Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Roques i Minerals

No description
by

X D

on 17 June 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Roques i Minerals

Roques i Minerals L'estructura externa de la Terra La litoesfera:
és la capa sòlida formada per minerals i roques. És
la capa que trepitgem. hidrosfera:
és el conjunt de les parts de la Terra cobertes d’aigua,
tant en estat líquid com en estat sòlid (neu i gel). atmosfera :
és la capa de gasos que envolta la Terra. biosfera :
que se solapa amb les capes anteriors, és la zona
de la Terra que habiten els éssers vius. Que és un mineral?

Els minerals són substàncies químiques inorgàniques d’origen natural
formades per un o pocs elements geoquímics en proporcions
constants. Que és una roca ?

Les Roques són materials formats per l’agregació de diversos
minerals i, per tant, són heterogènies. Hi ha 4 capes diferents Les propitatas dels minerals La solubilitat.
És la capacitat que té un mineral de dissoldre’s
en aigua. La sal gemma o halita (NaCl), per exemple, és molt soluble
en aigua. Les Propietats químiques La capacitat de reaccionar amb l’àcid clorhídric.
En fer caureuna gota d’aquest àcid en un tros de calcita, per exemple, es produeix
efervescència, és a dir, es formen bombolles.
Les Les propitats òptiques El color.
És el color de la llum que reflecteix el mineral en ser
il·luminat. El color de la ratlla.
És el color de la pols del mineral en ratllar una placa de porcellana blanca i porosa amb un tros del mineral. La transparència. És la capacitat que té el mineral per deixar passarla llum. La brillantor.
És el resultat de la reflexió de la llum sobre la superfície del mineral. Es distingeixen dos tipus de brillantor: la metàl·lica i la no metàl·lica. Les propietats
mecàniques La tenacitat. És la resistència que un mineral oposa a trencarse
o a deformar-se en aplicar-hi una força. Elàstics, si quan la força deixa d’actuar recuperen la forma inicial. Dúctils, si en estirar-los generen fils. Mal·leables, si en aixafar-los originen làmines. Fràgils, si es trenquen. L’exfoliació. És la capacitat que tenen alguns minerals de trencar-se en làmines paral·leles seguint cares planes Altres de propietats La conductivitat elèctrica.
És la capacitat d’un mineral de deixar
passar el corrent elèctric. El magnetisme.
És la capacitat d’un mineral de generar un camp
magnètic amb el qual poden atreure objectes de ferro, com claus i agulles. El pes específic.
És la seva densitat, és a dir, la relació existent
entre el seu pes i el seu volum. La classificació dels minerals Minerals natius Minerals Compostos Són minerals formats per un sol element geoquímic. silicats sulfur òxids carbonats que contenen silici, molt abundant a la litosfera. que contenen sofre o àcid sulfúric. fosfats que contenen oxigen. que contenen àcid carbònic. nitrats que contenen àcid nítric. que contenen àcid fosfòric. Utilització En l'agricultura En joieria En la indústria metal·lúrgica i siderúrgica. En la construcció d'objectes que han de resistir elevades temperatures (minerals refractaris). En medicina o per a la producció d'energia nuclear (minerals radioactius). Minerals de carboni (C): diamant
S'utilitza en joieria i per fer broques i estris per tallar.
Minerals de manganès (Mn): magnesita i dolomita
S'utilitza com a fertilitzant, per a aliatges lleugers i per pirotècnia.
Minerals de plata (Ag): argentita, plata nativa
S'utilitza en joieria, per fer monedes i en fotografia.
Minerals de platí (Pt): platí natiu
S'utilitza en joieria i en reaccions químiques industrials. Minerals de mercuri (Hg): cinabri
S'utilitza per construir termòmetres i baròmetres, làmpades de descàrrega i rectificadors elèctrics.
Minerals de sofre (S): pirita i sofre natiu
S'utilitza per produir àcid sulfúric, pesticides i en la fabricació d'explosius.
