Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gedachtekaart van de portefeuille Zorg DJI.

No description
by

Bas de Koning

on 8 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gedachtekaart van de portefeuille Zorg DJI.

Gedachtekaart van de portefeuille Zorg DJI.
Detentiespecialisten,
en dus Zorgspecialisten

zORGAANBOD
Somatische Zorg
(huisartsen, verpleegkundigen, ziekenhuis, tandartsenzorg, preventie en infectieziekten)

Psychische Zorg
(1e en 2e lijns-GGZ in detentie, forensisch psychiatrische zorg in en na detentie, doorzorg naar reguliere GGZ)

Zorgvisie
"DJI biedt somatische en geestelijke gezondheidszorg (
integrale zorg
) die
kwalitatief gelijkwaardig
is aan de zorg in de maatschappij. Binnen een beveiligd kader wordt op maat gesneden zorg geleverd volgens state-of-the-art beroepsnormen. Er wordt aansluiting gezocht bij de somatische en reguliere of forensische geestelijke gezondheidszorg om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Doel is de psychische en somatische problematiek van de justitiabele inzichtelijk te maken en te stabiliseren of zelfs te laten afnemen. Door het bieden van zorg op deze wijze, levert DJI een bijdrage aan een veilige samenleving (
vermindering van recidive
)."


Kernopdracht van de portefeuille Zorg

eenduidig beleid: afstemming en regie op het zorgbeleid DJI
een samenhangend integraal zorgsysteem
inhoudelijk ondersteunen en faciliteren van van de uitvoerende organisaties
goede functionele sturing op zorgprofessionals

Naar een effectieve portefeuille Zorg

Opdracht:
regie en afstemming op het zorgbeleid en
de functionele sturing zorg processen

Daarvoor nodig (nog vorm te geven):
een afstemmings- (en besluitvormings)structuur tussen de Divisies, Landelijke Diensten en staven

en een goede projectorganisatie voor de ontwikkeling en uitvoering van zorgbeleid
verschillende beleidsinitiators: MV&J, UB DJI, GW, DBV, Jeugd, AFd. GZ, DForZo, NIFP, PI, JJI, GV
verschillende financieringsstromen op de zorg (GW, DBV, FZ) en doorzorg (FZ, WLZ, WMO etc)
verschillende zorgaanbieders: PI's, Detentiecentra, JJI's, NIFP, FMMU, (f)GGZ, PPC, (f)GGZ


Zorgvisie DJI
PsyZo (eenduidige functionele sturing psychische zorg)
Samenbrengen NIFP en afdeling GZ: één integrale zorgorganisatie DJI
SIC, project Slimme Zorg en Forensisch Stelsel
Ontwikkeling EPD

Psychische problematiek
en Veiligheid & justitie

in detentie ruim 80% DSM-geclassificeerde psychiatrische problematiek (complexe beelden, double trouble / triple criple) tegen 20% in de vrije samenleving
10-15% van gedetineerdenpopulatie in zorg bij de psychiater
20.000 plaatsingen forensische zorg (klinisch en poliklinisch) waarvan 2/5 in kader detentie en TBS en 3/5 in kader voorwaardelijke straf/maatregel
3.000 ingekochte forensische zorgplaatsen (FPC, FPA, FPK, RIBW, Verslavingszorg ea.)


Vijf
Speerpunten van de Portefeuille Zorg
Één zorgsysteem voor integrale zorg (Somatische en Psychische Zorg)

standaardisatie van processen en uitvoering
klimaat in de instellingen op zorg ingesteld (goede preventie, veilig voor patiënt en behandelaren)
verbeteren functionele en hiërarchische sturing zorgprofessionals (bijv. PsyZo tbv de psychische zorg)
kennismanagement en scholing van zorgprofessional

Één kwaliteitssysteem (DJI-breed zelfde principes)
één procesmanagementsysteem voor de zorg
calamiteiten onderzoekscommissies en opvolging
lerend verbeteren, zelfdiagnose en auditing
extern toezicht door inspecties (IV&J en IGZ) (geen speerpunt van DJI als zodanig, maar draagt wel bij aan doel DJI)Doelmatige zorg
sturing op doelmatige zorg
zorgadministratie op orde (zicht op de zorgconsumptie en -kosten)
“inbesteden” en “uitbesteden"
governance (zorgbudget naar de inrichtingen en verantwoording over kwaliteit van zorg)
benchmarkingict-huis op orde
(doorontwikkelen en optimaliseren gebruik)
EPD (integraal)
Digitaal voorschrijven
IFZO
Prisma
Questmanager
I-prova

continuïteit van (forensische) zorg
verbeteren doorzorgfuncties (bijv. SPV in de PI)
optimaliseren ketensamenwerking
zorgpaden gericht op continuïteit van (forensische) zorg
sterke regionale partners (GGZ, verslaving, maatschappelijke hulpverlening)Capaciteit en bezetting
Capaciteit mei 2015 Bezetting mei 2015
GW 10.400 8.110
PPC 620 578
DBV 1.200 250
JJI
.
650 446
FPC 1.650 1.505


De zorg in cijfers
capaciteit en Bezetting: 14.500 "bedden" / 11.000 personen
56 instellingen: (28 PI's, 2 Detentiecentra, 13 FPC's (waarvan 2 Rijks), 9 Jeugdinrichtingen (waarvan 4 Rijks), 4 PPC)
ca. 1.000 FTE direct patiëntgebonden zorgverleners (BIG)
2,1 miljard Euro, waarvan 750 miljoen voor DJI Zorgprocessen (waarvan 600 miljoen voor Forensische Zorg)
Ingrediënten van een integraal zorgsysteem
1. ZORGVISIE
integrale zorg
gelijkwaardig aan buiten (kwaliteitsstandaard)
met als inzet beter maken mensen en maatschappij (beperking recidive)
2. INTEgraal ZORGSYSTEEM
goed functiehuis en efficiënte zorgprocessen
detentieklimaat dat op zorg is ingesteld (veilig voor patiënt en behandelaar)
goed gefaciliteerd door DJI
aandacht voor zorg ethische aspecten
3. DOORZORG
levensloopbenadering
vermindering recidive
4. KOSTENEFFICIËNTIE
sturen op kwaliteit en kosten
5. ICT-HUIS
KWALITEIT VAN ZORG: goede dossiervoering, digitaal voorschrijven, informatie-uitwisseling
BEDRIJFSVOERING: efficiëntie, inzicht in kosten en consumptie
6. KWALITEITSSYSTEEM (DJI-breed)
borgen, monitoren en verbeteren van de kwaliteit
Naar een portefeuille zorg
Naar een portefeuille zorg
Naar een portefeuille zorg
ACHTERGROND. Positieve ontwikkelingen die kunnen worden doorgezet:
ACHTERGROND. Beleid en Sturing op Zorg niet eenduidig belegd:
1.
2.
3.
4.
5.
Full transcript