Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

I KVIETIMAS (04 10 - 05 10)

No description
by

Auksė Degutytė

on 23 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of I KVIETIMAS (04 10 - 05 10)

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
1 projektas -
32 000 Eur
Kaišiadorių r. kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos
I KVIETIMAS

I KVIETIMAS
Balandžio 10 d. - gegužės 10 d.
5 galimybės
Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra
Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą

Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo
puoselėjimas, jo reprezentavimas

TINKAMI PAREIŠKĖJAI
Nevyriausybinė organizacija (NVO)
Bendruomeninė organizacija
Kaimo bendruomenė

Veikla vykdoma Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje
Sukuriama darbo vieta
Veikla atitinka
socialinio verslo koncepciją

TINKAMUMO SĄLYGOS
ATRANKOS KRITERIJAI
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
Tikslasišmatuojamas ir teigiamas
socialinis poveikis
Pelnas -
reinvestuojamas
Verslas -
valdomas atsakingai ir skaidriai

Verslas -
nepriklausomas nuo kitų

TINKAMI PAREIŠKĖJAI
Labai maža
arba
maža
įmonė
Veikla vykdoma Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje
Sukuriama darbo vieta
Veikla atitinka
socialinio verslo koncepciją

TINKAMUMO SĄLYGOS
ATRANKOS KRITERIJAI
Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra
1 projektas -
32 000 Eur
Privataus sektoriaus socialinio verslo
kūrimas ir plėtra

TINKAMI PAREIŠKĖJAI
Nevyriausybinė organizacija (NVO)
Bendruomeninė organizacija
Kaimo bendruomenė
Veikla vykdoma Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje
Sukuriama darbo vieta
Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ir administruojant ES lėšomis finansuojamus projektus

TINKAMUMO SĄLYGOS
ATRANKOS KRITERIJAI
Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra
3 projektai po
70 000 Eur
TINKAMI PAREIŠKĖJAI
Nevyriausybinė organizacija (NVO)
Bendruomeninė organizacija
Kaimo bendruomenė
Savivaldybės įstaiga
Savivaldybė
Veikla turi būti vykdoma Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje
Gautas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos pritarimas

TINKAMUMO SĄLYGOS
ATRANKOS KRITERIJAI
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą
2 projektai po
50 000 Eur
TINKAMI PAREIŠKĖJAI
Nevyriausybinė organizacija (NVO)
Bendruomeninė organizacija
Kaimo bendruomenė
Savivaldybės įstaiga
Savivaldybė
Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ir administruojant ES lėšomis finansuojamus projektus
Sukuriamas rezultatas turintis išliekamąją vertę

TINKAMUMO SĄLYGOS
ATRANKOS KRITERIJAI
Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas
5 projektai po
5 000 Eur
Tinkamas nuosavas indėlis
*
*yra papildomų sąlygų
2 minkštus projektus
arba
1 infrastruktūros/verslo ir 1 minkštą projektą

Finansavimo būdas
Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu
Sąskaitų apmokėjimo
Išlaidų kompensavimo
Tuo pat metu įgyvendinti:
Kaišiadorių rajono VVG
(Gedimino g. 48, Kaišiadorys)
Nuo 08:00 iki 17:00 h (V iki 15.45 val.)

Rašykite, skambinkite, diskutuokime:
kaisiadorysvvg@gmail.com
Projekto vadovė
Janina
Augustinavičienė, tel.:
+370 607 63800
Projekto administratorė
Auksė
Degutytė, tel.:
+370 648 03054

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:
Naujų prekių įsigijimas
Darbų ir paslaugų įsigijimas
Bendrosios išlaidos

(1 metai iki paraiškos pateikimo)
PVM, kurio pareškėjas pagal LR PVM įstatymą
neturi
ar
negalėtų turėti
galimybės įtraukti į PVM atskaitą
Pareiškėjo:
Nuosavos piniginės lėšos
Skolintos lėšos
Įnašas natūra – savanoriškais darbais (4,70 Eur/h)