Minerals de ferro (Fe): magnetita, siderita, limonita i oligist
S'utilització com a material de construcció i per fabricar maquinària.
Minerals de coure (Cu): calcopirita, malaquita, atzurita i coure natiu
S'utilitza com a conductor elèctric, per construir canonades i calderes i en la fabricació de monedes. Minerals de zinc (Zn): blenda
S'utilitza com a protecció del ferro i per recobriments, en medicina, en electrònica i en la fabricació de semiconductors i fotoconductors.
Minerals d'alumini (Al): aluminita, andalusita, corindó
L'alumini s'obté principlament de la bauxita, una roca sedimentària que conté minerals d'alumini.
S'utilitza en la fabricació de carrosseries, marcs de finestres i estris de cuina.
Minerals de plom (Pb): galena
S'utilitza en els pigments per a pintures, per construir canonades, com a protecció contra radiacions i per a aliatges metàl·lics.
Minerals d'estany (Sn): cassiterita
S'utilitza com a protecció del ferro i per fer soldadures. les roques sedimentaries Dels sediments a les roques sedimentàries Dipòsit. És el procés d'acumulació de sediments. Compactació. És la reducció de volum dels sediments per efecte de la pressió exercida per les capes superiors, cosa que comporta la pèrdua de l'aigua que contenien. Cimentació. És la unió de les partícules que formen els sediments. La cimentació es produeix a causa de la precipitació dels materials dissolts en l'aigua que hi ha entre els sediments, que actua de ciment. classificació Les roques detrítiques: conglomerats, gresos i argiles Les roques químiques: calcàries, silícies, ferruginoses i evaporites Les roques orgàniques: calcàries, silícies, carbonoses i petrolíferes les roques detrítiques Conglomerats, quan els grans fan més de 2 mm de diàmetre. Gresos, quan els grans fan entre 0,02 i 2 mm de diàmetre. Argiles, quan els grans fan menys de 0,02 mm de diàmetre. Tipus de roca Roques quìmiques Calcàries, quan tenen carbonat de calci (CaCO3). Silícies, quan tenen diòxid de silici (SiO2). Ferruginoses, quan contenen ferro (Fe). Evaporites, quan es formen en llacunes on hi ha una gran evaporació que provoca la precipitació de sals minerals. les roques orgàniques Calcàries, quan provenen de l'acumulació de closques o d'ossos d'animals. Silícies, quan provenen de l'acumulació de diatomees (algues unicel·lulars) i esponges, que formen cristalls de silici. Carbonoses, quan es formen a partir de restes vegetals en condicions de manca d'oxigen. Petrolíferes, quan es formen a partir de restes de plàncton marí. La formació de les roques magmàtiques Les roques magmàtiques o ígnies es formen per consolidació de magma, que són materials fosos a alta temperatura (més de 600 °C). Les roques plutòniques o intrusives es formen a partir de magmes que se solidifiquen lentament a l'interior de l'escorça terrestre. Les roques efusives, eruptives o volcàniques es formen a partir de magmes que arriben fins a la superfície terrestre, per la qual cosa es refreden molt ràpidament. Les roques filonianes són roques de transició entre els dos grups anteriors. Les roques d'estructura granada o granular presenten uns minerals constitutius que s'han diferenciat i cristal·litzat separadament. Les roques d'estructura porfídica presenten cristalls de mida grossa juntament amb altres de més petits que constitueixen la massa fonamental de la roca. Les roques d'estructura vítria presenten materials constituents que no han tingut temps de separar-se ni de cristal·litzar, és a dir, tenen estructura amorfa. La formació de les roques metamòrfiques Les roques metamòrfiques es formen per transformació de roques sedimentàries i magmàtiques sotmeses a altes pressions o a altes temperatures, que en canvien la composició mineralògica i química. Roques originades per metamorfisme de contacte Roques originades per metamorfisme regional
Full transcript