Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Training schriftelijke communicatie

Training
by

Jan van den Eijnden

on 15 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Training schriftelijke communicatie

schrijftelijke
communicatie

Training
Jan van den Eijnden,
medewerker In- en Externe Communicatie

Programma
Kennismaken
Spelling
Werkwoordsvormen
Korte pauze
Zinsopbouw
Schrijfvaardigheid
Sjablonen LvH
Vragen
Kennismaken

1. Wordt jij al 18?
2. Ik moet maar weer is gaan.
3. Is dat jou fiets?
4. Hij is benieuwd na zijn cijfer.
5. Zij kon hem van de kleuterschool.
6. Me moeder kookt vanavond.
7. Het is een Marrokaans feest.
8. Kan jij je dat herinneren?
9. Mischien weet hij dat wel.
10. Ze moeten integreren.
Word
eens
jouw
naar
kende
Mijn
Marokkaans
Deze zin is correct.
Deze zin is correct.
Misschien
"Hun hebben meer zakgeld als mij."
Goed taalgebruik
1. Goed begrepen worden
2. Volgens de geldende normen
een warme bakker
een lopend buffet
een staande receptie
een luie stoel
waspoeder
Goed begrepen worden is niet zo eenvoudig!
afbouwen
om het uur
om het jaar
elk uur
elk jaar
"Neem uw medicijnen om het uur!"
we zoeken een serieverkrachter
lichaam, lijf, donder, flikker
3. Juiste stijl
bargoens
(te) netjes
kort door de bocht
betuttelend
uit de hoogte
directief
formeel
omslachtig
...
Goed schrijven is niet zo gemakkelijk als je denkt.
Als het goed geschreven is, lijkt het zo gemakkelijk!
aaneen, met een spatie of koppelteken?
tussen-s en tussen-n
hoofdletters
Spellingkwesties
Dit echtpaar vormt een echt paar.
Mijn oudelui zijn nog geen oude lui.
Hij kan goed praten, maar kan dit niet goedpraten.
Aaneenschrijven
Hoofdregel
Samengestelde woorden schrijven we aaneen.
keuken + deur = keukendeur
minimum + inkomen = minimuminkomen

"zorgleefplanbespreking" correct?
Maar niet altijd...
hardlopen langzaam lopen
aaneenschrijven los schrijven
pianospelen harp spelen
jazzzanger constrastrijker
nepopenhaard kwartslagen
moet je schrijven bij klinkerbotsingen
ski-evenement studie-uren
en sommige samenstelling met voorvoegsel
ex-vriendin oud-leerling interim-directeur
vicevoorzitter locoburgemeester reanimeren
Koppelteken
samenstelling met Sint
Sint-Martinus Sint-Joseph
(St. Martinus St. Joseph)
Als weglating van een herhaald deel van een woord
in- en externe communicatie (interne)
fysio- en ergotherapie (fysiotherapie)
binnen- en buitenland (binnenland)
personeels- en financieel beleid (fout!)
Wat vaak mis gaat...
nietwaar?
niet waar!

tegoed
te goed

tekort
te kort

tenminste (althans)
ten minste (op zijn minst)
tenslotte (welbeschouwd)
ten slotte (tot slot)

