Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хувийн өмчийг дайчлан авах

No description
by

Bishrel Enhbat

on 10 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хувийн өмчийг дайчлан авах

Тусгай хэрэгцээ :
Батлан хамгаалах
Аюулнүй байдал
ШУ-ы туршилт
Зам, шугам сүлжээ, барилга байгууламж
Хуулийн үйлчлэх хүрээ нь нийтийг хамарсан эмх замбраагүй байдаг , үймээн самууны үеэр амь бие , эрүүл мэнд , эд хөрнгөөрөө хохирсон иргэн , төрийн тусгай албан хаагч, хуулийн этгээдэд хамаарна.
Шууд бусаар дайчлан авсан тохиодолд газрын эзний өмчийн эрхийг төрд шилжүүлэхгүй боловч иргэн өмчийн газраа , захиран зарцуулах , ашиглах , үр шимийг нь хүртэх боломжгүй болсон байдаг.
МУҮХ-ийн 16-р зүйлийн 3-т зааснаар төр , түүний эрх бүхий байгууллага нь нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн хувийн өмчийн эд хөрөнгийг дайчлан авбал нөхөн олговор, үнийг төлнө.
Хувийн өмчийг дайчлан авах
Дайчлан авах шалгуур ойлголтууд
ҮХ-н дагуу хувийн өмчийн газрыг дайчлан авсан бол нөхөх олговор олгоно. Шударга нөхөх олговор гэдэгт тухайн өмчийн бодит үнэ, ЭЗ-н үнэлгээнээс гадна эдийн бус эрх , нийлүүлэх гэрээ патентын лиценз , ирээдүйд олох байсан орлого г.м олон зүйлийг харгалзан байж үнийг нь тодорхойлно.
Төрийн албадлагаар хувийн өмчийн газар , үл хөдлөх хөрөнгийг дайчлан авах нь эрх зүйгээр зохицуулдаг асуудал мөн үү?
Өмч гэж юу вэ?
Өмч гэдэг нь аливаа этгээдэд байж болох, үнэлж болох бүхнийг хэлдэг . Товчоор хэлбэл материаллаг болон оюун санааны үнэ цэнэтэй зүйл бүхнийг өмч хэмээн ойлгож болно.
Иргэний хуульд зааснаар монгол улсад нийтийн болон хувийн өмчийн 2 төрөл бий.


Нийтийн өмч :
төрийн
орон нутгийн
шашны
олон нийтийн


Хувийн өмч :
иргэдийн
дундын
Энэ нь хүний эрхийг хангах нэг гол баталгаа , хүн эрх чөлөөгөө эдлэх анхдагч нөхцөл болох хувь этгээдийн эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг хязгаарлаж байгаа асуудал тул заавал эрх зүйн зүй ёсны процедур шаардлагатай юм.
Хүн бүр өмчтэй юу?
Хүн бүр өмчлөх адил тэгш эрхтэй . Хамгийн ядуу хүнд ч түүний бие махбодь , оюун санаа, авьяас , хөдөлмөрлөх чадвар гэх мэт өмч байдаг.

Эд хөрөнгө шударгаар олж авч түүнийгээ өмчлөх эрхийг хүний эрх , тунхаглаж , түүний төлөө уйгагүй тэмцсэн хүн бол Английн гүн ухаантан Ж.Локк юм.
Түүний онол ёсоор "Хүний бие махбодиороо бүтээсэн хөдөлмөр , гараараа хийж буй ажил зэргийг түүний өмч гэж үзэх бөгөөд ямарваа обьектод хөдөлмөрөө шингээж , түүндээ өөрийн ажил хөдөлмөрийн үр дүнг нэгтгэсэн тохиодолд тухайн хөрөнгө тэр хүний өмч болно" гэсэн санааг гарган иржээ.

Мөн монгол улсын ИХ-д " өмчлөгч өөрийн эд хөрөнгөө бусдын эрхийг зөрчихгүйгээр , хуулиар тогтоосон хэмжээ , хязгаарын дотор өөрийн үзэмжээр чөлөөтэй эзэмшиж , ашиглаж , захиран зарцуулах эрхтэй ба өөрийн өмчөө гадны аливаа халдлагаас хамгаалах эрхтэй " гэж заасан байдаг.

Хувийн өмч: Нийгмийн баялгийн тодорхой хэсгийг шударгаар олж авч өөрийн болгон түүнийгээ ашиглах , эзэмших , захиран зарцуулах туйлын эрх эдлэх эрх юм.
Өмчийн эрхийн хязгаарлалт
Төр газрын эзэнд газартай нь холбогдсон үүрэг хүлээлгэх , улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор газрыг хүн амын эрүүл мэнд , байгаль хамгаалал , үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд ашиглавал хураан авах буюу хувийн өмчийг дайчлан авна.

