Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tecnologies &

No description
by

Anna Pascual

on 25 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tecnologies &

Tecnologies

&
Societat
Usos, Possibilitats i Límits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Anna Pascual
T1
T i C
Tecnologies de la Informació i la comunicació
Són un conjunt de tecnologies basades en la microeletrònica, la informàtica, i les carxes de comunicacions utilitzades per a processar i transmetre informació en format digital.
I N T E R N E T
és la eina amb més impacte
Història
TRES GRANS ERES
- E. Agrícola
- E. Industrial
- E. de la Informació
Societat
de la informació
S o c i e t a t a c t u a l
La societat de la informació és una manera de referir-se a la realitat que s'ha creat després de l'era industrial. Fins i tot s'ha considerat la irrupció de les TIC com la tercera revolució industrial
Segons M. Castells:
SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ
Elements
característics
INFORMACIÓ
TECNOLOGIA
Caldrà que els diferents agents educatius assumeixin la responsabilitat de garantir que les persones que formen part d'aquesta societat de la informació reben la formació necessària per fer front als nous escenaris que origina.
Configuració de nous

Escenaris
Nous models relacions socials i culturals basats en una societat en xarxa
Noves maneres d'organitzar i concebre el treball
Noves maneres d'accedir a l'educació
Noves maneres de proveir i adquirir serveis
OPORTUNITATS
DESIGUALTATS
Agents Implicats
Anàlisi
- Identificar els col·lectius sobre els quals cal actuar per garantir una igualtat d'oportunitats
- Identificar els agents que poden intervenir en el desenvolupament d'accions formatives
Col·lectius sobre els que cal actuar
- Es que depenen de les diferents administracions
- Empreses on proporcionar formació per a desenvolupament de productes i serveis
- Ciutadans
Es poden donar
Exclusió

Inclusió
L'exclusió Social és el conjunt de processos a partir dels quals individus o grups no poden participar de manera plena en la societat en què viuen i, per tant, gaudir d'una sèrie de drets de tipus polític, laboral, econòmic o social
Per detectar formes
d'exclusió
és imprescindible identificar:
Segons la Unió Europea
Canvis Estructurals
- Mercat de treball i cànvis econòmics
- Impacte de les TIC
- Esperança de vida i demanda de serveis
- Immigració i diversitat ètnica
- Canvis en les estructures familiars
- Diversitat de genere i figura de al dona
Anàlisi de les dimensions
- Estructural o econòmica
- Política
- Social i personal
Factors de risc
Economía
Integració Laboral
Mercat de treball
Cultura
Gènere
Edat
Geografía
Salut
Relacions socials
Educació
Participació
Habitatge
Justicia
Condicions físiques
Condicions psíquiques
Característiques
ESTRUCTURAL: Fractura de teixit social (grups de persona fora de l'estructura social

DINÀMIC: Conjunt de processos canviants

MULTIFACTORIAL I MULTIDIMENSIONAL: Conjunt de circumstàncies desfavorablles (relacionades o no)
L'exclusió pròpia de la Societat de
la Informació s'anomena:
EXCLUSIÓ
DIGITAL
ESQUERDA DIGITAL
La desigualtat que hi ha entre àrees geogràfiques o individus de diferents nivells socio-econòmics en ellò relatiu a les seves oportunitats d'accés a les TIC i també a l'ús d'internet
Segons OCDE
A l'hora de parlar d'exclusió digital cal tenir en compte:
· Recursos físics: Infraestructures, maquinàri i programari

· Recursos digitals: Disponibilitat de continguts, serveis i materials de valor

· Recursos humans: Competències bàsiques de l'ús de les TIC

· Recursos socials i comunitaris: Estructures institucionals i agents que han de donar suport als aspectes anteriors.
(Waschauer 2002)
La inclusió pròpia de
la Societat de la Informació
s'anomena
INCLUSIÓ
DIGITAL
Doble
Perspectiva
Procés d'inclusió digital com el que permet que les persones gaudeixin de tots els seus drets i totes les oportunitats derivades de l'accés a les TIC i la seva utilització
Perspectiva d'acció social. Procés d'inclusió socia amb el suport de les TIC, que serien un element per promoure la cohesió social
CAPACITACIÓ DE LES PERSONES EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
Alfabetització
- Capacitats d'autoorganització
- Capacitats interpersonas
- Gestió de la informació
Desenvolupament de competències
- Identificar coneixements i habilitats
- Promoure actitudds
- Descriure indicadors de rendiment
Alfabetització Digital
És necessàri
utilització
física
+
formació
conceptual
que ha de permetre
- Identificar els recursos més adequats segons la necessitat
- Exercir un control de qualitat en la selecció de la informació
- Avaluar la informació (rellevància i pertinença)
- Informació efectiva davant la necessitat
Components de l'alfabetització digital
CAPACITACIÓ
TECNOLÒGICA
CAPACITACIÓ
INFORMACIONAL
Tecnologies
TIPOLOGIES
T. predominantment organitzatives
Estableixen regles d'acció per agents humans secuenciant, per exemple, els gestos, els moviments, la força...No són tangibles.
EX; caça, guerra...
Gestionen la distribució de bens i reparteixen ubicacions i funcions
T. predominantment
artefactuals
Són aquelles que la seva dimensió física proporciona una unitat identificable, integrada per components materials
EX: Molins de vent
T. predominantment
simbóliques
Símbols, rituals, sígnes, representacions geomètriques... Tecniques de construcció i representació .
EX: Moneda, estadística
Biotecnologíes
Es crea un producte i es manté en la existència
EX:Fecundació invitro, dietes...
T I C
&
Educació
Repte per
L'EDUCADOR SOCIAL
"Hay que acompañar a los jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías! (...) son parte de la cultura"


Juan Freire
" A los jovenes y a las empresas hay que prepararles para la incertidumbre permanente"
Rafael López
Full transcript