Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

De kanteling in Heerhugowaard

Conferentie, 11 oktober 2012, Sportlagune
by

c. mijnster

on 11 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De kanteling in Heerhugowaard

Kansrijk jong Presentatie 2011 3 programma's

Accenten in beleid
Preventie
Collectieve voorzieningen
De Kanteling
Verduurzaming Vandaag

Maatschappelijke ontwikkelingen
Speerpunten
Maatschappelijk effect
Besluitvorming Maatschappelijke ontwikkelingen Speerpunten jeugdzorg naar gemeente functie begeleiding uit AWBZ naar gemeente wet werken naar
vermogen Bezuinigingen De kanteling De nieuwe aanpak vrijwillige inzet vergrijzing vermaatschappelijking van de zorg economische resessie kinderopvang burgerkracht eigen bijdragen voorzieningen maar ook veel jongeren De Kanteling

Cultuurverandering die burgers
in hun kracht zet en eigenaar maakt wet werken naar vermogen (2013) begeleiding uit AWBZ naar gemeente (2013) jeugdzorg naar gemeente (2014-2016) iedereen doet mee en een overheid die niet in de weg zit vitale wijken en buurten Zoveel mogelijk mensen laten werken naar vermogen Hervormingen van de Wajong, Wsw en WWB/WIJ (bezuinigingen) Gestart met regionale aanpak Maatschappelijke gevolgen :
werkervaringsplekken bij bedrijven/instellingen (rol in begeleiding)
samenwerking maatschappelijk middenveld
vrijwilligerswerk als stap in reïntegratie AWBZ| -functie Begeleiding
Begeleiding individueel
Begeleiding groep Van AWBZ-recht naar WMO-compensatieplicht, -> kantelingsprincipe van kracht
Overheveling rijksbudget met korting van 5% Gestart met regionale aanpak Maatschappelijke gevolgen:
grote groep zorgbehoevenden met zwaardere problematiek
druk op maatschappelijk veld door vernieuwende arrangementen zorg-welzijn
aanboren eigen kracht, sociaal netwerk
collectief waar het kan, individueel waar moet Maatschappelijke gevolgen:
Versterken netwerk maatschappelijk middenveld
preventieve ondersteuning aan ouders en jeugdigen
pedagogische civil society
collectief waar het kan, individueel waar het moet Gestart met regionale aanpak recht op zorg -> plicht om kinderen te ondersteunen en te stimuleren bij opgroeien en ontwikkeling
korting op budgetten alle vormen van jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeente Meedoen is Winnen Kansrijk jong Wonen welzijn zorg scheiding van zorg en wonen meer aandacht voor ondersteuning van mantelzorgers en respijtzorg Promotie en voorlichting preventieve voorzieningen Versterken van vrijwilige inzet individueel of in georganiseerd verband Versterken van maatschappelijk netwerk in wijken ten gunste van de sociale duurzaamheid passende woningen en voorzieningen in de wijk vroegsignalering en welzijn-zorgteams in de wijk Meedoen is Winnen Wonen welzijn zorg Versterken en doorontwikkelen van basisaanbod van preventieve voorzieningen Head Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Body Inwoners in hun eigen kracht PARTICIPATIE SOCIAlE SAMENHANG FAMILIE VRIENDEN BUREN KENNISSEN
welke kwaliteiten
kan jij inzetten? In gesprek met de burger persoonlijke situatie
aan de keukentafel
oplossingen en kansen Wat kan u zelf?

Wat kan uw omgeving?

Welke collectieve voorziening?

Welke individuele voorzieningen? Inwoners nemen verantwoordelijkheid
voor zichzelf en voor elkaar Wij geloven in eigen kracht van inwoners Inwoners zijn in principe zelfredzaam, er is hulp voor wie dat nog niet kan hulpvragers
alle 53.000 inwoners
bedrijven/organisaties Zorg
Welzijn
Wijken
Jeugd
Sociale zaken
enz..... Zet in op kanteling nu


Pluk vruchten -> mindset gedragsverandering

Implementatie drie transities
Verschuiving actieve participatie op andere terreinen bijv. beheer van eigen buurt gemeente andere dienstverlening


niet zorgen voor, maar zorgen dat
kwaliteiten
ruimte maken
neem het niet over
schep randvoorwaarden
ontschotting en integraliteit We kunnen en willen niet terug naar de jaren 50!
De maatschappij is heel anders, dit is niet haalbaar Zie geen kwetsbaren, maar mensen met mogelijkheden Voort wat hoort wat

U vraagt een rolstoel, maar wat kunt u beteken voor de maatschappij? Buurgemeenten samenwerkingsverbanden onderwijs provincie Woonwaard UWV Zorgverzekeraars Politie Veiligheidshuis RPA, adviesorgaan Armoedeplatfom Schuldhulpmaatjes Zorgkantoor Bedrijfsleven Rechtbank Media CAR Kerken en Moskeeën GGZ Thuiszorg 2e lijn opvoedpoli jongerenloket Zelfstandigenloket de Wering Schoolmaatschappelijk werk Brijderstichting Leger des Heils Parlan Bureau Jeugszorg GGD Vangnet en advies Dementieplatform Maatschappelijke opvang
DNO Stichting MEE Kern8 Hugohopper Present Cliënten met voorziening Familie, vrienden en kennissen van cliënten met voorziening Mantelzorgers Mensen met uitkering Bewindvoerders Noordender ontmoetingsclub ouderen jongeren Inwoners Vrijwilligers Raad College Ambtelijke organisatie Verstandelijk gehandicapten zorg Hoe gaan we de kanteling laten landen? Extern: informeren en verleiden

Help je mee? Intern: rol als ambtenaar

Coach jij hordelopers of curlingspelers? Hoe zien jullie de kanteling binnen je eigen werkveld


Wat hebben jullie nodig om de kanteling daarbinnen een plaats te geven wijkpanels Dat kunnen wij
niet alleen huisartsen We hebben
jullie nodig! Dialoog met burger -> vertrekpunt
de kans van de burger Stad van kansen Durf los te laten Luister en stel vragen Ken de omgeving Zo zien wij de kanteling wat heb je nodig om je
dromen te verwezelijken Gelukkig zijn we met velen! Andere rol van ons Andere rol van burger
Innovatie en samenwerking Kansen van de Kanteling Aandachtspunten

Netwerksamenwerking professionals en burgers

Iedereen doet zo veel mogelijk mee in basisaanbod

Integraal aanbod

Informatie/cliëntgegevens delen Regierol van gemeente Verzorgingsstaat (1950)

Nieuwe zakelijkheid (1990)

Kracht van burger (2010) Historisch perspectief niet zo Maar zo Organisatie van het
maatschappelijk middenveld
De burger in zijn kracht prachtig toekomstperspectief
dialoog
verbinden
ruimte voor innovatie
Cultuur van kansen Wij geloven in de kracht van het maatschappelijk middenveld De gekantelde burger

Hoe gaan we dat aanpakken?
Full transcript