Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Új helyes higiéniai gyakorlatok és a hatósági ellenőrzések

No description
by

Júlianna Máté

on 26 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Új helyes higiéniai gyakorlatok és a hatósági ellenőrzések

Útmutató az édesipar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató az alkoholmentes italok gyártásának jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a jégkrém gyártás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a konzervipar jó higiéniai gyakorlatához
(Aktualizálva: 2016. november 30.)
Útmutató a száraztészta előállítás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a szeszesital gyártás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a tojástermékek előállítására, tojás csomagolására vonatkozó jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a hűtött élelmiszerek, hidegkonyhai készítmények jó higiéniai gyakorlatához

852/2004/EK rendelet III. Fejezete
Fontosabb változások, javítások
alkalmazási kör
jogszabályok
vállalkozások feladatai
hatósági ellenőrzések, az erre vonatkozó szabályok (nem követelmények!)
alaprajz elvárás
takarítási útmutató részletezése
szalagfüggöny (nem ajánlott kategória)
alapanyagok, félkésztermékek nyomonkövethetősége, jelölése
termékvisszahívás eljárása
Útmutató a konzervipar jó higiéniai gyakorlatához,
2016. november 30-án elfogadott
Új helyes higiéniai gyakorlatok és a hatósági ellenőrzések
A tagállamok ösztönzik a higiéniára és a HACCP-elvek alkalmazására vonatkozó helyes gyakorlatról szóló nemzeti útmutatók kidolgozását.
Higiéniai Bizottság
Útmutató a savanyított termékek előállításának jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a sertés- és marhavágás, bontás, darabolás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a húskészítmények gyártása jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a halfeldolgozás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a növényolaj gyártás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a cukoripar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a baromfi és nyúlfélék vágásának és darabolásának jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a szikvíz-, szódavízgyártás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a malomipar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a söripar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a sütőipar jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a vendéglátás és étkeztetés jó higiéniai gyakorlatához
Új egységes szerkezetbe foglalt változat (2013-as kiadás)
Útmutató az élelmiszer és italadagoló automaták működésének és az italcsapolás jó higiéniai gyakorlatához
Útmutató a konzervipar jó higiéniai gyakorlatához,
aktualizált változat
Útmutató a gyorsfagyasztott termékek jó higiéniai gyakorlatához,
aktualizált változat
aktualizált változat
Az útmutatóknak
kettős funkciója
van:
segítséget nyújt az élelmiszervállalkozóknak abban, hogy az EU által lefektetett higiéniai követelményeknek megfelelően alakítsák ki saját tevékenységüket,
segítséget nyújt a hatóság szakembereinek a higiéniai ellenőrzésben.
Az útmutató szövege
három oszlopba
van rendezve:
A bal oldali oszlopban találhatók a
852/2004/EK higiéniai rendelet II. mellékletének előírásai
, követve a melléklet számozását.
A középső oszlopban szerepelnek a követelményeknek való megfeleléshez szükséges előírások, a
"KELL"
, vagy
"SZÜKSÉGES"
kifejezések.
A harmadik oszlopban azok az előírások szereplenek, amelyeket előremutatóan csak ajánlások, a
"CÉLSZERŰ, AJÁNLOTT, AHOL ALKALMAZHATÓ"
kifejezések. Ezek alkalmazása ésszerű, általában javítják a higiéniai intézkedések hatékonyságát, szervezettségét.

Az útmutató fémdobozos, üveges, flexibilis, és merev műanyag csomagolású termékek, valamint aszeptikus készítmények előállítására vonatkozik.
Az útmutató nem tartalmazza a friss hússal (nyers állati eredetű alapanyag) kapcsolatos, vagy más a 853/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek kezelését, erre a vállalkozásnak a vonatkozó iparági útmutatókat kell alkalmaznia.
Az ilyen tevékenységeket is folytató konzervipari vállalkozásoknak minden vonatkozó útmutatót figyelembe kell venniük.

