Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Pénz világa 10. leadott előadás 2016

Make Green by Going Green
by

Istvan sessler

on 24 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pénz világa 10. leadott előadás 2016

A Pénz funkciói:
1.    Az árak mércéje: a piacgazdaságban a
termékek árát pénzben fejezzük ki, és ezzel cserearányaikat is meghatározzuk (általános egyenérték).
2.    Forgalmi eszköz, azaz az áruk cseréje a pénz közvetítésével folyik.
3.    Fizetési eszköz, ha az árumozgások és a pénzmozgás időben elválik, illetve a pénz az árumozgástól független mozgást végez.
4. Felhalmozási eszköz, mert vagyonelemként későbbi vásárlásokra őrizhetők meg a jelenbeli bevételek.
A PÉNZ TERMÉSZETE
A pénz a munkamegosztás
révén kialakul, az árucsere közvetítő eszköze
Pénz a legfőbb érték, egyrészt munkával termelt árura, másrészt pénzárura cserélhető, mely közvetlenül nem tartalmaz
„konkrét” árút.

Fizetési eszköz: közvetlen kapcsolat a hitelt
nyújtók és felvevők között :
PayPal, Zopa, Prosper, időbank, pontbank,
digitális pénz, virtuális pénz .
Támadás kívülről jön.
Szervezet: környezet, Sok szervezetű pénzügyi
szolgáltató (szupermarket, Apple, Porsche), hipergolbalizáció, globális valuta, egyszerre jelen a
hagyományos és az RFID s bankolás
Square fizetés (mobilalkalmazás)
Szabályozási változások, készpénz igény alakulása
Magyarországi új bankjegy
Seniorázs =
Seniorázs = pézkibocsájátás + tartalékrátaSeniorázs

BANKPOLITIKA
- Egyszintű bankrendszer
- Kétszintű bankrendszer
Hitelpénz folyósítás:
Teljes gazdasági kontroll
Vagyon átcsoportosítás
Tőzsde és pénzpiaci kontroll
Kamatos kamat
Magyar alapkamat 0,9 %/év

A PÉNZ MENNYISÉGE
A forgalomhoz szükséges
M x V = Q x P, (Q lehet pénzárú!)

V=forgási sebesség
M=pénzmennyisége
Q=forgalomban levő áru mennyisége
P=forgalomban levő áruk ára

A PÉNZ TERMÉSZETE

A hitel, a jelen fogyasztását a jövőre hárítja, felelőtlenség,
A jelen fogyasztását a jövő nemzedéke termeli meg.
A döntéshozó hatalom mindig a jelenre koncentrál
.
Az intézmények tudatos pénzáram formálása igazság-
talanságok sorozatát, szegénységet, környezetrombolást
Eredményez. Rossz az intézményi rendszer!
A pénz, a közösség teremtménye, nem kisajátítható!
SZOCIÁLIS IGAZSÁGTALANSÁG:
a kamatozó pénz a magántulajdont gyarapítja
a forgásbiztosított pénz a közösségi tulajdont
A természeti erőforrások felhasználása nem része a
pénzáramnak, „ ingyen” van. Aránytalan pusztítás.
Kölcsön Robinson "banktól" (2. év)
szerszám 500 és élelmiszer 400
Mérleg Tartozik Követel
Ház 20.000 saját vagyon
Szerszám 500 23.300
Élelmiszer 400
Állat 1.500
Kölcsön 900
Össz 23.300

Új jövevény
Mérlege Tartozik Követel
Szerszám 500 saját vagyon 0
Élelmiszer 400
adósság 900 (hitel)
Össz. 900
A PÉNZ TERMÉSZETE

A pénz hálójában!
Mi a pénz valójában?
Hogyan jön létre?
Mi a bank?
Mi a kamat?
Mi és mekkora a bankok haszna?
Mennyi pénzre van szükségünk?
Milyen törvényszerűségek mozgatják
a pénz keresletét és kínálatát?
Ki határozza meg a pénzügyi rendszer
irányítását?
Ki finanszírozza az államot?
Kell e nekünk a pénz, és milyen?
Miért költünk többet kártyával?

