Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Vetenskapligt skrivande

No description
by

Henrik Thelin

on 2 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vetenskapligt skrivande

Vetenskapligt skrivande
Upplägg
Formell och informell stil
Vilken eller vilka av de olika hälsningsfraserna här ovanför använder du när du hälsar på:
Svenska Impulser 3
Använd som handbok!

Kap - mot ett formellt skrivande

Framför allt s. 86-140
Genomgångar
Övningar
Exempeltexter
Skriva vetenskapligt PM
Tema: Hemligt tills häfte
kommer ut ett par veckor
innan uppsatstillfället.
Exempeltexter
Informell
Formell
Tja
Tjena
Hallå
Hejsan
Hej
God dag
dina lärare
dina föräldrar
dina mor- eller farföräldrar
personalen i klädaffären
dina närmsta vänner
dina grannar
den som intervjuar dig för ett sommarjobb
Informell
Formell
pengar, cash, stålar, likvida medel, kontanter, deg

mat, käk, förtäring, krubb, måltid, traktering

dö, avlida, kila runt hörnet, gå hädan, kola, gå bort

Välj avslutningsvis ett tema och gör en egen rangordning!

Placera följande ord längs skalan
Examination
Kom ihåg:

Presentera frågeställningen
Svara på frågeställningen

Ditt svar på frågeställningen ska bygga
på referaten av källorna

Stilen - lite torrare, lite tråkigare
Distansera dig själv - objektiv, neutral


Kom ihåg:

Att skriva vetenskapligt är att skriva objektivt och inte subjektivt. Det betyder att man:

använder ett formellt språk fullt ut.
är saklig - håll dig till saken/frågeställningen - sväva aldrig iväg.
distanserar sig själv - inget personligt - inga anekdoter!
är rättvisande - återge källor korrekt och utan värdering.
som skribent håller sig i bakgrunden - innehållet i fokus
MYCKET sparsam med orden jag - istället uttryck som "man kan dra slutsatsen" "Resultaten pekar på" och så vidare.

En bra objektiv, vetenskaplig text är inte pratig! En pratig text är omständig, tar lite för lång tid på sig att komma till poängen och har vissa brister i strukturen.

Vetenskapliga texter är motsatsen: precision, klarhet och koncentration. Det innebär att du håller dig till ämnet, skalar bort onödiga utvikningar som inte tillför något och är noga med vilka formuleringar du väljer.

Du undviker även talspråk och alltför vardagliga ord.
En vetenskaplig text följer skriftspråkliga normer - använd guiden till den utmärkta uppsatsen! De/dem, satsradning, meningsbyggnad, ordet så, styckeindelning och så vidare.
Språk och stil i vetenskapliga texter 98-110
Vetenskapligt skrivande
Tre mail från före detta elever det senaste året.
Alla tackar för samma sak! Ingen litteratur, ingen historia... Vetenskapligt skrivande däremot!

Nytt för gy11 - en lyckoträff
Förtvivlade universitet och högskolor
Ja... det finns en guide...
http://www.ordklasser.se/preposition.php
Ett författarbesök med tyngd!
10:00-11:00 nästa tisdag den 18:e
Schemabrytande - vi ses i aulan 9:55

https://sv.wikipedia.org/wiki/Majgull_Axelsson
Att träffa en författare
Skrivtävling
Historisk roman
Introduktion till fördjupad litteratur
Häng med bara så får vi se vad jag
gör av detta lite senare.
Intressant blir det hur som helst.

http://jagskriver.nu/tavlingen/
Spagetti med köttfärssås


1. Var och när nämns spagetti med köttfärssås och håruppsättningar - varför
och på vilket sätt är just dessa saker symbolbärare i denna berättelse?

2. Vilka konflikter driver berättelsen framåt?

3. Varför är novellen uppdelad i två delar?

4. "Rebecka var fjorton år gammal när hennes mamma bestämde sig för att bli galen"
"Rebecka var fjorton år gammal när hennes mamma äntligen bestämde sig för att bli galen."

Vad händer när författaren förändrar meningen? Varför tror ni att hon gjorde det?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Häfte inför pm ut
Slut på del 1
Uppstart del 2
Första boksamtalet
Till exempel och bedömning - analogt!
Vårtermin - Pm 2 - tal och NP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Återlämning och inför Pm2
Inför Pm2 - övningar, referat och slutsats
Inför Pm2 - språktips
Språkhistoria - tal 2 - intro
Språkhistoria - tal 2
Inför uppsats tisdag - Tal på fredag
Tal och litteratur
Talexamination och litteratur
Inför NP och litteratur
Inför Np och litteratur
Np - inleds med uppsats
Uppgift 1
Referat och slutsats (Innehåll)
Svenska språkets roll i Sverige nu och i framtiden:

Mycket stark ställning idag
Utmanas av engelskan - universitetsvärlden
Stark ställning även i framtiden - engelskan kan
inte bli modersmål - dock möjligt starkt andraspråk.