Хувийн өмчийн газрыг төрөөс дайчлан авах хэд хэдэн төрлийн зохицуулалтыг үндсэн хуульд тусгасан байдаг.
1. Газрыг солих буюу эргүүлэн авах
2. Газартай нь холбогдсон үүрэг хүлээлгэх
3. Хураан авах

Эдгээр өмчийн эрхийн хязгаарлалтууд нь адил төстэй ч өөр өөр эрх зүйн үр дагавар бүхий ялгаварлалтай зохицуулалт юм.
Хураан авах - Энэхүү зохицуулалт нь өмчийн газраа нийтийн ашиг сонирхол , үндэсний аюулгүй байдалд харшаар ашигласан иргэнд ноогдуулах шийтгэл юм.
Эргүүлэн авах , үүрэг хүлээлгэх - Зохицуулалт нь өмчийн газраа хуулийн дагуу ашиглаж , захиран зарцуулж буй иргэний эрхийг хязгаарладаг.
Хувийн өмчийн газрыг дайчлан авахХуулийн дагуу
(нөхөх олговортойгоор дайчлан авах)
Хууль бусаар
(Нөхөх олговор олголгүй дайчлан авах)

Хувийн өмчийн газрыг дайчлан авах


Шууд
(ЗГ-н шийдвэрийг хувийн өмчийн газрыг илт шууд эргүүлэн авах)
Шууд бус
( Газар өмгөөлөгчийн эрхийн байдлын дордуулан , зөрчсөн төрийн зарим үйлдэл)
1. Нийтийн ашиг сонирхол , зайлшгүй болон тусгай хэрэгцээний улмаас дайчлан авсан байх
2. Холбогдох хууль тогтоомжинд нийцүүлэн шударга процессын дагуу дайчлан авсан байх
3. Бүрэн нөхөн төлбөр хийсэн байх
Нөхөх олговор гэж юу вэ?
Нийгмийн зайлшгүй ба тусгай хэрэгцээ

Эрдэмтэн Хаггинс -н үзсэнээр нийгмийн хэрэгцээ гэдэг нь төрийн эрх мэдэлтэн өөрийн хувийн ашгийг харах бус тухайн улсын НЭЗ-н ашиг сонирхлын үүднээс өмчийг дайчлан авахыг ойлгоно гэжээ.
МУ-ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулиар:
Зайлшгүй хэрэгцээ
Онцгой тохиолдол
Байгалийн гамшиг

Харин шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял шийтгүүлсэн гэм буруутай этгээдэд мөн хуульд заасан олговорыг олгохгүй.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
Шударга нөхөх олговор олгоно гэдэг нь зах зээлийн ханшинд нийцүүлэх төдий ойлголт биш . Шударга нөхөх олговорын тухай ойлголт нь өмчийн газрыг эргүүлэн авснаас үүдэх , бүх хохирлыг барагдуулах.
2011 оны 6.27нд НИТХ-н 92-р тогтоол гарч Нийслэлийн СБД-ийн 9 ,10 ,11 ,12-р хорооны айлуудын хувийн өмчийн газрыг 1м.кв -г 100.000 төгрөгөөр үнэлэн төрийн тусгай хэрэгцээнд авч байхаар шийдэж байсан.
Үүний том жишээ нь:
Нийслэлийн СБД-ийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэр буюу " ногоон нуур " газар орчмын иргэд . 20 айлаас судалгаа авахад үр дүнгийн хувьд:
-Газрын хэмжээ 170-500 м.кв ын хооронд нөхөн төлбөр 50сая төгрөг хэтрэхгүй байна.

-Нэг хашаанд төрөл садангын дор хаяж 2-3 айл амьдарч байна.

-2014 оны 2-р улиралын УБ хот дахь шинэ байрны 1м.кв 2-4саяын хооронд байна.Иймд өндөр үнэтэй орон сууцыг нөхөн төлбөрөөр худалдан авах боломжгүй байна.

-Энэ хотын уутааг багасгах уг төслийн үндсэн зорилгы хангахгүй байна.

-Иргэдийн саналаар төр дор хаяж 2 өрөө байрны мөнгөөр өөрсдийнхөн газрыг худалдан авахыг хүсч байна.

6.27 нд НИТХ-аар баталсан тогтоолд "... орон сууцны 7р хороолол баригдах газрын 1м.кв-ын үнийг 100000 төгрөгөөр үнэлэн тухайн газрын нийт үнэлгээг гаргана " гэсэн заалт оржээ.
Гэвч үүнийг тогтоохдоо нийслэлийн газрын алба болон газрын үнэлгээний хэсэг хэлтэсээс албан ёсоор санал аваагүй тухайн газар оршин сууж байгаа иргэдээс санал аваагүй байна. Сайнхишиг
А.Номин-Эрдэнэ 16b1law0511
Э.Бишрэл 16b1seas1791
Full transcript