Partnerio:
Nuosavos piniginės lėšos
Įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu
Praktiniai pavyzdžiai, projekto vertėLeidžiamas: aštuonvietis
autobusiukas
arba
krovininė transporto priemonė,
kurios bendroji masė didesnė už 3,5 t, jeigu projekto idėja –
mobilioji prekyba
VVG teritorijoje pagaminta produkcija arba
pavėžėjimo paslaugos teikimas socialiai pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems asmenims
, gyvenantiems VVG teritorijoje.
Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija
Pirkimai
Perkančioji organizacija
- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

Kiti (UAB, MB, ūkininkai, fiziniai asmenys)
- Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.
Mažiausias privalomas balų skaičius -
70
.
Mažiausias privalomas balų skaičius -
70
.
Mažiausias privalomas balų skaičius -
70
.
Mažiausias privalomas balų skaičius -
70
.
Mažiausias privalomas balų skaičius -
70
.
Planuojamų gaminti produktų ar teikti paslaugų savybių palyginimas su egzistuojančiais analogais ar pakaitalais LR rinkoje.
PARAIŠKOS PILDYMO PAMOKĖLĖ
...registruota ir vykdyti veiklą Kaišiadorių rajone
...registruota Kaišiadorių rajone
(išskyrus miestą)

...registruota ir vykdyti veiklą Kaišiadorių rajone
registruota ir
vykdyti veiklą
Kaišiadorių rajone
vykdyti veiklą Kaišiadorių rajone
(išskyrus miestą)
}
}
registruota ir
vykdyti veiklą
Kaišiadorių rajone
vykdyti veiklą Kaišiadorių rajone
(išskyrus miestą)
}
}
Savanoriški darbai
1. Planuojamų savanoriškų darbų sąmata:
Pavadinimas
- senos stogo dangos nuardymas;
Darbo valandinė vertė
(Eur) - iki 4,70 Eur/h;
Mato vienetas
- 1 m² nuardymo kaina;
Darbų ir mato
sąsaja
- stogo plotas - 200 m²;
Rinkos kaina
– 3 komerciniai pasiūlymai:
Įmonėje A 200 m² stogo nuardymas - 900,00 Eur
Įmonėje B 200 m² stogo nuardymas - 1 000,00 Eur
Įmonėje C 200 m² stogo nuardymas - 1 200,00 Eur
2. Galimi tik fiziniai darbai
Įnašas
partnerio
nekilnojamuoju turtu
1. Pasikeičia nekilnojamojo turto savininkas
Jungtinės veiklos sutartyje numatytas perleidimas;
Partneriai negali būti susiję asmenys;
Turtas, kuris visas ar jo dalis jau buvo pripažintas tinkamu nuosavu indėliu 2007–2013 metais - netinkamas;
Nuosavybės teisė įregistruotajama VĮ Registrų centre iki sutarties pasirašymo.
2. Pasikeičia nekilnojamojo turto paskirtis
Turtas - negyvenamasis pastatas ir priklauso valstybei/savivaldybei;
Pareiškėjas – viešasis juridinis asmuo;
Įgyvendinus projektą pasikeičia pastato paskirtis negyvenamųjų pastatų klasifikacijos pogrupyje.
SVARBU
Paraiškos priimamos
1.
VVG būstinėje
pasirašytos asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens
(įgaliojimas pasirašytas vadovo ir ant jo uždėtas antspaudas, jeigu jis jį privalo turėti);
2.
El. paštu
dokumentai nuskenuojami ir siunčiami
tik 5 priemonei;
3. Paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba ne tuo el. pašto adresu nepriimamos.

Kiekvienas
paraiškos ir jos priedų
lapas
turi būti
patvirtintas

pareiškėjo parašu.

