Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Swedish version - Productivity through great leadership and skills development

No description
by

business through people

on 9 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Swedish version - Productivity through great leadership and skills development

Kontinuerligt förbättra
Job Methods, Kata, Kaizen, TWI Problemlösning



Standardisera
Takttid, Standardiserade Produkter i arbete (PIA), Standardiserad arbetssekvens



Stabilisera
Job instruktion, JI Uppföljning & coaching



Säker arbetsplats
Job Relationer, Job Säkerhet
85%
Produktivitet genom
Utmärkt ledarskap
& Utveckling av förmåga
TWI Skaber Stabile Processer i Produktionen!
En introduktion til TWI og hvorfor det bliver kaldt ”the missing link in Lean” og ”the human side of Lean”

An Introduction to TWI
”the missing link in Lean”
& ”the human side of Lean”
De kommande 60 minuterna

Varför TWI?

Vad är TWI?

Hur används TWI?

Kopplingen mellan TWI och långsiktigt LEAN?

Bästa startpunkten för TWI?
Utmaningar
Kort TWI Historia
TWI J Program
Implementering av TWI

AGENDA
Shingoanalys
visar att...
Varför?
av alla Lean-projekt
misslyckas!
När standardiserat arbetssätt inte är standardiserat?

När det handlar mer om "fina ord" i dokument, än om beteenden på arbetsplatsen!

Hur kan vi lyfta våra dokumenterade standards och överföra dessa till beteenden hos våra medarbetare?

Vad skulle dina 1:a linjens chefer svara på dessa frågor?

Har du någonsin blivit tränad på ett effektivt och systematiskt sätt, som skulle hjälpa dig att hantera konflikter med medarbetare?

Har ert företag haft en effektiv och systematisk metod för att snabbt träna medarbetare för att lösa uppgifter på ett säkert, korrekt och samvetsgrant sätt?

Har du blivit tränad, på ett effektivt och systematiskt sätt, att förbättra dina medarbetares jobb?

Vad händer när 1:linjens chefer inte har dessa förmågor?

80% av de människor som lämnar sina jobb, gör det pga av sin närmaste chef*.

40% av alla sjukskrivningar i Sverige idag är psykosociala*
* Gallup
* Försäkringskassan
$EK
Vad kostar det att ersätta en anställd?
Vad har du fokuserat på i din Leanstrategi?

Tools before culture?
or even
Tools before system?

Verktyg kontra Kultur

"De flesta företag har fokuserat alltför tungt på verktygen... utan att förstå Lean som ett helt system som måste genomsyra organisationens kultur"
-The Toyota Way, Jeffrey Liker

"Kultur är vad vi gör varje dag"
- Toyota Kata av Mike Rother
"Culture follows system."
- Col. Chet Richards, USAF

1940
June 22.
TWI var en av de första nödåtgärderna som etablerades av "U.S. Department of War Manpower Commission Planning Board"
“För att hjälpa industrin att hjälpa sig själv att få ut mer material än man trott möjligt, och med konstant ökande hastighet”

≈ 1½ gånger hans/hennes lön!!

 


Hur TWI hamnade i Japan
USA's ockupationsmakt introducerade TWI tillsammans med kvalitetsmetoder (Deming & Juran) i Japan för att snabbt återuppbygga deras industriella bas som ett motmedel av spridningen av kommunism

Japansk industry, ivrig att lära av den industriella bas som hade besgrat dem, gjorde snabbt TWI till en byggsten i deras industriella träning, och har hållt den träningen vid liv till idag

Toyota tog till sig TWI 1951 för att träna sina medarbetare i sitt framväxande TPS, Toyota Production System, där TWI kvarstår som en grundpelare i deras teamledarträning och standardiserade arbetssätt


Hur TWI kom tillbaka till USA...
…och Skandinavien

Programmen inom
Training Within Industry

Job Relations Träning (JR)
lär arbetsledare hur man utvecklar och bibehåller en positiv relation med medarbetarna för att förebygga problem att uppstå och hur man effektivt löser de konflikter som uppstår.

Job Instruction Träning (JI)
lär arbetsledare hur man snabbt tränar medarbetare att göra en arbetsuppgift korrekt, säkert och samvetsgrant.

Job Methods Träning (JM)
lär arbetsledare hur man kontinuerligt förbättrar sättet arbetsuppgiften utförs på.

Varje program har en liknande 4-stegs metod.

Varje metod är utformad i vardagliga termer.

Kompakt schema med 2-timmars träffar för att hålla ämnet aktuellt och inte hålla människor från arbetet under långa perioder.

Små grupper med 10 personer.

Varje deltagare måste demonstrera för gruppen att de vet hur man använder metoden.


4
stegs metod
Job relations
DEFINIERA DIN MÅLSÄTTNING


Steg 1 - Skaffa alla fakta

Få fram hela historien (uppfattningar & känslor)
Steg 2 - Överväg & Besluta

Dra inte förhastade slutsatser
Steg 3 - Agera

Överlåt det inte åt någon annan
Steg 4 - Kontrollera Resultatet

Hjälpte din insats verksamheten?


UPPNÅDDE DU DIN MÅLSÄTTNING?


Job Relations Träning (JR)
Fundamentet för goda relationer


Låt varje medarbetare veta hur han/hon presterar

Ge beröm när det är förtjänt

Berätta för människor i förväg om förändringar som berör dem

Gör maximal nytta av varje persons förmåga



Job Methods
Steg 1 – Bryt ned arbetsuppgiften

Steg 2 – Ifrågasätt varje detalj

Steg 3 – Utveckla nya metoden

Steg 4 – Tillämpa nya metoden

 

TWI JI 4-stegs metod
Steg 1: Förbered medarbetaren
Steg 2: Presentera arbetsuppgiften
Steg 3: Testa prestationen
Steg 4: Följ upp

Om medarbetaren inte har lärt
- har instruktören inte lärt ut

Viktiga steg
Vad


Ett logiskt segment av uppgiften som avancerar arbetet.

