Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Өрсөлдөх чадварыг өртгийн удирдлагаар дэмжих нь (Хонины ноосны жишээн дээр)

No description
by

Doogii Doku

on 9 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Өрсөлдөх чадварыг өртгийн удирдлагаар дэмжих нь (Хонины ноосны жишээн дээр)

Судалгааны аргачилал
Анхан шатны баримт бүрдүүлэх
Хийсвэрлэлээс тодорхойд шилжих
Түүвэрлэлт
Харьцуулалт
Империк судалгаа
Ноосны салбарын судалгаа
Хонины ноос бэлтгэх үйл явц болон ноосны чанарын судалгаа
Хонины ноос боловсруулалтын судалгаа
Дүгнэлт
Өвөрмөц байдал буюу чанарын үзүүлэлт:
1. Монгол хонины ноос бохирдол ихтэй байдаг.
Бохир ноосны 50 хувь нь хорогдол
(бохирдол) болдог. Энэ нь олон улсын дундажаас 20 хувиар их үзүүлэлт юм.
2. Ноолуурлаг гарц бага. Бохир ноосны
16-20 хувь
, угаасан ноосны
36 хувь
нь ээрэх түүхий эд болдог.
3. Ноосны чанарын үзүүлэлт болох мекроны хэмжээ өндөр нийт ноосны
95 хувь нь 35-с дээш мекронтой.
4. Монгол хонийг бэлчээрийн аж ахуйгаар өсгөж үржүүлдэг бөгөөд хонины ноосыг
100 хувийн байгалийн гаралтай
гэж гадаадын болон дотоодын хэрэглэгч нарт үнэлэгддэг.
5. Боловсруулах технологийн өөрчлөлт хийгдэж байгаа бөгөөд нано болон дулаалгын материал
үйлдвэрлэх боломжтой
болж байгаа.
Санал зөвлөмж
Ноосны бохирдлыг арилгах:
1. Хонийг зориулалтын бодисоор угаадаг байх: Энэ нь ноосны бохирдлоос гадна элдэв шимэгч амьтдаас хамгаалдаг бөгөөд үр дүн нь ноос болон арьсны чанарыг сайжруулна.
2. Төрөөс ноосны килограмм тутамд урамшууллыг олгох бус ноосны чанар болон цэвэр байдлыг харгалзан урамшууллыг олгох.
3. Ноос цэвэрлэх үйл явцыг ноос боловсруулалтын үе шат буюу үйлдвэрлэгч дээр хийхгүй харин бэлтгэл үе шат буюу малчин болон бирж дээр хийдэг байх.
Өрсөлдөх чадварыг өртгийн
удирдлагаар дэмжих нь
(хонины ноосны жишээн дээр)
Агуулга
Үндэслэл
Судалгааны зорилго
Онол, аргазүйн хэсэг
Өрсөлдөх чадварын тухай онолын тодорхойлолт
Өртгийн удирдлагын тухай онолын тодорхойлолт
Судалгааны хэсэг
Судалгааны аргачлал
Империк судалгаа, шинжилгээ
Дүгнэлт
Санал зөвлөмж
Судалгааны ажлын зорилго
Ноос боловсруулах салбарын өртгийг удирдсанаар бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх боломжуудыг тодорхойлох
Онол, аргазүйн хэсэг
Өрсөлдөх чадварын гол төлөөлөл судлаачид:
Майкл Портер Феюрер Баклей.П
Роберт Солов Николас Негропонтэ
Үйлдвэрлэгч нь гадаад болон дотоод
өрсөлдөгчдөөсөө хямд үнэтэй, гэхдээ илүү чанартай
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үйлдвэрлэж чадвал
өрсөлдөх чадвартай
байна.
Аж ахуйн нэгжүүд дотоодын болон гадаадын өрсөлдөгчдөөсөө үнийн болон үнийн бус (чанар, өвөрмөц байдлаараа) давуу бараа, бүтээгдэхүүнийг бий болгох тухайн үеийн ба ирээдүйн чадвар мөн.
Үйлдвэрлэлийн салбарын өрсөлдөх чадварт дараах хоёр хүчин зүйл давуу байдлыг олгодог.
