Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klima e rrethit te Pogradecit.

No description
by

Ilva Balliu

on 14 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klima e rrethit te Pogradecit.

1. Të njihemi me klimën e Pogradecit.
2.Të analizojmë faktorët që influencojnë në formimin e klimës.
3.Të përcaktojmë ndikimin e klimës mbi zhvillimin ekonomik.
Qëllimi:
Projekt:
Tema: Klima e rrethit të Pogradecit

Nga pikëpajme klimatike rrethi i Pogradecit bën pjesë në zonën me klimë mesdhetare malore dhe paramalore, ku dallohen të katër stinët e vitit.
Pranvera dhe vjeshta janë të bollshme me rreshje shiu, dimri i ftohtë me rreshje dëbore dhe ngrica, ndërsa vera e nxehtë dhe e thatë.
Klima e rrethit të Pogradecit.
Në klimën e rrethit të Pogradecit luajnë rol të rëndësishëm dy faktorë:
1-Lartësia mbi nivelin e detit
2-Rrethi i Pogradecit është i rrethuar me male, mjaft larg nga ndikimi zbutës i detit.
Relievi është mjaft i larmishëm. Kryesisht është reliev malor, ku ndërthuren vargmael, kodrat dhe fushat. Duke u Bazuar në lartësitë mbizotëruese në reliev dallohen tre pjesë:
Relievi
1.Rrezatimi diellor dhe zgjatja e ndriçimit diellor.
Elementët klimaterikë dhe vështrimi i tyre shumëvjeçar...
Temperatura dhe Lagështia Relative...
Sasia mujore mesatare e reshjeve atmosferike
Ecuria vjetore e temperaturës së ajrit
Krahina malore e Mokrës.
Malësia e Mokrës shtrihet në pjesën jindore të vendit tonë, bën pjesë në Krahinën Malore Qendrore dhe ndodhet në jug të fushëgropës së Domosdovës dhe në jug të Qafë Thanës.
Klima
Pellgu i Poradecit me lartësi 695-710 m mbi nivelin e detit.
Zona malore me lartësi mesatare 1000-2000 m mbi nivelin e detit.
Zona malore e mirëfilltë mbi 2000 m mbi, dhe përbën rreth 80% të sipërfaqes të territorit të vendit.
Majat më të larta janë:
Në perëndim: Maja e Valamarës me një lartësi 2373m
Në lindje: Mali i Thatë me lartësi 2286m
Lartësia minimale është 690 m në liqenin e Ohrit.
Copëzimi...
Copëzimi horizontal në përgjithësi merr vlera nga 0.1-5 km/km2.
Vlerat më të vogla mbizotërojnë në fushat e sheshta, ndërsa vlerat më të larta mbizotërojnë në perëndim ku gjenden dhe lartësitë më të mëdha.

Përsa i përket copëtimit vertikal, ai arrin vlera shumë të vogla në gropën e Pogradecit dhe vlerat më të mëdha deri ne 400-600m/km2
Klima e malësisë së Mokrës është klimë mesdhetare malore ku vihen re të katërta stinët.
Pranvera dhe vjeshta janë të bollshme me rreshje shiu, kurse dimri është i ftohtë me rreshje bore e ngrica, kurse vera e freskët dhe e thatë.
Temperatura mesatare vjetore është 9.7 grade celsius. Muaji më i ftohtë është janari me një mesatare 1.8 grade celsius, ndërsa muajt më të nxehtë janë korriku dhe gushti me një temperaturë mesatare 19.5 gradë celsius.
Numërohen 2400 orë me diell në vit.
Në klimën e Malësisë së Mokrës luajnë rol dy faktorë të rëndësishëm:
1-Lartësia mbi nivelin e detit
2-Distanca nga ndikimi i detit.
Këto faktorë bëjnë që klima të jetë relativisht e ftohtë
Muaji më i lagët është nëntori me një mesatare prej 114 mm kurse ai më i thati është korriku me një mesatare prej 21 mm rreshje.
Numri mesatar i ditëve me rreshje në vit është 107 prej të cilave 21 ditë ku rreshjet bien në formën e borës.
Trashësia e borës arrin mesatarisht 30-40 cm.
Rreshjet
Përsa i përket rreshjeve Malësia e Mokrës hyn në zonat më të thata të vendit tonë.
Mesatarja vjetore e rreshjeve është 765 mm, sasi kjo shumë e vogël.
Fushëgropa e Ohrit
Relievi i saj dallohet për larminë morfologjikemorfogjenetike: tipi i relievit strukturo-eroziv, liqenor, lumor, erozivo-denudues etj.
Fushëgropa e Ohrit, ku përfshihet dhe gropa e Pogradecit, nga pikëpamja gjenetike bën pjesë në zinxhirin e gropave tektonike që ndërpresin tërthor strukturat më të vjetra.
Klima
Klima e fushëgropës kushtëzohet sidomos nga faktorët lokalë: ndikimi i liqenit që zbut klimën e saj në dimër, kurse në stinën e verës e freskon dhe hapja nga veriu, nga ku depërton murlani, që sjell uljen e theksuar të temperaturës, ndërsa nga jugu pragu i Çërravës, për shkak të lartësisë së vogël relative, nuk i pengon erërat e ngrohta jugore.
Kjo e bën klimën e saj të paqëndrueshme.
Temperatura mesatare vjetore është 11.7 gradë celsius., kurse amplituda e temperaturës mesatare vjetore 19 gradë celsius.
Rreshjet janë të pakta(mesrja vjetore 760.1 mm)
Këtu bien dhe rreshje bore që formojnë shtresë mesatarisht 25-30 ditë në vit.
Në bazë të shpërndarjes së reshjeve , ky rreth futet në regjimin pluviometrik mesdhetar.
Sasia më e madhe e reshjeve rregjistrohet në nëntor.
Minimumi i rreshjeve është në korrik dhe gusht.
Vihet re se muajt më të nxehtë janë korriku dhe gushti.
Kurse muaji me lagështi më të madhe relative është qershori.
Anomalia e temperaturës mesatare të ajrit arriti vlerat minimale gjatë viteve 1978-1980, kurse filloi të rritet në vitet 1980. Rritja është më e dukshme në dhjetëvjecarin vijues(1991-2000)
Pozita gjeografike, njëherazi dhe klima e rrethit të Pogradecit ka ndikuar në zhvillimin ekonomik të tij.
Kjo larmi klimatike krijon kushte për zhvillimin e turizmit blu( bregliqenor), që shfrytëzon verën e gjatë e me shkëlqim të madh të diellit.
Gjithashtu dhe rreshjet e bollshme si dhe ato të dëborës krijojnë rezerva të mëdha ujore , të nevojshme për furnizimin e qendrave të banuara , për ujitje artificiale, për industrinë etj.
Gjithashtu dhe ndikimi i njeriut mbi mjedisin ka një ndikim mbi krijimin e mikroklimave.
Këtu përmendim tharjen e kënetave apo dhe shpyllëzimin , një fenomen mjaft shqetësues në ditët e sotme...
Full transcript