Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aktivér dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier

CUU kursus forår 2013
by

Inger-Marie F. Christensen

on 28 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aktivér dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier

Aktivér dine studerende med diskussionsfora, blogs og wikier
Inger-Marie F. Christensen
E-læringskonsulent,
SDU Universitetspædagogik
imc@sdu.dk

Gilly Salmons fem-fase model
Aktiv, kollaborativ læring
Proces, understøtning, motivationsfaktorer
Design af motivationsskabende opgaver
E-tivities
Introduktion til kollaborative værktøjer
Hands-on arbejde
Rollen som e-moderator
Agenda
Fortæl lidt om din baggrund og din interesse for at deltage i dette kursus.
Din baggrund og interesse for emnet
Give de studerende mulighed for at møde forskellige perspektiver og nuancer
Skabe rum for meningsudveksling og –forhandling
Bane vejen for fælles videnskonstruktion
Udfordre de studerende
Skabe mulighed for samarbejde
Vigtige ingredienser:
Skabe aktivitet og interaktivitet online
Redskaber: Gilly Salmons fem-fase model + e-tivities
Aktiv, kollaborativ læring i et virtuelt rum
Kilde: http://www.atimod.com/e-moderating/5stage.shtml
Udveksling af studierelevant viden
Komme på systemet
Nu er der overskud til refleksion
Underviserens rolle
Gilly Salmons fem-fase model
Det tekniske, der skal mestres
Finde sin online identitet, interagere med andre
Indsatsen bliver herfra mere kollaborativ
Teknisk support:
Tilbyd hjælp til de studerende, så de kan logge på
E-moderating (motivér):
Byd velkommen
Gør opmærksom på
Værktøjer og fordele ved brugen af disse
Integration med resten af kurset og evt. afprøvning
Forventet tidsforbrug
Relevante aktiviteter
Simple introducerende opgaver
Præsentationer – fortæl lidt om dig selv
1. Adgang og motivation
Teknisk support:
Sende og modtage beskeder
E-moderating:
Skabe tryghed/opbygge et virtuelt fællesskab
God atmosfære, gensidig tillid og respekt
Social interaktion sker ikke af sig selv
Anvendelse af platformen til læringsaktiviteter
Relevante aktiviteter:
Chat, Café agtige fora
2. Online socialisering
- Om at finde sin identitet online
Teknisk support:
Informationssøgning, personalisering af software
E-moderating:
Skab interaktion
Mellem de studerende indbyrdes og underviser
Mellem studerende og undervisningsmaterialet
Tildel roller til de studerende
Understøt aktiv deltagelse
Giv støttende og formativ feedback
Evt. bedømmelse kan indledes her
Relevante aktiviteter:
Præsentation og sammenkædning af data, analyse og idéer
Informationsdeling
3. Informationsudveksling
Teknisk support:
Conferencing – de studerende anvender platformen frit og ubesværet
E-moderating:
Facilitere aktiv og interaktiv læring
Understøtte fælles videnskonstruktion gennem præsentation af synspunkter og idéer samt nye perspektiver på disse
Meningsforhandling
Inddragelse af praksis
Relevante aktiviteter
Strategiske, problem-baserede, autentiske cases
4. Videnskonstruktion
Teknisk support:
Støtte og respons
De studerende anvender platformen selvstændigt, tager selv initiativ
E-moderating:
Links til eksterne sites, der kan inddrages
Understøtte refleksion over læringsoplevelsen
Metakognition
Personlig udvikling
Relevante aktiviteter:
Udviklingsplaner
Opbygning af netværk ifm. specialeskrivning
5. Udvikling
Understøtter den kollaborative proces via synliggørelse af krav og forventninger

