Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1814- Det store året

No description
by

Stian Daviknes

on 4 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1814- Det store året

1814- Det store året

Krig med Sverige også
Les avsnittet på s. 63 i boka og svar på spørsmålene under:

Svenskene på kronprinsjakt
Les avsnittet på s. 63-64 og svar på spørsmålene under
Stort sett fornøyde nordmenn
Les avsnittet s. 59 og 60, og svar på spørsmålene under
Danmark- Norge og krigene i Europa
Les avsnittet s. 60 -62 og svar på spørsmålene under
Når kom Danmark-Norge i krig med Sverige?
Hvilke utfordringer hadde den Dansk-Norske hæren?
Hvilke utfordringer hadde den svenske hæren?
Hva skjedde i 1809?
Hva skjeddde med kong Gustav 4. Adolf?
Hvem var Kristian August, og hva skjedde med han?
Hvem var Jean Baptiste Bernadotte?
Mål
Du skal lære om:
hvordan det hadde seg at unionen med Danmark ble oppløst
hvordan Norge fikk sin egen grunnlov
hvordan Norge ble tvunget inn i en union med Sverige
Studer tidslinjen nederst på s. 58-59 (står ikke sidetall på sidene).

Skriv ned hva du vet om dette fra før.
Hvor lenge hadde Norge hatt felles konge med et annet land, og hvilke land var dette?
Hvordan så Nordmen på unionen med Danmark?
Hvilke to konflikter var det mellom Norge og Danmark?
Forklar ordene: Øvrighet
Hvorfor var det en gunstig økonomisk utvikling i Norge i årene før 1808?
Hva skjedde i 1807?
Hva skjedde 2.september 1807?


Hvorfor ble Danmark-Norge med i krigen på Frankrike sin side?
Forklar ordene: Beleiring
Les om den sinnsyke kongen på s. 60. Bruk nettet til å finne ut mer om han.
Noen forklaringer før du skal begynne!
Viktige ord som elevene må fi forklaring på. Forklaringene står i margteksten.
Dette er ekstra oppgaver som er frivillige, men kan gjøres om man er tidlig ferdig.
Norges stilling under krigen
Les avsnittet s. 62 og svar på spørsmålene under
Hvorfor var krigen en katastrofe for Norge?
Forklar ordene:
Avling
Underernært
Bruk internett og finn ut hvem Terje Vigen var?
Forklar ordene: Marskalk
En prins kommer seilende til Norge
Les avsnittet s. 65-66 og se filmen og svar på spørsmålene under
Hvem var Kristian Fredrik, og hvorfor kom han til Norge våren 1813
Slutten for Danmark-Norge
Les avsnittet side 66 og svar på spørsmålene under
Hvilken rolle hadde Karl Johan i krigen mot Napoleon?
Hvilken avtale hadde Karl Johan gjort med de europeiske stormaktene?
Hva er Kieltraktaten?
Hvilken avtale prøvde danskene å få til under forhandlingene i Kiel, og hvilke følger kunne denne avtalen fått?
Februarmøtet på Eidsvoll
Les avsnittet s. 66-68 og svar på spørsmålene under
Hvordan reagerte nordmenn på Kieltraktaten?
Hvordan reagerte Kristian Fredrik på Kieltraktaten
Hva skjedde i norske kirker våren 1814?
Hvorfor møttes man på Eidsvoll i april 1814?
Hvem var det som møtte på Eidsvoll i april 1814?
Hvem var det som ikke møtte?
Hvorfor var Christian Magnus Falsen så viktig på disse møtene?
Eidsvollmennene møtes
Les avsnittet s. 68-69 og svar på spørsmålene under
Uenige om mye, enige om mangt
Les s. 70 (til kulepunktene) og svar på spørsmålene under.
Hvilke to grupper delte eidsvollmennene seg i?
Hva stod de to gruppene for (hva mente de)?
Uenige om mye, enige om mangt
Les s. 70 og 71, se videoen, og svar på spørsålet under.
Finn likheter og ulikheter i dagens grunnlov og den som ble skrevet i 1814
Gjør oppgave 2 s.77 i boka di

Norge mot Europa
Les avsnittet s. 71 og 72, og svar på spørsmålene under
Hvorfor var ikke eieren av Eidsvollbyggningen, Carsten Anker, tilstede når grunnloven ble laget
Krigen mot Sverige
Les avsnittet s. 72 og 73, se filmen og svar på spørsmålene under
Hvorfor ble det krig med Sverige sommeren 2014?
Hvordan gikk denne krigen?
Hva skjedde med Kristian Fredrik etter krigen?
Norge går inn i unionen
Les avsnittet s. 73, og svar på spørsmålene under
Hva skjedde 4.november 1814
Hvordan prøvde kronprins Karl Johan å vinne tilliten til nordmenn?
Hvem var Oscar 1.?
Utsending
Grunnloven overlevde
Les s. 74 og svar på spørsmålene under
Hvorfor lot kronprins Karl Johan Norge beholde grunloven?
Hvem var Wilhelm Frimann Koren Christie?
Les årsak-virkning på s. 75 og lær deg disse punktene
Full transcript