Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przekazanie zmiany w recepcji

No description
by

Aldona Kleszczewska

on 6 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przekazanie zmiany w recepcji

Przekazanie zmiany w recepcji
RECEPCJA
Opracowała Aldona Kleszczewska
ZS 2 Szczytno
Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

JEK 2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
Uczeń:
1. przestrzega procedur związanych z obsługą gości.

KPS
Uczeń:
13) współpracuje w zespole.
OMZ
Uczeń:
1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań.
Recepcja musi funkcjonować 24 godziny
(jest to wymóg kategoryzacyjny w hotelach/motelach 3-5* )
, przez 7 dni w tygodniu, we wszystkie niedziele i święta.

System pracy recepcji zależy od wielkości i sposobu zarządzania obiektem hotelarskim. Najczęściej stosowanymi są systemy
a) trzyzmianowe - po 8 godzin:
6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00,
b) dwuzmianowe - po 12 godzin:
8:00-20:00, 20:00-8:00.
Na każdej zmianie recepcjonista ma ściśle określone obowiązki:
* w trakcie dnia realizuje głównie zadania związane z bezpośrednią obsługą klienta;
* w trakcie zmiany nocnej recepcjonista zajmuje się sprawami rachunkowymi i sporządza wymagane dokumenty, raporty, zestawienia.
Działalność recepcji to niewątpliwie praca zespołowa. Ważny jest zatem przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi pracownikami.

Przekazanie zmiany
1. Recepcjonista kończący zmianę rozlicza się z utworzonych dokumentów, przyjętej gotówki, zrealizowanych płatności kartą oraz przekazuje pogotowie kasowe recepcjoniście przyjmującemu zmianę.
2. W dalszej części przekazania zmiany recepcjoniści wymieniają się informacjami nt.:
a) wydarzeń jakie miały miejsce na zmianie (niewyjaśnione sprawy, sytuacje nietypowe, zdarzenia losowe, zaistniałe awarie ….),
b) wydarzeń jakich hotel się spodziewa w ciągu kolejnej zmiany (przyjazd grup, przyjazd gościa VIP ….),
c) niezrealizowanych zadań (niedokończone oferty, niepotwierdzone rezerwacje ….),
d) nowych ofert (zasygnalizowanie pojawienia się nowych ofert …),
e) wszystkich depozytów znajdujących się w sejfie hotelowym (przekazanie numerków odcinków bezpiecznych kopert),
f) przesyłek do gości hotelowych,
g) uwag gości hotelowych,
h) dodatkowych życzeń gości,
i) gości specyficznych,
j) ...................
Wraz z przekazaniem zmiany każdy recepcjonista musi pamiętać o pozostawieniu porządku na stanowisku pracy.
Recepcjonista rozpoczynający dyżur powinien się zapoznać ze wszystkimi wpisami z poprzedniego dyżuru (dzięki temu będzie miał pełen obraz pracy recepcji i hotelu).
Od rzetelności przekazywania informacji zależy jakość obsługi gości podczas kolejnej zmiany.

Każdy pracownik recepcji powinien mieć świadomość wszystkich czynności, jakie powinien wykonać na swojej zmianie, ich hierarchii ważności i pilności, oraz czasu w jakim powinny być one wykonane.

Polecenie
Jak wygląda dzień pracy recepcjonisty? Omów jego cykl pracy. Wypełnij tabelki.
Zamknięcie doby
Raport kasowy, Fiskalny raport dobowy i Szczegółowy wykaz płatności
wraz z kopiami paragonu fiskalnego i z kopiami faktur do których są podłączone oryginały paragonu fiskalnego stanowią dobowe zamknięcie rozliczenia finansowego, które sporządza recepcjonista.
Raport kasowy
czyli zamknięcie kasy na konkretny dzień.
Sporządzamy tyle raportów ile jest dni w roku. Na raporcie musi być wymieniony dzień, za który został sporządzony, a ponadto: stan kasy z rozbiciem na informację o wysokości gotówki w kasie (pogotowie kasowe), wpłatach kartą płatniczą oraz informacja o wysokości dokonanych przedpłat.
Fiskalny raport dobowy

Kwota wynikająca z
Raportu kasowego
po zsumowaniu gotówki w kasie i wpłat kartą płatniczą musi być identyczna jak na paragonie fiskalnym.

Raport fiskalny dobowy
- jest podstawowym raportem fiskalnym, który należy wykonywać codziennie po zakończeniu sprzedaży, a że w każdym dniu mogło być wydrukowanych kilkanaście paragonów to dlatego jego numer nie odpowiada danemu dniu z kalendarza. Zawiera dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku. Stanowi podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.
Ponadto w raporcie fiskalnym mamy informację o ilości wystawionych w danym dniu paragonów fiskalnych.

Paragon fiskalny
- jest to dokument fiskalny wydrukowany przez kasę dla gościa hotelu w momencie sprzedaży usługi albo wpłaty np. zaliczki. Należy go wręczyć gościowi. Od zwykłego paragonu różni się specjalnym symbolem fiskalnym po którym następuje numer unikatowy kasy. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy czyli hotelu oraz numer kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedanych usługach (nazwa, cena, stawka podatku, kwoty netto i brutto), oznaczenie kasjera/recepcjonisty, data i godzina wystawienia.
W przypadku gdy wystawiamy fakturę, nie wręczamy gościowi paragonu fiskalnego a jedynie podłączamy go do kopii faktury, która pozostaje w dokumentacji hotelu.

Kopia paragonu fiskalnego
- wydruk wykonany przez kasę fiskalną będący kopią paragonu fiskalnego. Kopie paragonów należy przechowywać 5 lat od momentu ich wystawienia, przy czym kopie te mogą być przechowywane na nośnikach informatycznych,.

Po zakończeniu dyżuru recepcjonista musi przekazać następcy zmianę.
Przekazanie zmiany w recepcji ma miejsce wtedy, gdy jeden recepcjonista kończy pracę, a kolejny rozpoczyna.
Przekazanie dyżuru powinno odbyć się szybko i sprawnie, w miarę możliwości niezauważalnie dla gości hotelowych.
Każde przekazanie oraz przejęcie dyżuru musi mieć
formę pisemną
(zeszyt dyżurów, książka recepcji…).
www.hotelarze.pl
Polecenie
1. Na czym polega zamknięcie doby?
2. Jakie dokumenty musi przygotować recepcjonista po zamknięciu doby?
... zapraszam do obejrzenia filmu "
Przekazywanie obowiązków w recepcji
" (z własnej filmoteki).
A teraz ....
W razie jakichkolwiek uwag dotyczących merytorycznej i edycyjnej strony prezentacji, proszę o kontakt:
kleszczewscy@o2.pl

Będę wdzięczna za ewentualne sugestie i propozycje tematyki kolejnych prezentacji –
Aldona Kleszczewska

Bibliografia
1. Hotelarstwo cz.III Działalność recepcji, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
2. Hotelarstwo cz.I Organizacja pracy, tom 1, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
3. Hotelarstwo cz.II Organizacja pracy, tom 2, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
4. W.Drogoń, B.Granecka-Wrzosek, Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, WSiP, Warszawa 2013
5. W.Drogoń, Rezerwacja usług hotelarskich, WSiP, Warszawa 2013
6. W.Drogoń, Obsługa gości w recepcji, WSiP, Warszawa 2013
7. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom III Działalność recepcji cz. 1 i 2, Wyd. REA, 2013.
8. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom II Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2, Wyd. REA, 2013.
Full transcript