Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Contributia literaturii religioase la dezvoltarea limbii şi

No description
by

Anda Silea

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Contributia literaturii religioase la dezvoltarea limbii şi

Contributia literaturii religioase la dezvoltarea limbii şi literaturii române
"Poporul român s-a născut creştin"
Omul medieval - om religios
- are existenţa ghidată de speranţa mântuirii şi a vieţii de apoi
- percepţie acută a efemerităţii şi a instabilităţii într-o perioadă istorică tulbure şi violentă
- trăieşte într-o dimensiune spirituală, fără a pune preţ pe material, considerat perisabil
- nu renunţă la vechile obiceiuri şi superstişii, deşi ele se regăsesc mascate sub forma ritualului religios creştin

Societatea medievală îşi găseşte coeziunea şi etica în valorile religioase, nu în cele de tip etnic.
Se subordonează la nivel instituţional Bisericii.
Societatea medievală şi centrele de cultură
ARTA - este o formă de manifestare a religiosului în domenii diferite (arhitectura, iconografie, literatura) deşi la nivel popular se manifestă şi forme de artă profană. Mănăstirile devin astfel "focare de cultură" (N. Cartojan)
Eusebiu (sec III dCh ) remarcă actul de creştinare a zonei Pontului Euxin de către Sf. Andrei
Creştini dintotdeauna
Durostorum (jud CT) este cea mai veche aşezare monahală de pe teritoriul României
Creştinismul nu este adus în nordul Dunării de către slavi. Ei au găsit aici o civilizaţie creştină gata închegată, confirmată de teologi precum Sf. Niceta (sec IV) şi Sf. Nicodim
St. Ciobanu
Poporul român a putut ieşi din haosul istoriei la luminişurile civilizaţiei mulţumită unei culturi. Această cultură s-a născut şi s-a închegat sub umbra ocrotitoare a bisericii noastre.
Literatura religioasă în limba slavonă
-sec XII - este copiat în Transilvania (Sibiu) un, Triod Penticostar - cel mai vechi document de acest fel.
- 1394 - Pripeală în cinstea Maicii Domnului
- 1402 - Mucenicia Sf şi slăvitului mare mucenic Ioan cel Nou (G. Tâmblac)
- 1514 - Putna - Carte de rugăciuni

- pregateşte terenul pentru afirmarea scrisului în limba română
Neagoe Basarab şi portretul domnitorului religios
"Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie " (sec XVI)
Literatura religioasă în limba română
TEXTELE ROTACIZANTE
- primele traduceri de texte religioase în limba română - Codicele Voroneţean, Psăltirea Scheiana, Psăltirea Voroneţeană şi Psăltirea Hurmuzachi
- conservă forma de trecere de la latina populară la limba română, arată influenţa limbii slave asupra limbii române şi efortul cărturarilor de a introduce limba română ca limbă de cult
- un amestec de concepte religioase : ortodoxism, bogumilism, husitism, calvinism, luteranism şi catolicism.
Primele tipărituri în limba română
- La comanda lui Radu Negru sunt tipărite la Târgovişte de către Macarie un Liturghier (1508), un Octoih (1510) şi un Evangheliar (1512)
- Diaconul Coresi tipăreşte la Braşov, cu ajutorul lui Hans Benkner mai multe cărţi în limba română şi slavonă: Octoih (1556), Catehismul (1559), Tetraevangheliarul (1561), Cazanie şi Molitvelnic (1564), Liturghier şi Psăltire (1570), Evanghelie cu tâlc (1581). Cărţile lui pun bazele limbii române literare vechi, fiind un amestec de ortdoxism şi luteranism, eliminând dialectele şi devenind un instrument de cultură, religie şi educaţie.
- 1547- D.Liubavici - Târgovişte - tipăreşte începând cu : Molitfelnic, Evangheliar, Apostol, Triod-Penticostar.
-1544 - Filip Moldoveanul - Sibiu - Catehism lutheran
- 1582 - Orăştie - Palia de la Orăştie - tradusă din latină de Şerban, fiul lui Coresi
- 1640 - Pravila de la Govora
- 1648 - Noul Testament de la Bălgrad (Alba-Iulia) - Mitr. Simion Ştefan - pune în discuţie problema limbii române unitare.
- 1688 - Biblia de la Bucureşti - uneşte tipăriturile religioase din provinciile româneşti, egalizând limba română, eliminând dialectele şi dând dovadă de o expresitate involuntară a limbii, narativitate şi muzicalitate a frazei.
- surse : traducerea lui Milescu Spătarul din greacă, Biblia de la Anvers, Biblia de la Ostrog.
- sintetizează efortul de a impune limba română ca limbă de cult oficial
Biblia de la Bucureşti - 1688
"Prin Biblia de la Bucureşti se pune în circulaţie o limbă literară, care reprezintă sinteza eforturilor tuturor scriitorilor ecleziastici români de până atunci şi se deschide calea pe care se va dezvolta limba literară de mai târziu" (N. Cartojan)
"Limba Bibliei pentru un popor numai o dată se poate face."
Andrei Şaguna
Mitropoliti români şi expresivitatea involuntară
ANTIM IVIREANUL (1660 - 1716)
DIDAHII -
- 28 predici
- influenţă religioasă şi populară
- textele au rolul de a mişca sufletele şi de a trezi conştiinţele, fiind un critic direct, blajin şi blând, satiric şi ironic.
- critică defectele şi viciile umane.
1643 - Carte românească de învăţătură - 74 de predici
- introduce legende hagiorafice fiind primul nostru mare povestitor în hagiografii, precursor al lui Creangă
- preia textul Evangheliei
Autorul scrie pentru "întrega seminţie românească"
- Stihuri la stema domniei Moldovei - primele versuri în limba română
- teme: fortuna labilis
- "moralist creştin, vorbeşte pe înţelesul tuturor presărând explicaţiile cu întrebări retorice şi îndemnuri care au un mare efect emoţional." (N. Manolescu)
VARLAAM (? - 1657)
PSĂLTIREA PRE VERSURI TOCMITĂ - 1673
- model : Ian Kochanowski - traduce în polonă Psaltirea
- adaptează limba română la problemele limbajului poetic
- manifestă conform lui Eugen Negrici "o expresivitate involuntară" care transformă limbajul într-unul literar
DOSOFTEI (1624 - 1693)
"Am mâncat pâine cu zgură
Şi lacrimi în bătătură
De faţa mâniei Tale"
Structura discursului : introducere (plină de smerenie), exordiu (dezvoltat pe baza maximelor şi principiilor ), tratarea (descifrarea tâlcului) şi încheierea
Primul nostru mare orator.
Full transcript