sosial müdafiə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi;
Aclığın aradan qaldırılması, insanların, xüsusilə də kasıblar və uşaqlar da daxil olmaqla, həssas sosial qrupların il boyu kifayət qədər ərzaq və qidaya çıxışının təmin olunması;
Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının və kiçik miqyaslı ərzaq istehsalçılarının gəlirlərinin ikiqat artırılması;
İqtisadiyyatın diversifikasiyası, texnoloji inkişaf və innovasiya vasitəsilə iqtisadi məhsuldarlığın yüksək səviyyəsinə nail olunması;
Əmək hüquqlarının müdafiə olunması, miqrant işçilər də daxil olmaqla, btün işçilər üçün təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin olunması;
Yaş, cins, irq, etnik mənşə, din , iqtisadi və ya digər statusundan asılı olmayaraq, hər kəsin sosial, iqtisadi və siyasi təminatlarının təmin olunması;
Topdan və pərakəndə səviyyələrdə qlobal ərzaq itkisinin yarıya qədər azaldılması;
2030-cu ilə kimi
2030-cu ilə kimi
Ana ölümü səviyyəsinin hər 100 000 doğuşda 70 nəfərdən az səviyyəyə qədər azaldılması;
QİÇS, vərəm, malyariya və gözardı edilən bir sıra tropik xəstəliklərin aradan qaldırılması və digər yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə;
Bütün qız və oğlanlaınn tamamilə bərabər, keyfiyyətli və ödənişsiz ibtidai və orta təhsilə cəlb olunmasının təmin olunması;
Bütün qadın və kişilər üçün əlverişli və keyfiyytəli texniki, peşə və ali təhsil almaq üçün bərabər imkanların təmin olunması;
Hər yerdə qadın və qızlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması;
Siyasi, iqtisadi və ictimai həyatda qərar qəbuletmənin bütün səviyyələrində və rəhbərlikdə qadınların tam və səmərəli iştirakının və bərabər imkanlarının təmin olunması;
Hamı üçün adekvat, təhlükəsiz və səmərəli məskunlaşmanın təmin olunması və geceqonduların aradan qaldırılması;
Dünyanın təbii və mədəni irsinin qorunması tədbirlərinin gücləndirilməsi;
Hər yerdə zorakılığın bütün formalarının və bununla əlaqədar ölüm səviyyələrinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması;
Maliyyə vəsaitlərinin və silahların qeyri-qanuni hərəkətinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması və mütəşəkkil cinayətkarlığın və korrupsiyanın bütün formalarına qarşı mübarizə;
• 2000-ci ildən etibarən qızılca peyvəndləri təxminən 15,6 mln. xəstəliyin qarşısını almışdır;
• 2013-cü ilin sonuna olan məlumatlara əsasən HIV-lə yaşayan 35 mln. insan var;
• Dünya üzrə 103 mln. gənc oxuma-yazma kimi əsas qabiliyytələrdən məhrumdur və onların 60%-dən çoxu qadınlardır;
• Dövlət qurumları arasında ən çox karrupsiya hallarının müşahidə olunduğu institutlar polis və məhkəmə orqanlarıdır;
• Şəhərlərin Yer ərazisinin 3%-ni əhatə etməsinə baxmayaraq, enerji istehlakının 60-70 %-i, karbon emissiyasının isə 75 %-i məhz şəhərlərin payına düşür;
2030-cu ilə kimi
Hər kəsin təmiz və təhlükəsiz içməli suya bərabər çıxışının təmin olunması;
Qlobal enerji balansında bərpa oluna bilən enerjinin payının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması;
Bütün ölkələrdə iqlimlə əlaqədar təhlükələrin və təbii fəlakətlərə dayanıqlılığının gücləndirilməsi;
Dənizlərin çirklənməsinin (xüsusilə yerüstü fəaliyyətlər - qida çirklənməsi nəticəsində) bütün formalarının əhəmiyyətli dərəcədə qarşısının alınması;
Flora və faunanın mühafizə olunan növlərinin brakonyerliyinə qarşı təcili təbirlərin həyata keçirilməsi;
Ən azı 1,8 mlrd. insan çirklənmiş içməli su mənbələrindən istifadə edir;
3 mlyrd. insan hələ də yemək bişirmək və isinmək üçün odun və kömürdən asılıdır;
Qlobal istiləşmə və buzlaqların əriməsi nəticəsində 1901-2010-cu illər ərzində dəniz səviyyəsi 19 sm qalxmışdır. 2065-ci ilə kimi 24-30 sm, 2100-cü ilə kimi isə 40-63 sm qalxacağı proqnozlaşdırılır;
Dəniz və sahil resurslarının və sənayelərinin bazar dəyəri illik 3 trln. $ təşkil edir ki , bu da qlobal ÜDM-in təxminən 5%-nə bərabərdir;
Quraqlıq və səhralaşma səbəbindən hər il 12 mln. ha (dəqiqədə 23 ha) torpaq sahəsi məhv olur, halbu ki bu torpaqlarda 20 mln. ton taxıl becərmək olardı;
Əsas 4 istiqamətdə həyata keçirilir:
Maliyyə;
Texnoloji;
Ticarət;
Sistematik məsələlər (siyasi və institusional əlaqə; çoxtərəfli əməkdaşlıq; monitorinq və hesabatlılıq);
2014-cü ildə rəsmi olaraq göstərilən maliyyə yardımı 135.2 mlrd. $ təşkil edib ki, bu günə qədər qeydə alınan ən yüksək məbləğdir ;
MİM ilə DİM arasındakı fərqlər


"0" Məqsədlər;
Universal Məqsədlər;
Daha hərtərəfli Məqsədlər;
İnkluzivlik;
Aclıq və yoxsulluğun fərqləndirilməsi;
Keyfiyyətli təhsil;
Kiçik ada dövlətlər;

Az inkişaf etmiş ölkələr;

Dənizə çıxışı olmayan ölkələ

Orta gəlirli ölkələr
Full transcript