Viktigaste artiklarna:
Björn Melander, Tore Otterup, Östen Dahl
Uppgift 2
Referat och slutsats
Språket som maktfaktor:

Här handlar det om att hitta många aspekter - att få till en bred förklaring på hur språk är kopplat till makt - att språk är ett maktmedel är självklart - underbyggnaden viktig.

Artikel 1 - 4 -7 aspekter
Artikel 2 - 1 aspekt
Artikel 4 - 3-4 aspekter
Artikel 5 - 2-3 aspekter

Referatet bör således framförallt bygga på Björn Melander, Andreas Nyberg och Östen Dahl. Första artikeln (Melander) bör rimligen vara med och få störst utrymme.
Uppgift 1
Uppgift 2
Uppgift 1
Uppgift 1
Uppgift 2
Uppgift 2
Ett par goda exempel
Uppgift 1 idag, uppgift 2
nästa gång.
Så avslutar vi med några språkliga
kluringar. Hur kan dessa meningar
bli bättre rent språkligt - arbeta två och två.
Anledningen är istället på grund av de engelska språkets makt i världen.Bloggaren anser att så länge den vuxne har ett bredare vokabulär och mer berikat språk så kommer barnet vara i underläge och innebära makt för den äldre.
Förutom detta så blir man påverkad nästan varje
dag av språket genom TV, musik och filmer.
Vidare påverkas man nästan dagligen av språket genom tv, musik och filmer.
Anledningen är istället det engelska språkets makt i världen.
Bloggaren anser att så länge den vuxne har ett bredare vokabulär och ett mera berikat språk kommer barnet vara i underläge. Detta innebär att makten kommer att ligga hos den äldre.
Det går inte att bli bekväm här när det kommer till referaten. Eller sluta för tidigt.
Nu tar vi oss tillbaka till uppgift två. Vi säger att ni valt den uppgiften och kopierat inledningen rakt av för att undvika slarvfel.

Er Uppgift: Gör nu ett referat av artikeln "Vilken makt har ditt språk?" av Björn Melander. Försök
få med många aspekter vilket gör att ni inte kan bli för långrandiga i någon del. Använd cirka 300 ord.
Främst är det från den tekniska världen och från den vetenskapliga världen som engelskan kommer.
Annars kan engelskan ersättas av något annat precis som franskan gjordes.
Skribenten menar också att vid talandet av främmande språk kan man inte i samma utsträckning visa vem man är.
På så sätt blir ens förmåga att argumentera för det man anser rätt otroligt begränsat.
Nu återvänder vi till uppgift 1 och Östen Dahls artikel. Vad i den kan vara av intresse för frågeställning? Skriv ett fylligt referat artikeln med god koppling till uppgiften.

Jag skriver det samtidigt så jag kan inte säga exakt hur långt det bör vara denna gång.
Nu hoppas jag ni förstått:

Kravet på er som läsare.
Hur och vad man bör referera.
Hur man skapar en avslutning
med stöd av referaten.

Gå igenom ditt första PM med
mina kommentarer. Fråga om något är oklart. Detta gör vi dock inte på lektionstid.
Sammanfattningsvis, ja språket är en maktfaktor.
Alla har ett eget språk och dessa språk kan ha enorma skillnader från varandra.
Om man inte använder sig av ett formellt språk påverkar det direkt uppfattningen från mottagarens sida.
Skribenter menar att man inte kan visa vem man är om man talar främmande språk.
Återlämning och arbete
utifrån Pm2 - Den historiska romanen

Gå igenom facit av pm 2
Språkliga kluringar - Denna gång ska alla
skriva sina egna svar.
Med Bechdeltestet kan kvinnors roll i litteratur och film simpelt undersökas.
Sammanfattningsvis, en historisk roman karaktäriseras av en blandning mellan fakta från historiska händelser och en påhittad historia.
Man har inte ens tanken på att en kvinna skulle kunna bidra.
För att sedan göra nya slutsatser vad gäller vårat eget sätt att tänka och handla.
Johanna och hennes mor delade en konversation om något annat än män.
Hon förklarar att en historisk roman inte alltid är historiskt sann till precision.
Något som skapar en tankeställning gällande hur det såg ut då och hur det ser ut nu.
Teorin diskuterar den historiska romanens roll.
Sverige ska vara ett samhället där könen behandlas jämlikt.
Johanna vill göra saker som endast män är tillåtna till att genomföra.
Full transcript