Nyckelpunkter
Hur


Saker i Viktiga Steg som kan:
1. göra eller förstöra jobbet
2. skada medarbetaren
3. göra uppgiften enklare

Orsaker
Varför


Lista orsaken för
nyckelpunkten

Nedbrytningsschema
JI Träningplanering - Vem, vad, när

Job Methods (JM)
Lär arbetsledare hur man kontinuerligt förbättrar sättet arbetsuppgiften utförs på.

Målsättning:
Gör absolut bäst nytta av
människor, maskiner och material som är tillgängliga just nu.


Job Method Träning (JM)
Steg 2 - Ifrågasätt varje detalj
Steg 3 - Utveckla nya metoden

Job Methods Träning (JM)
Steg 4 – Tillämpa nya metoden

Bekräfta förändringen med andra

Skaffa nödvändiga godkännanden

Använd den nya metoden direkt

Ge beröm åt de involverade
TWI stödjer Lean

De tre TWI-programmen fungerar tillsammans som en trebent stol —
ta bort ett ben så faller stolen omkull.

TWI stödjer:
JI – Standardiserat arbetssätt
JR – Respekt för människor
JM – Kontinuerlig förbättring



“Första steget i att skapa processer enligt Lean är att åstadkomma grundläggande stabilitet.”
- The Toyota Way Field book, Jeffrey Liker & David Meier, 2006, p56

“Att veta att arbetsuppgifter alltid görs på samma sätt hjälper att etablera en förutsägbar process innan man går för långt med de andra elementen av standardiserat arbetssätt som maskintillgänglighet, materialförsörjning, flöde och takttid.”
- Art Smalley, Basic Stability is Basic to Lean Manufacturing Success

7
Steg för att
införa TWI
1. Utforma en Styrgrupp för TWI
och hitta er TWI-expert

2. Identifiera pilot projekt
3. Planera initial TWI träning
4. Genomför pilot projekt
5. Publicera resultat av piloten
6. Utveckla egna instruktörer
7. Rulla ut TWI i större skala


= Resultat Som Håller!
HYPOTES:

DEN (eller i alla fall minst en av dem) felande länken för att skapa och bibehålla Kontinuerliga förbättringar är:

Training Within Industry (TWI)
•Job Relations
•Job Instruction
•Job Methods

Tack för din tid
2:a Världskriget
Kunskap, det är något vi delar med oss av!
TWI & Lean
...hitta oss på
En introduktion till TWI
”Den felande länken i Lean”
eller
”Den mänskliga
sidan av Lean”
Upprätta Styrgrupp för TWI
Utforska &
förstå TWI
Identifiera er
TWI Champion.
Sikre langsigtet mål og engagement fra sponsor
Steg 1
Identifiera
pilot projekt(en)

Steg 2A
Upprätta en A3 för Projektbeskrivning
Välg ett aktuellt problem, som har en negativ inverkan på verksamheten
Synligt
Begränsad omfattning
Möjligt att lösa med
passende träning
Knutet till organisatoriska mål
Viktigt problem som blir löst
Steg 2B
Roller
&
Struktur
Stäm av förväntningar i
förhållande till tid

"Spot the talent"
Designa roller och struktur
Steg 3
Genomför
inledande
TWI träning


”TWI JI 10 timmars kurs och JI coaching”
Första veckan trning med TWI JI timers kurs – gärna från 0800 till 1000. Resten av tiden används på coaching på det vi lärt, genom att bryta ned jobb och pröva träningsmetoden JI i gruppen ute i verksamheten.
Innan näste träning ska pilot gruppen helst ha arbetat med TWI JI delen i 6-8 veckor, så de har fått den förste erfarenheten med TWI JI.
Inklusive förbereda de jobbnedbrytningar och träningstidsplaner de ska använda i
pilot projektet.

I denna vecka kommer pilotgruppen lära känna TWI JR och samla ihop sig på TWI JI delen – den stora frågan som ska besvaras - – är vi klara att komma ut och träna medarbetaren?
”TWI JR 10 timmars kurs och JI follow-up coaching”
Steg 4
Genomför pilotprojekt


Tillhandahåll JI uppföljningscoaching så tränarna är bäst möjligt rustade för att genomföra förändringen.
Håll fokus i styrgruppen - och kom ihåg att äta och samla data före, under och efter piloten.
Processkonfirmera de tränade medarbetarna och ge uppföljande träning och coaching vid behov
Steg 5
Utvärdera resultaten av pilotprojektet
Erfarenheter från LEGO:
Hur man använde pilotprojektets resultat för att skapa "dragande" för TWI på andra områden i organisationen.
TWI
pilot project
Välj ut minst 2 personer till at delta i en TWI 40 timmars kurs “Train the trainer”, som därefter är certifierad att undervisa på TWI 10 timmars kurserna

Certifiera undervisare i en kvalitetsstandard (TWI Service)
“When a program is being operated nationally, quality control is necessary so that there can be a guaranteed quality standard, nation wide.”
1945 TWI Report, page 178



Utveckla
interna
tränare
Steg 6
TOYOTA
“There is a formal certification process to become a trainer that includes being certified in the individual tasks taught to students.”
Toyota Talent (Liker & Meier, 2007), page 22
Långsamt, stabilt - och inte på överallt på en gång
- Säkra engagemang från ledningen
- Säkerställa tillräcklig täckning
- Fortsätt coaching av supervisor
- Rapportera till ledningen
- Belöna resultat

Steg 7
Rulla ut TWI
på en större
skala
Full transcript