zojuist
zo juist

teveel (een teveel aan zout)
te veel (hierin zit te veel zout)
enkelvoud en meervoud
d, t, dt
voltooide deelwoorden
Engelse werkwoorden
Werkwoordsvormen
Tussen-n
hoofdregel
Schrijf -en in samenstellingen na een zelfstandig naamwoord met een meervoud op -en
boer - boeren -> boerendochter
rug - ruggen -> ruggenprik
asperge - asperge
s
-> aspergesoep
blind
e
- blinden -> blindengeleidehond
cliënt - cliënten -> cliëntenkamer
Tussen-n
Diverse uitzonderingen
koninginnedag, zonnebrand
bijvoeglijke naamwoorden,
Tussen-s
hoofdregel
Als je 'm hoort, schrijf een s (maar ben consequent)
bezigheidstherapie gastvrijheidsconcept
dorpskerk dorpsstraat
voedingspatroon voedingdeskundige (fout)
Mede naar aanleiding van de resultaten van de cliënttevredenheidsmeting verzorgd door Facit en de uitkomsten van de medewerkerstevredenheidonderzoek is...
Hoofdletters
hoofdregel
begin van een zin
uitdrukking van eerbied
naam
vaak in afkortingen (AWBZ, maar Wmo)
Geen hoofdletter
God
en
U
met hoofdletter als we
God
bedoelen
anders
u
met een kleine letter -> vader
V
ader
M
ariabeeld,
A
llah
functienamen (algemeen directeur, medewerker
I
nkoop, minister, paus)
bestuurlijke lichamen (raad van toezicht)
titels (drs. mr. prof.)
titel achter naam wel: RA, MSc, maar zonder punt
z
orgcentrum St. Martinus,
S
tichting Land van Horne
na : (tenzij citaat -> hij zei: "Dat klopt!")
in e-mail of twitter GEEN HOOFDLETTERS
Hoofdletters
En deze hoogwaardigheids-bekleder?
Zijn dit boeredochters of boerendochters?
Zitten zij tussen de rodekool of rodenkool?
Enkelvoud of meervoud
ik
jij
hij, zij, het
wij
jullie
zij
enkelvoud
meervoud
een is enkelvoud, twee of meer zijn meervoud
Enkelvoud of meervoud
maar zo simpel is het niet
een is enkelvoud, twee of meer zijn meervoud
gisteren
kwam
een aantal mensen op bezoek
gisteren
kwamen
een aantal mensen op bezoek
-d, -t, of -dt?
Altijd een probleem!
wij
jullie
zij
ik
werk
jij
werk
t
hij, zij, het
werk
t
bij twijfel, test met het werkwoord
werken
het is eigenlijk simpel!
1. Neem het werkwoord
2. Laat de uitgang
-en
weg
3. Plaats er een 't' achter als je een 't' hoort
bij het werkwoord 'werken'
That's all folks!
Voorbeeld werkwoord 'kijken'
ik
jj
hij/zij/het
/de hond
kijk
kijk + t
kijk + t
werk
werk
t
werk
t
Nog meer voorbeelden:
ik
jij
hij/zij/het
/de hond
zeg
zeg + t
zeg + t
werk
werk
t
werk
t
ik
jij
hij/zij/het
/de hond
spreek
spreek+ t
spreek+ t
werk
werk
t
werk
t
en hier de 'moeilijke werkwoorden'
ik
jij
hij/zij/het
/de hond
praat
praat + t
praat + t
werk
werk
t
werk
t
er staat al een
't'

praa
tt
is onzin, dus maar één 't'
ik
jij
hij/zij/het
/de hond
vind
vind + t
vind + t
werk
werk
t
werk
t
er staat al een
'd'
,
Nou en? Gewoon
+t
Nu jij:
1. timmeren
2. zagen
3. lijmen
4. hardlopen
5. sterven
6. worden
7. begeleiden
8. vermijden
9. verhuizen
10. schrijven
werk
je vanavond?
werk
t
je vader nog?
En de voltooid deelwoorden dan?
Voltooid deelwoorden?
ik ben geslagen
dat is verbeterd
de hond is gecastreerd
de kast is geverfd
het kind wordt gepest
de wond is geheeld
is dit goed getypt?

de tomatensoep is afgeprijs
?
afgeprijs
de
tomatensoep
afgeprijsd / afgeprijst
meestal met ge-... of met ver-... (samen met hebben - zijn - worden)
maak het woord langer
en je hoort of er
een 't' of een 'd' achter moet.
't kofschip (als je het echt wilt weten)
stam 'afprijzen' (afprijz..) is met een z, de letter z zit niet in t woord
't kofschip -> met een d
Voltooid deelwoorden?
veel mensen maken fouten omdat ze niet weten of het een voltooid deelwoord is of niet!
Weert verandert snel (tegenwoordige tijd)
Weert is veel veranderd (voltooid deelwoord)
Kun je 'is' - 'heb' - 'wordt' erbij denken?
Dan is het een voltooid deelwoord!
stam + t
maak langer, +d of +t
gemakkelijk
Engelse werkwoorden
In principe hetzelfde als Nederlandse werkwoorden
typen - stam: typ
en
ik typ
jij typt
hij typt
wij typen
jullie typen
zij typen
verleden tijd
ik typte
jij typte
hij typte
wij typten
jullie typten
zij typten
voltooid deelwoord
ik heb getypt
jij hebt getypt
hij heeft getypt
enzovoort
Engelse werkwoorden
soms is een uitspraak -e noodzakelijk
racen - stam: race
n
ik race
jij racet
hij racet
wij racen
jullie racen
zij racen
verleden tijd
ik racete
jij racete
hij racete
wij raceten
jullie raceten
zij raceten
voltooid deelwoord
ik heb geracet
jij hebt geracet
hij heeft geracet
enzovoort
managen timen overrulen intaken
Engelse werkwoorden
managen