TOVÁBBI IRODALOM
Dawkins. Az önző gén
Csányi : Evolúciós rendszerek
Dunbar: A talált pénz
Jaksity : A pénz természete
Mérő: A pénz evolúciója
Pléh: Mémek, vagy fertőzések

A TRANZAKCIÓS PÉNZ

M1 (készpénz, látraszóló betét)
M2 = M1 + kvázi pénz
Kvázi pénz: takarékbetét, értéklevél
M3 - M6 (nem pénz formájában, de azzá alakítható, értékpapír, befektetési alap, derivátok, futures papírok stb.)
A mai készpénz forgalom USA évi 1.400 millió dollár
EU 1.000 milliárd euró
Magyarország: M1 = 4.591 Mrd, összes kb. 16.200 Mrd forint.

A PÉNZ INTÉZMÉNYE

Bank haszna = _
Tartalékráta szerepe
Banki betét: 1.000.000
Betéti kamat: 1,6 %/év kamat .=16e. Ft.)
Tartalékráta = 5% ( 50e Ft.)
Kihelyezhető összes hitel: 20 millió Ft.-50 e Ft.=
19.050.000 Ft.-nyi új hitel pénz lehetséges
Felveendő hitel kamat: 10%
kommunikált bevétel: 100e.Ft.
Sugalt banki
haszon =100ezer-16e=
84 ezer

Bank lehetseges haszna
= 19,05M – 16 e =
19,034 ezer
! - különadó+tart. ráta kamata-müködés ktg. Betét 1.000.000, tart.ráta 5 % (50.000)
„szabad 950.000” vállalat felveszi „hitel”-
hitelpénz, elhelyezi tart. 5% (47.500 )
szabad 902.500, 5 % tart. ,
kihelyezhető hitelpénz … stb.

Ki fizessen kinek ?
Negativ kamat
MAI PÉNZ, A HITELPÉNZ TEREMTÉSE
Robinson vagyonmérlege
Hajótörés 1. év
Tartozik Követel
ház 20.000 sajátvagyon
szerszám 1.000 23.300
élelem 800
állatok 1.500
össz. 23.300

= X
= X
A pénz forgási sebessége az a szám, amely megmutatja, hogy adott időegység alatt egy pénzegység hányszor cserél gazdát:
V = Q x P / M
A PÉNZ FORGALOM
MENNYISÉGE A forgalomba kerülő áruk áruösszege és a pénz forgási sebessége hányadosaként  határozható meg.
M = Q x P / V
szükségletét meghaladja, infláció lép fel ha a forgalom alatt marad, defláció lép fel.
Befektetéseknek
Fizetendő kamat
Hitelpénz
kamata
Pénz világa
10. előadás