Өвөрмөц байдал буюу ялгарал
Бага өртөг буюу хямд үнэ
Өртөг < Үнэ < Үнэ цэн
Өртгийн удирдлагын гол төлөөлөл судлаачид:
Судалгааны хэсэг
Үнийн буюу өртгийн үзүүлэлт:
1. Угаасан ноосны өртөг нь дэлхийн зах зээл дээрх угаасан ноосны үнээс
10 хувиар илүү
. (1 кг угаасан ноосны дэлхийн зах зээлийн ханш 3080 төгрөг бол 1 кг угаасан ноосын үйлдвэрийн өртөг 3400 төгрөг)
2. Ээрсэн утасны зах зээлийн үнэ олон улсын жишиг үнээс өндөр. (1 кг ээрсэн ноосны үнэ 27,000 -32,000 төгрөг, хятад улсад үйлдвэрлэгдэн Монгол улсад борлуулагдаж буй ижил стандартын 1 кг утас 22,000-25,000 төгрөг)
Дээрхи үзүүлэлтүүдээс харахад монгол ноос нь үнийн болон өвөрмөц байдлын
давуу тал байхгүй
. Өөрөөр хэлбэл
өрсөлдөх чадвар муутай
гэж дүгнэж байна. Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд тухайн салбарын өртгийн удирдлагыг сайжруулах шаардлагатай. Уг судалгааны ажилд үйлдэлд суурилсан удирдлага, өртгийн бүрдэл, инженерчилэлийн загварыг ашиглахад
ноос цэвэрлэгээний өртгийг 50%-р ноос самналтын өртгийг 18%-р, ноос ээрэлтийн өртгийг 22%-р, нэхэх үйлдвэрлэлийн өртгийг 10%-р бууруулах боломжтой
байна.
Өртгийг үндэслэлтэй тооцох нэмэгдэл зардлыг хуваарилалтыг үндэслэлтэй хийх.
Төсөвлөлт төлөвлөлтийн системийг сайжруулах.
Бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг бууруулж буй үр ашиггүй үйлдэл болон зардлуудыг бууруулах шаардлагатай.
Ноос боловсруулах технологийг сайжруулах:
1. Ноосыг цэвэрлэхдээ цэвэр ус биш саарал усыг ашиглах, бохирдсон усыг цэвэршүүлэн дахин ашигладаг байх нь байгаль, экологид эерэг нөлөөтэй.
2. Ээрэх технологийг сайжруулах
Өртгийн удирдлагыг сайжруулах:
1. Цех дамжлага тус бүр дээр бүтээгдэхүүнүүдэд шууд материалын орцоор хувиргалтын өртгийг хуваарилалт хийх нь үндэслэл муутай. Иймээс тухайн өртөгт хамааралтай үйлдлээр хуваарилалт хийх
2. Зөвхөн үндсэн бүтээгдэхүүнд өртгийг хуваарилахгүй дайвар бүтээдэхүүнд өртөг хуваарилах
3. Дайвар бүтээгдэхүүний боловсруулалтыг хийж үнэ цэнийг өсгөх
4. Орчин үеийн өртөг удирдах арга технологуудыг сайжруулах
5. Үнэ цэнийн шинжилгээ хийдэг байх
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа

Каплан
Хилтон
Асри
Гаррисон
Норен
Үндэслэл
Нөхөн сэргээгдэх нөөцүүдээ ашиглах
Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, экспортод гаргах боломжийг судлах
Бревер
Ноосны салбарын судалгаа
Монголын ноос бэлтгэх болон боловсруулах зураглал
Ноосны мекрон болон ханшний судалгаа 2014 эхний улирлын байдлаар
Дэлхийн ноос бэлтгэл болон хонин толгойн үзүүлэлт 2013 оны байдлаар
Ноос боловсруулах процесс
“Эрдэнэт хивс” ХХК үйлдвэрт 19, "Могол ноос" ХХК үйлдвэрт 4 нэр төрлөөр ангилан ялгадаг. Үүнд:
Урт, богино
Бүдүүн, нарийн
Өнгө
Чанарын шаардлага хангах байдал
Үргэлжилсэн урт ноосыг сэмлэж салгах үйл явц юм. Олон улсын жишигт сэмлэх үйл явц хийгддэг.