ik manage
jij managet
hij managet

ik managede
jij managede
hij managede

ik heb gemanaged
timen

ik time
jij timet
hij timet

ik timede
jij timede
hij timede

ik heb getimed
overrulen

ik overrule
jij overrulet
hij overrulet

ik overrulede
jij overrulede
hij overrulede

ik heb overruled
intaken

ik take in
jij taket in
hij taket in

ik takete in
jij takete in
hij takete in

ik heb ingetaket
dit paar sokken [
zijn
] te klein
een paar sokken [
zijn
] verbleekt
diverse kinderen [
spelen
] op straat
een paar leerlingen [
hebben
] een 10!
het tweede elftal voetballers [
zijn
] door
driekwart van de aanwezigen [
willen
] koffie
dit trio [
spelen
] alleen maar Hongaarse muziek
drie voorbeelden [
zijn
] toch genoeg!
Was het dat?
- Nou, nee, er is nog veel meer!
"werk door!"
Hoor je een 't'?
Dus?
noteer de gebiedende wijs van:
- dit boek vasthouden
- niet ziek worden
- zich aanmelden (u)
- zich opgeven (u)
- nog wat koffie "inschudden"
altijd een vette instinker!
bijvoorbeeld de
gebiedende wijs
nu even pauze!
1. goed begrepen
2. volgens de normen
3. in de juiste toonaard

Zinsopbouw
lees deze zin uit het Jaarplan 2013:
"Vermaatschappelijking van de zorg is die verschuiving binnen de zorg, waarbij gestreefd wordt om mensen met beperkingen (van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard), chronisch zieken en kwetsbare ouderen met al hun potenties en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen en hen daarbij waar nodig te ondersteunen; begrippen die hierbij een rol spelen zijn onder meer extramuralisering, community care, empowerment en vraagsturing."
Waarom is deze zin te moeilijk?
1. zin is te lang
2. bevat opsommingen
3. bevat veel moeilijke woorden
4. heeft een onduidelijke bijzin
5. lijdende vorm ('wordt')
6. komma's op de verkeerde plaats
snap je?
de zin is te lang
vuistregel:
Maak een zin niet langer dan 30 woorden.
Help de lezer met een punt.
Maak een punt!
opsommingen
Als je opsommingen gebruikt:
Zet ze onder elkaar.
Gebruik een koppelteken of bolletje.
Gebruik letters of cijfers als je erop terugkomt.
Gebruik de leestekens correct.
Maak opsomming zichtbaar
Kies een eenvoudig woord.
Gebruik moeilijke woorden alleen voor de 'kenners'.
Laat uit het zinsverband blijken wat de betekenis is.
jargon mag maar abundantie irriteert
moeilijke woorden
Zet bij elkaar, wat bij elkaar hoort.
Pas op voor de
tang
constructie.
houd het bij elkaar
bijzinnen
schrijf actief
Word allergisch voor het woord
worden
vermijd de lijdende vorm
- waar je een pauze hoort
- tussen bijzinnen
- tussen twee werkwoorden
De medewerkers, die hard hebben gewerkt, krijgen opslag.
De medewerkers die hard hebben gewerkt, krijgen opslag.
gebruik komma goed
geen ander leesteken
De hond wordt door Piet geslagen.
Piet slaat de hond.
Wees concreet: benoem 'wie doet wat?'
Er wordt verder gewerkt aan het tot stand komen van...
is zo belangrijk!
hiep hoi!
Het vormgeven van deze ‘nieuwe’, complexere zorg met aandacht voor kwaliteit van leven, normen voor verantwoorde zorg, het denken volgens de vier levensdomeinen en wet- en regelgeving met betrekking tot verpleeghuiszorg en de veranderde behoefte vragen echter om nog een verdergaande integratie van de zorg- en dienstverlening in de komende jaren (2013-2014) en het uitwerken van een deskundigheidsprogramma voor medewerkers om hen de komende jaren toe te rusten in hun veranderende rol van zorgverlener naar vraag ondersteuning.
Stichting Land van Horne | Jaarplan 2013
1. bedenk eerst
- wat ga je vertellen
- aan wie
- met welk doel
- met welk middel (brief, e-mail, sms, ...)
2. maak in klad een inleiding, een middenstuk en de afronding
3. schrijf je verhaal
4. schrap overbodige woorden
5. controleer de structuur
6. controleer de spelling en de toon
7. laat iemand anders het nalezen
Schrijfvaardigheid
Geachte heer, mevrouw,