Az útmutató alkalmazási területe
Az útmutató felépítése
Aktuális, kiegészített jogszabályok listája
178/2002/EK rendelet
852/2004/EK rendelet
853/2004/EK rendelet (megjegyzésként)
854/2004/EK rendelet (megjegyzésként)
882/2004/EK rendelet
2073/2005/EK rendelet
4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet
33/1998 ( VI.24) NM rendelet
1935/2004/EK Rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról
201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet
1169/2011 Rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról
45/2012 (V. 8.) VM rendelet
66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól
1069/2009/EK Rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre
1333/2008/EK Rendelet az élelmiszeradalékanyagokról
1334/2008/EK Rendelet az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról
1881/2006/EK Rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról
49/2014. (IV. 29.) VM rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagok
A 37/2010/EU Rendelet a farmakológiai hatóanyagokról
752/2014/EU Rendelet (növényvédőszer maradékok határértékeinek (MRL-ek) listája)

Az iparágra jellemző veszélyek
HACCP rendszer és modell
Segítség a GHP terv szükséges, minimális dokumentációjának elkészítéséhez
Segítség a hatóságnak,
segítség a vállalkozásnak
Az útmutató a gyorsfagyasztott zöldség, gyümölcs, félkész és készételek gyártására alkalmazható. Nem tartalmazza a friss hússal kapcsolatos, vagy más a 853/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek kezelését. Az ilyen tevékenységeket is folytató hűtőipari vállalkozásoknak minden vonatkozó útmutatót figyelembe kell venniük.
Az útmutató alkalmazási területe
ÚTMUTATÓ A GYORSFAGYASZTOTT NÖVÉNYI EREDETŰ (ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS) TERMÉKEK JÓ
HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ
Az iparágra jellemző veszélyek
HACCP rendszer és modell
Néhány jellemző hőkezelő berendezés ismertetése
Konzervdobozok zárása és ellenőrzése
Konzervüvegek zárása és ellenőrzése
Segítség a GHP terv szükséges, minimális dokumentációjának elkészítéséhez
Segítségek a hatóságnak is
Az iparágra jellemző veszélyek
HACCP rendszer és modell
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-3-92/2 számú előírás : A gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének hivatalos ellenőrzésére vonatkozó mintavételi eljárás és vizsgálati módszer, I. Melléklet: Gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének hivatalos ellenőrzésére vonatkozó mintavételi eljárás
MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV 1-3-92/2 számú előírás : A gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének hivatalos ellenőrzésére vonatkozó mintavételi eljárás és vizsgálati módszer, II. Melléklet: Gyorsfagyasztott élelmiszerek hőmérséklet mérési módszere
A termékek hőmérsékletének ellenőrzése
Segítség a GHP terv szükséges, minimális dokumentációjának elkészítéséhez
Segítségek a hatóságnak is
Az írott takarítási utasításban meg kell határozni:
• a tisztítandó területet, berendezéseket és eszközöket,
• az egyes részfeladatokért felelős személyeket,
• a takarítás módszerét és gyakoriságát,
• a vegyszereket, koncentrációjukat, hatásidőt, hőmérsékletet,

Gyári kiszerelésű takarító- fertőtlenítőszerek lefejthetők kisebb mennyiségbe a napi felhasználáshoz, de ebben az esetben a is kötelező jelölni a tároló edényt (megnevezés , koncentráció)
A detergenseket, a tisztító- és fertőtlenítő szereket azonosító jelöléssel (megnevezés, koncentráció , felhasználhatóság) kell ellátni, beleértve a használathoz már meghígított keverékeket is.

nehezen tisztítható emiatt nem ajánlott:
bordázott felület
szalagfüggöny
A fagyasztott terméket forgalmazó mozgóárusok szállító járműveinek is meg kell felelnie a gyorsfagyasztott termékek szállítására szállítási hőmérsékletére vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
Írott takarítási utasítás
A vízellátó rendszer a vállalkozó által készített nem műszaki pontosságú rajza, vagy annak másolata rendelkezésre kell hogy álljon, amelyen megadják a belépési pontot a mintavevő helyeket, holtvégződéseket, kereszteződéseket, és a tárolótartályokat. Ez saját kutas és közüzemi vízellátásnál is szükséges.
Védőruha munkaruha különbség !!!
A kéztisztítás hatékonyságát szabályozni és dokumentáltan ellenőrizni szükséges, az üzemre vonatkozó kockázatok függvényében.
Írásban kell rögzíteni a vállalkozásban felhasznált minden anyagra ( nyers-, az alap- és az adalékanyagok) vonatkozó élelmiszer-biztonsági és minőségi követelményeket.
Köszönöm a figyelmet!
útmutatók kidolgása: eredetileg az ipar képviselői,
felülvizsgálat : hatóság közreműködésével
gyorsfagyasztott, konzerv, kézműves
Minden a szántóföldről vagy elsődleges feldolgozásból közvetlenül beszállított nyersanyag esetén meg kell fontolni azok időben, vagy térben történő elkülönítését a feldolgozó területtől, amíg egy első tisztításon és ellenőrzésen át nem esnek.
Full transcript