Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sposoby ochrony przyrody

No description
by

Biologia Prezentacja

on 19 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sposoby ochrony przyrody

Sposoby ochrony przyrody
Ochrona w miejscu występowania i poza nim
Kolejnym kryterium wyróżniania sposobów ochrony przyrody jest miejsce , w którym realizuje się działania z nia zwiazane.
Ochrona indywidualna,gatunkowa obszarowa
Ze względu na zakres objętych ochrona elementów przyrody wyróżniamy :
Ochrona bierna i czynna
Ze względu na stopień ingerencji człowieka w ekosystem w celu jego ochrony wyróżniamy ochronę :


bierna czynna
Ochrona ścisła i częściowa
Biorac pod uwagę możliwość gospodarczego wykorzystania przyrody , wyróżnia się :
ochronę indywidalna,
ochronę gatunkowa,
ochronę obszarowa.
Ochrona indywidualna
- obejmuje pojedyncze osobniki danego gatunku np. drzewa , obiekty przyrody nieożywionej np. głazy narzutowe , i małe fragmenty ekosystemów np .wydmy
Jest to najstarsza forma ochrony przyrody
Ochrona gatunkowa
- podlegaja jej wszystkie osobniki danego gatunku , niezależnie od miejsca , w którym przebywaja. Zazwyczaj obejmuje się nia gatunki wymierajace lub gatunki występujace w nielicznych miejscach.
Ochrona obszarowa
- umożliwia zachowanie naturalnych procesów przyrodniczych , takich jak
sukcesja ekologiczna
czy ewolucja biologiczna.Obejmuje się nia określony teren wraz ze wszystkimi znajdujacymi się na nim organizmami oraz elementami przyrody nieożywionej.
Ochrona bierna
- ma na celu zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w niezmienionym stanie np. poprzez powstrzymywanie się od ingerencji w przyrodę
Ochrona czynna
- polega na stosowaniu specjalnych zabiegów zmierzajacych do zachowania lub przywrócenia stanu liczebności konkretnych gatunków lub całego ekosystemu np.odbudowa populacji żubra nizinnego
Kiedy potrzebna jest ochrona czynna ?
Interwencja człowieka na niektórych obszarach chronionych jest potrzebna wtedy , gdy :
* ich biocenozy powstały w wyniku długotrwałego oddziaływania ludzi,
* sa one tak małymi fragmentami większych ekosystemów , że nie wszystkie gatunki moga na nich przetrwać ,
*sa narażone na zanieczyzczenia lub inne zagrożenia z uwagi na sasiadujace , silnie zmienione przez ludzi ekosystemy,
* panujace w nich warunki środowiskowe zostały zmienione w stosunku do warunków występujacych naturalnie.
ochronę ścisła ochronę częściowa
Ochrona ścisła
- na obszarach nia objętych niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja człowieka w ekosystem . W wypadku gatunku oznacza ochronę wszystkich należacych do niego osobników przez cały rok na terenie całego kraju .
Ochrona częściowa
- na obszarach nia objętych dopuszcza się różne formy gospodarowania np. turystykę . W wypadku gatunku oznacza możliwość regulacji jego liczebności lub pozyskiwania osobników w określonych okresach w roku
Ochrona
in situ
- prowadzi się ja w naturalnym miejscu wystepowania gatunku lub elementu przyrody nieożywionej.
Ochrona
ex situ

- prowadzi się ja poza miejscem naturalnego występowania gatunku lub obiektu przyrody nieożywionej
Restytucje i reintrodukcje gatunków
Restytucja - przywrócenie istnienia gatunku lub populacji zagrożonej wyginięciem . Polega ona na otoczeniu zwierząt opieką oraz na odpowiednich zabiegach hodowlanych, w tym często
reintrodukcji
. Restytucję gatunków prowadzi się często w rezerwatach, by po zwiększeniu stanu liczebnego zwierząt wypuścić je na wolność. Przykładem może być restytucja sokoła wędrownego.
* Reintrodukcja
Reintrodukcja jest to ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania rodzimych gatunków zwierząt i roślin, kiedyś tam żyjących, lecz wcześniej wytępionych.
Jak chronić torfowiska?
Torfowiska wysokie to podmokłe tereny , które powstaja w zagłębieniach bezodpływowych . Wystepuje na nich wiele gatunków roślin i zwierzat niespotykanych w innych ekosystemach. Głównym zagrożeniem dla torfowisk jest obniżenie poziomu wód gruntowych , powodujace ich wysychanie .
Ochrona torfowiwsk koncentruje się przede wszystkim na utrzymaniu odpowiedniego poziomu wód na ich obszarze np. poprzez usuwanie zadrzewień.
Zamrożona arka Noego
Przykładem ochrony ex situ sa banki genów w których przez bardzo długi czas przechowuje się materiał genetyczny różnych gatunków, co ma umożliwić odtworzenie populacji danego gatunku w przysłości.

W ramach projektu "Zamrożona arka" gromadzony jest materiał genetyczny zwierzat . Próbki przechowywane w temperaturze ciekłego azotu(-196C) moga przetrwać nawet tysiace lat.
Cele ochrony przyrody
W ochronie przyrody daży się do :
- utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów ,
- zachowania różnorodności biologicznej organizmów na wszystkich poziomach ,
- zapewnienia ciagłości istnienia gatunków i ekosystemów
- przywracania do stanu właściwego zasobów i składników przyrody ,
- ksztatowania przyjaznych przyrodzie postaw społecznych
Julia Kostkiewicz
Aleksandra Przybycień
Full transcript