Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

men

No description
by

ganbold nandintsetseg

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of men

Calculations 0 + - = 9 8 7 1 2 3 4 5 6 c Жишээ: "Номин Холдинг"
Үндсэн 2 чиглэлийг баримтлан ажиллаж байна.
1. Байгаль орчны өөрчлөлтийг бууруулах, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх.
2. Ирээдүйн эзэд болсон хүүхэд багачуудын сайн сайхны төлөө үйлс гол чиглэл болдог. нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийдэг томоохон төсөл Жил бүр 6-р сарын 1-ний өдөр:
0-12 насны бүх хүүхдүүдэд өөрийн нэрийн бэлгийг өгдөг.
3-14 насныхны дунд буддаг зургийн уралдааныг ХБНГУ-ын STEADTLER брэндтэй хамтран зохион байгуулдаг.
Нийт 10,000 гаруй хүүхдийг гэр бүлийн хамт нэг өдрийг тоглолт үзэж баярлан сайхан өнгөрөөх боломжийг олгодог.
PHILIPS Light брэндийн гэрэлтүүлгээр жил бүр ажил зохион байгуулдаг. -Ёс зүй ба нийгмийн хариуцлага
-Нийгмийн хариуцлагын хандлагууд
-Нийгмийн хариуцлагыг удирдах нь Ёс зүй гэж хүний юуг муу, юуг буруу, ямар юмыг сайн, ямар юмыг муу гэж үздэг тухай хувийн итгэл үнэмшил юм. Нийгмийн хариуцлагын
сул тал -Аливаа бизнесийн зорилго нь эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчиддаа ашиг оруулах явдал байдаг. Иймд нийгмийн хариуцлагатай байх нь ашиг нэмэгдүүлэх зарчимд харшилна.
-Бизнес нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцсоноор эрх мэдэл нь өсч, зохицуулагдахгүйд хүрнэ.
-Ашиг сонирхлын зөрөлдөөн гарч болно.
-Бизнест нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх дадлага туршлага дутагддаг. Нийгмийн хариуцлагын
сайн тал -Байгууллагын нэр хүндийг өргөж өгнө. Үүгээр дамжин байгууллагын амьдрах чадвар, урт хугацааны ашиг нэмэгддэг.
-Бизнесийн байгууллага өөрөө нийгэмд шинэ шинэ асуудлыг бий болгодог, иймд эдгээрийг шийдвэрлэхэд туслах ёстой.
-Бизнесийн байгууллага ба иргэд нь нэг улс, нэг нийгмийн эд эсүүд мөн.
-Бизнесийн байгууллага нь нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд тусламж үзүүлэх нөөцтэй.
-Бизнесийн байгууллага бол нийгэм, төр засаг, ард иргэдийн түнш мөн. Нийгмийн хариуцлагыг удирдах нь Менежерийн ёс зүйг тодорхойлогч чиглэлүүд нийгмийн хариуцлагын төвшин менежментийн ёс зүй нийгмийн хариуцлага 8-р баг:
Г.Нандинцэцэг
Н.Номин
Б.Сарангуа
Г.Хандмаа Агуулга Ёс зүй ба нийгмийн хариуцлага Ёс зүйтэй байна гэдэг нь нийгмийн хэм хэмжээнд зохицон биеэ авч явахыг хэлнэ. харин нийгмийн хэм хэмжээнээс гажууд, зохисгүй зан үйл гаргахыг ёс зүйгүй байна гэж үздэг. Хувь хүний
ёс зүй Гэр бүл Нөхцөл байдал /орчин/ Үнэт зүйл, ёс суртахуун Туршлага Найз нөхөд Хувь хүний ёс зүй бүрэлдэн төлөвшихөд
нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд Нөлөөлөх чиглэл Жишээ Ажил олгогчийн зүгээс ажил эрхлэгчид хандах хандлага -Ажилд авах, ажлаас халах
-Цалин хөлс, хөдөлмөрийн нөхцөл
-Ажиллагчийн хувийн асуудалд оролцох Ажил эрхлэгчийн зүгээс ажил олгогчид хандах хандлага Ажил олгогчийн зүгээс бусад харилцагчиддаа хандах хандлага -Ашиг сонирхлын зөрөлдөөн
-Нууц хадгалах чадвар
-Үнэнч эсэх -Хэрэглэгчид
-Өрсөлдөгчид
-Хөрөнгийн эзэд
-Бэлтгэн нийлүүлэгчид
-Зуучлагчид
-Үйлдвэрчний эвлэлүүд г.м Нийгмийн хариуцлага бүхий байгууллага Байгаль орчноо хамгаалах Хэрэглэгчид Ажиллагчид Хөрөнгө оруулагчид Нийгмийн сайн сайхан байдал Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын хүрээ Нийгмийн хариуцлагын хандлагууд Хууль ёсны ба ёс зүйн талаас үүргээ мэдэрч хэрэгжүүлэх Боломжийн хэрээр нийгмийн үүрэг хүлээх Хуулиар тогтоосон үүргээ биелүүлэх Нийгмийн хариуцлагад хойрго хандах Нийгмийн хариуцлагын эерэг, сөрөг талууд Хуулийн хүрээнд
ажиллах Ёс зүйг сахиулах Хандив өгөх Байгууллага соёл Мэдээллийн урсгалыг чөлөөтэй ба нээлттэй байлгах
Full transcript