Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

No description
by

Murat Ozdemir

on 12 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

LİTERATÜR TARAMASI NEYE YARAR ?
İlgilenilen konuya ilişkin bilgilere ulaşmayı,
Araştırmaya kuramsal bir temel kazandırmayı,
Benzer çalışmaların irdelenmesini sağlar.

Var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya
literatür tarama
denir.
LİTERATÜR
Literatür, edebiyat ya da yazın anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda yazılmış kitaplar ya da bir konu hakkında verilmiş yapıtların tümü anlamlarını içerir.
LİTERATÜR TARAMASI
Literatür Taraması
Birincil kaynaklar
Genel
kaynaklar
İkincil kaynaklar
Genel Kaynaklar
1. İndeksler
Makale ve diğer materyallerin adı, yazarı, yayınlandığı yer vb… bilgileri içermektedir.

2. Dizinler
Bunların yanında yayınların özetlerine yer vermektedir.
Dizinlere örnek: Psychologcal Abstracts

3. Veri Tabanları
Makale, bildiri, araştırma raporu vb. dökümanların tam metnini veya özetini kapsamaktadır.

Birincil Kaynaklar
Çeşitli çalışmaların derlemesi olarak ortaya çıkmayan, tez veya tezlerin kitap olarak basılmadığı özgün olan çalışmalardır.

Örnek : Özgün Kitaplar, özgün makalelerin yayınlandığı dergiler.
İkincil Kaynaklar
Başka araştırmacıların, araştırma sonuçlarını veren yayınlardır.

Örnek: Ansiklopediler, kitaplar ve derleme makalelerinde yazarlar,
Eğitim alanına ilişkin indeksler,dizinler ve elektronik veri tabanları
Eğer araştırma konunuz hakkında çok fazla bilgiye sahip değilseniz ilk başvuracağınız kaynaklar hangisi olmalıdır?
Kaynak kitaplar
Ansiklopediler
Sözlükler
El kitapları (handbook)
Dergiler

CEVAP
EL KİTAPLARI
Yazıldığı alana ilişkin konu ve alt konular hakkında bilgiler ve araştırma sonuçlarına geniş yer vermektedir.
El Kitaplarına Örnek
Handbook of Adult Education
Hanbook of Classroom Management
Handbook of Distance Education
Handbook of Gifted Education
Handbook of Research on Curriculum
Handbook of Research on Mathematics , Music, Science , Social StudiesTeaching and Learning
Handbook of Research on Teacher Education
Handbook of Reading Research
Eğitim Alanında Türkiye'de Yayınlanan Dergiler
Araştırmalar İncelenirken
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Literatür Taraması İpuçları
1. Yeni çalışmalardan eskilere doğru gidin.
2. Kaynaklar bölümünde yararlanılan eserleri inceleyin.
3. Öncelikle ÖZET kısımlarını okuyun.
4. İkincil kaynaklar yerine birincil kaynaklara ulaşmaya çalışın.
5. Kitapların İÇİNDEKİLER ve DİZİN bölümlerine bakarak ANAHTAR kelimenin kitapta olup olmadığını bulun.
6.Araştırmanın Problemi, Hipotezi, yöntemi, bulgu ve sonuçlarına dair notlar alın. Notlara araştırmanın künyesini yazın.
7.Sizin için gerekli olduğuna emin olduktan sonra satın alın, fotokopisi veya çıktı alın.
Arama Yaparken Kullanılacak Stratejiler
1. Birden fazla kelime yazılacaksa bunlar ( “ ”) arasında yazılmalıdır.
Örnek: “Akif Öğrenme Kuramı”
Tırnak işaretleri sayesinde bulunana sonuç sayısı daha aza indirgenir.

2. AND ve OR kelimelerini kullanarak arama motorlarında arama yapabilirsiniz.
- AND aradığınız her iki kelimenin de o sayfada olma koşulu olduğunu
- OR kelimesi ise bu kelimelerin sadece birinin o sayfada olma koşulunun olduğu anlamına gitmektedir.

Literatür taraması yapılarak araştırmalar özetlendikten sonra LİTERATÜRE İLİŞKİN RAPOR yazılır.

Araştırma raporunda araştırma problemini belirtmeden önce bu probleme temel olan alandaki diğer araştırma sonuçlarının ve alanla ilgili temel kavramların verilmesi gerekmektedir.

Literatür Raporu Şu Sorulara Cevap Vermelidir
Yazar problemi açık ve anlaşılır bir biçimde belirtmiş mi?
Bu problem başka bir yöntemle daha etkili ve verimli biçimde ifade edilebilir ya da çözülebilir mi?
Yazar literatür taraması sonunda hangi kaynakları referans almış?
Yazar literatürde aynı ve farklı görüşte olduğu kişilerin görüş ve araştırmalarına yer vermiş mi?

Araştırmanın yöntemi uygun mu?
Seçilen çalışma grubu ve desen uygun mu?
Veri toplama araçları yeterli ve güvenilir mi?
Veriler doğru biçimde uygun istatistiksel teknikler kullanılarak ve araştırma sorularına uygun olarak analiz edilmiş mi?
Sonuçlar ve öneriler, elde edilen bulgulara uygun olarak ifade edilmiş mi?
Bu kitap veya araştırma sizin probleminizin anlaşılması ve kabul edilmesi için yararlı mı? Hangi açıdan yararlıdır. Bunun sınırlılıkları ve güçlü yönleri nelerdir?

Literatür Raporları /
Bir Araştırmanın Problem Durumu Bölümleri
Sabrınız ve Katılımınız için
TEŞEKKÜRLER

Literatür Taraması Kaynakları
Google Akademik
http://scholar.google.com.tr/
YÖK Tez Veritabanı
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
Üniversitelerin Eğitim Bilimleri Dergileri
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/egitim/dergi.html
Üniversitelerin Sosyal Bilimler Dergileri
http://www.pearltrees.com/#/N-f=1_3129766&N-fa=3088567&N-p=23241621&N-play=0&N-s=1_3129766&N-u=1_297238

Literatür Taraması Kaynakları
Üniversitemizin üye olduğu Online Veri Tabanları
http://gul6.bim.gantep.edu.tr/~kutuphane/
Üniversitelerin Açık Arşiv Veri Tabanları
http://www.eytpe.net/?page_id=304
Sosyal Bilimler İndeksleri
Asos İndex, Sosyal Bilimler İndexi,
Araştırmax, Türk Eğitim İndexi
İnternet Ansiklopedileri
http://www.eytpe.net/?page_id=308
Literatür taraması detaylı bilgi için
http://its.metu.edu.tr/brosurler/AkademikArama.pdf

Literatür taraması detaylı bilgi için
http://its.metu.edu.tr/brosurler/AkademikArama.pdf

Eğitim Alanında Yurt Dışında Yayınlanan Dergiler
Literatür Raporu Şu Sorulara Cevap Vermelidir
Full transcript