E-tivities er:
Motiverende, engagerende og meningsfulde
Baseret på online interaktion mellem deltagerne
Designet af en e-moderator, som også er tovholder
Opsummerer og giver feedback (i plenum online)
Alle nødvendige instruktioner er tilgængelige i én online besked fra underviser til de studerende.
Asynkrone (finder sted forskudt og over tid)
Kilde: http://www.atimod.com/e-tivities/intro.shtml
E-tivities
E-tivities skabelon
Wiki
Web site/Vidensbase
Fælles videnskonstruktion
Blog
Refleksion, analyse mm.
Individuelle indlæg
Discussion board
Dynamiske diskussioner
Q & A
Kollaborative værktøjer på e-learn.sdu.dk
Trådede diskussioner: Indlæg og svar
Diskussion af tanker, idéer, holdninger mm.
Forslag til aktiviteter
Diskussion af faglige emner med klar rollefordeling
Diskussion af forventninger til forløb
Café-agtige fora til at bygge en god stemning op
Diskussionsforum
19
20
Online dagbog
Kronologisk rækkefølge
Formidling af tanker, idéer, refleksioner, holdninger mm.
Hold-, gruppe- eller individuel blog
Forslag til aktiviteter:
Løbende refleksion over læreproces
Kommentarer fra underviser og medstuderende
Blogge om en faglig problemstilling
Spørgsmål og kommentarer fra underviser og medstuderende
Blogs
20
Fælles, online dokument
Produktion af vidensbase om emne
Forslag til aktiviteter:
Opbyg fælles encyklopædi over fagets begrebsapparat
Udarbejd lande/kulturbeskrivelse
Lav processkrivning – fra disposition til færdigt skriv
Lav fælles opgaveløsning
Casearbejde
Hold- eller gruppewiki
Wikier
Spørgsmål til afklaring:
Hvornår er underviseren på, og hvilke roller skal underviseren indtage?
Hvilke rammer er der for forløbet?
Hvilke læreprocesser skal faciliteres?
Nye roller, rammer og læreprocesser
Hvornår er underviseren på?
At informere om kursusformål, -indhold og –opbygning
At organisere og præsentere læringsressourcer
At organisere og sikre gennemførelse af de tilrettelagte aktiviteter, såsom f.eks. brug af diskussionsfora, blogs, wikier osv.
At understøtte opbygning af et socialt fællesskab mellem deltagerne online
At synliggøre forventninger og krav
Regel nr. 1: Tag ikke noget for givet
Forvent megen metakommunikation
Underviserens opgaver
ved e-læringsaktiviteter
Introducerer
Motiverer
Opsummerer
Anerkender bidrag
Stiller krav og følger op
Tilbyder nye emner, når en diskussion løber af sporet
Gør opmærksom på alternative angrebsmåder
Studerende kan overtage flere af disse roller!
E-moderatoren
25
Her kommer en uddybning
af hver af de fem faser samt
eksempler på e-tivities.Møller, Aase (2004). Den kompetente netunderviser – underviserkompetencer i det virtuelle læringsmiljø. I Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse. 1. Årgang, nr. 4, 2004. Tilgængelig på: http://www.forskningsnettet.dk/sites/forskningsnettet.dk/files/File/LOM/aase_moeller_4.pdf
Salmon, Gilly (2000). E-moderating: The Key to Teaching and Learning Online. Abingdon: RoutledgeFalmer.
Salmon, Gilly (2002). E-tivities – The Key to Active Online Learning. Abingdon: RoutledgeFalmer.
Se også denne webside ift. e-moderating og e-tivities: http://www.atimod.com/e-tivities/5stage.shtml
Literature
26
Her kommer en uddybning
af hver af de fem faser samt
eksempler på e-tivities.
Motiverende indspark
Video
Provokerende udsagn
Billede
Tankevækkende statistiske data
Kan være
Din opgave
Undersøg
Udforsk
Skriv
Producér
Spørg
Indledende aktivitet
Feedback
Giv feedback
Reflektér
Diskutér
Kommentér
Gå tilbage og integrér feedback
Del og konstruér viden
Tidsfrister
Hvad forventes?
Kvalitet
Kvantitet
Hvornår
Hvor ofte
Retningslinjer
Netiquette
og tydelighed
Full transcript