Zaterdag 12 maart houdt de Stichting Land van Horne een open dag in zorgcentrum Nedermazehof. Deze dag is een unieke gelegenheid voor buurtbewoners, belangstellenden en regionale pers om een kijkje te nemen in dit nieuwe woonzorgcentrum.

In verband met deze open dag wil ik u graag twee vragen stellen:

Mijn collega’s en ik onderzoeken de mogelijkheid om een van de woningen van het kleinschalig wonen voor het publiek toegankelijk te maken. Natuurlijk respecteren wij de privacy van onze cliënten. Daarom vragen wij u, als vertegenwoordiger van uw familielid, om ons toestemming te verlenen voor het toelaten van bezoekers in de groepswoning waar uw familielid verblijft.

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Wij zouden het op prijs stellen als u, als mantelzorger ook op de open dag aanwezig bent, bijvoorbeeld om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Mocht u op een andere wijze willen meewerken aan deze open dag, dan hoor ik dat ook graag van u.

Mag ik u de komende dagen telefonisch benaderen om uw mening over bovenstaande te horen? U kunt ook mij bellen; tijdens kantooruren ben ik bereikbaar op onderstaand telefoonnummer.

Hopend op uw positieve reactie, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,


Jan van den Eijnden,
verzorgende Afdeling 4,
woonzorgcentrum Nedermazehof
T (0495) 54 32 10


In de bijlage vindt u ter informatie een voorlopig programma van de open dag.
schrijfopdracht
afmaken
sanctioneren
martelaar
Schrijven is schrappen
schrap overbodige woorden
"De kunst van het
schrijven is alle woorden schrappen die niet nodig zijn"

“Doe eens normaal, man.”
- “Doe lekker zelf normaal.”
Voor we verder gaan...
Hebt
u vragen? of
Heeft
u vragen?
Is
u tevreden? of
Bent
u tevreden?

De prangende kwestie:
1e
ik
ben
2e
jij
bent
3e
hij, zij, het
is

1e
ik
heb
2e
jij
hebt
3e
hij, zij, het
heeft
waar zet je
u
?
is
u ziek? dan is het ook:
heeft
u pijn?
3e persoon enkelvoud
2e persoon enkelvoud
bent
u ziek? dan is het ook:
hebt
u pijn?
Weert verandert
Weert veranderd
introductie
middenstuk
afronding
Schrijf actief
- gebruik de actieve vorm, niet lijdende vorm of naamwoordstijl
- laat werkwoorden werken
Door de activiteitenbegeleiding
worden deze week vijf bijeenkomsten georganiseerd.
De activiteitenbegeleiding organiseert deze week vijf bijeenkomsten.
De doelstelling van de werkgroep is een
vermindering
van de uitgaven.
De werkgroep wil de uitgaven
verminderen
.
Er
worden
deze week vijf bijeenkomsten georganiseerd.
extra info
tot slot
- Jan Renkema Schrijfwijzer
- Handboek Huisstijl
- websites

- sjablonen Land van Horne

brief
memo
vriendelijke groeten
agenda
verslag
(beleids)notitie
Veel voorkomende 'missers'
werkwoorden
rood -> rodekool
enig in z'n soort
spinnen -> spinnewiel
(spinnenweb)
ukkepuk, tuttebel, nachtegaal, dageraad, ...
Zijn er nog vragen?
De Land van Horne stijl
informeel
netjes, maar niet overdreven
correct, maar niet ambtelijk
"je" tegen alle collega's en vrijwilligers
"u" tegen cliënten
Voltooid deelwoorden?
veel fouten ontstaan uit gewoonte...
verdiend
betaald
gebeurd
hij verdient veel
hij betaalt niks
dat gebeurt vaak!
onzetaal.nl
taalunie.org
Koppelteken
voor de duidelijkheid
houd dit boek vast
word niet ziek
meld u aan
meldt u zich aan
geef u op
geeft u zich op
"schud de koffie in!"
Full transcript