Судлаачид:
С.Бямбахорол /СЭЗДС/
Б.Мөнхбаяр /СЭЗДС/
Үйлдвэрлэгч нь гадаад болон дотоод өрсөлдөгчдөөсөө
хямд үнэтэй
, гэхдээ
илүү чанартай
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үйлдвэрлэж чадвал
өрсөлдөх чадвартай
байна.
Нортон
Чанарт нөлөөлж буй байдал:
Монгол ноосны ноолуурлаг хэсэг нь
бохир ноосны 15-20 хувийг эзэлдэг
.
Очёс 5-7 хувь, хялгас 24-28 хувийг эзэлдэг байна. Мөн хагтай ноос нь чанарын шаардлага хангадаггүй бөгөөд
гологдол
болдог.
Ээрэх үйлдвэрлэлийн онцлог нь ямар бүтээгдэхүүн хийхтэй холбоотойгоор тодорхой номерын утсыг тодорхой холимогоор үйлдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлвэл ноосыг дангаар нь болон ноолуур, капрон, нелон гэх мэт нийлэг эд холин төрөл бүрийн утсыг гарган авдаг.
Өртгийг төлөвлөх, хянах
+ -
Өртгийг инженерчилэх
Ноосыг бэлтгэх болон цэвэрлэх үйл явц
Ноосны чанарын асуудал
Чанарын асуудал:
Будаг, лактай ноос
Даахирсан ноос
Хагтай ноос зэрэг нь
гологдол
болдог
Өртгийн асуудал:
Малын тэмдэг, тэмдэглэгээнээс үүдэлтэйгээр ноосны технологийн шаардлага хангахгүй болсон хэсгийг салгаж авахад цэвэрлэх үйлдвэрийн
нийт зардлын 50%-г
зарцуулж байна.
Ялгах
Ноосыг зунгаг болон хог, шорооноос салгах үйл явц юм. Олон улсын жишгийг харахад ноосны бохирдол дунджаар 29% байдаг бөгөөд Шинэ Зеландад 19%, Урагвай 21%, Австрали 25% гэх мэт байдаг байна. Харин
манай улсад ноосны бохирдол нь 49-55%
байдаг буюу
хамгийн доогуур
үзүүлэлт юм.
Цэвэрлэх үйлдвэр
Сэмлэх
Угаах
Ноос самнах үйлдвэрлэл
Самнах үйлдвэрлэл нь ноосны хялгас болон очёсыг (богино ноос бөгөөд ээрэх боломжгүй ноос) ялган зөвхөн ноолуурлаг хэсгийг авах үйл явц юм.
Самнасан цэвэр ноос
Өртөгт нөлөөлж буй байдал:
Очёс болон хялгасыг боловсруулах үйлдвэр Монголд ховор байдгаас худалдан авдаггүй бөгөөд өртөг хуваарилах боломжгүй гэж үзэн
зөвхөн үндсэн бүтээгдэхүүнд өртөг хуваарилдаг.
Очёс болон хялгасыг
барилгын дулаалгын материалын үйлдвэрлэлд гол түүхий эдээр ашигладаг боловч одоогоор энэ төрлийн үйлдвэрлэл хөгжөөгүйн улмаас
хаягдал болгодог.