Paraiškų ir verslo plano
el. versijos
pateikiamos adresu:
kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com

Dokumentai įsegami į
NVO sektoriui rekomenduojama:
Savanoriškai registruotis PVM mokėtoju ir susigrąžinti PVM per PVM atskaitą arba
Vykdyti
PVM neapmokestinamą
ekonominę veiklą:
Ekonominė veikla
Nefinansuojamos veiklos:
1. alkoholinių gėrimų gamyba;
2. tabako gaminių gamyba;
3. ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba;
4. azartinių lošimų, lažybų, loterijų organizavimu;
5. finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla;
6. draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla;
7. nekilnojamojo turto operacijomis, t. y. nekilnojamojo turto pirkimu ir pardavimu;
8. teisinės veiklos organizavimu;
9. medžiokle, gyvūnų gaudymu spąstais ir kitais įrankiais, medžioklės ir brakonieriavimo patirties sklaida ir su tuo susijusiomis paslaugomis;
10. farmacine veikla;
3 skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar internete skelbiama informacija. Tiekėjai:
prekiauja panašiomis prekėmis
(ta pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, techninė specifikacija)
tai yra jų įprasta komercinė-ūkinė veikla
su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos;
socialinės paslaugos ir susijusios prekės;
švietimo ir mokymo paslaugos;
kultūros ir sporto paslaugos;
pelno nesiekiančių juridinių asmenų veikla;
pašto paslaugos;
radijo ir televizijos visuomenei teikiamos informavimo paslaugos;
specialūs ženklai;
nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuoma/pardavimas
Finansuojama -
EVRK
klasifikatorius
Dėl PVM tinkamumo
1-3 priemonėse
Rinkos kaina
Nauja statyba/ rekonstravimas/ kapitalinis remontas/ infrastruktūros įrengimo/ infrastruktūros atnaujinimo darbai
Bendrosios išlaidos
Konsultavimo paslaugos
Viešinimo išlaidos
Statinio techninio projekto/ projektinių pasiūlymų/ bendrųjų projektinių dokumentų parengimas
Verslo plano/ projekto aprašo parengimas
Atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas
Ekspertizės paslaugos
Statinio
techninis projektas/ projektiniai pasiūlymai/

supaprastintą projektą

su statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimais- su galutine paraiška;
Techninis projektas
ir statybą
leidžiantys dokumentai
iki pirmojo MP;
Statybos
užbaigimo dokumentai
- su galutiniu MP;
Paprastasis remontas
nėra leidžiamas, išskyrus darbus, nurodytus
12.1.–12.11;
Apdailos darbai
leidžiami tik statybos darbų metu atsiradusiems statinio sienų, kitiem pažeidimams ištaisyti;
Techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies
ekspertizės išvada
turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir iki pirmojo MP.
Iki
10 proc.
kitų tinkamų išlaidų vertės
Bent vieno tiekėjo buveinė -
ne
Kaišiadorių rajono VVG teritorija
(Kaišiadorių rajonas išskyrus miestą)
Alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas
Energija gaunama iš:
Saulės ar vėjo;
Biomasės;
Biodujų;
Fotoelektros.
Ekonomiškai gyvybingas verslas

<0,6
>2 %
Kvietimas Nr. 1
www.kaisiadorysvvg.lt

PVM mokėtojai
VMI-> Paslaugos->
Informacija apie mokesčių mokėtojus
Darbo vietos kaina
Sodra->Skaičiuoklės->
Darbo vietos skaičiuoklė
Viešinimas*
Visas materialusis - lipdukais;
Interneto svetainėje - aprašymas;
Parama 10 000-49 999,99 Eur - A3 plakatas;
Parama > 50 000,00 Eur- A3 plakatas/stendas 700x1000 mm;
Įkainiai (Eur be PVM):
A3 – 5,45;
A2 – 7,12;
Kiti – 30,00;
Stendui prie sienos– 119,22;
Stendui įbetonuotam į žemę – 202,79;
Kiti dydžiai – ne daugiau kaip 290,00.
*Yra papildomų sąlygų
Informacija
www.kaisiadorysvvg.lt
06 mėn
08 mėn.
36 mėn.
04-10 iki 05-10
PIRMINĖ PARAIŠKA
GALUTINĖ PARAIŠKA
VERSLO PLANAS
KITI PRIEDAI
SUTARTIES PASIRAŠYMAS
PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS
KONTROLĖ
5 m.
Full transcript