Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

No description
by

Anh Son Nguyen

on 8 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
Chính sách giải quyết việc làm
Mục tiêu và phương hướng
Có trên 42 triệu người có việc làm/ 85 triệu.
+ Thành thị : 94,22.% có việc làm. Còn 5,78% thất nghiệp
+ Nông thôn : 98,9% có việc làm. Còn 1,1% thất nghiệp.
+ Đồng bằng Sông Hồng tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nước với 6,37%.


Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số
Chính sách dân số
-Quy mô dân số lớn: trên 86 triệu người
-Tốc độ gia tăng dân số nhanh: gần 1.000.000 người/năm
-Kết quả giảm sinh chưa thực sự vững chắc, đã chững lại từ năm 2000 trở lại đây (1,1%)
-Mật độ dân số đông (254 người/km2)
-Phân bố dân cư chưa hợp lý: (đồng bằng 75%, miền núi 25%)

Tình hình dân số
-Tốc độ dân số tăng nhanh, quy mô dân số lớn, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc.
-Mật độ dân số nước ta cao.
-Dân số nước ta phân bố không hợp lý

Mục tiêu
- Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn
- Phát triển nguồn nhân lực
- Mở rộng thị trường lao động
- Giảm tỉ lệ thất nghiệp
- Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề

Phương hướng
- Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ
- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
- Sử dụng có hiệu quả nguồn
Dân số tăng quá nhanh

Cuộc sống nghèo khó
Nạn thất nghiệp
Tệ nạn xã hội
Ô nhiễm môi trường
Kinh tế, văn hóa kém phát triển
Mục tiêu
- Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số
- Ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố hợp lí
- Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn nhân lực

Phương hướng
-Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền giáo dục
- Nâng cao sự hiểu biết của người dân
- Nhà nước cần phải đầu tư đúng mức

Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay
- Thiếu việc làm ở cả thành thị và nông thôn
- Tình trạng thất nghiệp
- Thu nhập thấp
- Dân số trong độ tuổi lao động tăng
- Chất lượng nguồn nhân lực thấp
- Dòng di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị kiếm việc làm tăng

Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm
- Chấp hành chính sách pháp luật về dân số
- Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động
- Động viên khuyến khích người khác chấp hành, chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm
- Tích cực nâng cao trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật
Full transcript