Ноосны ангилал
Эх сурвалж: "Могол ноос" ХХК
Ноос ээрэх үйл явц
Чанарын асуудал:
Монгол ноос нь мекрон өндөртэй байдаг учир бусад
нийлэг эдтэй холих
замаар утасны бөх бат байдлыг хангадаг
Технологийн боломжоос хамааран нийт ээрсэн утасны
10 орчим хувийг л даавууны утас
эзэлж байгаа (зөвхөн "Могол ноос" ХХК) бөгөөд үлдсэн 90% нь хивсний зориулалттай бүдүүн утас байна
Нэхэх үйлдвэр
Нэхэх үйлдвэрлэлийн гарц нь хивс болон даавуу байдаг бөгөөд "Эрдэнэт хивс" ХХК 30 төрлийн тоног төхөөрөмжөөр, 10 дамжлагатайгаар, 4 төрлийн нягтралтай хивс үйлдвэрлэж байгаа бол 2014 онд “Блю скай” ХХК даавуу нэхэх үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байна. Уг үйлдвэрт ашиглагдах утсыг зөвхөн "Могол ноос" ХХК үйлдвэрлэж байна
Чанарын үзүүлэлт:

Өртгийн удирдлага гэдэг нь:
1. Өртгийг үндэслэлтэй тооцох
2. Өртгийг төсөвлөх, хянах
3.Өртгийг инженерчилэх
4. Шийдвэр гаргалтанд өртгийн мэдээллийг ашиглах үйл явцуудыг хэлнэ
Бревер
Ноос бэлтгэх болон боловсруулах үйлдвэрлэлийн судалгаа
Ашигласан материалын жагсаалт
British wool marketing. (2013). Wool marketing. Retrieved from http://www.britishwool.org.uk/.
Kaplan, R. (2006). Managerial accounting. New york.
Negroponte, N. (1995). The Digital Economy. New York.
Porter, M. (1985). Competitive Advantage. Harvard Free press, 50-62.
Ray H. Garrison, E. W. (2006). Managerial accounting. New york: McGraw hill.
United States Department of Agriculture . (2013, 02). United States Department of Agriculture . Retrieved from www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_EPAS_Reports.
W.Hilton, R. (2008). Mangerial accounting. New york: McGraw Hill.
Woolmark Co.ltd. (2013). merano.com. Retrieved from Woolmark.com.
АНУ-ын Өрсөлдөх чадварын бодлогын зөвлөл. (1998). АНУ-ын Өрсөлдөх чадвар.
Баклей.П. (1988). Олон улсын өрсөлдөх чадварыг хэмжихүй. Маркетинг менежментийн сэтгүүл, 50-62.
Дэлхийн эдийн засгийн форум. (1996). Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан.
Ж.Асри, Х. Х. (2000). Зардлын бүртгэл төлөвлөлт хяналт.
Зах зээл, бараа бүтээгдэхүүний Европын удирдлага. (1991). Өрсөлдөх чадвар.
Лордуудын танхимийн дээд зөвлөл. (1984). Далайн чинад дахь худалдааны тайлан. Лондон.
МҮХАҮТэнхим. (2012, 12 11). http://www.mongolchamber.mn/. Retrieved from МҮХАҮТэнхим.
Олон улсын удирдлагын хөгжлийн хүрээлэн. (2006). Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан.
Өрсөлдөх чадварын зөвлөлдөх зөвлөл. (1995). Европын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх нь анхны тайлан.
Рикардо Д., Д. (1817). Улс төрийн эдийн засаг ба татварын зарчимууд.
С.Өлзийбат. (2002). Зардлын нягтлан бодох бүртгэл. Улаанбаатар: Өнгөт хэвлэл.
Скотт.Б, Л. (1985). Дэлхийн эдийн засаг дахь АНУ-ын өрсөлдөх чадвар. New York.
Смит А., А. (1776). Үндэстнүүдийн баялаг (2 хян.). (Г.Ганхуяг, Хян., & Ч.Энхээ, Орч.) Чойжил хэвлэлийн газар.
Тунгалаг, Н. (2004). Зардал удирдлагын бүртгэл, шинжилгээ загварчлал . Улаанбаатар хот: Хөх судар принтинг.
Үйлдвэр хөдөө аж ахуй яам. (2013). Ноос боловсруулах салбар 2012-2016. Улаанбаатар.
Феюрер, Ч. (1994). Менежментийн шийдвэр 3-р боть. Берлин.
Ц. Пүрэвтуяа. (n.d.). Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын удирдлагын чадавх бэхжүүлэх төсөл.
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв . (2014 оны 02 18). Өрсөлдөх чадвар гэж юу вэ? http://ecrc.mn/.-ээс Гаргасан
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага. (1996). Аж үйлдвэрийн өрсөлдөх чадвар: Дэлхийн эдийн засагт сайн жишгийг тогтоох нь.
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага. (2008). Улс орнуудын өрсөлдөх чадвар.
Full transcript