Hitelezés, pénzteremtés a kereskedelmi (magán) bank monopóliumává válik, bankok tulajdonosai magánszemélyek,
kamat a magánszemélyek tulajdona
.
Pénztartás kockázata = kamat (arany és hitelpénz idején és ma )
Hitelpénz, értékarány vesztés, minden áru ára és minden pénzhez kapcsolódó eszköz (adók, illetékek, vízdíj stb.) tartalmaz
kamat
ot, nemcsak a
hitel
.
Kamat a gazdasági növekedés kényszerítője,a kamatot mindenkinek, állandóan
( állam, vállalat, magánszemély )fizetnie kell.
Pénzteremtés folyamata
Kis történet bankról
A hitelek létrehozásukkor virtuális formában jönnek létre a bankszámlákon, így a hitelfelvételkor keletkezett új pénzek mennyisége hatalmas mértékben meghaladja a forgalomban lévő készpénz mennyiségét. Lényegében jelenkori világunkban az elkölthető pénzek nagy része csupán könyvelési tétel, és néhány szám az adott bankrendszer gépezetében, de a
kamat
tényleges
pénzzé
válik
Pénz a gazdasági kommunikáció alapja.
Gond a termelő és a fogyasztó összekapcsolása.
Beszéd= szinkronizáció, de jelenlét kell.
Irás = nem szükséges a közvetlen szinkronizáció.
Sokszorosítás, de keveseknek sokak felé.
Pénz = közmegeggyezéses, bizalmi eszköz, civilizációs termék.
Perzsa,Egyiptomi és Sumer hagyományok.
Barter, fémek, eszközök, váltó.
Pénzügyi rendszer megjelenése, az intéményi kisajátítás kezdete.
Pénz kereslete és kínálata.
kamatpolitika: diszkontláb, refinanszírozás
Pénzkínálat szabályozása: tartalékráta, nyíltpiaci műveletek
Kapitalizáció = öszes részvény X aktuális árral
(Saját részvény, stratégiai befektetők, közkézhányad)
MOL 104 518 484 darab részvényt bocsátott ki, az árfolyam 2016.11.17. én 18.410 HUF/ részvény
kapitalizáció = 1.924.186.000 HUF
Részvények
befektetési fogalmak
MNB alapkamat 2016.05.25.
0,9 % / év
Befektetési fogalmak
A virtuális terek szolgálhat a különböző kutatási és oktatási célokat . Offline- és a virtuális világ személyiségek különböznek egymástól, de tanulmányozásuk számos információt nyújthatnak a valós világnak.
A virtuális világ lehetővé teszi, hogy a felhasználók szabadon felfedezhetik személyiségük sok arcát. Az avatar olyan lett, aki felépíti az egyéni hidat a fizikai és a virtuális világban, az a csatorna, amelyen keresztül kifejezheti magát, gyakorolhat, és ötletek nyerhet a valós életviteléhez.

Pénzt, vagy adatot (napi 390ezer ransomware,
és kb 1 milliárd Ft.-nyi zsarolópénz)
A valós világ eszközei felhasználásra kerülnek a virtuális világban
. Ide tényleges eszközöket, időt, pénzt, computeres felszereléseket, tehát reáltényezőket áttelepítünk és gyakran az itt megtermelt értékeket hozzuk vissza a valós világba. A virtuális világ rendszere leköveti a valós világ rendszerét. ( maffia, rendőrség, elosztóbázisok, kormányzás).
Mi a helyzet a vállalatokkal?
Tényleges világ vállalati termelnek, értékesítenek "szellemi terméket", hirdetések játékokban.
Ezt kell-e figyelni, regisztrálni, adóztatni?

Virtuális világ és a
tényleges Világ (játékszabályok)
Handpoints gyermekek felépítik saját háztartásukat
Uniiverse összekötik a valós világgal virtuális eszközökkel és az emberek megoszthatják tapasztalataikat

EGYEDFEJLŐDÉS STRUKTURA ALAKULÁSA
ERŐFORRÁSOKÉRT FOLYÓ KÜZDELEM
HATALOM POLITIKA ERŐTERE
TULAJDON GAZDASÁGI TŐKE ERŐTERE
TUDÁS,INFORMÁCIÓ KULTURÁLIS TŐKE TERE
KAPCSOLATOK SZIMBOLIKUS TŐKE ERŐTERE
ERŐTÉR = KÜZDELEM SZINTERE
RÉSZTVEVŐ JÁTÉKOSOK ÉS KISZORULOK
ERŐTÉR MEGJELENÉSE:
ÁLLAMI SZOCIALIZMUS
VERSENYKAPITALIZMUS
CIVILIZÁLTABB KAPITALIZMUS
KISAJÁTÍTÓ KAPITALIZMUS
bank
befektetési alap
számlapénz
folyószámla
Concorde
Alkotás út 50.
Full transcript